Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
09/11/2013
Bình Phước
7919
Hậu Giang
1749
TP Hồ Chí Minh
4276
Long An
0341
Thứ sáu
08/11/2013
Bình Dương
1314
Trà Vinh
1193
Vĩnh Long
8328
Thứ năm
07/11/2013
An Giang
3696
Bình Thuận
3369
Tây Ninh
3410
Thứ tư
06/11/2013
Cần Thơ
6144
Đồng Nai
6519
Sóc Trăng
0462
Thứ ba
05/11/2013
Bạc Liêu
5174
Bến Tre
4543
Vũng Tàu
0604
Thứ hai
04/11/2013
TP Hồ Chí Minh
2063
Cà Mau
7071
Đồng Tháp
9131
Chủ nhật
03/11/2013
Đà Lạt
4150
Tiền Giang
8937
Kiên Giang
1247
Thứ bảy
02/11/2013
TP Hồ Chí Minh
6879
Hậu Giang
2312
Bình Phước
2908
Long An
2237
Thứ sáu
01/11/2013
Bình Dương
3293
Trà Vinh
7377
Vĩnh Long
4045
Thứ năm
31/10/2013
Tây Ninh
5493
Bình Thuận
5673
An Giang
6657
Thứ tư
30/10/2013
Sóc Trăng
8976
Cần Thơ
9071
Đồng Nai
3540
Thứ ba
29/10/2013
Bạc Liêu
8034
Bến Tre
9099
Vũng Tàu
4666
Thứ hai
28/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8720
Cà Mau
4080
Đồng Tháp
6565
Chủ nhật
27/10/2013
Đà Lạt
1054
Tiền Giang
3829
Kiên Giang
9958
Thứ bảy
26/10/2013
TP Hồ Chí Minh
7120
Hậu Giang
6014
Bình Phước
6401
Long An
3903
Thứ sáu
25/10/2013
Bình Dương
7902
Trà Vinh
1885
Vĩnh Long
4246
Thứ năm
24/10/2013
Tây Ninh
6373
Bình Thuận
4883
An Giang
8654
Thứ tư
23/10/2013
Sóc Trăng
9379
Cần Thơ
9481
Đồng Nai
2967
Thứ ba
22/10/2013
Bạc Liêu
5235
Bến Tre
4282
Vũng Tàu
4063
Thứ hai
21/10/2013
Cà Mau
7884
TP Hồ Chí Minh
8386
Đồng Tháp
3547
Chủ nhật
20/10/2013
Đà Lạt
3165
Tiền Giang
3638
Kiên Giang
3532
Thứ bảy
19/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9956
Hậu Giang
0589
Bình Phước
1854
Long An
4585
Thứ sáu
18/10/2013
Bình Dương
1497
Trà Vinh
1247
Vĩnh Long
6089
Thứ năm
17/10/2013
Tây Ninh
6083
Bình Thuận
0663
An Giang
1887
Thứ tư
16/10/2013
Sóc Trăng
8884
Cần Thơ
9675
Đồng Nai
4703
Thứ ba
15/10/2013
Bạc Liêu
4841
Bến Tre
5887
Vũng Tàu
3148
Thứ hai
14/10/2013
TP Hồ Chí Minh
6799
Cà Mau
3963
Đồng Tháp
2265
Chủ nhật
13/10/2013
Đà Lạt
5764
Tiền Giang
1565
Kiên Giang
2249
Thứ bảy
12/10/2013
TP Hồ Chí Minh
0339
Hậu Giang
5306
Bình Phước
5676
Long An
6417
Thứ sáu
11/10/2013
Trà Vinh
0985
Bình Dương
4408
Vĩnh Long
7097

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
09/11/2013
Bình Phước
7919
Hậu Giang
1749
TP Hồ Chí Minh
4276
Long An
0341
Thứ sáu
08/11/2013
Bình Dương
1314
Trà Vinh
1193
Vĩnh Long
8328
Thứ năm
07/11/2013
An Giang
3696
Bình Thuận
3369
Tây Ninh
3410
Thứ tư
06/11/2013
Cần Thơ
6144
Đồng Nai
6519
Sóc Trăng
0462
Thứ ba
05/11/2013
Bạc Liêu
5174
Bến Tre
4543
Vũng Tàu
0604
Thứ hai
04/11/2013
TP Hồ Chí Minh
2063
Cà Mau
7071
Đồng Tháp
9131
Chủ nhật
03/11/2013
Đà Lạt
4150
Tiền Giang
8937
Kiên Giang
1247
Thứ bảy
02/11/2013
TP Hồ Chí Minh
6879
Hậu Giang
2312
Bình Phước
2908
Long An
2237
Thứ sáu
01/11/2013
Bình Dương
3293
Trà Vinh
7377
Vĩnh Long
4045
Thứ năm
31/10/2013
Tây Ninh
5493
Bình Thuận
5673
An Giang
6657
Thứ tư
30/10/2013
Sóc Trăng
8976
Cần Thơ
9071
Đồng Nai
3540
Thứ ba
29/10/2013
Bạc Liêu
8034
Bến Tre
9099
Vũng Tàu
4666
Thứ hai
28/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8720
Cà Mau
4080
Đồng Tháp
6565
Chủ nhật
27/10/2013
Đà Lạt
1054
Tiền Giang
3829
Kiên Giang
9958
Thứ bảy
26/10/2013
TP Hồ Chí Minh
7120
Hậu Giang
6014
Bình Phước
6401
Long An
3903
Thứ sáu
25/10/2013
Bình Dương
7902
Trà Vinh
1885
Vĩnh Long
4246
Thứ năm
24/10/2013
Tây Ninh
6373
Bình Thuận
4883
An Giang
8654
Thứ tư
23/10/2013
Sóc Trăng
9379
Cần Thơ
9481
Đồng Nai
2967
Thứ ba
22/10/2013
Bạc Liêu
5235
Bến Tre
4282
Vũng Tàu
4063
Thứ hai
21/10/2013
Cà Mau
7884
TP Hồ Chí Minh
8386
Đồng Tháp
3547
Chủ nhật
20/10/2013
Đà Lạt
3165
Tiền Giang
3638
Kiên Giang
3532
Thứ bảy
19/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9956
Hậu Giang
0589
Bình Phước
1854
Long An
4585
Thứ sáu
18/10/2013
Bình Dương
1497
Trà Vinh
1247
Vĩnh Long
6089
Thứ năm
17/10/2013
Tây Ninh
6083
Bình Thuận
0663
An Giang
1887
Thứ tư
16/10/2013
Sóc Trăng
8884
Cần Thơ
9675
Đồng Nai
4703
Thứ ba
15/10/2013
Bạc Liêu
4841
Bến Tre
5887
Vũng Tàu
3148
Thứ hai
14/10/2013
TP Hồ Chí Minh
6799
Cà Mau
3963
Đồng Tháp
2265
Chủ nhật
13/10/2013
Đà Lạt
5764
Tiền Giang
1565
Kiên Giang
2249
Thứ bảy
12/10/2013
TP Hồ Chí Minh
0339
Hậu Giang
5306
Bình Phước
5676
Long An
6417
Thứ sáu
11/10/2013
Trà Vinh
0985
Bình Dương
4408
Vĩnh Long
7097
X