Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
10/09/2013
Bạc Liêu
7750
Bến Tre
6786
Vũng Tàu
0832
Thứ hai
09/09/2013
Cà Mau
5403
TP Hồ Chí Minh
8114
Đồng Tháp
2191
Chủ nhật
08/09/2013
Đà Lạt
1308
Tiền Giang
0519
Kiên Giang
6813
Thứ bảy
07/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4724
Hậu Giang
9869
Bình Phước
3397
Long An
8284
Thứ sáu
06/09/2013
Bình Dương
8173
Trà Vinh
5016
Vĩnh Long
5869
Thứ năm
05/09/2013
Tây Ninh
0471
Bình Thuận
3188
An Giang
9326
Thứ tư
04/09/2013
Sóc Trăng
2891
Cần Thơ
3753
Đồng Nai
8583
Thứ ba
03/09/2013
Bạc Liêu
9131
Bến Tre
8562
Vũng Tàu
2638
Thứ hai
02/09/2013
Cà Mau
5494
TP Hồ Chí Minh
4941
Đồng Tháp
8126
Chủ nhật
01/09/2013
Đà Lạt
9034
Tiền Giang
4303
Kiên Giang
5445
Thứ bảy
31/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7775
Hậu Giang
6776
Bình Phước
2627
Long An
1543
Thứ sáu
30/08/2013
Bình Dương
3919
Trà Vinh
4604
Vĩnh Long
4924
Thứ năm
29/08/2013
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4457
An Giang
5985
Thứ tư
28/08/2013
Sóc Trăng
6617
Cần Thơ
3868
Đồng Nai
0469
Thứ ba
27/08/2013
Bạc Liêu
0545
Bến Tre
6747
Vũng Tàu
0621
Thứ hai
26/08/2013
Cà Mau
8050
TP Hồ Chí Minh
7349
Đồng Tháp
2550
Chủ nhật
25/08/2013
Đà Lạt
3454
Tiền Giang
2947
Kiên Giang
6208
Thứ bảy
24/08/2013
TP Hồ Chí Minh
9382
Hậu Giang
4735
Bình Phước
2709
Long An
0297
Thứ sáu
23/08/2013
Bình Dương
5101
Trà Vinh
5727
Vĩnh Long
8217
Thứ năm
22/08/2013
Tây Ninh
5901
Bình Thuận
0388
An Giang
5218
Thứ tư
21/08/2013
Sóc Trăng
8476
Cần Thơ
3248
Đồng Nai
9063
Thứ ba
20/08/2013
Bạc Liêu
6100
Bến Tre
0394
Vũng Tàu
1537
Thứ hai
19/08/2013
TP Hồ Chí Minh
8543
Cà Mau
5587
Đồng Tháp
2537
Chủ nhật
18/08/2013
Đà Lạt
5523
Tiền Giang
2414
Kiên Giang
6014
Thứ bảy
17/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7473
Hậu Giang
2197
Bình Phước
3782
Long An
5311
Thứ sáu
16/08/2013
Bình Dương
7147
Trà Vinh
2639
Vĩnh Long
6378
Thứ năm
15/08/2013
Tây Ninh
3644
Bình Thuận
4140
An Giang
7457
Thứ tư
14/08/2013
Sóc Trăng
6788
Cần Thơ
9699
Đồng Nai
0474
Thứ ba
13/08/2013
Bạc Liêu
7815
Bến Tre
9348
Vũng Tàu
5850
Thứ hai
12/08/2013
TP Hồ Chí Minh
4074
Đồng Tháp
7600
Cà Mau
9594

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
10/09/2013
Bạc Liêu
7750
Bến Tre
6786
Vũng Tàu
0832
Thứ hai
09/09/2013
Cà Mau
5403
TP Hồ Chí Minh
8114
Đồng Tháp
2191
Chủ nhật
08/09/2013
Đà Lạt
1308
Tiền Giang
0519
Kiên Giang
6813
Thứ bảy
07/09/2013
TP Hồ Chí Minh
4724
Hậu Giang
9869
Bình Phước
3397
Long An
8284
Thứ sáu
06/09/2013
Bình Dương
8173
Trà Vinh
5016
Vĩnh Long
5869
Thứ năm
05/09/2013
Tây Ninh
0471
Bình Thuận
3188
An Giang
9326
Thứ tư
04/09/2013
Sóc Trăng
2891
Cần Thơ
3753
Đồng Nai
8583
Thứ ba
03/09/2013
Bạc Liêu
9131
Bến Tre
8562
Vũng Tàu
2638
Thứ hai
02/09/2013
Cà Mau
5494
TP Hồ Chí Minh
4941
Đồng Tháp
8126
Chủ nhật
01/09/2013
Đà Lạt
9034
Tiền Giang
4303
Kiên Giang
5445
Thứ bảy
31/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7775
Hậu Giang
6776
Bình Phước
2627
Long An
1543
Thứ sáu
30/08/2013
Bình Dương
3919
Trà Vinh
4604
Vĩnh Long
4924
Thứ năm
29/08/2013
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4457
An Giang
5985
Thứ tư
28/08/2013
Sóc Trăng
6617
Cần Thơ
3868
Đồng Nai
0469
Thứ ba
27/08/2013
Bạc Liêu
0545
Bến Tre
6747
Vũng Tàu
0621
Thứ hai
26/08/2013
Cà Mau
8050
TP Hồ Chí Minh
7349
Đồng Tháp
2550
Chủ nhật
25/08/2013
Đà Lạt
3454
Tiền Giang
2947
Kiên Giang
6208
Thứ bảy
24/08/2013
TP Hồ Chí Minh
9382
Hậu Giang
4735
Bình Phước
2709
Long An
0297
Thứ sáu
23/08/2013
Bình Dương
5101
Trà Vinh
5727
Vĩnh Long
8217
Thứ năm
22/08/2013
Tây Ninh
5901
Bình Thuận
0388
An Giang
5218
Thứ tư
21/08/2013
Sóc Trăng
8476
Cần Thơ
3248
Đồng Nai
9063
Thứ ba
20/08/2013
Bạc Liêu
6100
Bến Tre
0394
Vũng Tàu
1537
Thứ hai
19/08/2013
TP Hồ Chí Minh
8543
Cà Mau
5587
Đồng Tháp
2537
Chủ nhật
18/08/2013
Đà Lạt
5523
Tiền Giang
2414
Kiên Giang
6014
Thứ bảy
17/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7473
Hậu Giang
2197
Bình Phước
3782
Long An
5311
Thứ sáu
16/08/2013
Bình Dương
7147
Trà Vinh
2639
Vĩnh Long
6378
Thứ năm
15/08/2013
Tây Ninh
3644
Bình Thuận
4140
An Giang
7457
Thứ tư
14/08/2013
Sóc Trăng
6788
Cần Thơ
9699
Đồng Nai
0474
Thứ ba
13/08/2013
Bạc Liêu
7815
Bến Tre
9348
Vũng Tàu
5850
Thứ hai
12/08/2013
TP Hồ Chí Minh
4074
Đồng Tháp
7600
Cà Mau
9594
X