Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
28/09/2012
Trà Vinh
1705
Bình Dương
9989
Vĩnh Long
3817
Thứ năm
27/09/2012
Tây Ninh
0880
Bình Thuận
6138
An Giang
2701
Thứ tư
26/09/2012
Sóc Trăng
2382
Cần Thơ
8543
Đồng Nai
5090
Thứ ba
25/09/2012
Bến Tre
9180
Bạc Liêu
2231
Vũng Tàu
3256
Thứ hai
24/09/2012
Đồng Tháp
9025
TP Hồ Chí Minh
3381
Cà Mau
9326
Chủ nhật
23/09/2012
Đà Lạt
4396
Tiền Giang
6484
Kiên Giang
9352
Thứ bảy
22/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8119
Bình Phước
6020
Hậu Giang
1497
Long An
4620
Thứ sáu
21/09/2012
Bình Dương
5945
Trà Vinh
1596
Vĩnh Long
7996
Thứ năm
20/09/2012
Tây Ninh
4777
Bình Thuận
5989
An Giang
8642
Thứ tư
19/09/2012
Sóc Trăng
6640
Cần Thơ
6313
Đồng Nai
2176
Thứ ba
18/09/2012
Bến Tre
8084
Bạc Liêu
9688
Vũng Tàu
9131
Thứ hai
17/09/2012
TP Hồ Chí Minh
3922
Đồng Tháp
7144
Cà Mau
5388
Chủ nhật
16/09/2012
Đà Lạt
4990
Tiền Giang
5617
Kiên Giang
5004
Thứ bảy
15/09/2012
TP Hồ Chí Minh
2201
Bình Phước
4195
Hậu Giang
9430
Long An
4899
Thứ sáu
14/09/2012
Bình Dương
7394
Trà Vinh
9454
Vĩnh Long
9391
Thứ năm
13/09/2012
Tây Ninh
7094
Bình Thuận
7705
An Giang
5308
Thứ tư
12/09/2012
Sóc Trăng
2928
Cần Thơ
8885
Đồng Nai
8173
Thứ ba
11/09/2012
Bến Tre
3132
Bạc Liêu
6413
Vũng Tàu
0482
Thứ hai
10/09/2012
Đồng Tháp
6963
TP Hồ Chí Minh
6981
Cà Mau
1238
Chủ nhật
09/09/2012
Đà Lạt
9541
Tiền Giang
4762
Kiên Giang
3405
Thứ bảy
08/09/2012
TP Hồ Chí Minh
7459
Bình Phước
8856
Long An
8670
Hậu Giang
1864
Thứ sáu
07/09/2012
Trà Vinh
9494
Bình Dương
2492
Vĩnh Long
2339
Thứ năm
06/09/2012
Tây Ninh
0520
Bình Thuận
8580
An Giang
3912
Thứ tư
05/09/2012
Sóc Trăng
1234
Cần Thơ
2360
Đồng Nai
3041
Thứ ba
04/09/2012
Bến Tre
1887
Bạc Liêu
5621
Vũng Tàu
7222
Thứ hai
03/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8097
Đồng Tháp
6741
Cà Mau
2585
Chủ nhật
02/09/2012
Đà Lạt
1719
Tiền Giang
1927
Kiên Giang
5490
Thứ bảy
01/09/2012
Bình Phước
4526
TP Hồ Chí Minh
8349
Hậu Giang
2669
Long An
3657
Thứ sáu
31/08/2012
Trà Vinh
4917
Bình Dương
0683
Vĩnh Long
3927
Thứ năm
30/08/2012
Tây Ninh
1359
Bình Thuận
2451
An Giang
6619

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
28/09/2012
Trà Vinh
1705
Bình Dương
9989
Vĩnh Long
3817
Thứ năm
27/09/2012
Tây Ninh
0880
Bình Thuận
6138
An Giang
2701
Thứ tư
26/09/2012
Sóc Trăng
2382
Cần Thơ
8543
Đồng Nai
5090
Thứ ba
25/09/2012
Bến Tre
9180
Bạc Liêu
2231
Vũng Tàu
3256
Thứ hai
24/09/2012
Đồng Tháp
9025
TP Hồ Chí Minh
3381
Cà Mau
9326
Chủ nhật
23/09/2012
Đà Lạt
4396
Tiền Giang
6484
Kiên Giang
9352
Thứ bảy
22/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8119
Bình Phước
6020
Hậu Giang
1497
Long An
4620
Thứ sáu
21/09/2012
Bình Dương
5945
Trà Vinh
1596
Vĩnh Long
7996
Thứ năm
20/09/2012
Tây Ninh
4777
Bình Thuận
5989
An Giang
8642
Thứ tư
19/09/2012
Sóc Trăng
6640
Cần Thơ
6313
Đồng Nai
2176
Thứ ba
18/09/2012
Bến Tre
8084
Bạc Liêu
9688
Vũng Tàu
9131
Thứ hai
17/09/2012
TP Hồ Chí Minh
3922
Đồng Tháp
7144
Cà Mau
5388
Chủ nhật
16/09/2012
Đà Lạt
4990
Tiền Giang
5617
Kiên Giang
5004
Thứ bảy
15/09/2012
TP Hồ Chí Minh
2201
Bình Phước
4195
Hậu Giang
9430
Long An
4899
Thứ sáu
14/09/2012
Bình Dương
7394
Trà Vinh
9454
Vĩnh Long
9391
Thứ năm
13/09/2012
Tây Ninh
7094
Bình Thuận
7705
An Giang
5308
Thứ tư
12/09/2012
Sóc Trăng
2928
Cần Thơ
8885
Đồng Nai
8173
Thứ ba
11/09/2012
Bến Tre
3132
Bạc Liêu
6413
Vũng Tàu
0482
Thứ hai
10/09/2012
Đồng Tháp
6963
TP Hồ Chí Minh
6981
Cà Mau
1238
Chủ nhật
09/09/2012
Đà Lạt
9541
Tiền Giang
4762
Kiên Giang
3405
Thứ bảy
08/09/2012
TP Hồ Chí Minh
7459
Bình Phước
8856
Long An
8670
Hậu Giang
1864
Thứ sáu
07/09/2012
Trà Vinh
9494
Bình Dương
2492
Vĩnh Long
2339
Thứ năm
06/09/2012
Tây Ninh
0520
Bình Thuận
8580
An Giang
3912
Thứ tư
05/09/2012
Sóc Trăng
1234
Cần Thơ
2360
Đồng Nai
3041
Thứ ba
04/09/2012
Bến Tre
1887
Bạc Liêu
5621
Vũng Tàu
7222
Thứ hai
03/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8097
Đồng Tháp
6741
Cà Mau
2585
Chủ nhật
02/09/2012
Đà Lạt
1719
Tiền Giang
1927
Kiên Giang
5490
Thứ bảy
01/09/2012
Bình Phước
4526
TP Hồ Chí Minh
8349
Hậu Giang
2669
Long An
3657
Thứ sáu
31/08/2012
Trà Vinh
4917
Bình Dương
0683
Vĩnh Long
3927
Thứ năm
30/08/2012
Tây Ninh
1359
Bình Thuận
2451
An Giang
6619