Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
07/02/2014
Bình Dương
8650
Trà Vinh
7708
Vĩnh Long
9692
Thứ năm
06/02/2014
An Giang
3747
Bình Thuận
4711
Tây Ninh
8956
Thứ tư
05/02/2014
Cần Thơ
2098
Đồng Nai
9690
Sóc Trăng
0540
Thứ ba
04/02/2014
Bạc Liêu
0664
Bến Tre
7437
Vũng Tàu
2521
Thứ hai
03/02/2014
Cà Mau
0196
Đồng Tháp
9842
TP Hồ Chí Minh
4792
Chủ nhật
02/02/2014
Đà Lạt
7344
Kiên Giang
2993
Tiền Giang
7267
Thứ bảy
01/02/2014
Bình Phước
4087
Hậu Giang
1679
TP Hồ Chí Minh
1727
Long An
0829
Thứ sáu
31/01/2014
Bình Dương
8148
Trà Vinh
9823
Vĩnh Long
9427
Thứ năm
30/01/2014
An Giang
6032
Bình Thuận
3806
Tây Ninh
3789
Thứ tư
29/01/2014
Cần Thơ
5485
Đồng Nai
1010
Sóc Trăng
4642
Thứ ba
28/01/2014
Bạc Liêu
5978
Bến Tre
8214
Vũng Tàu
0326
Thứ hai
27/01/2014
Cà Mau
1408
Đồng Tháp
6330
TP Hồ Chí Minh
7656
Chủ nhật
26/01/2014
Đà Lạt
5323
Kiên Giang
1799
Tiền Giang
6969
Thứ bảy
25/01/2014
Bình Phước
6976
Hậu Giang
8936
TP Hồ Chí Minh
2245
Long An
1596
Thứ sáu
24/01/2014
Bình Dương
6681
Trà Vinh
4143
Vĩnh Long
6352
Thứ năm
23/01/2014
An Giang
0631
Bình Thuận
3917
Tây Ninh
2069
Thứ tư
22/01/2014
Cần Thơ
8601
Đồng Nai
0262
Sóc Trăng
1064
Thứ ba
21/01/2014
Bạc Liêu
3705
Bến Tre
3020
Vũng Tàu
1986
Thứ hai
20/01/2014
Cà Mau
5135
Đồng Tháp
5467
TP Hồ Chí Minh
0309
Chủ nhật
19/01/2014
Đà Lạt
8241
Kiên Giang
3464
Tiền Giang
4797
Thứ bảy
18/01/2014
Bình Phước
1018
Hậu Giang
0713
TP Hồ Chí Minh
8435
Long An
2648
Thứ sáu
17/01/2014
Bình Dương
4736
Trà Vinh
0941
Vĩnh Long
1590
Thứ năm
16/01/2014
An Giang
5720
Bình Thuận
5164
Tây Ninh
6541
Thứ tư
15/01/2014
Cần Thơ
7872
Đồng Nai
5342
Sóc Trăng
7946
Thứ ba
14/01/2014
Bạc Liêu
9373
Bến Tre
0139
Vũng Tàu
6192
Thứ hai
13/01/2014
Cà Mau
5109
Đồng Tháp
8319
TP Hồ Chí Minh
5306
Chủ nhật
12/01/2014
Đà Lạt
3260
Kiên Giang
6947
Tiền Giang
2126
Thứ bảy
11/01/2014
Bình Phước
8751
Hậu Giang
7417
TP Hồ Chí Minh
4522
Long An
2460
Thứ sáu
10/01/2014
Bình Dương
8548
Trà Vinh
2211
Vĩnh Long
8009
Thứ năm
09/01/2014
An Giang
8236
Bình Thuận
2861
Tây Ninh
5519

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
07/02/2014
Bình Dương
8650
Trà Vinh
7708
Vĩnh Long
9692
Thứ năm
06/02/2014
An Giang
3747
Bình Thuận
4711
Tây Ninh
8956
Thứ tư
05/02/2014
Cần Thơ
2098
Đồng Nai
9690
Sóc Trăng
0540
Thứ ba
04/02/2014
Bạc Liêu
0664
Bến Tre
7437
Vũng Tàu
2521
Thứ hai
03/02/2014
Cà Mau
0196
Đồng Tháp
9842
TP Hồ Chí Minh
4792
Chủ nhật
02/02/2014
Đà Lạt
7344
Kiên Giang
2993
Tiền Giang
7267
Thứ bảy
01/02/2014
Bình Phước
4087
Hậu Giang
1679
TP Hồ Chí Minh
1727
Long An
0829
Thứ sáu
31/01/2014
Bình Dương
8148
Trà Vinh
9823
Vĩnh Long
9427
Thứ năm
30/01/2014
An Giang
6032
Bình Thuận
3806
Tây Ninh
3789
Thứ tư
29/01/2014
Cần Thơ
5485
Đồng Nai
1010
Sóc Trăng
4642
Thứ ba
28/01/2014
Bạc Liêu
5978
Bến Tre
8214
Vũng Tàu
0326
Thứ hai
27/01/2014
Cà Mau
1408
Đồng Tháp
6330
TP Hồ Chí Minh
7656
Chủ nhật
26/01/2014
Đà Lạt
5323
Kiên Giang
1799
Tiền Giang
6969
Thứ bảy
25/01/2014
Bình Phước
6976
Hậu Giang
8936
TP Hồ Chí Minh
2245
Long An
1596
Thứ sáu
24/01/2014
Bình Dương
6681
Trà Vinh
4143
Vĩnh Long
6352
Thứ năm
23/01/2014
An Giang
0631
Bình Thuận
3917
Tây Ninh
2069
Thứ tư
22/01/2014
Cần Thơ
8601
Đồng Nai
0262
Sóc Trăng
1064
Thứ ba
21/01/2014
Bạc Liêu
3705
Bến Tre
3020
Vũng Tàu
1986
Thứ hai
20/01/2014
Cà Mau
5135
Đồng Tháp
5467
TP Hồ Chí Minh
0309
Chủ nhật
19/01/2014
Đà Lạt
8241
Kiên Giang
3464
Tiền Giang
4797
Thứ bảy
18/01/2014
Bình Phước
1018
Hậu Giang
0713
TP Hồ Chí Minh
8435
Long An
2648
Thứ sáu
17/01/2014
Bình Dương
4736
Trà Vinh
0941
Vĩnh Long
1590
Thứ năm
16/01/2014
An Giang
5720
Bình Thuận
5164
Tây Ninh
6541
Thứ tư
15/01/2014
Cần Thơ
7872
Đồng Nai
5342
Sóc Trăng
7946
Thứ ba
14/01/2014
Bạc Liêu
9373
Bến Tre
0139
Vũng Tàu
6192
Thứ hai
13/01/2014
Cà Mau
5109
Đồng Tháp
8319
TP Hồ Chí Minh
5306
Chủ nhật
12/01/2014
Đà Lạt
3260
Kiên Giang
6947
Tiền Giang
2126
Thứ bảy
11/01/2014
Bình Phước
8751
Hậu Giang
7417
TP Hồ Chí Minh
4522
Long An
2460
Thứ sáu
10/01/2014
Bình Dương
8548
Trà Vinh
2211
Vĩnh Long
8009
Thứ năm
09/01/2014
An Giang
8236
Bình Thuận
2861
Tây Ninh
5519
X