Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
27/11/2012
Bến Tre
0874
Bạc Liêu
9964
Vũng Tàu
8643
Thứ hai
26/11/2012
Cà Mau
0801
Đồng Tháp
8061
TP Hồ Chí Minh
3885
Chủ nhật
25/11/2012
Đà Lạt
6941
Tiền Giang
3792
Kiên Giang
6937
Thứ bảy
24/11/2012
TP Hồ Chí Minh
1111
Hậu Giang
0588
Bình Phước
6735
Long An
3432
Thứ sáu
23/11/2012
Bình Dương
8100
Trà Vinh
2164
Vĩnh Long
5884
Thứ năm
22/11/2012
Tây Ninh
5303
Bình Thuận
6725
An Giang
1415
Thứ tư
21/11/2012
Sóc Trăng
1142
Cần Thơ
3805
Đồng Nai
0811
Thứ ba
20/11/2012
Bến Tre
3215
Bạc Liêu
6836
Vũng Tàu
8839
Thứ hai
19/11/2012
Đồng Tháp
7026
TP Hồ Chí Minh
8038
Cà Mau
2167
Chủ nhật
18/11/2012
Đà Lạt
9525
Tiền Giang
4403
Kiên Giang
8624
Thứ bảy
17/11/2012
TP Hồ Chí Minh
0931
Bình Phước
7944
Hậu Giang
7756
Long An
7801
Thứ sáu
16/11/2012
Bình Dương
2835
Trà Vinh
9507
Vĩnh Long
1068
Thứ năm
15/11/2012
Tây Ninh
2504
Bình Thuận
6880
An Giang
8492
Thứ tư
14/11/2012
Sóc Trăng
8067
Cần Thơ
6882
Đồng Nai
2516
Thứ ba
13/11/2012
Bến Tre
0059
Bạc Liêu
2134
Vũng Tàu
2785
Thứ hai
12/11/2012
TP Hồ Chí Minh
5483
Đồng Tháp
3423
Cà Mau
4009
Chủ nhật
11/11/2012
Đà Lạt
5387
Tiền Giang
4422
Kiên Giang
0472
Thứ bảy
10/11/2012
TP Hồ Chí Minh
7233
Bình Phước
1077
Hậu Giang
8158
Long An
8624
Thứ sáu
09/11/2012
Bình Dương
2272
Trà Vinh
4573
Vĩnh Long
9106
Thứ năm
08/11/2012
Tây Ninh
7692
Bình Thuận
1697
An Giang
7906
Thứ tư
07/11/2012
Sóc Trăng
8284
Cần Thơ
5746
Đồng Nai
0122
Thứ ba
06/11/2012
Bến Tre
3480
Vũng Tàu
7659
Bạc Liêu
8637
Thứ hai
05/11/2012
Đồng Tháp
4707
TP Hồ Chí Minh
3918
Cà Mau
0633
Chủ nhật
04/11/2012
Đà Lạt
1837
Tiền Giang
1572
Kiên Giang
1263
Thứ bảy
03/11/2012
TP Hồ Chí Minh
2548
Bình Phước
2344
Hậu Giang
1808
Long An
8549
Thứ sáu
02/11/2012
Trà Vinh
5458
Vĩnh Long
6110
Bình Dương
1938
Thứ năm
01/11/2012
Tây Ninh
3619
Bình Thuận
8303
An Giang
0472
Thứ tư
31/10/2012
Sóc Trăng
0939
Cần Thơ
0517
Đồng Nai
6232
Thứ ba
30/10/2012
Bến Tre
1267
Bạc Liêu
0634
Vũng Tàu
2063
Thứ hai
29/10/2012
TP Hồ Chí Minh
0635
Đồng Tháp
1067
Cà Mau
8252

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
27/11/2012
Bến Tre
0874
Bạc Liêu
9964
Vũng Tàu
8643
Thứ hai
26/11/2012
Cà Mau
0801
Đồng Tháp
8061
TP Hồ Chí Minh
3885
Chủ nhật
25/11/2012
Đà Lạt
6941
Tiền Giang
3792
Kiên Giang
6937
Thứ bảy
24/11/2012
TP Hồ Chí Minh
1111
Hậu Giang
0588
Bình Phước
6735
Long An
3432
Thứ sáu
23/11/2012
Bình Dương
8100
Trà Vinh
2164
Vĩnh Long
5884
Thứ năm
22/11/2012
Tây Ninh
5303
Bình Thuận
6725
An Giang
1415
Thứ tư
21/11/2012
Sóc Trăng
1142
Cần Thơ
3805
Đồng Nai
0811
Thứ ba
20/11/2012
Bến Tre
3215
Bạc Liêu
6836
Vũng Tàu
8839
Thứ hai
19/11/2012
Đồng Tháp
7026
TP Hồ Chí Minh
8038
Cà Mau
2167
Chủ nhật
18/11/2012
Đà Lạt
9525
Tiền Giang
4403
Kiên Giang
8624
Thứ bảy
17/11/2012
TP Hồ Chí Minh
0931
Bình Phước
7944
Hậu Giang
7756
Long An
7801
Thứ sáu
16/11/2012
Bình Dương
2835
Trà Vinh
9507
Vĩnh Long
1068
Thứ năm
15/11/2012
Tây Ninh
2504
Bình Thuận
6880
An Giang
8492
Thứ tư
14/11/2012
Sóc Trăng
8067
Cần Thơ
6882
Đồng Nai
2516
Thứ ba
13/11/2012
Bến Tre
0059
Bạc Liêu
2134
Vũng Tàu
2785
Thứ hai
12/11/2012
TP Hồ Chí Minh
5483
Đồng Tháp
3423
Cà Mau
4009
Chủ nhật
11/11/2012
Đà Lạt
5387
Tiền Giang
4422
Kiên Giang
0472
Thứ bảy
10/11/2012
TP Hồ Chí Minh
7233
Bình Phước
1077
Hậu Giang
8158
Long An
8624
Thứ sáu
09/11/2012
Bình Dương
2272
Trà Vinh
4573
Vĩnh Long
9106
Thứ năm
08/11/2012
Tây Ninh
7692
Bình Thuận
1697
An Giang
7906
Thứ tư
07/11/2012
Sóc Trăng
8284
Cần Thơ
5746
Đồng Nai
0122
Thứ ba
06/11/2012
Bến Tre
3480
Vũng Tàu
7659
Bạc Liêu
8637
Thứ hai
05/11/2012
Đồng Tháp
4707
TP Hồ Chí Minh
3918
Cà Mau
0633
Chủ nhật
04/11/2012
Đà Lạt
1837
Tiền Giang
1572
Kiên Giang
1263
Thứ bảy
03/11/2012
TP Hồ Chí Minh
2548
Bình Phước
2344
Hậu Giang
1808
Long An
8549
Thứ sáu
02/11/2012
Trà Vinh
5458
Vĩnh Long
6110
Bình Dương
1938
Thứ năm
01/11/2012
Tây Ninh
3619
Bình Thuận
8303
An Giang
0472
Thứ tư
31/10/2012
Sóc Trăng
0939
Cần Thơ
0517
Đồng Nai
6232
Thứ ba
30/10/2012
Bến Tre
1267
Bạc Liêu
0634
Vũng Tàu
2063
Thứ hai
29/10/2012
TP Hồ Chí Minh
0635
Đồng Tháp
1067
Cà Mau
8252