Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
08/03/2012
Tây Ninh
7150
Bình Thuận
2668
An Giang
5548
Thứ tư
07/03/2012
Sóc Trăng
9025
Cần Thơ
7853
Đồng Nai
2980
Thứ ba
06/03/2012
Bạc Liêu
2945
Bến Tre
5236
Vũng Tàu
0406
Thứ hai
05/03/2012
TP Hồ Chí Minh
8102
Đồng Tháp
6028
Cà Mau
0329
Chủ nhật
04/03/2012
Đà Lạt
1932
Tiền Giang
2648
Kiên Giang
3674
Thứ bảy
03/03/2012
TP Hồ Chí Minh
9096
Bình Phước
1369
Hậu Giang
5062
Long An
8463
Thứ sáu
02/03/2012
Bình Dương
4815
Trà Vinh
2030
Vĩnh Long
8027
Thứ năm
01/03/2012
Tây Ninh
5074
Bình Thuận
5605
An Giang
8781
Thứ tư
29/02/2012
Sóc Trăng
9487
Cần Thơ
6714
Đồng Nai
1372
Thứ ba
28/02/2012
Bạc Liêu
7296
Bến Tre
0603
Vũng Tàu
6670
Thứ hai
27/02/2012
TP Hồ Chí Minh
0168
Đồng Tháp
5190
Cà Mau
0746
Chủ nhật
26/02/2012
Đà Lạt
7006
Tiền Giang
3645
Kiên Giang
6025
Thứ bảy
25/02/2012
TP Hồ Chí Minh
7917
Bình Phước
5258
Hậu Giang
0500
Long An
4124
Thứ sáu
24/02/2012
Bình Dương
2094
Trà Vinh
5563
Vĩnh Long
4060
Thứ năm
23/02/2012
Tây Ninh
4161
Bình Thuận
0996
An Giang
3577
Thứ tư
22/02/2012
Sóc Trăng
9187
Cần Thơ
0411
Đồng Nai
1806
Thứ ba
21/02/2012
Bạc Liêu
6452
Bến Tre
0692
Vũng Tàu
4096
Thứ hai
20/02/2012
Cà Mau
3868
Đồng Tháp
5548
TP Hồ Chí Minh
8559
Chủ nhật
19/02/2012
Đà Lạt
9139
Tiền Giang
1953
Kiên Giang
6311
Thứ bảy
18/02/2012
TP Hồ Chí Minh
1112
Bình Phước
6981
Hậu Giang
6329
Long An
4969
Thứ sáu
17/02/2012
Trà Vinh
6540
Bình Dương
6715
Vĩnh Long
1458
Thứ năm
16/02/2012
Tây Ninh
0278
Bình Thuận
8766
An Giang
3494
Thứ tư
15/02/2012
Sóc Trăng
9583
Cần Thơ
7183
Đồng Nai
8699
Thứ ba
14/02/2012
Bạc Liêu
0328
Bến Tre
8100
Vũng Tàu
7194
Thứ hai
13/02/2012
Đồng Tháp
9170
TP Hồ Chí Minh
2359
Cà Mau
5694
Chủ nhật
12/02/2012
Đà Lạt
0830
Tiền Giang
1015
Kiên Giang
2527
Thứ bảy
11/02/2012
TP Hồ Chí Minh
2468
Bình Phước
6180
Hậu Giang
0307
Long An
7149
Thứ sáu
10/02/2012
Bình Dương
5278
Trà Vinh
2430
Vĩnh Long
5274
Thứ năm
09/02/2012
Tây Ninh
7846
Bình Thuận
7245
An Giang
5858
Thứ tư
08/02/2012
Sóc Trăng
4623
Cần Thơ
0404
Đồng Nai
7208

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
08/03/2012
Tây Ninh
7150
Bình Thuận
2668
An Giang
5548
Thứ tư
07/03/2012
Sóc Trăng
9025
Cần Thơ
7853
Đồng Nai
2980
Thứ ba
06/03/2012
Bạc Liêu
2945
Bến Tre
5236
Vũng Tàu
0406
Thứ hai
05/03/2012
TP Hồ Chí Minh
8102
Đồng Tháp
6028
Cà Mau
0329
Chủ nhật
04/03/2012
Đà Lạt
1932
Tiền Giang
2648
Kiên Giang
3674
Thứ bảy
03/03/2012
TP Hồ Chí Minh
9096
Bình Phước
1369
Hậu Giang
5062
Long An
8463
Thứ sáu
02/03/2012
Bình Dương
4815
Trà Vinh
2030
Vĩnh Long
8027
Thứ năm
01/03/2012
Tây Ninh
5074
Bình Thuận
5605
An Giang
8781
Thứ tư
29/02/2012
Sóc Trăng
9487
Cần Thơ
6714
Đồng Nai
1372
Thứ ba
28/02/2012
Bạc Liêu
7296
Bến Tre
0603
Vũng Tàu
6670
Thứ hai
27/02/2012
TP Hồ Chí Minh
0168
Đồng Tháp
5190
Cà Mau
0746
Chủ nhật
26/02/2012
Đà Lạt
7006
Tiền Giang
3645
Kiên Giang
6025
Thứ bảy
25/02/2012
TP Hồ Chí Minh
7917
Bình Phước
5258
Hậu Giang
0500
Long An
4124
Thứ sáu
24/02/2012
Bình Dương
2094
Trà Vinh
5563
Vĩnh Long
4060
Thứ năm
23/02/2012
Tây Ninh
4161
Bình Thuận
0996
An Giang
3577
Thứ tư
22/02/2012
Sóc Trăng
9187
Cần Thơ
0411
Đồng Nai
1806
Thứ ba
21/02/2012
Bạc Liêu
6452
Bến Tre
0692
Vũng Tàu
4096
Thứ hai
20/02/2012
Cà Mau
3868
Đồng Tháp
5548
TP Hồ Chí Minh
8559
Chủ nhật
19/02/2012
Đà Lạt
9139
Tiền Giang
1953
Kiên Giang
6311
Thứ bảy
18/02/2012
TP Hồ Chí Minh
1112
Bình Phước
6981
Hậu Giang
6329
Long An
4969
Thứ sáu
17/02/2012
Trà Vinh
6540
Bình Dương
6715
Vĩnh Long
1458
Thứ năm
16/02/2012
Tây Ninh
0278
Bình Thuận
8766
An Giang
3494
Thứ tư
15/02/2012
Sóc Trăng
9583
Cần Thơ
7183
Đồng Nai
8699
Thứ ba
14/02/2012
Bạc Liêu
0328
Bến Tre
8100
Vũng Tàu
7194
Thứ hai
13/02/2012
Đồng Tháp
9170
TP Hồ Chí Minh
2359
Cà Mau
5694
Chủ nhật
12/02/2012
Đà Lạt
0830
Tiền Giang
1015
Kiên Giang
2527
Thứ bảy
11/02/2012
TP Hồ Chí Minh
2468
Bình Phước
6180
Hậu Giang
0307
Long An
7149
Thứ sáu
10/02/2012
Bình Dương
5278
Trà Vinh
2430
Vĩnh Long
5274
Thứ năm
09/02/2012
Tây Ninh
7846
Bình Thuận
7245
An Giang
5858
Thứ tư
08/02/2012
Sóc Trăng
4623
Cần Thơ
0404
Đồng Nai
7208