Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
03/11/2011
Tây Ninh
6370
Bình Thuận
2432
An Giang
6074
Thứ tư
02/11/2011
Sóc Trăng
8520
Cần Thơ
9971
Đồng Nai
6694
Thứ ba
01/11/2011
Bạc Liêu
2419
Bến Tre
0523
Vũng Tàu
4415
Thứ hai
31/10/2011
Đồng Tháp
6493
TP Hồ Chí Minh
5448
Cà Mau
5927
Chủ nhật
30/10/2011
Đà Lạt
5848
Tiền Giang
8604
Kiên Giang
9263
Thứ bảy
29/10/2011
TP Hồ Chí Minh
7722
Bình Phước
3309
Hậu Giang
6879
Long An
4783
Thứ sáu
28/10/2011
Bình Dương
4073
Trà Vinh
6176
Vĩnh Long
3747
Thứ năm
27/10/2011
Tây Ninh
3511
Bình Thuận
0828
An Giang
1350
Thứ tư
26/10/2011
Sóc Trăng
6402
Cần Thơ
6273
Đồng Nai
1581
Thứ ba
25/10/2011
Bạc Liêu
2999
Bến Tre
0326
Vũng Tàu
7775
Thứ hai
24/10/2011
TP Hồ Chí Minh
8691
Đồng Tháp
9012
Cà Mau
3523
Chủ nhật
23/10/2011
Đà Lạt
2890
Tiền Giang
2149
Kiên Giang
3037
Thứ bảy
22/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1262
Bình Phước
9619
Hậu Giang
3651
Long An
7880
Thứ sáu
21/10/2011
Bình Dương
1736
Trà Vinh
4627
Vĩnh Long
3884
Thứ năm
20/10/2011
Tây Ninh
2913
Bình Thuận
8468
An Giang
4877
Thứ tư
19/10/2011
Sóc Trăng
1952
Cần Thơ
9493
Đồng Nai
5680
Thứ ba
18/10/2011
Bến Tre
7548
Bạc Liêu
2606
Vũng Tàu
0842
Thứ hai
17/10/2011
TP Hồ Chí Minh
9126
Đồng Tháp
9996
Cà Mau
0405
Chủ nhật
16/10/2011
Đà Lạt
5326
Tiền Giang
1003
Kiên Giang
2850
Thứ bảy
15/10/2011
TP Hồ Chí Minh
2628
Bình Phước
0981
Hậu Giang
8548
Long An
3385
Thứ sáu
14/10/2011
Trà Vinh
2121
Bình Dương
9770
Vĩnh Long
6037
Thứ năm
13/10/2011
Tây Ninh
5924
Bình Thuận
3184
An Giang
1455
Thứ tư
12/10/2011
Sóc Trăng
8226
Cần Thơ
9074
Đồng Nai
3021
Thứ ba
11/10/2011
Bạc Liêu
3809
Bến Tre
5630
Vũng Tàu
1159
Thứ hai
10/10/2011
Đồng Tháp
2857
TP Hồ Chí Minh
3152
Cà Mau
7900
Chủ nhật
09/10/2011
Đà Lạt
2310
Tiền Giang
3691
Kiên Giang
8361
Thứ bảy
08/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1258
Bình Phước
2047
Hậu Giang
0187
Long An
0549
Thứ sáu
07/10/2011
Bình Dương
9566
Trà Vinh
2379
Vĩnh Long
6380
Thứ năm
06/10/2011
Tây Ninh
6336
Bình Thuận
2445
An Giang
1741
Thứ tư
05/10/2011
Sóc Trăng
5303
Cần Thơ
9126
Đồng Nai
3302

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
03/11/2011
Tây Ninh
6370
Bình Thuận
2432
An Giang
6074
Thứ tư
02/11/2011
Sóc Trăng
8520
Cần Thơ
9971
Đồng Nai
6694
Thứ ba
01/11/2011
Bạc Liêu
2419
Bến Tre
0523
Vũng Tàu
4415
Thứ hai
31/10/2011
Đồng Tháp
6493
TP Hồ Chí Minh
5448
Cà Mau
5927
Chủ nhật
30/10/2011
Đà Lạt
5848
Tiền Giang
8604
Kiên Giang
9263
Thứ bảy
29/10/2011
TP Hồ Chí Minh
7722
Bình Phước
3309
Hậu Giang
6879
Long An
4783
Thứ sáu
28/10/2011
Bình Dương
4073
Trà Vinh
6176
Vĩnh Long
3747
Thứ năm
27/10/2011
Tây Ninh
3511
Bình Thuận
0828
An Giang
1350
Thứ tư
26/10/2011
Sóc Trăng
6402
Cần Thơ
6273
Đồng Nai
1581
Thứ ba
25/10/2011
Bạc Liêu
2999
Bến Tre
0326
Vũng Tàu
7775
Thứ hai
24/10/2011
TP Hồ Chí Minh
8691
Đồng Tháp
9012
Cà Mau
3523
Chủ nhật
23/10/2011
Đà Lạt
2890
Tiền Giang
2149
Kiên Giang
3037
Thứ bảy
22/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1262
Bình Phước
9619
Hậu Giang
3651
Long An
7880
Thứ sáu
21/10/2011
Bình Dương
1736
Trà Vinh
4627
Vĩnh Long
3884
Thứ năm
20/10/2011
Tây Ninh
2913
Bình Thuận
8468
An Giang
4877
Thứ tư
19/10/2011
Sóc Trăng
1952
Cần Thơ
9493
Đồng Nai
5680
Thứ ba
18/10/2011
Bến Tre
7548
Bạc Liêu
2606
Vũng Tàu
0842
Thứ hai
17/10/2011
TP Hồ Chí Minh
9126
Đồng Tháp
9996
Cà Mau
0405
Chủ nhật
16/10/2011
Đà Lạt
5326
Tiền Giang
1003
Kiên Giang
2850
Thứ bảy
15/10/2011
TP Hồ Chí Minh
2628
Bình Phước
0981
Hậu Giang
8548
Long An
3385
Thứ sáu
14/10/2011
Trà Vinh
2121
Bình Dương
9770
Vĩnh Long
6037
Thứ năm
13/10/2011
Tây Ninh
5924
Bình Thuận
3184
An Giang
1455
Thứ tư
12/10/2011
Sóc Trăng
8226
Cần Thơ
9074
Đồng Nai
3021
Thứ ba
11/10/2011
Bạc Liêu
3809
Bến Tre
5630
Vũng Tàu
1159
Thứ hai
10/10/2011
Đồng Tháp
2857
TP Hồ Chí Minh
3152
Cà Mau
7900
Chủ nhật
09/10/2011
Đà Lạt
2310
Tiền Giang
3691
Kiên Giang
8361
Thứ bảy
08/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1258
Bình Phước
2047
Hậu Giang
0187
Long An
0549
Thứ sáu
07/10/2011
Bình Dương
9566
Trà Vinh
2379
Vĩnh Long
6380
Thứ năm
06/10/2011
Tây Ninh
6336
Bình Thuận
2445
An Giang
1741
Thứ tư
05/10/2011
Sóc Trăng
5303
Cần Thơ
9126
Đồng Nai
3302