Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/09/2012
Sóc Trăng
1234
Cần Thơ
2360
Đồng Nai
3041
Thứ ba
04/09/2012
Bến Tre
1887
Bạc Liêu
5621
Vũng Tàu
7222
Thứ hai
03/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8097
Đồng Tháp
6741
Cà Mau
2585
Chủ nhật
02/09/2012
Đà Lạt
1719
Tiền Giang
1927
Kiên Giang
5490
Thứ bảy
01/09/2012
Bình Phước
4526
TP Hồ Chí Minh
8349
Hậu Giang
2669
Long An
3657
Thứ sáu
31/08/2012
Trà Vinh
4917
Bình Dương
0683
Vĩnh Long
3927
Thứ năm
30/08/2012
Tây Ninh
1359
Bình Thuận
2451
An Giang
6619
Thứ tư
29/08/2012
Sóc Trăng
7361
Cần Thơ
1433
Đồng Nai
5013
Thứ ba
28/08/2012
Bạc Liêu
2486
Vũng Tàu
2329
Bến Tre
0894
Thứ hai
27/08/2012
Đồng Tháp
6288
TP Hồ Chí Minh
8964
Cà Mau
2728
Chủ nhật
26/08/2012
Đà Lạt
1817
Tiền Giang
2790
Kiên Giang
4500
Thứ bảy
25/08/2012
Bình Phước
9221
TP Hồ Chí Minh
6010
Hậu Giang
6461
Long An
6750
Thứ sáu
24/08/2012
Trà Vinh
2721
Bình Dương
7119
Vĩnh Long
0746
Thứ năm
23/08/2012
Bình Thuận
3868
Tây Ninh
5458
An Giang
2150
Thứ tư
22/08/2012
Sóc Trăng
7628
Cần Thơ
6306
Đồng Nai
9114
Thứ ba
21/08/2012
Bạc Liêu
9048
Bến Tre
0280
Vũng Tàu
6571
Thứ hai
20/08/2012
TP Hồ Chí Minh
6708
Đồng Tháp
9222
Cà Mau
4785
Chủ nhật
19/08/2012
Đà Lạt
1415
Tiền Giang
5879
Kiên Giang
2424
Thứ bảy
18/08/2012
Bình Phước
3330
TP Hồ Chí Minh
2495
Hậu Giang
8004
Long An
7014
Thứ sáu
17/08/2012
Bình Dương
2391
Trà Vinh
6117
Vĩnh Long
3626
Thứ năm
16/08/2012
Bình Thuận
3975
Tây Ninh
4282
An Giang
6846
Thứ tư
15/08/2012
Sóc Trăng
2487
Cần Thơ
2144
Đồng Nai
7793
Thứ ba
14/08/2012
Bạc Liêu
9617
Bến Tre
2209
Vũng Tàu
3552
Thứ hai
13/08/2012
TP Hồ Chí Minh
5498
Đồng Tháp
4550
Cà Mau
0304
Chủ nhật
12/08/2012
Đà Lạt
4579
Tiền Giang
8185
Kiên Giang
2161
Thứ bảy
11/08/2012
Bình Phước
3030
TP Hồ Chí Minh
8544
Hậu Giang
1706
Long An
0711
Thứ sáu
10/08/2012
Trà Vinh
6284
Bình Dương
8627
Vĩnh Long
9893
Thứ năm
09/08/2012
Tây Ninh
7064
Bình Thuận
9033
An Giang
7049
Thứ tư
08/08/2012
Sóc Trăng
8293
Cần Thơ
9240
Đồng Nai
6404
Thứ ba
07/08/2012
Bạc Liêu
4124
Bến Tre
9083
Vũng Tàu
3005

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/09/2012
Sóc Trăng
1234
Cần Thơ
2360
Đồng Nai
3041
Thứ ba
04/09/2012
Bến Tre
1887
Bạc Liêu
5621
Vũng Tàu
7222
Thứ hai
03/09/2012
TP Hồ Chí Minh
8097
Đồng Tháp
6741
Cà Mau
2585
Chủ nhật
02/09/2012
Đà Lạt
1719
Tiền Giang
1927
Kiên Giang
5490
Thứ bảy
01/09/2012
Bình Phước
4526
TP Hồ Chí Minh
8349
Hậu Giang
2669
Long An
3657
Thứ sáu
31/08/2012
Trà Vinh
4917
Bình Dương
0683
Vĩnh Long
3927
Thứ năm
30/08/2012
Tây Ninh
1359
Bình Thuận
2451
An Giang
6619
Thứ tư
29/08/2012
Sóc Trăng
7361
Cần Thơ
1433
Đồng Nai
5013
Thứ ba
28/08/2012
Bạc Liêu
2486
Vũng Tàu
2329
Bến Tre
0894
Thứ hai
27/08/2012
Đồng Tháp
6288
TP Hồ Chí Minh
8964
Cà Mau
2728
Chủ nhật
26/08/2012
Đà Lạt
1817
Tiền Giang
2790
Kiên Giang
4500
Thứ bảy
25/08/2012
Bình Phước
9221
TP Hồ Chí Minh
6010
Hậu Giang
6461
Long An
6750
Thứ sáu
24/08/2012
Trà Vinh
2721
Bình Dương
7119
Vĩnh Long
0746
Thứ năm
23/08/2012
Bình Thuận
3868
Tây Ninh
5458
An Giang
2150
Thứ tư
22/08/2012
Sóc Trăng
7628
Cần Thơ
6306
Đồng Nai
9114
Thứ ba
21/08/2012
Bạc Liêu
9048
Bến Tre
0280
Vũng Tàu
6571
Thứ hai
20/08/2012
TP Hồ Chí Minh
6708
Đồng Tháp
9222
Cà Mau
4785
Chủ nhật
19/08/2012
Đà Lạt
1415
Tiền Giang
5879
Kiên Giang
2424
Thứ bảy
18/08/2012
Bình Phước
3330
TP Hồ Chí Minh
2495
Hậu Giang
8004
Long An
7014
Thứ sáu
17/08/2012
Bình Dương
2391
Trà Vinh
6117
Vĩnh Long
3626
Thứ năm
16/08/2012
Bình Thuận
3975
Tây Ninh
4282
An Giang
6846
Thứ tư
15/08/2012
Sóc Trăng
2487
Cần Thơ
2144
Đồng Nai
7793
Thứ ba
14/08/2012
Bạc Liêu
9617
Bến Tre
2209
Vũng Tàu
3552
Thứ hai
13/08/2012
TP Hồ Chí Minh
5498
Đồng Tháp
4550
Cà Mau
0304
Chủ nhật
12/08/2012
Đà Lạt
4579
Tiền Giang
8185
Kiên Giang
2161
Thứ bảy
11/08/2012
Bình Phước
3030
TP Hồ Chí Minh
8544
Hậu Giang
1706
Long An
0711
Thứ sáu
10/08/2012
Trà Vinh
6284
Bình Dương
8627
Vĩnh Long
9893
Thứ năm
09/08/2012
Tây Ninh
7064
Bình Thuận
9033
An Giang
7049
Thứ tư
08/08/2012
Sóc Trăng
8293
Cần Thơ
9240
Đồng Nai
6404
Thứ ba
07/08/2012
Bạc Liêu
4124
Bến Tre
9083
Vũng Tàu
3005
X