Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
23/09/2013
Cà Mau
8889
TP Hồ Chí Minh
3623
Đồng Tháp
0068
Chủ nhật
22/09/2013
Đà Lạt
7854
Tiền Giang
4279
Kiên Giang
8800
Thứ bảy
21/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4738
Hậu Giang
8873
Bình Phước
9024
Long An
7423
Thứ sáu
20/09/2013
Bình Dương
1010
Trà Vinh
8501
Vĩnh Long
0959
Thứ năm
19/09/2013
Tây Ninh
7939
Bình Thuận
9661
An Giang
7190
Thứ tư
18/09/2013
Sóc Trăng
9215
Cần Thơ
9053
Đồng Nai
4158
Thứ ba
17/09/2013
Bạc Liêu
8702
Vũng Tàu
1460
Bến Tre
4384
Thứ hai
16/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4740
Cà Mau
9545
Đồng Tháp
4087
Chủ nhật
15/09/2013
Đà Lạt
2746
Tiền Giang
7340
Kiên Giang
7292
Thứ bảy
14/09/2013
Hậu Giang
6553
Bình Phước
6875
TP Hồ Chí Minh
2871
Long An
2527
Thứ sáu
13/09/2013
Trà Vinh
8212
Bình Dương
7720
Vĩnh Long
2441
Thứ năm
12/09/2013
Tây Ninh
5977
Bình Thuận
6879
An Giang
1875
Thứ tư
11/09/2013
Sóc Trăng
6927
Cần Thơ
0368
Đồng Nai
6524
Thứ ba
10/09/2013
Bạc Liêu
7750
Bến Tre
6786
Vũng Tàu
0832
Thứ hai
09/09/2013
Cà Mau
5403
TP Hồ Chí Minh
8114
Đồng Tháp
2191
Chủ nhật
08/09/2013
Đà Lạt
1308
Tiền Giang
0519
Kiên Giang
6813
Thứ bảy
07/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4724
Hậu Giang
9869
Bình Phước
3397
Long An
8284
Thứ sáu
06/09/2013
Bình Dương
8173
Trà Vinh
5016
Vĩnh Long
5869
Thứ năm
05/09/2013
Tây Ninh
0471
Bình Thuận
3188
An Giang
9326
Thứ tư
04/09/2013
Sóc Trăng
2891
Cần Thơ
3753
Đồng Nai
8583
Thứ ba
03/09/2013
Bạc Liêu
9131
Bến Tre
8562
Vũng Tàu
2638
Thứ hai
02/09/2013
Cà Mau
5494
TP Hồ Chí Minh
4941
Đồng Tháp
8126
Chủ nhật
01/09/2013
Đà Lạt
9034
Tiền Giang
4303
Kiên Giang
5445
Thứ bảy
31/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7775
Hậu Giang
6776
Bình Phước
2627
Long An
1543
Thứ sáu
30/08/2013
Bình Dương
3919
Trà Vinh
4604
Vĩnh Long
4924
Thứ năm
29/08/2013
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4457
An Giang
5985
Thứ tư
28/08/2013
Sóc Trăng
6617
Cần Thơ
3868
Đồng Nai
0469
Thứ ba
27/08/2013
Bạc Liêu
0545
Bến Tre
6747
Vũng Tàu
0621
Thứ hai
26/08/2013
Cà Mau
8050
TP Hồ Chí Minh
7349
Đồng Tháp
2550
Chủ nhật
25/08/2013
Đà Lạt
3454
Tiền Giang
2947
Kiên Giang
6208

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
23/09/2013
Cà Mau
8889
TP Hồ Chí Minh
3623
Đồng Tháp
0068
Chủ nhật
22/09/2013
Đà Lạt
7854
Tiền Giang
4279
Kiên Giang
8800
Thứ bảy
21/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4738
Hậu Giang
8873
Bình Phước
9024
Long An
7423
Thứ sáu
20/09/2013
Bình Dương
1010
Trà Vinh
8501
Vĩnh Long
0959
Thứ năm
19/09/2013
Tây Ninh
7939
Bình Thuận
9661
An Giang
7190
Thứ tư
18/09/2013
Sóc Trăng
9215
Cần Thơ
9053
Đồng Nai
4158
Thứ ba
17/09/2013
Bạc Liêu
8702
Vũng Tàu
1460
Bến Tre
4384
Thứ hai
16/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4740
Cà Mau
9545
Đồng Tháp
4087
Chủ nhật
15/09/2013
Đà Lạt
2746
Tiền Giang
7340
Kiên Giang
7292
Thứ bảy
14/09/2013
Hậu Giang
6553
Bình Phước
6875
TP Hồ Chí Minh
2871
Long An
2527
Thứ sáu
13/09/2013
Trà Vinh
8212
Bình Dương
7720
Vĩnh Long
2441
Thứ năm
12/09/2013
Tây Ninh
5977
Bình Thuận
6879
An Giang
1875
Thứ tư
11/09/2013
Sóc Trăng
6927
Cần Thơ
0368
Đồng Nai
6524
Thứ ba
10/09/2013
Bạc Liêu
7750
Bến Tre
6786
Vũng Tàu
0832
Thứ hai
09/09/2013
Cà Mau
5403
TP Hồ Chí Minh
8114
Đồng Tháp
2191
Chủ nhật
08/09/2013
Đà Lạt
1308
Tiền Giang
0519
Kiên Giang
6813
Thứ bảy
07/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4724
Hậu Giang
9869
Bình Phước
3397
Long An
8284
Thứ sáu
06/09/2013
Bình Dương
8173
Trà Vinh
5016
Vĩnh Long
5869
Thứ năm
05/09/2013
Tây Ninh
0471
Bình Thuận
3188
An Giang
9326
Thứ tư
04/09/2013
Sóc Trăng
2891
Cần Thơ
3753
Đồng Nai
8583
Thứ ba
03/09/2013
Bạc Liêu
9131
Bến Tre
8562
Vũng Tàu
2638
Thứ hai
02/09/2013
Cà Mau
5494
TP Hồ Chí Minh
4941
Đồng Tháp
8126
Chủ nhật
01/09/2013
Đà Lạt
9034
Tiền Giang
4303
Kiên Giang
5445
Thứ bảy
31/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7775
Hậu Giang
6776
Bình Phước
2627
Long An
1543
Thứ sáu
30/08/2013
Bình Dương
3919
Trà Vinh
4604
Vĩnh Long
4924
Thứ năm
29/08/2013
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4457
An Giang
5985
Thứ tư
28/08/2013
Sóc Trăng
6617
Cần Thơ
3868
Đồng Nai
0469
Thứ ba
27/08/2013
Bạc Liêu
0545
Bến Tre
6747
Vũng Tàu
0621
Thứ hai
26/08/2013
Cà Mau
8050
TP Hồ Chí Minh
7349
Đồng Tháp
2550
Chủ nhật
25/08/2013
Đà Lạt
3454
Tiền Giang
2947
Kiên Giang
6208