Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
16/08/2012
Bình Thuận
3975
Tây Ninh
4282
An Giang
6846
Thứ tư
15/08/2012
Sóc Trăng
2487
Cần Thơ
2144
Đồng Nai
7793
Thứ ba
14/08/2012
Bạc Liêu
9617
Bến Tre
2209
Vũng Tàu
3552
Thứ hai
13/08/2012
TP Hồ Chí Minh
5498
Đồng Tháp
4550
Cà Mau
0304
Chủ nhật
12/08/2012
Đà Lạt
4579
Tiền Giang
8185
Kiên Giang
2161
Thứ bảy
11/08/2012
Bình Phước
3030
TP Hồ Chí Minh
8544
Hậu Giang
1706
Long An
0711
Thứ sáu
10/08/2012
Trà Vinh
6284
Bình Dương
8627
Vĩnh Long
9893
Thứ năm
09/08/2012
Tây Ninh
7064
Bình Thuận
9033
An Giang
7049
Thứ tư
08/08/2012
Sóc Trăng
8293
Cần Thơ
9240
Đồng Nai
6404
Thứ ba
07/08/2012
Bạc Liêu
4124
Bến Tre
9083
Vũng Tàu
3005
Thứ hai
06/08/2012
TP Hồ Chí Minh
4240
Đồng Tháp
9685
Cà Mau
4068
Chủ nhật
05/08/2012
Đà Lạt
1544
Tiền Giang
6056
Kiên Giang
7663
Thứ bảy
04/08/2012
Bình Phước
1771
TP Hồ Chí Minh
2696
Hậu Giang
9515
Long An
6280
Thứ sáu
03/08/2012
Bình Dương
2091
Trà Vinh
7916
Vĩnh Long
8366
Thứ năm
02/08/2012
Tây Ninh
9461
Bình Thuận
7667
An Giang
5059
Thứ tư
01/08/2012
Sóc Trăng
6938
Cần Thơ
1983
Đồng Nai
6958
Thứ ba
31/07/2012
Bạc Liêu
6279
Bến Tre
4827
Vũng Tàu
9276
Thứ hai
30/07/2012
TP Hồ Chí Minh
9263
Đồng Tháp
8437
Cà Mau
2653
Chủ nhật
29/07/2012
Đà Lạt
4731
Tiền Giang
9736
Kiên Giang
5942
Thứ bảy
28/07/2012
TP Hồ Chí Minh
5144
Bình Phước
8312
Hậu Giang
3792
Long An
0956
Thứ sáu
27/07/2012
Trà Vinh
6645
Bình Dương
8725
Vĩnh Long
8990
Thứ năm
26/07/2012
Tây Ninh
0417
Bình Thuận
9775
An Giang
7878
Thứ tư
25/07/2012
Sóc Trăng
8668
Cần Thơ
1847
Đồng Nai
7155
Thứ ba
24/07/2012
Bạc Liêu
5770
Bến Tre
0103
Vũng Tàu
7438
Thứ hai
23/07/2012
TP Hồ Chí Minh
8673
Đồng Tháp
8710
Cà Mau
7668
Chủ nhật
22/07/2012
Đà Lạt
7155
Tiền Giang
7298
Kiên Giang
1861
Thứ bảy
21/07/2012
TP Hồ Chí Minh
7644
Bình Phước
1423
Hậu Giang
0122
Long An
9028
Thứ sáu
20/07/2012
Bình Dương
9396
Trà Vinh
6740
Vĩnh Long
7961
Thứ năm
19/07/2012
Tây Ninh
9318
Bình Thuận
9556
An Giang
2261
Thứ tư
18/07/2012
Sóc Trăng
6903
Cần Thơ
3299
Đồng Nai
6480

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
16/08/2012
Bình Thuận
3975
Tây Ninh
4282
An Giang
6846
Thứ tư
15/08/2012
Sóc Trăng
2487
Cần Thơ
2144
Đồng Nai
7793
Thứ ba
14/08/2012
Bạc Liêu
9617
Bến Tre
2209
Vũng Tàu
3552
Thứ hai
13/08/2012
TP Hồ Chí Minh
5498
Đồng Tháp
4550
Cà Mau
0304
Chủ nhật
12/08/2012
Đà Lạt
4579
Tiền Giang
8185
Kiên Giang
2161
Thứ bảy
11/08/2012
Bình Phước
3030
TP Hồ Chí Minh
8544
Hậu Giang
1706
Long An
0711
Thứ sáu
10/08/2012
Trà Vinh
6284
Bình Dương
8627
Vĩnh Long
9893
Thứ năm
09/08/2012
Tây Ninh
7064
Bình Thuận
9033
An Giang
7049
Thứ tư
08/08/2012
Sóc Trăng
8293
Cần Thơ
9240
Đồng Nai
6404
Thứ ba
07/08/2012
Bạc Liêu
4124
Bến Tre
9083
Vũng Tàu
3005
Thứ hai
06/08/2012
TP Hồ Chí Minh
4240
Đồng Tháp
9685
Cà Mau
4068
Chủ nhật
05/08/2012
Đà Lạt
1544
Tiền Giang
6056
Kiên Giang
7663
Thứ bảy
04/08/2012
Bình Phước
1771
TP Hồ Chí Minh
2696
Hậu Giang
9515
Long An
6280
Thứ sáu
03/08/2012
Bình Dương
2091
Trà Vinh
7916
Vĩnh Long
8366
Thứ năm
02/08/2012
Tây Ninh
9461
Bình Thuận
7667
An Giang
5059
Thứ tư
01/08/2012
Sóc Trăng
6938
Cần Thơ
1983
Đồng Nai
6958
Thứ ba
31/07/2012
Bạc Liêu
6279
Bến Tre
4827
Vũng Tàu
9276
Thứ hai
30/07/2012
TP Hồ Chí Minh
9263
Đồng Tháp
8437
Cà Mau
2653
Chủ nhật
29/07/2012
Đà Lạt
4731
Tiền Giang
9736
Kiên Giang
5942
Thứ bảy
28/07/2012
TP Hồ Chí Minh
5144
Bình Phước
8312
Hậu Giang
3792
Long An
0956
Thứ sáu
27/07/2012
Trà Vinh
6645
Bình Dương
8725
Vĩnh Long
8990
Thứ năm
26/07/2012
Tây Ninh
0417
Bình Thuận
9775
An Giang
7878
Thứ tư
25/07/2012
Sóc Trăng
8668
Cần Thơ
1847
Đồng Nai
7155
Thứ ba
24/07/2012
Bạc Liêu
5770
Bến Tre
0103
Vũng Tàu
7438
Thứ hai
23/07/2012
TP Hồ Chí Minh
8673
Đồng Tháp
8710
Cà Mau
7668
Chủ nhật
22/07/2012
Đà Lạt
7155
Tiền Giang
7298
Kiên Giang
1861
Thứ bảy
21/07/2012
TP Hồ Chí Minh
7644
Bình Phước
1423
Hậu Giang
0122
Long An
9028
Thứ sáu
20/07/2012
Bình Dương
9396
Trà Vinh
6740
Vĩnh Long
7961
Thứ năm
19/07/2012
Tây Ninh
9318
Bình Thuận
9556
An Giang
2261
Thứ tư
18/07/2012
Sóc Trăng
6903
Cần Thơ
3299
Đồng Nai
6480
X