Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
27/03/2013
Sóc Trăng
8560
Cần Thơ
6993
Đồng Nai
2840
Thứ ba
26/03/2013
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
1947
Vũng Tàu
9856
Thứ hai
25/03/2013
Cà Mau
4361
TP Hồ Chí Minh
5925
Đồng Tháp
3912
Chủ nhật
24/03/2013
Đà Lạt
3594
Tiền Giang
9765
Kiên Giang
5783
Thứ bảy
23/03/2013
TP Hồ Chí Minh
6777
Bình Phước
0141
Hậu Giang
2170
Long An
5196
Thứ sáu
22/03/2013
Bình Dương
5473
Trà Vinh
9790
Vĩnh Long
2750
Thứ năm
21/03/2013
Tây Ninh
4641
Bình Thuận
9975
An Giang
4519
Thứ tư
20/03/2013
Sóc Trăng
6556
Cần Thơ
4259
Đồng Nai
2286
Thứ ba
19/03/2013
Bến Tre
8102
Bạc Liêu
5874
Vũng Tàu
8890
Thứ hai
18/03/2013
Cà Mau
4215
Đồng Tháp
1677
TP Hồ Chí Minh
8704
Chủ nhật
17/03/2013
Đà Lạt
8953
Tiền Giang
3313
Kiên Giang
7633
Thứ bảy
16/03/2013
TP Hồ Chí Minh
4749
Hậu Giang
4147
Bình Phước
3439
Long An
0707
Thứ sáu
15/03/2013
Bình Dương
1608
Trà Vinh
7545
Vĩnh Long
3709
Thứ năm
14/03/2013
Tây Ninh
9513
An Giang
5805
Bình Thuận
1699
Thứ tư
13/03/2013
Sóc Trăng
1563
Cần Thơ
4082
Đồng Nai
7140
Thứ ba
12/03/2013
Bạc Liêu
1978
Bến Tre
3487
Vũng Tàu
3670
Thứ hai
11/03/2013
Cà Mau
6072
TP Hồ Chí Minh
2107
Đồng Tháp
3404
Chủ nhật
10/03/2013
Đà Lạt
5952
Tiền Giang
2907
Kiên Giang
6497
Thứ bảy
09/03/2013
TP Hồ Chí Minh
6364
Hậu Giang
5632
Bình Phước
6336
Long An
0386
Thứ sáu
08/03/2013
Bình Dương
3587
Trà Vinh
3002
Vĩnh Long
5933
Thứ năm
07/03/2013
Tây Ninh
7371
Bình Thuận
7131
An Giang
6846
Thứ tư
06/03/2013
Sóc Trăng
4219
Cần Thơ
1713
Đồng Nai
2779
Thứ ba
05/03/2013
Bạc Liêu
1766
Bến Tre
9188
Vũng Tàu
9581
Thứ hai
04/03/2013
Cà Mau
2919
TP Hồ Chí Minh
5330
Đồng Tháp
5003
Chủ nhật
03/03/2013
Đà Lạt
2008
Tiền Giang
4054
Kiên Giang
9515
Thứ bảy
02/03/2013
TP Hồ Chí Minh
9614
Hậu Giang
7444
Bình Phước
1343
Long An
6749
Thứ sáu
01/03/2013
Bình Dương
3568
Trà Vinh
2996
Vĩnh Long
0564
Thứ năm
28/02/2013
Tây Ninh
7789
Bình Thuận
5783
An Giang
1981
Thứ tư
27/02/2013
Sóc Trăng
6866
Cần Thơ
9592
Đồng Nai
7513
Thứ ba
26/02/2013
Bến Tre
3947
Bạc Liêu
1173
Vũng Tàu
0988

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
27/03/2013
Sóc Trăng
8560
Cần Thơ
6993
Đồng Nai
2840
Thứ ba
26/03/2013
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
1947
Vũng Tàu
9856
Thứ hai
25/03/2013
Cà Mau
4361
TP Hồ Chí Minh
5925
Đồng Tháp
3912
Chủ nhật
24/03/2013
Đà Lạt
3594
Tiền Giang
9765
Kiên Giang
5783
Thứ bảy
23/03/2013
TP Hồ Chí Minh
6777
Bình Phước
0141
Hậu Giang
2170
Long An
5196
Thứ sáu
22/03/2013
Bình Dương
5473
Trà Vinh
9790
Vĩnh Long
2750
Thứ năm
21/03/2013
Tây Ninh
4641
Bình Thuận
9975
An Giang
4519
Thứ tư
20/03/2013
Sóc Trăng
6556
Cần Thơ
4259
Đồng Nai
2286
Thứ ba
19/03/2013
Bến Tre
8102
Bạc Liêu
5874
Vũng Tàu
8890
Thứ hai
18/03/2013
Cà Mau
4215
Đồng Tháp
1677
TP Hồ Chí Minh
8704
Chủ nhật
17/03/2013
Đà Lạt
8953
Tiền Giang
3313
Kiên Giang
7633
Thứ bảy
16/03/2013
TP Hồ Chí Minh
4749
Hậu Giang
4147
Bình Phước
3439
Long An
0707
Thứ sáu
15/03/2013
Bình Dương
1608
Trà Vinh
7545
Vĩnh Long
3709
Thứ năm
14/03/2013
Tây Ninh
9513
An Giang
5805
Bình Thuận
1699
Thứ tư
13/03/2013
Sóc Trăng
1563
Cần Thơ
4082
Đồng Nai
7140
Thứ ba
12/03/2013
Bạc Liêu
1978
Bến Tre
3487
Vũng Tàu
3670
Thứ hai
11/03/2013
Cà Mau
6072
TP Hồ Chí Minh
2107
Đồng Tháp
3404
Chủ nhật
10/03/2013
Đà Lạt
5952
Tiền Giang
2907
Kiên Giang
6497
Thứ bảy
09/03/2013
TP Hồ Chí Minh
6364
Hậu Giang
5632
Bình Phước
6336
Long An
0386
Thứ sáu
08/03/2013
Bình Dương
3587
Trà Vinh
3002
Vĩnh Long
5933
Thứ năm
07/03/2013
Tây Ninh
7371
Bình Thuận
7131
An Giang
6846
Thứ tư
06/03/2013
Sóc Trăng
4219
Cần Thơ
1713
Đồng Nai
2779
Thứ ba
05/03/2013
Bạc Liêu
1766
Bến Tre
9188
Vũng Tàu
9581
Thứ hai
04/03/2013
Cà Mau
2919
TP Hồ Chí Minh
5330
Đồng Tháp
5003
Chủ nhật
03/03/2013
Đà Lạt
2008
Tiền Giang
4054
Kiên Giang
9515
Thứ bảy
02/03/2013
TP Hồ Chí Minh
9614
Hậu Giang
7444
Bình Phước
1343
Long An
6749
Thứ sáu
01/03/2013
Bình Dương
3568
Trà Vinh
2996
Vĩnh Long
0564
Thứ năm
28/02/2013
Tây Ninh
7789
Bình Thuận
5783
An Giang
1981
Thứ tư
27/02/2013
Sóc Trăng
6866
Cần Thơ
9592
Đồng Nai
7513
Thứ ba
26/02/2013
Bến Tre
3947
Bạc Liêu
1173
Vũng Tàu
0988