Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
13/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9464
Hậu Giang
0976
Bình Phước
8873
Long An
1443
Thứ sáu
12/04/2013
Bình Dương
2435
Trà Vinh
7242
Vĩnh Long
3045
Thứ năm
11/04/2013
Tây Ninh
2819
Bình Thuận
6164
An Giang
4880
Thứ tư
10/04/2013
Đồng Nai
4078
Sóc Trăng
4282
Cần Thơ
7029
Thứ ba
09/04/2013
Bến Tre
8891
Bạc Liêu
7841
Vũng Tàu
1765
Thứ hai
08/04/2013
Cà Mau
8777
TP Hồ Chí Minh
0950
Đồng Tháp
1171
Chủ nhật
07/04/2013
Đà Lạt
7439
Tiền Giang
8819
Kiên Giang
6311
Thứ bảy
06/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9893
Hậu Giang
8869
Bình Phước
4902
Long An
6862
Thứ sáu
05/04/2013
Bình Dương
9388
Trà Vinh
4787
Vĩnh Long
1790
Thứ năm
04/04/2013
Tây Ninh
8477
Bình Thuận
3310
An Giang
0632
Thứ tư
03/04/2013
Sóc Trăng
1162
Cần Thơ
8148
Đồng Nai
2736
Thứ ba
02/04/2013
Bến Tre
4914
Bạc Liêu
0864
Vũng Tàu
7822
Thứ hai
01/04/2013
Cà Mau
0138
TP Hồ Chí Minh
3439
Đồng Tháp
7026
Chủ nhật
31/03/2013
Đà Lạt
6998
Tiền Giang
9959
Kiên Giang
1591
Thứ bảy
30/03/2013
TP Hồ Chí Minh
7608
Hậu Giang
6688
Bình Phước
6903
Long An
7236
Thứ sáu
29/03/2013
Bình Dương
8250
Trà Vinh
4092
Vĩnh Long
7474
Thứ năm
28/03/2013
Tây Ninh
4766
Bình Thuận
8052
An Giang
8670
Thứ tư
27/03/2013
Sóc Trăng
8560
Cần Thơ
6993
Đồng Nai
2840
Thứ ba
26/03/2013
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
1947
Vũng Tàu
9856
Thứ hai
25/03/2013
Cà Mau
4361
TP Hồ Chí Minh
5925
Đồng Tháp
3912
Chủ nhật
24/03/2013
Đà Lạt
3594
Tiền Giang
9765
Kiên Giang
5783
Thứ bảy
23/03/2013
TP Hồ Chí Minh
6777
Bình Phước
0141
Hậu Giang
2170
Long An
5196
Thứ sáu
22/03/2013
Bình Dương
5473
Trà Vinh
9790
Vĩnh Long
2750
Thứ năm
21/03/2013
Tây Ninh
4641
Bình Thuận
9975
An Giang
4519
Thứ tư
20/03/2013
Sóc Trăng
6556
Cần Thơ
4259
Đồng Nai
2286
Thứ ba
19/03/2013
Bến Tre
8102
Bạc Liêu
5874
Vũng Tàu
8890
Thứ hai
18/03/2013
Cà Mau
4215
Đồng Tháp
1677
TP Hồ Chí Minh
8704
Chủ nhật
17/03/2013
Đà Lạt
8953
Tiền Giang
3313
Kiên Giang
7633
Thứ bảy
16/03/2013
TP Hồ Chí Minh
4749
Hậu Giang
4147
Bình Phước
3439
Long An
0707
Thứ sáu
15/03/2013
Bình Dương
1608
Trà Vinh
7545
Vĩnh Long
3709

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
13/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9464
Hậu Giang
0976
Bình Phước
8873
Long An
1443
Thứ sáu
12/04/2013
Bình Dương
2435
Trà Vinh
7242
Vĩnh Long
3045
Thứ năm
11/04/2013
Tây Ninh
2819
Bình Thuận
6164
An Giang
4880
Thứ tư
10/04/2013
Đồng Nai
4078
Sóc Trăng
4282
Cần Thơ
7029
Thứ ba
09/04/2013
Bến Tre
8891
Bạc Liêu
7841
Vũng Tàu
1765
Thứ hai
08/04/2013
Cà Mau
8777
TP Hồ Chí Minh
0950
Đồng Tháp
1171
Chủ nhật
07/04/2013
Đà Lạt
7439
Tiền Giang
8819
Kiên Giang
6311
Thứ bảy
06/04/2013
TP Hồ Chí Minh
9893
Hậu Giang
8869
Bình Phước
4902
Long An
6862
Thứ sáu
05/04/2013
Bình Dương
9388
Trà Vinh
4787
Vĩnh Long
1790
Thứ năm
04/04/2013
Tây Ninh
8477
Bình Thuận
3310
An Giang
0632
Thứ tư
03/04/2013
Sóc Trăng
1162
Cần Thơ
8148
Đồng Nai
2736
Thứ ba
02/04/2013
Bến Tre
4914
Bạc Liêu
0864
Vũng Tàu
7822
Thứ hai
01/04/2013
Cà Mau
0138
TP Hồ Chí Minh
3439
Đồng Tháp
7026
Chủ nhật
31/03/2013
Đà Lạt
6998
Tiền Giang
9959
Kiên Giang
1591
Thứ bảy
30/03/2013
TP Hồ Chí Minh
7608
Hậu Giang
6688
Bình Phước
6903
Long An
7236
Thứ sáu
29/03/2013
Bình Dương
8250
Trà Vinh
4092
Vĩnh Long
7474
Thứ năm
28/03/2013
Tây Ninh
4766
Bình Thuận
8052
An Giang
8670
Thứ tư
27/03/2013
Sóc Trăng
8560
Cần Thơ
6993
Đồng Nai
2840
Thứ ba
26/03/2013
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
1947
Vũng Tàu
9856
Thứ hai
25/03/2013
Cà Mau
4361
TP Hồ Chí Minh
5925
Đồng Tháp
3912
Chủ nhật
24/03/2013
Đà Lạt
3594
Tiền Giang
9765
Kiên Giang
5783
Thứ bảy
23/03/2013
TP Hồ Chí Minh
6777
Bình Phước
0141
Hậu Giang
2170
Long An
5196
Thứ sáu
22/03/2013
Bình Dương
5473
Trà Vinh
9790
Vĩnh Long
2750
Thứ năm
21/03/2013
Tây Ninh
4641
Bình Thuận
9975
An Giang
4519
Thứ tư
20/03/2013
Sóc Trăng
6556
Cần Thơ
4259
Đồng Nai
2286
Thứ ba
19/03/2013
Bến Tre
8102
Bạc Liêu
5874
Vũng Tàu
8890
Thứ hai
18/03/2013
Cà Mau
4215
Đồng Tháp
1677
TP Hồ Chí Minh
8704
Chủ nhật
17/03/2013
Đà Lạt
8953
Tiền Giang
3313
Kiên Giang
7633
Thứ bảy
16/03/2013
TP Hồ Chí Minh
4749
Hậu Giang
4147
Bình Phước
3439
Long An
0707
Thứ sáu
15/03/2013
Bình Dương
1608
Trà Vinh
7545
Vĩnh Long
3709
X