Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
22/04/2013
Cà Mau
5325
TP Hồ Chí Minh
2653
Đồng Tháp
6856
Chủ nhật
21/04/2013
Đà Lạt
8884
Tiền Giang
8142
Kiên Giang
9767
Thứ bảy
20/04/2013
TP Hồ Chí Minh
5371
Bình Phước
9314
Hậu Giang
7366
Long An
6092
Thứ sáu
19/04/2013
Bình Dương
5924
Trà Vinh
8573
Vĩnh Long
7720
Thứ năm
18/04/2013
Tây Ninh
9586
Bình Thuận
6868
An Giang
2346
Thứ tư
17/04/2013
Sóc Trăng
6690
Cần Thơ
9246
Đồng Nai
4851
Thứ ba
16/04/2013
Bến Tre
0229
Bạc Liêu
3045
Vũng Tàu
1736
Thứ hai
15/04/2013
Cà Mau
8254
TP Hồ Chí Minh
8584
Đồng Tháp
6442
Chủ nhật
14/04/2013
Đà Lạt
0670
Tiền Giang
3104
Kiên Giang
5976
Thứ bảy
13/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9464
Hậu Giang
0976
Bình Phước
8873
Long An
1443
Thứ sáu
12/04/2013
Bình Dương
2435
Trà Vinh
7242
Vĩnh Long
3045
Thứ năm
11/04/2013
Tây Ninh
2819
Bình Thuận
6164
An Giang
4880
Thứ tư
10/04/2013
Đồng Nai
4078
Sóc Trăng
4282
Cần Thơ
7029
Thứ ba
09/04/2013
Bến Tre
8891
Bạc Liêu
7841
Vũng Tàu
1765
Thứ hai
08/04/2013
Cà Mau
8777
TP Hồ Chí Minh
0950
Đồng Tháp
1171
Chủ nhật
07/04/2013
Đà Lạt
7439
Tiền Giang
8819
Kiên Giang
6311
Thứ bảy
06/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9893
Hậu Giang
8869
Bình Phước
4902
Long An
6862
Thứ sáu
05/04/2013
Bình Dương
9388
Trà Vinh
4787
Vĩnh Long
1790
Thứ năm
04/04/2013
Tây Ninh
8477
Bình Thuận
3310
An Giang
0632
Thứ tư
03/04/2013
Sóc Trăng
1162
Cần Thơ
8148
Đồng Nai
2736
Thứ ba
02/04/2013
Bến Tre
4914
Bạc Liêu
0864
Vũng Tàu
7822
Thứ hai
01/04/2013
Cà Mau
0138
TP Hồ Chí Minh
3439
Đồng Tháp
7026
Chủ nhật
31/03/2013
Đà Lạt
6998
Tiền Giang
9959
Kiên Giang
1591
Thứ bảy
30/03/2013
TP Hồ Chí Minh
7608
Hậu Giang
6688
Bình Phước
6903
Long An
7236
Thứ sáu
29/03/2013
Bình Dương
8250
Trà Vinh
4092
Vĩnh Long
7474
Thứ năm
28/03/2013
Tây Ninh
4766
Bình Thuận
8052
An Giang
8670
Thứ tư
27/03/2013
Sóc Trăng
8560
Cần Thơ
6993
Đồng Nai
2840
Thứ ba
26/03/2013
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
1947
Vũng Tàu
9856
Thứ hai
25/03/2013
Cà Mau
4361
TP Hồ Chí Minh
5925
Đồng Tháp
3912
Chủ nhật
24/03/2013
Đà Lạt
3594
Tiền Giang
9765
Kiên Giang
5783

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
22/04/2013
Cà Mau
5325
TP Hồ Chí Minh
2653
Đồng Tháp
6856
Chủ nhật
21/04/2013
Đà Lạt
8884
Tiền Giang
8142
Kiên Giang
9767
Thứ bảy
20/04/2013
TP Hồ Chí Minh
5371
Bình Phước
9314
Hậu Giang
7366
Long An
6092
Thứ sáu
19/04/2013
Bình Dương
5924
Trà Vinh
8573
Vĩnh Long
7720
Thứ năm
18/04/2013
Tây Ninh
9586
Bình Thuận
6868
An Giang
2346
Thứ tư
17/04/2013
Sóc Trăng
6690
Cần Thơ
9246
Đồng Nai
4851
Thứ ba
16/04/2013
Bến Tre
0229
Bạc Liêu
3045
Vũng Tàu
1736
Thứ hai
15/04/2013
Cà Mau
8254
TP Hồ Chí Minh
8584
Đồng Tháp
6442
Chủ nhật
14/04/2013
Đà Lạt
0670
Tiền Giang
3104
Kiên Giang
5976
Thứ bảy
13/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9464
Hậu Giang
0976
Bình Phước
8873
Long An
1443
Thứ sáu
12/04/2013
Bình Dương
2435
Trà Vinh
7242
Vĩnh Long
3045
Thứ năm
11/04/2013
Tây Ninh
2819
Bình Thuận
6164
An Giang
4880
Thứ tư
10/04/2013
Đồng Nai
4078
Sóc Trăng
4282
Cần Thơ
7029
Thứ ba
09/04/2013
Bến Tre
8891
Bạc Liêu
7841
Vũng Tàu
1765
Thứ hai
08/04/2013
Cà Mau
8777
TP Hồ Chí Minh
0950
Đồng Tháp
1171
Chủ nhật
07/04/2013
Đà Lạt
7439
Tiền Giang
8819
Kiên Giang
6311
Thứ bảy
06/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9893
Hậu Giang
8869
Bình Phước
4902
Long An
6862
Thứ sáu
05/04/2013
Bình Dương
9388
Trà Vinh
4787
Vĩnh Long
1790
Thứ năm
04/04/2013
Tây Ninh
8477
Bình Thuận
3310
An Giang
0632
Thứ tư
03/04/2013
Sóc Trăng
1162
Cần Thơ
8148
Đồng Nai
2736
Thứ ba
02/04/2013
Bến Tre
4914
Bạc Liêu
0864
Vũng Tàu
7822
Thứ hai
01/04/2013
Cà Mau
0138
TP Hồ Chí Minh
3439
Đồng Tháp
7026
Chủ nhật
31/03/2013
Đà Lạt
6998
Tiền Giang
9959
Kiên Giang
1591
Thứ bảy
30/03/2013
TP Hồ Chí Minh
7608
Hậu Giang
6688
Bình Phước
6903
Long An
7236
Thứ sáu
29/03/2013
Bình Dương
8250
Trà Vinh
4092
Vĩnh Long
7474
Thứ năm
28/03/2013
Tây Ninh
4766
Bình Thuận
8052
An Giang
8670
Thứ tư
27/03/2013
Sóc Trăng
8560
Cần Thơ
6993
Đồng Nai
2840
Thứ ba
26/03/2013
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
1947
Vũng Tàu
9856
Thứ hai
25/03/2013
Cà Mau
4361
TP Hồ Chí Minh
5925
Đồng Tháp
3912
Chủ nhật
24/03/2013
Đà Lạt
3594
Tiền Giang
9765
Kiên Giang
5783
X