Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
09/10/2013
Sóc Trăng
1870
Cần Thơ
1318
Đồng Nai
9614
Thứ ba
08/10/2013
Bạc Liêu
7716
Bến Tre
6008
Vũng Tàu
3435
Thứ hai
07/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8146
Cà Mau
5299
Đồng Tháp
3564
Chủ nhật
06/10/2013
Đà Lạt
1945
Tiền Giang
8237
Kiên Giang
1061
Thứ bảy
05/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9214
Hậu Giang
3042
Bình Phước
5699
Long An
6378
Thứ sáu
04/10/2013
Bình Dương
1495
Trà Vinh
3415
Vĩnh Long
9979
Thứ năm
03/10/2013
Tây Ninh
7019
Bình Thuận
2104
An Giang
1881
Thứ tư
02/10/2013
Sóc Trăng
0326
Cần Thơ
7290
Đồng Nai
6685
Thứ ba
01/10/2013
Bạc Liêu
9218
Bến Tre
5505
Vũng Tàu
7456
Thứ hai
30/09/2013
Cà Mau
9843
TP Hồ Chí Minh
9930
Đồng Tháp
8366
Chủ nhật
29/09/2013
Đà Lạt
3024
Tiền Giang
7312
Kiên Giang
0574
Thứ bảy
28/09/2013
TP Hồ Chí Minh
3486
Hậu Giang
5610
Bình Phước
2385
Long An
7012
Thứ sáu
27/09/2013
Trà Vinh
7475
Bình Dương
4386
Vĩnh Long
9775
Thứ năm
26/09/2013
Tây Ninh
3508
Bình Thuận
9065
An Giang
9327
Thứ tư
25/09/2013
Sóc Trăng
1615
Cần Thơ
2909
Đồng Nai
5135
Thứ ba
24/09/2013
Bạc Liêu
0552
Bến Tre
7552
Vũng Tàu
4995
Thứ hai
23/09/2013
Cà Mau
8889
TP Hồ Chí Minh
3623
Đồng Tháp
0068
Chủ nhật
22/09/2013
Đà Lạt
7854
Tiền Giang
4279
Kiên Giang
8800
Thứ bảy
21/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4738
Hậu Giang
8873
Bình Phước
9024
Long An
7423
Thứ sáu
20/09/2013
Bình Dương
1010
Trà Vinh
8501
Vĩnh Long
0959
Thứ năm
19/09/2013
Tây Ninh
7939
Bình Thuận
9661
An Giang
7190
Thứ tư
18/09/2013
Sóc Trăng
9215
Cần Thơ
9053
Đồng Nai
4158
Thứ ba
17/09/2013
Bạc Liêu
8702
Vũng Tàu
1460
Bến Tre
4384
Thứ hai
16/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4740
Cà Mau
9545
Đồng Tháp
4087
Chủ nhật
15/09/2013
Đà Lạt
2746
Tiền Giang
7340
Kiên Giang
7292
Thứ bảy
14/09/2013
Hậu Giang
6553
Bình Phước
6875
TP Hồ Chí Minh
2871
Long An
2527
Thứ sáu
13/09/2013
Trà Vinh
8212
Bình Dương
7720
Vĩnh Long
2441
Thứ năm
12/09/2013
Tây Ninh
5977
Bình Thuận
6879
An Giang
1875
Thứ tư
11/09/2013
Sóc Trăng
6927
Cần Thơ
0368
Đồng Nai
6524
Thứ ba
10/09/2013
Bạc Liêu
7750
Bến Tre
6786
Vũng Tàu
0832

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
09/10/2013
Sóc Trăng
1870
Cần Thơ
1318
Đồng Nai
9614
Thứ ba
08/10/2013
Bạc Liêu
7716
Bến Tre
6008
Vũng Tàu
3435
Thứ hai
07/10/2013
TP Hồ Chí Minh
8146
Cà Mau
5299
Đồng Tháp
3564
Chủ nhật
06/10/2013
Đà Lạt
1945
Tiền Giang
8237
Kiên Giang
1061
Thứ bảy
05/10/2013
TP Hồ Chí Minh
9214
Hậu Giang
3042
Bình Phước
5699
Long An
6378
Thứ sáu
04/10/2013
Bình Dương
1495
Trà Vinh
3415
Vĩnh Long
9979
Thứ năm
03/10/2013
Tây Ninh
7019
Bình Thuận
2104
An Giang
1881
Thứ tư
02/10/2013
Sóc Trăng
0326
Cần Thơ
7290
Đồng Nai
6685
Thứ ba
01/10/2013
Bạc Liêu
9218
Bến Tre
5505
Vũng Tàu
7456
Thứ hai
30/09/2013
Cà Mau
9843
TP Hồ Chí Minh
9930
Đồng Tháp
8366
Chủ nhật
29/09/2013
Đà Lạt
3024
Tiền Giang
7312
Kiên Giang
0574
Thứ bảy
28/09/2013
TP Hồ Chí Minh
3486
Hậu Giang
5610
Bình Phước
2385
Long An
7012
Thứ sáu
27/09/2013
Trà Vinh
7475
Bình Dương
4386
Vĩnh Long
9775
Thứ năm
26/09/2013
Tây Ninh
3508
Bình Thuận
9065
An Giang
9327
Thứ tư
25/09/2013
Sóc Trăng
1615
Cần Thơ
2909
Đồng Nai
5135
Thứ ba
24/09/2013
Bạc Liêu
0552
Bến Tre
7552
Vũng Tàu
4995
Thứ hai
23/09/2013
Cà Mau
8889
TP Hồ Chí Minh
3623
Đồng Tháp
0068
Chủ nhật
22/09/2013
Đà Lạt
7854
Tiền Giang
4279
Kiên Giang
8800
Thứ bảy
21/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4738
Hậu Giang
8873
Bình Phước
9024
Long An
7423
Thứ sáu
20/09/2013
Bình Dương
1010
Trà Vinh
8501
Vĩnh Long
0959
Thứ năm
19/09/2013
Tây Ninh
7939
Bình Thuận
9661
An Giang
7190
Thứ tư
18/09/2013
Sóc Trăng
9215
Cần Thơ
9053
Đồng Nai
4158
Thứ ba
17/09/2013
Bạc Liêu
8702
Vũng Tàu
1460
Bến Tre
4384
Thứ hai
16/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4740
Cà Mau
9545
Đồng Tháp
4087
Chủ nhật
15/09/2013
Đà Lạt
2746
Tiền Giang
7340
Kiên Giang
7292
Thứ bảy
14/09/2013
Hậu Giang
6553
Bình Phước
6875
TP Hồ Chí Minh
2871
Long An
2527
Thứ sáu
13/09/2013
Trà Vinh
8212
Bình Dương
7720
Vĩnh Long
2441
Thứ năm
12/09/2013
Tây Ninh
5977
Bình Thuận
6879
An Giang
1875
Thứ tư
11/09/2013
Sóc Trăng
6927
Cần Thơ
0368
Đồng Nai
6524
Thứ ba
10/09/2013
Bạc Liêu
7750
Bến Tre
6786
Vũng Tàu
0832
X