Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
22/05/2013
Sóc Trăng
8182
Cần Thơ
0312
Đồng Nai
8666
Thứ ba
21/05/2013
Bạc Liêu
1377
Bến Tre
2354
Vũng Tàu
5934
Thứ hai
20/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4978
Cà Mau
1041
Đồng Tháp
9000
Chủ nhật
19/05/2013
Đà Lạt
5300
Tiền Giang
1237
Kiên Giang
0213
Thứ bảy
18/05/2013
TP Hồ Chí Minh
8138
Bình Phước
0239
Hậu Giang
8574
Long An
2800
Thứ sáu
17/05/2013
Bình Dương
2884
Trà Vinh
2648
Vĩnh Long
6236
Thứ năm
16/05/2013
Tây Ninh
6807
Bình Thuận
3056
An Giang
6154
Thứ tư
15/05/2013
Sóc Trăng
9855
Cần Thơ
1814
Đồng Nai
4841
Thứ ba
14/05/2013
Bạc Liêu
2047
Bến Tre
1498
Vũng Tàu
7938
Thứ hai
13/05/2013
Cà Mau
7010
TP Hồ Chí Minh
7256
Đồng Tháp
2796
Chủ nhật
12/05/2013
Đà Lạt
9383
Tiền Giang
8993
Kiên Giang
3619
Thứ bảy
11/05/2013
TP Hồ Chí Minh
2688
Bình Phước
8092
Hậu Giang
3006
Long An
5445
Thứ sáu
10/05/2013
Trà Vinh
3131
Bình Dương
9194
Vĩnh Long
9725
Thứ năm
09/05/2013
Tây Ninh
2039
Bình Thuận
6584
An Giang
2104
Thứ tư
08/05/2013
Sóc Trăng
8036
Cần Thơ
3936
Đồng Nai
7728
Thứ ba
07/05/2013
Bạc Liêu
7196
Bến Tre
8144
Vũng Tàu
6007
Thứ hai
06/05/2013
Cà Mau
8251
TP Hồ Chí Minh
0594
Đồng Tháp
8181
Chủ nhật
05/05/2013
Đà Lạt
0383
Tiền Giang
4474
Kiên Giang
0266
Thứ bảy
04/05/2013
TP Hồ Chí Minh
0551
Bình Phước
6703
Hậu Giang
1834
Long An
0070
Thứ sáu
03/05/2013
Bình Dương
5335
Trà Vinh
3538
Vĩnh Long
2714
Thứ năm
02/05/2013
Tây Ninh
6024
Bình Thuận
0253
An Giang
6344
Thứ tư
01/05/2013
Sóc Trăng
6675
Cần Thơ
0962
Đồng Nai
8068
Thứ ba
30/04/2013
Bạc Liêu
1346
Bến Tre
1741
Vũng Tàu
1105
Thứ hai
29/04/2013
Cà Mau
9427
TP Hồ Chí Minh
8498
Đồng Tháp
2095
Chủ nhật
28/04/2013
Đà Lạt
8978
Tiền Giang
1930
Kiên Giang
5783
Thứ bảy
27/04/2013
Hậu Giang
4950
Bình Phước
6526
TP Hồ Chí Minh
1341
Long An
2153
Thứ sáu
26/04/2013
Bình Dương
4184
Trà Vinh
6471
Vĩnh Long
6383
Thứ năm
25/04/2013
Tây Ninh
4730
Bình Thuận
1198
An Giang
2380
Thứ tư
24/04/2013
Sóc Trăng
5915
Cần Thơ
6911
Đồng Nai
4499
Thứ ba
23/04/2013
Bạc Liêu
6771
Bến Tre
5867
Vũng Tàu
3608

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
22/05/2013
Sóc Trăng
8182
Cần Thơ
0312
Đồng Nai
8666
Thứ ba
21/05/2013
Bạc Liêu
1377
Bến Tre
2354
Vũng Tàu
5934
Thứ hai
20/05/2013
TP Hồ Chí Minh
4978
Cà Mau
1041
Đồng Tháp
9000
Chủ nhật
19/05/2013
Đà Lạt
5300
Tiền Giang
1237
Kiên Giang
0213
Thứ bảy
18/05/2013
TP Hồ Chí Minh
8138
Bình Phước
0239
Hậu Giang
8574
Long An
2800
Thứ sáu
17/05/2013
Bình Dương
2884
Trà Vinh
2648
Vĩnh Long
6236
Thứ năm
16/05/2013
Tây Ninh
6807
Bình Thuận
3056
An Giang
6154
Thứ tư
15/05/2013
Sóc Trăng
9855
Cần Thơ
1814
Đồng Nai
4841
Thứ ba
14/05/2013
Bạc Liêu
2047
Bến Tre
1498
Vũng Tàu
7938
Thứ hai
13/05/2013
Cà Mau
7010
TP Hồ Chí Minh
7256
Đồng Tháp
2796
Chủ nhật
12/05/2013
Đà Lạt
9383
Tiền Giang
8993
Kiên Giang
3619
Thứ bảy
11/05/2013
TP Hồ Chí Minh
2688
Bình Phước
8092
Hậu Giang
3006
Long An
5445
Thứ sáu
10/05/2013
Trà Vinh
3131
Bình Dương
9194
Vĩnh Long
9725
Thứ năm
09/05/2013
Tây Ninh
2039
Bình Thuận
6584
An Giang
2104
Thứ tư
08/05/2013
Sóc Trăng
8036
Cần Thơ
3936
Đồng Nai
7728
Thứ ba
07/05/2013
Bạc Liêu
7196
Bến Tre
8144
Vũng Tàu
6007
Thứ hai
06/05/2013
Cà Mau
8251
TP Hồ Chí Minh
0594
Đồng Tháp
8181
Chủ nhật
05/05/2013
Đà Lạt
0383
Tiền Giang
4474
Kiên Giang
0266
Thứ bảy
04/05/2013
TP Hồ Chí Minh
0551
Bình Phước
6703
Hậu Giang
1834
Long An
0070
Thứ sáu
03/05/2013
Bình Dương
5335
Trà Vinh
3538
Vĩnh Long
2714
Thứ năm
02/05/2013
Tây Ninh
6024
Bình Thuận
0253
An Giang
6344
Thứ tư
01/05/2013
Sóc Trăng
6675
Cần Thơ
0962
Đồng Nai
8068
Thứ ba
30/04/2013
Bạc Liêu
1346
Bến Tre
1741
Vũng Tàu
1105
Thứ hai
29/04/2013
Cà Mau
9427
TP Hồ Chí Minh
8498
Đồng Tháp
2095
Chủ nhật
28/04/2013
Đà Lạt
8978
Tiền Giang
1930
Kiên Giang
5783
Thứ bảy
27/04/2013
Hậu Giang
4950
Bình Phước
6526
TP Hồ Chí Minh
1341
Long An
2153
Thứ sáu
26/04/2013
Bình Dương
4184
Trà Vinh
6471
Vĩnh Long
6383
Thứ năm
25/04/2013
Tây Ninh
4730
Bình Thuận
1198
An Giang
2380
Thứ tư
24/04/2013
Sóc Trăng
5915
Cần Thơ
6911
Đồng Nai
4499
Thứ ba
23/04/2013
Bạc Liêu
6771
Bến Tre
5867
Vũng Tàu
3608
X