Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
27/12/2012
Tây Ninh
0047
Bình Thuận
0015
An Giang
7880
Thứ tư
26/12/2012
Sóc Trăng
4254
Cần Thơ
5721
Đồng Nai
8938
Thứ ba
25/12/2012
Bến Tre
8596
Bạc Liêu
1560
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
24/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9045
Đồng Tháp
8119
Cà Mau
0235
Chủ nhật
23/12/2012
Đà Lạt
4603
Tiền Giang
4069
Kiên Giang
2591
Thứ bảy
22/12/2012
TP Hồ Chí Minh
2593
Bình Phước
4324
Hậu Giang
5088
Long An
6321
Thứ sáu
21/12/2012
Bình Dương
6826
Trà Vinh
7098
Vĩnh Long
7917
Thứ năm
20/12/2012
Tây Ninh
6851
Bình Thuận
8859
An Giang
3075
Thứ tư
19/12/2012
Sóc Trăng
0174
Cần Thơ
6611
Đồng Nai
5749
Thứ ba
18/12/2012
Bến Tre
5941
Bạc Liêu
6457
Vũng Tàu
6928
Thứ hai
17/12/2012
Đồng Tháp
0498
TP Hồ Chí Minh
9919
Cà Mau
0219
Chủ nhật
16/12/2012
Đà Lạt
6823
Tiền Giang
0558
Kiên Giang
7296
Thứ bảy
15/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9321
Bình Phước
8588
Hậu Giang
4242
Long An
5418
Thứ sáu
14/12/2012
Bình Dương
5466
Trà Vinh
9314
Vĩnh Long
4381
Thứ năm
13/12/2012
Tây Ninh
3127
Bình Thuận
7442
An Giang
2377
Thứ tư
12/12/2012
Sóc Trăng
8938
Cần Thơ
0885
Đồng Nai
1247
Thứ ba
11/12/2012
Bến Tre
2692
Bạc Liêu
0609
Vũng Tàu
9133
Thứ hai
10/12/2012
TP Hồ Chí Minh
3672
Đồng Tháp
5394
Cà Mau
0097
Chủ nhật
09/12/2012
Đà Lạt
4792
Tiền Giang
1958
Kiên Giang
4129
Thứ bảy
08/12/2012
TP Hồ Chí Minh
8165
Bình Phước
5707
Hậu Giang
2756
Long An
6275
Thứ sáu
07/12/2012
Bình Dương
7786
Trà Vinh
0557
Vĩnh Long
5425
Thứ năm
06/12/2012
Tây Ninh
0413
An Giang
9834
Bình Thuận
9452
Thứ tư
05/12/2012
Sóc Trăng
8278
Cần Thơ
4119
Đồng Nai
8891
Thứ ba
04/12/2012
Bến Tre
7916
Bạc Liêu
5845
Vũng Tàu
7696
Thứ hai
03/12/2012
Đồng Tháp
7232
TP Hồ Chí Minh
2142
Cà Mau
2628
Chủ nhật
02/12/2012
Đà Lạt
6682
Tiền Giang
5681
Kiên Giang
7708
Thứ bảy
01/12/2012
TP Hồ Chí Minh
6931
Bình Phước
8099
Hậu Giang
3572
Long An
6344
Thứ sáu
30/11/2012
Trà Vinh
3351
Bình Dương
7888
Vĩnh Long
6233
Thứ năm
29/11/2012
Tây Ninh
2647
Bình Thuận
6728
An Giang
3222
Thứ tư
28/11/2012
Sóc Trăng
6018
Cần Thơ
9589
Đồng Nai
4308

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
27/12/2012
Tây Ninh
0047
Bình Thuận
0015
An Giang
7880
Thứ tư
26/12/2012
Sóc Trăng
4254
Cần Thơ
5721
Đồng Nai
8938
Thứ ba
25/12/2012
Bến Tre
8596
Bạc Liêu
1560
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
24/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9045
Đồng Tháp
8119
Cà Mau
0235
Chủ nhật
23/12/2012
Đà Lạt
4603
Tiền Giang
4069
Kiên Giang
2591
Thứ bảy
22/12/2012
TP Hồ Chí Minh
2593
Bình Phước
4324
Hậu Giang
5088
Long An
6321
Thứ sáu
21/12/2012
Bình Dương
6826
Trà Vinh
7098
Vĩnh Long
7917
Thứ năm
20/12/2012
Tây Ninh
6851
Bình Thuận
8859
An Giang
3075
Thứ tư
19/12/2012
Sóc Trăng
0174
Cần Thơ
6611
Đồng Nai
5749
Thứ ba
18/12/2012
Bến Tre
5941
Bạc Liêu
6457
Vũng Tàu
6928
Thứ hai
17/12/2012
Đồng Tháp
0498
TP Hồ Chí Minh
9919
Cà Mau
0219
Chủ nhật
16/12/2012
Đà Lạt
6823
Tiền Giang
0558
Kiên Giang
7296
Thứ bảy
15/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9321
Bình Phước
8588
Hậu Giang
4242
Long An
5418
Thứ sáu
14/12/2012
Bình Dương
5466
Trà Vinh
9314
Vĩnh Long
4381
Thứ năm
13/12/2012
Tây Ninh
3127
Bình Thuận
7442
An Giang
2377
Thứ tư
12/12/2012
Sóc Trăng
8938
Cần Thơ
0885
Đồng Nai
1247
Thứ ba
11/12/2012
Bến Tre
2692
Bạc Liêu
0609
Vũng Tàu
9133
Thứ hai
10/12/2012
TP Hồ Chí Minh
3672
Đồng Tháp
5394
Cà Mau
0097
Chủ nhật
09/12/2012
Đà Lạt
4792
Tiền Giang
1958
Kiên Giang
4129
Thứ bảy
08/12/2012
TP Hồ Chí Minh
8165
Bình Phước
5707
Hậu Giang
2756
Long An
6275
Thứ sáu
07/12/2012
Bình Dương
7786
Trà Vinh
0557
Vĩnh Long
5425
Thứ năm
06/12/2012
Tây Ninh
0413
An Giang
9834
Bình Thuận
9452
Thứ tư
05/12/2012
Sóc Trăng
8278
Cần Thơ
4119
Đồng Nai
8891
Thứ ba
04/12/2012
Bến Tre
7916
Bạc Liêu
5845
Vũng Tàu
7696
Thứ hai
03/12/2012
Đồng Tháp
7232
TP Hồ Chí Minh
2142
Cà Mau
2628
Chủ nhật
02/12/2012
Đà Lạt
6682
Tiền Giang
5681
Kiên Giang
7708
Thứ bảy
01/12/2012
TP Hồ Chí Minh
6931
Bình Phước
8099
Hậu Giang
3572
Long An
6344
Thứ sáu
30/11/2012
Trà Vinh
3351
Bình Dương
7888
Vĩnh Long
6233
Thứ năm
29/11/2012
Tây Ninh
2647
Bình Thuận
6728
An Giang
3222
Thứ tư
28/11/2012
Sóc Trăng
6018
Cần Thơ
9589
Đồng Nai
4308