Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
14/12/2012
Bình Dương
5466
Trà Vinh
9314
Vĩnh Long
4381
Thứ năm
13/12/2012
Tây Ninh
3127
Bình Thuận
7442
An Giang
2377
Thứ tư
12/12/2012
Sóc Trăng
8938
Cần Thơ
0885
Đồng Nai
1247
Thứ ba
11/12/2012
Bến Tre
2692
Bạc Liêu
0609
Vũng Tàu
9133
Thứ hai
10/12/2012
TP Hồ Chí Minh
3672
Đồng Tháp
5394
Cà Mau
0097
Chủ nhật
09/12/2012
Đà Lạt
4792
Tiền Giang
1958
Kiên Giang
4129
Thứ bảy
08/12/2012
TP Hồ Chí Minh
8165
Bình Phước
5707
Hậu Giang
2756
Long An
6275
Thứ sáu
07/12/2012
Bình Dương
7786
Trà Vinh
0557
Vĩnh Long
5425
Thứ năm
06/12/2012
Tây Ninh
0413
An Giang
9834
Bình Thuận
9452
Thứ tư
05/12/2012
Sóc Trăng
8278
Cần Thơ
4119
Đồng Nai
8891
Thứ ba
04/12/2012
Bến Tre
7916
Bạc Liêu
5845
Vũng Tàu
7696
Thứ hai
03/12/2012
Đồng Tháp
7232
TP Hồ Chí Minh
2142
Cà Mau
2628
Chủ nhật
02/12/2012
Đà Lạt
6682
Tiền Giang
5681
Kiên Giang
7708
Thứ bảy
01/12/2012
TP Hồ Chí Minh
6931
Bình Phước
8099
Hậu Giang
3572
Long An
6344
Thứ sáu
30/11/2012
Trà Vinh
3351
Bình Dương
7888
Vĩnh Long
6233
Thứ năm
29/11/2012
Tây Ninh
2647
Bình Thuận
6728
An Giang
3222
Thứ tư
28/11/2012
Sóc Trăng
6018
Cần Thơ
9589
Đồng Nai
4308
Thứ ba
27/11/2012
Bến Tre
0874
Bạc Liêu
9964
Vũng Tàu
8643
Thứ hai
26/11/2012
Cà Mau
0801
Đồng Tháp
8061
TP Hồ Chí Minh
3885
Chủ nhật
25/11/2012
Đà Lạt
6941
Tiền Giang
3792
Kiên Giang
6937
Thứ bảy
24/11/2012
TP Hồ Chí Minh
1111
Hậu Giang
0588
Bình Phước
6735
Long An
3432
Thứ sáu
23/11/2012
Bình Dương
8100
Trà Vinh
2164
Vĩnh Long
5884
Thứ năm
22/11/2012
Tây Ninh
5303
Bình Thuận
6725
An Giang
1415
Thứ tư
21/11/2012
Sóc Trăng
1142
Cần Thơ
3805
Đồng Nai
0811
Thứ ba
20/11/2012
Bến Tre
3215
Bạc Liêu
6836
Vũng Tàu
8839
Thứ hai
19/11/2012
Đồng Tháp
7026
TP Hồ Chí Minh
8038
Cà Mau
2167
Chủ nhật
18/11/2012
Đà Lạt
9525
Tiền Giang
4403
Kiên Giang
8624
Thứ bảy
17/11/2012
TP Hồ Chí Minh
0931
Bình Phước
7944
Hậu Giang
7756
Long An
7801
Thứ sáu
16/11/2012
Bình Dương
2835
Trà Vinh
9507
Vĩnh Long
1068
Thứ năm
15/11/2012
Tây Ninh
2504
Bình Thuận
6880
An Giang
8492

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
14/12/2012
Bình Dương
5466
Trà Vinh
9314
Vĩnh Long
4381
Thứ năm
13/12/2012
Tây Ninh
3127
Bình Thuận
7442
An Giang
2377
Thứ tư
12/12/2012
Sóc Trăng
8938
Cần Thơ
0885
Đồng Nai
1247
Thứ ba
11/12/2012
Bến Tre
2692
Bạc Liêu
0609
Vũng Tàu
9133
Thứ hai
10/12/2012
TP Hồ Chí Minh
3672
Đồng Tháp
5394
Cà Mau
0097
Chủ nhật
09/12/2012
Đà Lạt
4792
Tiền Giang
1958
Kiên Giang
4129
Thứ bảy
08/12/2012
TP Hồ Chí Minh
8165
Bình Phước
5707
Hậu Giang
2756
Long An
6275
Thứ sáu
07/12/2012
Bình Dương
7786
Trà Vinh
0557
Vĩnh Long
5425
Thứ năm
06/12/2012
Tây Ninh
0413
An Giang
9834
Bình Thuận
9452
Thứ tư
05/12/2012
Sóc Trăng
8278
Cần Thơ
4119
Đồng Nai
8891
Thứ ba
04/12/2012
Bến Tre
7916
Bạc Liêu
5845
Vũng Tàu
7696
Thứ hai
03/12/2012
Đồng Tháp
7232
TP Hồ Chí Minh
2142
Cà Mau
2628
Chủ nhật
02/12/2012
Đà Lạt
6682
Tiền Giang
5681
Kiên Giang
7708
Thứ bảy
01/12/2012
TP Hồ Chí Minh
6931
Bình Phước
8099
Hậu Giang
3572
Long An
6344
Thứ sáu
30/11/2012
Trà Vinh
3351
Bình Dương
7888
Vĩnh Long
6233
Thứ năm
29/11/2012
Tây Ninh
2647
Bình Thuận
6728
An Giang
3222
Thứ tư
28/11/2012
Sóc Trăng
6018
Cần Thơ
9589
Đồng Nai
4308
Thứ ba
27/11/2012
Bến Tre
0874
Bạc Liêu
9964
Vũng Tàu
8643
Thứ hai
26/11/2012
Cà Mau
0801
Đồng Tháp
8061
TP Hồ Chí Minh
3885
Chủ nhật
25/11/2012
Đà Lạt
6941
Tiền Giang
3792
Kiên Giang
6937
Thứ bảy
24/11/2012
TP Hồ Chí Minh
1111
Hậu Giang
0588
Bình Phước
6735
Long An
3432
Thứ sáu
23/11/2012
Bình Dương
8100
Trà Vinh
2164
Vĩnh Long
5884
Thứ năm
22/11/2012
Tây Ninh
5303
Bình Thuận
6725
An Giang
1415
Thứ tư
21/11/2012
Sóc Trăng
1142
Cần Thơ
3805
Đồng Nai
0811
Thứ ba
20/11/2012
Bến Tre
3215
Bạc Liêu
6836
Vũng Tàu
8839
Thứ hai
19/11/2012
Đồng Tháp
7026
TP Hồ Chí Minh
8038
Cà Mau
2167
Chủ nhật
18/11/2012
Đà Lạt
9525
Tiền Giang
4403
Kiên Giang
8624
Thứ bảy
17/11/2012
TP Hồ Chí Minh
0931
Bình Phước
7944
Hậu Giang
7756
Long An
7801
Thứ sáu
16/11/2012
Bình Dương
2835
Trà Vinh
9507
Vĩnh Long
1068
Thứ năm
15/11/2012
Tây Ninh
2504
Bình Thuận
6880
An Giang
8492
X