Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
25/06/2013
Bạc Liêu
5722
Bến Tre
1646
Vũng Tàu
7561
Thứ hai
24/06/2013
Cà Mau
8123
TP Hồ Chí Minh
4181
Đồng Tháp
9154
Chủ nhật
23/06/2013
Đà Lạt
3859
Tiền Giang
0864
Kiên Giang
6032
Thứ bảy
22/06/2013
TP Hồ Chí Minh
9758
Bình Phước
2104
Hậu Giang
6671
Long An
1178
Thứ sáu
21/06/2013
Trà Vinh
1310
Bình Dương
3406
Vĩnh Long
7532
Thứ năm
20/06/2013
Tây Ninh
4830
Bình Thuận
4154
An Giang
4583
Thứ tư
19/06/2013
Sóc Trăng
1475
Cần Thơ
5945
Đồng Nai
0642
Thứ ba
18/06/2013
Bạc Liêu
0205
Bến Tre
4885
Vũng Tàu
8549
Thứ hai
17/06/2013
TP Hồ Chí Minh
8959
Cà Mau
3808
Đồng Tháp
3829
Chủ nhật
16/06/2013
Đà Lạt
4924
Tiền Giang
6298
Kiên Giang
7617
Thứ bảy
15/06/2013
TP Hồ Chí Minh
1152
Bình Phước
2931
Long An
0169
Hậu Giang
6541
Thứ sáu
14/06/2013
Bình Dương
0702
Trà Vinh
0208
Vĩnh Long
3769
Thứ năm
13/06/2013
Tây Ninh
8165
Bình Thuận
2605
An Giang
2567
Thứ tư
12/06/2013
Sóc Trăng
4774
Cần Thơ
3606
Đồng Nai
2584
Thứ ba
11/06/2013
Bạc Liêu
4479
Vũng Tàu
2266
Bến Tre
4676
Thứ hai
10/06/2013
Cà Mau
6772
TP Hồ Chí Minh
6726
Đồng Tháp
2054
Chủ nhật
09/06/2013
Đà Lạt
8400
Tiền Giang
8589
Kiên Giang
6216
Thứ bảy
08/06/2013
TP Hồ Chí Minh
9595
Bình Phước
9164
Hậu Giang
6285
Long An
0858
Thứ sáu
07/06/2013
Bình Dương
7101
Trà Vinh
9206
Vĩnh Long
0434
Thứ năm
06/06/2013
Tây Ninh
2590
Bình Thuận
5772
An Giang
4134
Thứ tư
05/06/2013
Sóc Trăng
7204
Cần Thơ
7027
Đồng Nai
7618
Thứ ba
04/06/2013
Bạc Liêu
5394
Bến Tre
1377
Vũng Tàu
5236
Thứ hai
03/06/2013
Cà Mau
1398
TP Hồ Chí Minh
9956
Đồng Tháp
2982
Chủ nhật
02/06/2013
Đà Lạt
0221
Tiền Giang
4245
Kiên Giang
1791
Thứ bảy
01/06/2013
TP Hồ Chí Minh
0100
Bình Phước
0859
Hậu Giang
4585
Long An
7291
Thứ sáu
31/05/2013
Bình Dương
0684
Trà Vinh
7158
Vĩnh Long
2527
Thứ năm
30/05/2013
Tây Ninh
2838
Bình Thuận
9437
An Giang
4183
Thứ tư
29/05/2013
Sóc Trăng
5619
Cần Thơ
4841
Đồng Nai
8013
Thứ ba
28/05/2013
Bạc Liêu
5422
Bến Tre
2597
Vũng Tàu
9423
Thứ hai
27/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4399
Cà Mau
3853
Đồng Tháp
0914

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
25/06/2013
Bạc Liêu
5722
Bến Tre
1646
Vũng Tàu
7561
Thứ hai
24/06/2013
Cà Mau
8123
TP Hồ Chí Minh
4181
Đồng Tháp
9154
Chủ nhật
23/06/2013
Đà Lạt
3859
Tiền Giang
0864
Kiên Giang
6032
Thứ bảy
22/06/2013
TP Hồ Chí Minh
9758
Bình Phước
2104
Hậu Giang
6671
Long An
1178
Thứ sáu
21/06/2013
Trà Vinh
1310
Bình Dương
3406
Vĩnh Long
7532
Thứ năm
20/06/2013
Tây Ninh
4830
Bình Thuận
4154
An Giang
4583
Thứ tư
19/06/2013
Sóc Trăng
1475
Cần Thơ
5945
Đồng Nai
0642
Thứ ba
18/06/2013
Bạc Liêu
0205
Bến Tre
4885
Vũng Tàu
8549
Thứ hai
17/06/2013
TP Hồ Chí Minh
8959
Cà Mau
3808
Đồng Tháp
3829
Chủ nhật
16/06/2013
Đà Lạt
4924
Tiền Giang
6298
Kiên Giang
7617
Thứ bảy
15/06/2013
TP Hồ Chí Minh
1152
Bình Phước
2931
Long An
0169
Hậu Giang
6541
Thứ sáu
14/06/2013
Bình Dương
0702
Trà Vinh
0208
Vĩnh Long
3769
Thứ năm
13/06/2013
Tây Ninh
8165
Bình Thuận
2605
An Giang
2567
Thứ tư
12/06/2013
Sóc Trăng
4774
Cần Thơ
3606
Đồng Nai
2584
Thứ ba
11/06/2013
Bạc Liêu
4479
Vũng Tàu
2266
Bến Tre
4676
Thứ hai
10/06/2013
Cà Mau
6772
TP Hồ Chí Minh
6726
Đồng Tháp
2054
Chủ nhật
09/06/2013
Đà Lạt
8400
Tiền Giang
8589
Kiên Giang
6216
Thứ bảy
08/06/2013
TP Hồ Chí Minh
9595
Bình Phước
9164
Hậu Giang
6285
Long An
0858
Thứ sáu
07/06/2013
Bình Dương
7101
Trà Vinh
9206
Vĩnh Long
0434
Thứ năm
06/06/2013
Tây Ninh
2590
Bình Thuận
5772
An Giang
4134
Thứ tư
05/06/2013
Sóc Trăng
7204
Cần Thơ
7027
Đồng Nai
7618
Thứ ba
04/06/2013
Bạc Liêu
5394
Bến Tre
1377
Vũng Tàu
5236
Thứ hai
03/06/2013
Cà Mau
1398
TP Hồ Chí Minh
9956
Đồng Tháp
2982
Chủ nhật
02/06/2013
Đà Lạt
0221
Tiền Giang
4245
Kiên Giang
1791
Thứ bảy
01/06/2013
TP Hồ Chí Minh
0100
Bình Phước
0859
Hậu Giang
4585
Long An
7291
Thứ sáu
31/05/2013
Bình Dương
0684
Trà Vinh
7158
Vĩnh Long
2527
Thứ năm
30/05/2013
Tây Ninh
2838
Bình Thuận
9437
An Giang
4183
Thứ tư
29/05/2013
Sóc Trăng
5619
Cần Thơ
4841
Đồng Nai
8013
Thứ ba
28/05/2013
Bạc Liêu
5422
Bến Tre
2597
Vũng Tàu
9423
Thứ hai
27/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4399
Cà Mau
3853
Đồng Tháp
0914