Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
30/06/2012
TP Hồ Chí Minh
1311
Bình Phước
8649
Hậu Giang
0214
Long An
3040
Thứ sáu
29/06/2012
Bình Dương
7332
Trà Vinh
1235
Vĩnh Long
1437
Thứ năm
28/06/2012
Tây Ninh
9320
Bình Thuận
6947
An Giang
5176
Thứ tư
27/06/2012
Sóc Trăng
1034
Cần Thơ
5834
Đồng Nai
6376
Thứ ba
26/06/2012
Bạc Liêu
6156
Bến Tre
8119
Vũng Tàu
1909
Thứ hai
25/06/2012
TP Hồ Chí Minh
6524
Đồng Tháp
9848
Cà Mau
8836
Chủ nhật
24/06/2012
Đà Lạt
1718
Tiền Giang
5032
Kiên Giang
6715
Thứ bảy
23/06/2012
TP Hồ Chí Minh
8309
Bình Phước
9494
Hậu Giang
3401
Long An
6157
Thứ sáu
22/06/2012
Bình Dương
5768
Trà Vinh
0165
Vĩnh Long
2297
Thứ năm
21/06/2012
Tây Ninh
3382
Bình Thuận
8829
An Giang
0408
Thứ tư
20/06/2012
Sóc Trăng
3011
Cần Thơ
7263
Đồng Nai
1092
Thứ ba
19/06/2012
Bạc Liêu
4900
Bến Tre
9488
Vũng Tàu
3729
Thứ hai
18/06/2012
TP Hồ Chí Minh
0816
Đồng Tháp
0494
Cà Mau
0857
Chủ nhật
17/06/2012
Đà Lạt
4749
Tiền Giang
3216
Kiên Giang
8583
Thứ bảy
16/06/2012
TP Hồ Chí Minh
7748
Bình Phước
4134
Hậu Giang
9059
Long An
2320
Thứ sáu
15/06/2012
Bình Dương
8578
Trà Vinh
5574
Vĩnh Long
2407
Thứ năm
14/06/2012
Tây Ninh
9638
Bình Thuận
5530
An Giang
9478
Thứ tư
13/06/2012
Cần Thơ
7950
Sóc Trăng
3595
Đồng Nai
4021
Thứ ba
12/06/2012
Bạc Liêu
0077
Bến Tre
1117
Vũng Tàu
9098
Thứ hai
11/06/2012
TP Hồ Chí Minh
8603
Cà Mau
4300
Đồng Tháp
7430
Chủ nhật
10/06/2012
Đà Lạt
1669
Tiền Giang
6375
Kiên Giang
3090
Thứ bảy
09/06/2012
TP Hồ Chí Minh
3522
Bình Phước
5484
Hậu Giang
3582
Long An
6817
Thứ sáu
08/06/2012
Trà Vinh
9439
Bình Dương
4150
Vĩnh Long
8904
Thứ năm
07/06/2012
Tây Ninh
5992
Bình Thuận
4368
An Giang
1169
Thứ tư
06/06/2012
Sóc Trăng
2949
Cần Thơ
5659
Đồng Nai
0543
Thứ ba
05/06/2012
Bạc Liêu
2445
Bến Tre
2421
Vũng Tàu
2037
Thứ hai
04/06/2012
TP Hồ Chí Minh
2128
Đồng Tháp
2344
Cà Mau
0663
Chủ nhật
03/06/2012
Đà Lạt
4588
Tiền Giang
4794
Kiên Giang
1768
Thứ bảy
02/06/2012
TP Hồ Chí Minh
6000
Bình Phước
1488
Hậu Giang
4712
Long An
0901
Thứ sáu
01/06/2012
Trà Vinh
8925
Bình Dương
1785
Vĩnh Long
8266

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
30/06/2012
TP Hồ Chí Minh
1311
Bình Phước
8649
Hậu Giang
0214
Long An
3040
Thứ sáu
29/06/2012
Bình Dương
7332
Trà Vinh
1235
Vĩnh Long
1437
Thứ năm
28/06/2012
Tây Ninh
9320
Bình Thuận
6947
An Giang
5176
Thứ tư
27/06/2012
Sóc Trăng
1034
Cần Thơ
5834
Đồng Nai
6376
Thứ ba
26/06/2012
Bạc Liêu
6156
Bến Tre
8119
Vũng Tàu
1909
Thứ hai
25/06/2012
TP Hồ Chí Minh
6524
Đồng Tháp
9848
Cà Mau
8836
Chủ nhật
24/06/2012
Đà Lạt
1718
Tiền Giang
5032
Kiên Giang
6715
Thứ bảy
23/06/2012
TP Hồ Chí Minh
8309
Bình Phước
9494
Hậu Giang
3401
Long An
6157
Thứ sáu
22/06/2012
Bình Dương
5768
Trà Vinh
0165
Vĩnh Long
2297
Thứ năm
21/06/2012
Tây Ninh
3382
Bình Thuận
8829
An Giang
0408
Thứ tư
20/06/2012
Sóc Trăng
3011
Cần Thơ
7263
Đồng Nai
1092
Thứ ba
19/06/2012
Bạc Liêu
4900
Bến Tre
9488
Vũng Tàu
3729
Thứ hai
18/06/2012
TP Hồ Chí Minh
0816
Đồng Tháp
0494
Cà Mau
0857
Chủ nhật
17/06/2012
Đà Lạt
4749
Tiền Giang
3216
Kiên Giang
8583
Thứ bảy
16/06/2012
TP Hồ Chí Minh
7748
Bình Phước
4134
Hậu Giang
9059
Long An
2320
Thứ sáu
15/06/2012
Bình Dương
8578
Trà Vinh
5574
Vĩnh Long
2407
Thứ năm
14/06/2012
Tây Ninh
9638
Bình Thuận
5530
An Giang
9478
Thứ tư
13/06/2012
Cần Thơ
7950
Sóc Trăng
3595
Đồng Nai
4021
Thứ ba
12/06/2012
Bạc Liêu
0077
Bến Tre
1117
Vũng Tàu
9098
Thứ hai
11/06/2012
TP Hồ Chí Minh
8603
Cà Mau
4300
Đồng Tháp
7430
Chủ nhật
10/06/2012
Đà Lạt
1669
Tiền Giang
6375
Kiên Giang
3090
Thứ bảy
09/06/2012
TP Hồ Chí Minh
3522
Bình Phước
5484
Hậu Giang
3582
Long An
6817
Thứ sáu
08/06/2012
Trà Vinh
9439
Bình Dương
4150
Vĩnh Long
8904
Thứ năm
07/06/2012
Tây Ninh
5992
Bình Thuận
4368
An Giang
1169
Thứ tư
06/06/2012
Sóc Trăng
2949
Cần Thơ
5659
Đồng Nai
0543
Thứ ba
05/06/2012
Bạc Liêu
2445
Bến Tre
2421
Vũng Tàu
2037
Thứ hai
04/06/2012
TP Hồ Chí Minh
2128
Đồng Tháp
2344
Cà Mau
0663
Chủ nhật
03/06/2012
Đà Lạt
4588
Tiền Giang
4794
Kiên Giang
1768
Thứ bảy
02/06/2012
TP Hồ Chí Minh
6000
Bình Phước
1488
Hậu Giang
4712
Long An
0901
Thứ sáu
01/06/2012
Trà Vinh
8925
Bình Dương
1785
Vĩnh Long
8266