Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
29/10/2013
Bạc Liêu
8034
Bến Tre
9099
Vũng Tàu
4666
Thứ hai
28/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8720
Cà Mau
4080
Đồng Tháp
6565
Chủ nhật
27/10/2013
Đà Lạt
1054
Tiền Giang
3829
Kiên Giang
9958
Thứ bảy
26/10/2013
TP Hồ Chí Minh
7120
Hậu Giang
6014
Bình Phước
6401
Long An
3903
Thứ sáu
25/10/2013
Bình Dương
7902
Trà Vinh
1885
Vĩnh Long
4246
Thứ năm
24/10/2013
Tây Ninh
6373
Bình Thuận
4883
An Giang
8654
Thứ tư
23/10/2013
Sóc Trăng
9379
Cần Thơ
9481
Đồng Nai
2967
Thứ ba
22/10/2013
Bạc Liêu
5235
Bến Tre
4282
Vũng Tàu
4063
Thứ hai
21/10/2013
Cà Mau
7884
TP Hồ Chí Minh
8386
Đồng Tháp
3547
Chủ nhật
20/10/2013
Đà Lạt
3165
Tiền Giang
3638
Kiên Giang
3532
Thứ bảy
19/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9956
Hậu Giang
0589
Bình Phước
1854
Long An
4585
Thứ sáu
18/10/2013
Bình Dương
1497
Trà Vinh
1247
Vĩnh Long
6089
Thứ năm
17/10/2013
Tây Ninh
6083
Bình Thuận
0663
An Giang
1887
Thứ tư
16/10/2013
Sóc Trăng
8884
Cần Thơ
9675
Đồng Nai
4703
Thứ ba
15/10/2013
Bạc Liêu
4841
Bến Tre
5887
Vũng Tàu
3148
Thứ hai
14/10/2013
TP Hồ Chí Minh
6799
Cà Mau
3963
Đồng Tháp
2265
Chủ nhật
13/10/2013
Đà Lạt
5764
Tiền Giang
1565
Kiên Giang
2249
Thứ bảy
12/10/2013
TP Hồ Chí Minh
0339
Hậu Giang
5306
Bình Phước
5676
Long An
6417
Thứ sáu
11/10/2013
Trà Vinh
0985
Bình Dương
4408
Vĩnh Long
7097
Thứ năm
10/10/2013
Tây Ninh
7531
Bình Thuận
2808
An Giang
0159
Thứ tư
09/10/2013
Sóc Trăng
1870
Cần Thơ
1318
Đồng Nai
9614
Thứ ba
08/10/2013
Bạc Liêu
7716
Bến Tre
6008
Vũng Tàu
3435
Thứ hai
07/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8146
Cà Mau
5299
Đồng Tháp
3564
Chủ nhật
06/10/2013
Đà Lạt
1945
Tiền Giang
8237
Kiên Giang
1061
Thứ bảy
05/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9214
Hậu Giang
3042
Bình Phước
5699
Long An
6378
Thứ sáu
04/10/2013
Bình Dương
1495
Trà Vinh
3415
Vĩnh Long
9979
Thứ năm
03/10/2013
Tây Ninh
7019
Bình Thuận
2104
An Giang
1881
Thứ tư
02/10/2013
Sóc Trăng
0326
Cần Thơ
7290
Đồng Nai
6685
Thứ ba
01/10/2013
Bạc Liêu
9218
Bến Tre
5505
Vũng Tàu
7456
Thứ hai
30/09/2013
Cà Mau
9843
TP Hồ Chí Minh
9930
Đồng Tháp
8366

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
29/10/2013
Bạc Liêu
8034
Bến Tre
9099
Vũng Tàu
4666
Thứ hai
28/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8720
Cà Mau
4080
Đồng Tháp
6565
Chủ nhật
27/10/2013
Đà Lạt
1054
Tiền Giang
3829
Kiên Giang
9958
Thứ bảy
26/10/2013
TP Hồ Chí Minh
7120
Hậu Giang
6014
Bình Phước
6401
Long An
3903
Thứ sáu
25/10/2013
Bình Dương
7902
Trà Vinh
1885
Vĩnh Long
4246
Thứ năm
24/10/2013
Tây Ninh
6373
Bình Thuận
4883
An Giang
8654
Thứ tư
23/10/2013
Sóc Trăng
9379
Cần Thơ
9481
Đồng Nai
2967
Thứ ba
22/10/2013
Bạc Liêu
5235
Bến Tre
4282
Vũng Tàu
4063
Thứ hai
21/10/2013
Cà Mau
7884
TP Hồ Chí Minh
8386
Đồng Tháp
3547
Chủ nhật
20/10/2013
Đà Lạt
3165
Tiền Giang
3638
Kiên Giang
3532
Thứ bảy
19/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9956
Hậu Giang
0589
Bình Phước
1854
Long An
4585
Thứ sáu
18/10/2013
Bình Dương
1497
Trà Vinh
1247
Vĩnh Long
6089
Thứ năm
17/10/2013
Tây Ninh
6083
Bình Thuận
0663
An Giang
1887
Thứ tư
16/10/2013
Sóc Trăng
8884
Cần Thơ
9675
Đồng Nai
4703
Thứ ba
15/10/2013
Bạc Liêu
4841
Bến Tre
5887
Vũng Tàu
3148
Thứ hai
14/10/2013
TP Hồ Chí Minh
6799
Cà Mau
3963
Đồng Tháp
2265
Chủ nhật
13/10/2013
Đà Lạt
5764
Tiền Giang
1565
Kiên Giang
2249
Thứ bảy
12/10/2013
TP Hồ Chí Minh
0339
Hậu Giang
5306
Bình Phước
5676
Long An
6417
Thứ sáu
11/10/2013
Trà Vinh
0985
Bình Dương
4408
Vĩnh Long
7097
Thứ năm
10/10/2013
Tây Ninh
7531
Bình Thuận
2808
An Giang
0159
Thứ tư
09/10/2013
Sóc Trăng
1870
Cần Thơ
1318
Đồng Nai
9614
Thứ ba
08/10/2013
Bạc Liêu
7716
Bến Tre
6008
Vũng Tàu
3435
Thứ hai
07/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8146
Cà Mau
5299
Đồng Tháp
3564
Chủ nhật
06/10/2013
Đà Lạt
1945
Tiền Giang
8237
Kiên Giang
1061
Thứ bảy
05/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9214
Hậu Giang
3042
Bình Phước
5699
Long An
6378
Thứ sáu
04/10/2013
Bình Dương
1495
Trà Vinh
3415
Vĩnh Long
9979
Thứ năm
03/10/2013
Tây Ninh
7019
Bình Thuận
2104
An Giang
1881
Thứ tư
02/10/2013
Sóc Trăng
0326
Cần Thơ
7290
Đồng Nai
6685
Thứ ba
01/10/2013
Bạc Liêu
9218
Bến Tre
5505
Vũng Tàu
7456
Thứ hai
30/09/2013
Cà Mau
9843
TP Hồ Chí Minh
9930
Đồng Tháp
8366