Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
07/05/2012
TP Hồ Chí Minh
4199
Đồng Tháp
6947
Cà Mau
2714
Chủ nhật
06/05/2012
Đà Lạt
2081
Tiền Giang
0871
Kiên Giang
3490
Thứ bảy
05/05/2012
TP Hồ Chí Minh
2413
Bình Phước
5189
Hậu Giang
4545
Long An
3515
Thứ sáu
04/05/2012
Bình Dương
2654
Trà Vinh
3761
Vĩnh Long
9413
Thứ năm
03/05/2012
Bình Thuận
8201
Tây Ninh
8753
An Giang
0813
Thứ tư
02/05/2012
Sóc Trăng
4485
Cần Thơ
7466
Đồng Nai
5184
Thứ ba
01/05/2012
Bạc Liêu
7027
Bến Tre
1239
Vũng Tàu
2391
Thứ hai
30/04/2012
TP Hồ Chí Minh
7435
Đồng Tháp
5020
Cà Mau
7022
Chủ nhật
29/04/2012
Đà Lạt
1111
Tiền Giang
0370
Kiên Giang
8437
Thứ bảy
28/04/2012
Bình Phước
3421
TP Hồ Chí Minh
6789
Hậu Giang
2584
Long An
4124
Thứ sáu
27/04/2012
Bình Dương
5478
Trà Vinh
6640
Vĩnh Long
5191
Thứ năm
26/04/2012
Tây Ninh
3838
Bình Thuận
1139
An Giang
2508
Thứ tư
25/04/2012
Sóc Trăng
9313
Cần Thơ
5449
Đồng Nai
1273
Thứ ba
24/04/2012
Bạc Liêu
3715
Bến Tre
6584
Vũng Tàu
0452
Thứ hai
23/04/2012
Đồng Tháp
3965
TP Hồ Chí Minh
2005
Cà Mau
2610
Chủ nhật
22/04/2012
Đà Lạt
0738
Tiền Giang
6616
Kiên Giang
8400
Thứ bảy
21/04/2012
TP Hồ Chí Minh
0733
Bình Phước
5892
Hậu Giang
5687
Long An
6804
Thứ sáu
20/04/2012
Bình Dương
3401
Trà Vinh
9005
Vĩnh Long
6045
Thứ năm
19/04/2012
Tây Ninh
5182
Bình Thuận
0641
An Giang
5445
Thứ tư
18/04/2012
Cần Thơ
4868
Sóc Trăng
4289
Đồng Nai
1864
Thứ ba
17/04/2012
Bạc Liêu
8892
Bến Tre
9456
Vũng Tàu
7155
Thứ hai
16/04/2012
TP Hồ Chí Minh
0659
Đồng Tháp
7854
Cà Mau
7461
Chủ nhật
15/04/2012
Đà Lạt
1955
Tiền Giang
6974
Kiên Giang
7927
Thứ bảy
14/04/2012
TP Hồ Chí Minh
3542
Bình Phước
8248
Hậu Giang
6169
Long An
9143
Thứ sáu
13/04/2012
Bình Dương
3619
Trà Vinh
4170
Vĩnh Long
1432
Thứ năm
12/04/2012
Tây Ninh
3878
Bình Thuận
0903
An Giang
8094
Thứ tư
11/04/2012
Sóc Trăng
9042
Cần Thơ
4878
Đồng Nai
2851
Thứ ba
10/04/2012
Bạc Liêu
5544
Bến Tre
8719
Vũng Tàu
5995
Thứ hai
09/04/2012
TP Hồ Chí Minh
1751
Cà Mau
8401
Đồng Tháp
9780
Chủ nhật
08/04/2012
Đà Lạt
9347
Tiền Giang
9092
Kiên Giang
6984

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
07/05/2012
TP Hồ Chí Minh
4199
Đồng Tháp
6947
Cà Mau
2714
Chủ nhật
06/05/2012
Đà Lạt
2081
Tiền Giang
0871
Kiên Giang
3490
Thứ bảy
05/05/2012
TP Hồ Chí Minh
2413
Bình Phước
5189
Hậu Giang
4545
Long An
3515
Thứ sáu
04/05/2012
Bình Dương
2654
Trà Vinh
3761
Vĩnh Long
9413
Thứ năm
03/05/2012
Bình Thuận
8201
Tây Ninh
8753
An Giang
0813
Thứ tư
02/05/2012
Sóc Trăng
4485
Cần Thơ
7466
Đồng Nai
5184
Thứ ba
01/05/2012
Bạc Liêu
7027
Bến Tre
1239
Vũng Tàu
2391
Thứ hai
30/04/2012
TP Hồ Chí Minh
7435
Đồng Tháp
5020
Cà Mau
7022
Chủ nhật
29/04/2012
Đà Lạt
1111
Tiền Giang
0370
Kiên Giang
8437
Thứ bảy
28/04/2012
Bình Phước
3421
TP Hồ Chí Minh
6789
Hậu Giang
2584
Long An
4124
Thứ sáu
27/04/2012
Bình Dương
5478
Trà Vinh
6640
Vĩnh Long
5191
Thứ năm
26/04/2012
Tây Ninh
3838
Bình Thuận
1139
An Giang
2508
Thứ tư
25/04/2012
Sóc Trăng
9313
Cần Thơ
5449
Đồng Nai
1273
Thứ ba
24/04/2012
Bạc Liêu
3715
Bến Tre
6584
Vũng Tàu
0452
Thứ hai
23/04/2012
Đồng Tháp
3965
TP Hồ Chí Minh
2005
Cà Mau
2610
Chủ nhật
22/04/2012
Đà Lạt
0738
Tiền Giang
6616
Kiên Giang
8400
Thứ bảy
21/04/2012
TP Hồ Chí Minh
0733
Bình Phước
5892
Hậu Giang
5687
Long An
6804
Thứ sáu
20/04/2012
Bình Dương
3401
Trà Vinh
9005
Vĩnh Long
6045
Thứ năm
19/04/2012
Tây Ninh
5182
Bình Thuận
0641
An Giang
5445
Thứ tư
18/04/2012
Cần Thơ
4868
Sóc Trăng
4289
Đồng Nai
1864
Thứ ba
17/04/2012
Bạc Liêu
8892
Bến Tre
9456
Vũng Tàu
7155
Thứ hai
16/04/2012
TP Hồ Chí Minh
0659
Đồng Tháp
7854
Cà Mau
7461
Chủ nhật
15/04/2012
Đà Lạt
1955
Tiền Giang
6974
Kiên Giang
7927
Thứ bảy
14/04/2012
TP Hồ Chí Minh
3542
Bình Phước
8248
Hậu Giang
6169
Long An
9143
Thứ sáu
13/04/2012
Bình Dương
3619
Trà Vinh
4170
Vĩnh Long
1432
Thứ năm
12/04/2012
Tây Ninh
3878
Bình Thuận
0903
An Giang
8094
Thứ tư
11/04/2012
Sóc Trăng
9042
Cần Thơ
4878
Đồng Nai
2851
Thứ ba
10/04/2012
Bạc Liêu
5544
Bến Tre
8719
Vũng Tàu
5995
Thứ hai
09/04/2012
TP Hồ Chí Minh
1751
Cà Mau
8401
Đồng Tháp
9780
Chủ nhật
08/04/2012
Đà Lạt
9347
Tiền Giang
9092
Kiên Giang
6984