Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
01/06/2013
TP Hồ Chí Minh
0100
Bình Phước
0859
Hậu Giang
4585
Long An
7291
Thứ sáu
31/05/2013
Bình Dương
0684
Trà Vinh
7158
Vĩnh Long
2527
Thứ năm
30/05/2013
Tây Ninh
2838
Bình Thuận
9437
An Giang
4183
Thứ tư
29/05/2013
Sóc Trăng
5619
Cần Thơ
4841
Đồng Nai
8013
Thứ ba
28/05/2013
Bạc Liêu
5422
Bến Tre
2597
Vũng Tàu
9423
Thứ hai
27/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4399
Cà Mau
3853
Đồng Tháp
0914
Chủ nhật
26/05/2013
Đà Lạt
7580
Tiền Giang
5944
Kiên Giang
3439
Thứ bảy
25/05/2013
TP Hồ Chí Minh
8933
Hậu Giang
7792
Bình Phước
6595
Long An
1878
Thứ sáu
24/05/2013
Bình Dương
5772
Trà Vinh
4057
Vĩnh Long
5490
Thứ năm
23/05/2013
Tây Ninh
8422
Bình Thuận
3521
An Giang
5454
Thứ tư
22/05/2013
Sóc Trăng
8182
Cần Thơ
0312
Đồng Nai
8666
Thứ ba
21/05/2013
Bạc Liêu
1377
Bến Tre
2354
Vũng Tàu
5934
Thứ hai
20/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4978
Cà Mau
1041
Đồng Tháp
9000
Chủ nhật
19/05/2013
Đà Lạt
5300
Tiền Giang
1237
Kiên Giang
0213
Thứ bảy
18/05/2013
TP Hồ Chí Minh
8138
Bình Phước
0239
Hậu Giang
8574
Long An
2800
Thứ sáu
17/05/2013
Bình Dương
2884
Trà Vinh
2648
Vĩnh Long
6236
Thứ năm
16/05/2013
Tây Ninh
6807
Bình Thuận
3056
An Giang
6154
Thứ tư
15/05/2013
Sóc Trăng
9855
Cần Thơ
1814
Đồng Nai
4841
Thứ ba
14/05/2013
Bạc Liêu
2047
Bến Tre
1498
Vũng Tàu
7938
Thứ hai
13/05/2013
Cà Mau
7010
TP Hồ Chí Minh
7256
Đồng Tháp
2796
Chủ nhật
12/05/2013
Đà Lạt
9383
Tiền Giang
8993
Kiên Giang
3619
Thứ bảy
11/05/2013
TP Hồ Chí Minh
2688
Bình Phước
8092
Hậu Giang
3006
Long An
5445
Thứ sáu
10/05/2013
Trà Vinh
3131
Bình Dương
9194
Vĩnh Long
9725
Thứ năm
09/05/2013
Tây Ninh
2039
Bình Thuận
6584
An Giang
2104
Thứ tư
08/05/2013
Sóc Trăng
8036
Cần Thơ
3936
Đồng Nai
7728
Thứ ba
07/05/2013
Bạc Liêu
7196
Bến Tre
8144
Vũng Tàu
6007
Thứ hai
06/05/2013
Cà Mau
8251
TP Hồ Chí Minh
0594
Đồng Tháp
8181
Chủ nhật
05/05/2013
Đà Lạt
0383
Tiền Giang
4474
Kiên Giang
0266
Thứ bảy
04/05/2013
TP Hồ Chí Minh
0551
Bình Phước
6703
Hậu Giang
1834
Long An
0070
Thứ sáu
03/05/2013
Bình Dương
5335
Trà Vinh
3538
Vĩnh Long
2714

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
01/06/2013
TP Hồ Chí Minh
0100
Bình Phước
0859
Hậu Giang
4585
Long An
7291
Thứ sáu
31/05/2013
Bình Dương
0684
Trà Vinh
7158
Vĩnh Long
2527
Thứ năm
30/05/2013
Tây Ninh
2838
Bình Thuận
9437
An Giang
4183
Thứ tư
29/05/2013
Sóc Trăng
5619
Cần Thơ
4841
Đồng Nai
8013
Thứ ba
28/05/2013
Bạc Liêu
5422
Bến Tre
2597
Vũng Tàu
9423
Thứ hai
27/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4399
Cà Mau
3853
Đồng Tháp
0914
Chủ nhật
26/05/2013
Đà Lạt
7580
Tiền Giang
5944
Kiên Giang
3439
Thứ bảy
25/05/2013
TP Hồ Chí Minh
8933
Hậu Giang
7792
Bình Phước
6595
Long An
1878
Thứ sáu
24/05/2013
Bình Dương
5772
Trà Vinh
4057
Vĩnh Long
5490
Thứ năm
23/05/2013
Tây Ninh
8422
Bình Thuận
3521
An Giang
5454
Thứ tư
22/05/2013
Sóc Trăng
8182
Cần Thơ
0312
Đồng Nai
8666
Thứ ba
21/05/2013
Bạc Liêu
1377
Bến Tre
2354
Vũng Tàu
5934
Thứ hai
20/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4978
Cà Mau
1041
Đồng Tháp
9000
Chủ nhật
19/05/2013
Đà Lạt
5300
Tiền Giang
1237
Kiên Giang
0213
Thứ bảy
18/05/2013
TP Hồ Chí Minh
8138
Bình Phước
0239
Hậu Giang
8574
Long An
2800
Thứ sáu
17/05/2013
Bình Dương
2884
Trà Vinh
2648
Vĩnh Long
6236
Thứ năm
16/05/2013
Tây Ninh
6807
Bình Thuận
3056
An Giang
6154
Thứ tư
15/05/2013
Sóc Trăng
9855
Cần Thơ
1814
Đồng Nai
4841
Thứ ba
14/05/2013
Bạc Liêu
2047
Bến Tre
1498
Vũng Tàu
7938
Thứ hai
13/05/2013
Cà Mau
7010
TP Hồ Chí Minh
7256
Đồng Tháp
2796
Chủ nhật
12/05/2013
Đà Lạt
9383
Tiền Giang
8993
Kiên Giang
3619
Thứ bảy
11/05/2013
TP Hồ Chí Minh
2688
Bình Phước
8092
Hậu Giang
3006
Long An
5445
Thứ sáu
10/05/2013
Trà Vinh
3131
Bình Dương
9194
Vĩnh Long
9725
Thứ năm
09/05/2013
Tây Ninh
2039
Bình Thuận
6584
An Giang
2104
Thứ tư
08/05/2013
Sóc Trăng
8036
Cần Thơ
3936
Đồng Nai
7728
Thứ ba
07/05/2013
Bạc Liêu
7196
Bến Tre
8144
Vũng Tàu
6007
Thứ hai
06/05/2013
Cà Mau
8251
TP Hồ Chí Minh
0594
Đồng Tháp
8181
Chủ nhật
05/05/2013
Đà Lạt
0383
Tiền Giang
4474
Kiên Giang
0266
Thứ bảy
04/05/2013
TP Hồ Chí Minh
0551
Bình Phước
6703
Hậu Giang
1834
Long An
0070
Thứ sáu
03/05/2013
Bình Dương
5335
Trà Vinh
3538
Vĩnh Long
2714