Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
22/01/2013
Bến Tre
4187
Bạc Liêu
6793
Vũng Tàu
8575
Thứ hai
21/01/2013
TP Hồ Chí Minh
5435
Đồng Tháp
1184
Cà Mau
7634
Chủ nhật
20/01/2013
Đà Lạt
9040
Tiền Giang
6460
Kiên Giang
4551
Thứ bảy
19/01/2013
TP Hồ Chí Minh
5897
Hậu Giang
0351
Bình Phước
0874
Long An
7709
Thứ sáu
18/01/2013
Bình Dương
6075
Trà Vinh
4907
Vĩnh Long
0344
Thứ năm
17/01/2013
Tây Ninh
3587
An Giang
8715
Bình Thuận
9786
Thứ tư
16/01/2013
Sóc Trăng
8389
Cần Thơ
2045
Đồng Nai
8656
Thứ ba
15/01/2013
Bến Tre
0514
Bạc Liêu
4658
Vũng Tàu
6153
Thứ hai
14/01/2013
TP Hồ Chí Minh
5761
Đồng Tháp
7344
Cà Mau
8981
Chủ nhật
13/01/2013
Đà Lạt
0291
Tiền Giang
9758
Kiên Giang
4704
Thứ bảy
12/01/2013
TP Hồ Chí Minh
2777
Bình Phước
4052
Hậu Giang
5731
Long An
2227
Thứ sáu
11/01/2013
Bình Dương
4757
Trà Vinh
3503
Vĩnh Long
5332
Thứ năm
10/01/2013
Tây Ninh
3688
Bình Thuận
6374
An Giang
7115
Thứ tư
09/01/2013
Sóc Trăng
3756
Cần Thơ
0057
Đồng Nai
8016
Thứ ba
08/01/2013
Bạc Liêu
9196
Bến Tre
2399
Vũng Tàu
5108
Thứ hai
07/01/2013
Đồng Tháp
8516
TP Hồ Chí Minh
5481
Cà Mau
5544
Chủ nhật
06/01/2013
Đà Lạt
2684
Tiền Giang
8386
Kiên Giang
5813
Thứ bảy
05/01/2013
TP Hồ Chí Minh
0238
Bình Phước
0889
Hậu Giang
4987
Long An
1845
Thứ sáu
04/01/2013
Bình Dương
2636
Trà Vinh
5491
Vĩnh Long
7300
Thứ năm
03/01/2013
Tây Ninh
1924
Bình Thuận
0585
An Giang
1149
Thứ tư
02/01/2013
Sóc Trăng
5772
Cần Thơ
7234
Đồng Nai
2237
Thứ ba
01/01/2013
Bến Tre
9232
Bạc Liêu
8382
Vũng Tàu
8560
Thứ hai
31/12/2012
Đồng Tháp
2734
TP Hồ Chí Minh
8217
Cà Mau
2070
Chủ nhật
30/12/2012
Đà Lạt
3119
Tiền Giang
2194
Kiên Giang
7094
Thứ bảy
29/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9955
Bình Phước
9435
Hậu Giang
0358
Long An
7815
Thứ sáu
28/12/2012
Bình Dương
5302
Trà Vinh
5287
Vĩnh Long
4283
Thứ năm
27/12/2012
Tây Ninh
0047
Bình Thuận
0015
An Giang
7880
Thứ tư
26/12/2012
Sóc Trăng
4254
Cần Thơ
5721
Đồng Nai
8938
Thứ ba
25/12/2012
Bến Tre
8596
Bạc Liêu
1560
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
24/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9045
Đồng Tháp
8119
Cà Mau
0235

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
22/01/2013
Bến Tre
4187
Bạc Liêu
6793
Vũng Tàu
8575
Thứ hai
21/01/2013
TP Hồ Chí Minh
5435
Đồng Tháp
1184
Cà Mau
7634
Chủ nhật
20/01/2013
Đà Lạt
9040
Tiền Giang
6460
Kiên Giang
4551
Thứ bảy
19/01/2013
TP Hồ Chí Minh
5897
Hậu Giang
0351
Bình Phước
0874
Long An
7709
Thứ sáu
18/01/2013
Bình Dương
6075
Trà Vinh
4907
Vĩnh Long
0344
Thứ năm
17/01/2013
Tây Ninh
3587
An Giang
8715
Bình Thuận
9786
Thứ tư
16/01/2013
Sóc Trăng
8389
Cần Thơ
2045
Đồng Nai
8656
Thứ ba
15/01/2013
Bến Tre
0514
Bạc Liêu
4658
Vũng Tàu
6153
Thứ hai
14/01/2013
TP Hồ Chí Minh
5761
Đồng Tháp
7344
Cà Mau
8981
Chủ nhật
13/01/2013
Đà Lạt
0291
Tiền Giang
9758
Kiên Giang
4704
Thứ bảy
12/01/2013
TP Hồ Chí Minh
2777
Bình Phước
4052
Hậu Giang
5731
Long An
2227
Thứ sáu
11/01/2013
Bình Dương
4757
Trà Vinh
3503
Vĩnh Long
5332
Thứ năm
10/01/2013
Tây Ninh
3688
Bình Thuận
6374
An Giang
7115
Thứ tư
09/01/2013
Sóc Trăng
3756
Cần Thơ
0057
Đồng Nai
8016
Thứ ba
08/01/2013
Bạc Liêu
9196
Bến Tre
2399
Vũng Tàu
5108
Thứ hai
07/01/2013
Đồng Tháp
8516
TP Hồ Chí Minh
5481
Cà Mau
5544
Chủ nhật
06/01/2013
Đà Lạt
2684
Tiền Giang
8386
Kiên Giang
5813
Thứ bảy
05/01/2013
TP Hồ Chí Minh
0238
Bình Phước
0889
Hậu Giang
4987
Long An
1845
Thứ sáu
04/01/2013
Bình Dương
2636
Trà Vinh
5491
Vĩnh Long
7300
Thứ năm
03/01/2013
Tây Ninh
1924
Bình Thuận
0585
An Giang
1149
Thứ tư
02/01/2013
Sóc Trăng
5772
Cần Thơ
7234
Đồng Nai
2237
Thứ ba
01/01/2013
Bến Tre
9232
Bạc Liêu
8382
Vũng Tàu
8560
Thứ hai
31/12/2012
Đồng Tháp
2734
TP Hồ Chí Minh
8217
Cà Mau
2070
Chủ nhật
30/12/2012
Đà Lạt
3119
Tiền Giang
2194
Kiên Giang
7094
Thứ bảy
29/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9955
Bình Phước
9435
Hậu Giang
0358
Long An
7815
Thứ sáu
28/12/2012
Bình Dương
5302
Trà Vinh
5287
Vĩnh Long
4283
Thứ năm
27/12/2012
Tây Ninh
0047
Bình Thuận
0015
An Giang
7880
Thứ tư
26/12/2012
Sóc Trăng
4254
Cần Thơ
5721
Đồng Nai
8938
Thứ ba
25/12/2012
Bến Tre
8596
Bạc Liêu
1560
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
24/12/2012
TP Hồ Chí Minh
9045
Đồng Tháp
8119
Cà Mau
0235
X