Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
05/10/2012
Bình Dương
7647
Trà Vinh
0918
Vĩnh Long
7034
Thứ năm
04/10/2012
Tây Ninh
6837
Bình Thuận
7495
An Giang
2229
Thứ tư
03/10/2012
Sóc Trăng
9025
Cần Thơ
8279
Đồng Nai
4127
Thứ ba
02/10/2012
Bến Tre
5519
Vũng Tàu
8895
Bạc Liêu
4746
Thứ hai
01/10/2012
Cà Mau
9280
TP Hồ Chí Minh
0587
Đồng Tháp
3638
Chủ nhật
30/09/2012
Đà Lạt
5411
Tiền Giang
2016
Kiên Giang
2428
Thứ bảy
29/09/2012
TP Hồ Chí Minh
0963
Bình Phước
1407
Hậu Giang
2538
Long An
1150
Thứ sáu
28/09/2012
Trà Vinh
1705
Bình Dương
9989
Vĩnh Long
3817
Thứ năm
27/09/2012
Tây Ninh
0880
Bình Thuận
6138
An Giang
2701
Thứ tư
26/09/2012
Sóc Trăng
2382
Cần Thơ
8543
Đồng Nai
5090
Thứ ba
25/09/2012
Bến Tre
9180
Bạc Liêu
2231
Vũng Tàu
3256
Thứ hai
24/09/2012
Đồng Tháp
9025
TP Hồ Chí Minh
3381
Cà Mau
9326
Chủ nhật
23/09/2012
Đà Lạt
4396
Tiền Giang
6484
Kiên Giang
9352
Thứ bảy
22/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8119
Bình Phước
6020
Hậu Giang
1497
Long An
4620
Thứ sáu
21/09/2012
Bình Dương
5945
Trà Vinh
1596
Vĩnh Long
7996
Thứ năm
20/09/2012
Tây Ninh
4777
Bình Thuận
5989
An Giang
8642
Thứ tư
19/09/2012
Sóc Trăng
6640
Cần Thơ
6313
Đồng Nai
2176
Thứ ba
18/09/2012
Bến Tre
8084
Bạc Liêu
9688
Vũng Tàu
9131
Thứ hai
17/09/2012
TP Hồ Chí Minh
3922
Đồng Tháp
7144
Cà Mau
5388
Chủ nhật
16/09/2012
Đà Lạt
4990
Tiền Giang
5617
Kiên Giang
5004
Thứ bảy
15/09/2012
TP Hồ Chí Minh
2201
Bình Phước
4195
Hậu Giang
9430
Long An
4899
Thứ sáu
14/09/2012
Bình Dương
7394
Trà Vinh
9454
Vĩnh Long
9391
Thứ năm
13/09/2012
Tây Ninh
7094
Bình Thuận
7705
An Giang
5308
Thứ tư
12/09/2012
Sóc Trăng
2928
Cần Thơ
8885
Đồng Nai
8173
Thứ ba
11/09/2012
Bến Tre
3132
Bạc Liêu
6413
Vũng Tàu
0482
Thứ hai
10/09/2012
Đồng Tháp
6963
TP Hồ Chí Minh
6981
Cà Mau
1238
Chủ nhật
09/09/2012
Đà Lạt
9541
Tiền Giang
4762
Kiên Giang
3405
Thứ bảy
08/09/2012
TP Hồ Chí Minh
7459
Bình Phước
8856
Long An
8670
Hậu Giang
1864
Thứ sáu
07/09/2012
Trà Vinh
9494
Bình Dương
2492
Vĩnh Long
2339
Thứ năm
06/09/2012
Tây Ninh
0520
Bình Thuận
8580
An Giang
3912

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
05/10/2012
Bình Dương
7647
Trà Vinh
0918
Vĩnh Long
7034
Thứ năm
04/10/2012
Tây Ninh
6837
Bình Thuận
7495
An Giang
2229
Thứ tư
03/10/2012
Sóc Trăng
9025
Cần Thơ
8279
Đồng Nai
4127
Thứ ba
02/10/2012
Bến Tre
5519
Vũng Tàu
8895
Bạc Liêu
4746
Thứ hai
01/10/2012
Cà Mau
9280
TP Hồ Chí Minh
0587
Đồng Tháp
3638
Chủ nhật
30/09/2012
Đà Lạt
5411
Tiền Giang
2016
Kiên Giang
2428
Thứ bảy
29/09/2012
TP Hồ Chí Minh
0963
Bình Phước
1407
Hậu Giang
2538
Long An
1150
Thứ sáu
28/09/2012
Trà Vinh
1705
Bình Dương
9989
Vĩnh Long
3817
Thứ năm
27/09/2012
Tây Ninh
0880
Bình Thuận
6138
An Giang
2701
Thứ tư
26/09/2012
Sóc Trăng
2382
Cần Thơ
8543
Đồng Nai
5090
Thứ ba
25/09/2012
Bến Tre
9180
Bạc Liêu
2231
Vũng Tàu
3256
Thứ hai
24/09/2012
Đồng Tháp
9025
TP Hồ Chí Minh
3381
Cà Mau
9326
Chủ nhật
23/09/2012
Đà Lạt
4396
Tiền Giang
6484
Kiên Giang
9352
Thứ bảy
22/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8119
Bình Phước
6020
Hậu Giang
1497
Long An
4620
Thứ sáu
21/09/2012
Bình Dương
5945
Trà Vinh
1596
Vĩnh Long
7996
Thứ năm
20/09/2012
Tây Ninh
4777
Bình Thuận
5989
An Giang
8642
Thứ tư
19/09/2012
Sóc Trăng
6640
Cần Thơ
6313
Đồng Nai
2176
Thứ ba
18/09/2012
Bến Tre
8084
Bạc Liêu
9688
Vũng Tàu
9131
Thứ hai
17/09/2012
TP Hồ Chí Minh
3922
Đồng Tháp
7144
Cà Mau
5388
Chủ nhật
16/09/2012
Đà Lạt
4990
Tiền Giang
5617
Kiên Giang
5004
Thứ bảy
15/09/2012
TP Hồ Chí Minh
2201
Bình Phước
4195
Hậu Giang
9430
Long An
4899
Thứ sáu
14/09/2012
Bình Dương
7394
Trà Vinh
9454
Vĩnh Long
9391
Thứ năm
13/09/2012
Tây Ninh
7094
Bình Thuận
7705
An Giang
5308
Thứ tư
12/09/2012
Sóc Trăng
2928
Cần Thơ
8885
Đồng Nai
8173
Thứ ba
11/09/2012
Bến Tre
3132
Bạc Liêu
6413
Vũng Tàu
0482
Thứ hai
10/09/2012
Đồng Tháp
6963
TP Hồ Chí Minh
6981
Cà Mau
1238
Chủ nhật
09/09/2012
Đà Lạt
9541
Tiền Giang
4762
Kiên Giang
3405
Thứ bảy
08/09/2012
TP Hồ Chí Minh
7459
Bình Phước
8856
Long An
8670
Hậu Giang
1864
Thứ sáu
07/09/2012
Trà Vinh
9494
Bình Dương
2492
Vĩnh Long
2339
Thứ năm
06/09/2012
Tây Ninh
0520
Bình Thuận
8580
An Giang
3912
X