Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
06/06/2012
Sóc Trăng
2949
Cần Thơ
5659
Đồng Nai
0543
Thứ ba
05/06/2012
Bạc Liêu
2445
Bến Tre
2421
Vũng Tàu
2037
Thứ hai
04/06/2012
TP Hồ Chí Minh
2128
Đồng Tháp
2344
Cà Mau
0663
Chủ nhật
03/06/2012
Đà Lạt
4588
Tiền Giang
4794
Kiên Giang
1768
Thứ bảy
02/06/2012
TP Hồ Chí Minh
6000
Bình Phước
1488
Hậu Giang
4712
Long An
0901
Thứ sáu
01/06/2012
Trà Vinh
8925
Bình Dương
1785
Vĩnh Long
8266
Thứ năm
31/05/2012
Tây Ninh
0353
Bình Thuận
5305
An Giang
2547
Thứ tư
30/05/2012
Sóc Trăng
4792
Cần Thơ
2845
Đồng Nai
3872
Thứ ba
29/05/2012
Bạc Liêu
8678
Bến Tre
0750
Vũng Tàu
8967
Thứ hai
28/05/2012
TP Hồ Chí Minh
0816
Đồng Tháp
4760
Cà Mau
8819
Chủ nhật
27/05/2012
Đà Lạt
3465
Tiền Giang
5425
Kiên Giang
6057
Thứ bảy
26/05/2012
Bình Phước
7035
TP Hồ Chí Minh
7723
Hậu Giang
9612
Long An
0318
Thứ sáu
25/05/2012
Bình Dương
0707
Trà Vinh
5407
Vĩnh Long
8682
Thứ năm
24/05/2012
Tây Ninh
8068
Bình Thuận
1472
An Giang
1975
Thứ tư
23/05/2012
Sóc Trăng
1421
Cần Thơ
4798
Đồng Nai
6331
Thứ ba
22/05/2012
Bạc Liêu
4730
Bến Tre
6628
Vũng Tàu
0597
Thứ hai
21/05/2012
TP Hồ Chí Minh
6454
Đồng Tháp
8261
Cà Mau
2447
Chủ nhật
20/05/2012
Đà Lạt
9648
Tiền Giang
4320
Kiên Giang
1025
Thứ bảy
19/05/2012
TP Hồ Chí Minh
4635
Bình Phước
3659
Hậu Giang
3942
Long An
8734
Thứ sáu
18/05/2012
Bình Dương
6604
Trà Vinh
0401
Vĩnh Long
5549
Thứ năm
17/05/2012
Tây Ninh
9682
Bình Thuận
1365
An Giang
3868
Thứ tư
16/05/2012
Sóc Trăng
1559
Cần Thơ
0158
Đồng Nai
0621
Thứ ba
15/05/2012
Bạc Liêu
5772
Bến Tre
7929
Vũng Tàu
8879
Thứ hai
14/05/2012
TP Hồ Chí Minh
7412
Đồng Tháp
7575
Cà Mau
0539
Chủ nhật
13/05/2012
Đà Lạt
9794
Tiền Giang
7508
Kiên Giang
2723
Thứ bảy
12/05/2012
TP Hồ Chí Minh
3917
Bình Phước
6440
Hậu Giang
8055
Long An
4815
Thứ sáu
11/05/2012
Bình Dương
5450
Trà Vinh
6275
Vĩnh Long
7770
Thứ năm
10/05/2012
Tây Ninh
7189
Bình Thuận
4772
An Giang
3764
Thứ tư
09/05/2012
Sóc Trăng
0157
Cần Thơ
1803
Đồng Nai
1218
Thứ ba
08/05/2012
Bạc Liêu
2074
Bến Tre
4215
Vũng Tàu
7979

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
06/06/2012
Sóc Trăng
2949
Cần Thơ
5659
Đồng Nai
0543
Thứ ba
05/06/2012
Bạc Liêu
2445
Bến Tre
2421
Vũng Tàu
2037
Thứ hai
04/06/2012
TP Hồ Chí Minh
2128
Đồng Tháp
2344
Cà Mau
0663
Chủ nhật
03/06/2012
Đà Lạt
4588
Tiền Giang
4794
Kiên Giang
1768
Thứ bảy
02/06/2012
TP Hồ Chí Minh
6000
Bình Phước
1488
Hậu Giang
4712
Long An
0901
Thứ sáu
01/06/2012
Trà Vinh
8925
Bình Dương
1785
Vĩnh Long
8266
Thứ năm
31/05/2012
Tây Ninh
0353
Bình Thuận
5305
An Giang
2547
Thứ tư
30/05/2012
Sóc Trăng
4792
Cần Thơ
2845
Đồng Nai
3872
Thứ ba
29/05/2012
Bạc Liêu
8678
Bến Tre
0750
Vũng Tàu
8967
Thứ hai
28/05/2012
TP Hồ Chí Minh
0816
Đồng Tháp
4760
Cà Mau
8819
Chủ nhật
27/05/2012
Đà Lạt
3465
Tiền Giang
5425
Kiên Giang
6057
Thứ bảy
26/05/2012
Bình Phước
7035
TP Hồ Chí Minh
7723
Hậu Giang
9612
Long An
0318
Thứ sáu
25/05/2012
Bình Dương
0707
Trà Vinh
5407
Vĩnh Long
8682
Thứ năm
24/05/2012
Tây Ninh
8068
Bình Thuận
1472
An Giang
1975
Thứ tư
23/05/2012
Sóc Trăng
1421
Cần Thơ
4798
Đồng Nai
6331
Thứ ba
22/05/2012
Bạc Liêu
4730
Bến Tre
6628
Vũng Tàu
0597
Thứ hai
21/05/2012
TP Hồ Chí Minh
6454
Đồng Tháp
8261
Cà Mau
2447
Chủ nhật
20/05/2012
Đà Lạt
9648
Tiền Giang
4320
Kiên Giang
1025
Thứ bảy
19/05/2012
TP Hồ Chí Minh
4635
Bình Phước
3659
Hậu Giang
3942
Long An
8734
Thứ sáu
18/05/2012
Bình Dương
6604
Trà Vinh
0401
Vĩnh Long
5549
Thứ năm
17/05/2012
Tây Ninh
9682
Bình Thuận
1365
An Giang
3868
Thứ tư
16/05/2012
Sóc Trăng
1559
Cần Thơ
0158
Đồng Nai
0621
Thứ ba
15/05/2012
Bạc Liêu
5772
Bến Tre
7929
Vũng Tàu
8879
Thứ hai
14/05/2012
TP Hồ Chí Minh
7412
Đồng Tháp
7575
Cà Mau
0539
Chủ nhật
13/05/2012
Đà Lạt
9794
Tiền Giang
7508
Kiên Giang
2723
Thứ bảy
12/05/2012
TP Hồ Chí Minh
3917
Bình Phước
6440
Hậu Giang
8055
Long An
4815
Thứ sáu
11/05/2012
Bình Dương
5450
Trà Vinh
6275
Vĩnh Long
7770
Thứ năm
10/05/2012
Tây Ninh
7189
Bình Thuận
4772
An Giang
3764
Thứ tư
09/05/2012
Sóc Trăng
0157
Cần Thơ
1803
Đồng Nai
1218
Thứ ba
08/05/2012
Bạc Liêu
2074
Bến Tre
4215
Vũng Tàu
7979