Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
01/08/2013
An Giang
1931
Tây Ninh
3933
Bình Thuận
8173
Thứ tư
31/07/2013
Cần Thơ
1672
Đồng Nai
2489
Sóc Trăng
4099
Thứ ba
30/07/2013
Bạc Liêu
7831
Bến Tre
0625
Vũng Tàu
5776
Thứ hai
29/07/2013
Cà Mau
9167
Đồng Tháp
4080
TP Hồ Chí Minh
6733
Chủ nhật
28/07/2013
Đà Lạt
2477
Tiền Giang
9283
Kiên Giang
9707
Thứ bảy
27/07/2013
TP Hồ Chí Minh
3549
Hậu Giang
0178
Bình Phước
8746
Long An
1016
Thứ sáu
26/07/2013
Bình Dương
4888
Trà Vinh
6481
Vĩnh Long
2659
Thứ năm
25/07/2013
Tây Ninh
8528
Bình Thuận
9823
An Giang
0867
Thứ tư
24/07/2013
Sóc Trăng
1185
Cần Thơ
6572
Đồng Nai
8016
Thứ ba
23/07/2013
Bạc Liêu
5680
Bến Tre
4798
Vũng Tàu
5659
Thứ hai
22/07/2013
TP Hồ Chí Minh
3851
Đồng Tháp
6174
Cà Mau
3840
Chủ nhật
21/07/2013
Tiền Giang
9511
Đà Lạt
1327
Kiên Giang
5815
Thứ bảy
20/07/2013
TP Hồ Chí Minh
2125
Hậu Giang
5516
Bình Phước
8267
Long An
9683
Thứ sáu
19/07/2013
Trà Vinh
5172
Bình Dương
8978
Vĩnh Long
4603
Thứ năm
18/07/2013
Tây Ninh
9682
An Giang
6279
Bình Thuận
1298
Thứ tư
17/07/2013
Sóc Trăng
7611
Cần Thơ
8791
Đồng Nai
1733
Thứ ba
16/07/2013
Bạc Liêu
1862
Bến Tre
9151
Vũng Tàu
2179
Thứ hai
15/07/2013
TP Hồ Chí Minh
5883
Cà Mau
8445
Đồng Tháp
2198
Chủ nhật
14/07/2013
Đà Lạt
7892
Tiền Giang
1471
Kiên Giang
2544
Thứ bảy
13/07/2013
TP Hồ Chí Minh
7567
Hậu Giang
0165
Bình Phước
9248
Long An
4925
Thứ sáu
12/07/2013
Bình Dương
4275
Trà Vinh
8879
Vĩnh Long
8590
Thứ năm
11/07/2013
Tây Ninh
7159
An Giang
3317
Bình Thuận
6814
Thứ tư
10/07/2013
Sóc Trăng
3873
Cần Thơ
2240
Đồng Nai
7388
Thứ ba
09/07/2013
Bạc Liêu
7226
Bến Tre
5097
Vũng Tàu
8296
Thứ hai
08/07/2013
TP Hồ Chí Minh
6365
Cà Mau
7024
Đồng Tháp
1052
Chủ nhật
07/07/2013
Đà Lạt
9675
Tiền Giang
6160
Kiên Giang
7511
Thứ bảy
06/07/2013
TP Hồ Chí Minh
0937
Hậu Giang
7725
Bình Phước
0728
Long An
5202
Thứ sáu
05/07/2013
Trà Vinh
1191
Bình Dương
2604
Vĩnh Long
8296
Thứ năm
04/07/2013
Tây Ninh
4386
Bình Thuận
0785
An Giang
3955
Thứ tư
03/07/2013
Sóc Trăng
6799
Cần Thơ
2580
Đồng Nai
7572

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
01/08/2013
An Giang
1931
Tây Ninh
3933
Bình Thuận
8173
Thứ tư
31/07/2013
Cần Thơ
1672
Đồng Nai
2489
Sóc Trăng
4099
Thứ ba
30/07/2013
Bạc Liêu
7831
Bến Tre
0625
Vũng Tàu
5776
Thứ hai
29/07/2013
Cà Mau
9167
Đồng Tháp
4080
TP Hồ Chí Minh
6733
Chủ nhật
28/07/2013
Đà Lạt
2477
Tiền Giang
9283
Kiên Giang
9707
Thứ bảy
27/07/2013
TP Hồ Chí Minh
3549
Hậu Giang
0178
Bình Phước
8746
Long An
1016
Thứ sáu
26/07/2013
Bình Dương
4888
Trà Vinh
6481
Vĩnh Long
2659
Thứ năm
25/07/2013
Tây Ninh
8528
Bình Thuận
9823
An Giang
0867
Thứ tư
24/07/2013
Sóc Trăng
1185
Cần Thơ
6572
Đồng Nai
8016
Thứ ba
23/07/2013
Bạc Liêu
5680
Bến Tre
4798
Vũng Tàu
5659
Thứ hai
22/07/2013
TP Hồ Chí Minh
3851
Đồng Tháp
6174
Cà Mau
3840
Chủ nhật
21/07/2013
Tiền Giang
9511
Đà Lạt
1327
Kiên Giang
5815
Thứ bảy
20/07/2013
TP Hồ Chí Minh
2125
Hậu Giang
5516
Bình Phước
8267
Long An
9683
Thứ sáu
19/07/2013
Trà Vinh
5172
Bình Dương
8978
Vĩnh Long
4603
Thứ năm
18/07/2013
Tây Ninh
9682
An Giang
6279
Bình Thuận
1298
Thứ tư
17/07/2013
Sóc Trăng
7611
Cần Thơ
8791
Đồng Nai
1733
Thứ ba
16/07/2013
Bạc Liêu
1862
Bến Tre
9151
Vũng Tàu
2179
Thứ hai
15/07/2013
TP Hồ Chí Minh
5883
Cà Mau
8445
Đồng Tháp
2198
Chủ nhật
14/07/2013
Đà Lạt
7892
Tiền Giang
1471
Kiên Giang
2544
Thứ bảy
13/07/2013
TP Hồ Chí Minh
7567
Hậu Giang
0165
Bình Phước
9248
Long An
4925
Thứ sáu
12/07/2013
Bình Dương
4275
Trà Vinh
8879
Vĩnh Long
8590
Thứ năm
11/07/2013
Tây Ninh
7159
An Giang
3317
Bình Thuận
6814
Thứ tư
10/07/2013
Sóc Trăng
3873
Cần Thơ
2240
Đồng Nai
7388
Thứ ba
09/07/2013
Bạc Liêu
7226
Bến Tre
5097
Vũng Tàu
8296
Thứ hai
08/07/2013
TP Hồ Chí Minh
6365
Cà Mau
7024
Đồng Tháp
1052
Chủ nhật
07/07/2013
Đà Lạt
9675
Tiền Giang
6160
Kiên Giang
7511
Thứ bảy
06/07/2013
TP Hồ Chí Minh
0937
Hậu Giang
7725
Bình Phước
0728
Long An
5202
Thứ sáu
05/07/2013
Trà Vinh
1191
Bình Dương
2604
Vĩnh Long
8296
Thứ năm
04/07/2013
Tây Ninh
4386
Bình Thuận
0785
An Giang
3955
Thứ tư
03/07/2013
Sóc Trăng
6799
Cần Thơ
2580
Đồng Nai
7572
X