Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
19/03/2012
TP Hồ Chí Minh
0105
Đồng Tháp
4449
Cà Mau
9447
Chủ nhật
18/03/2012
Đà Lạt
7793
Tiền Giang
5307
Kiên Giang
9375
Thứ bảy
17/03/2012
Bình Phước
5263
TP Hồ Chí Minh
9234
Hậu Giang
2124
Long An
2830
Thứ sáu
16/03/2012
Bình Dương
5776
Trà Vinh
1978
Vĩnh Long
7634
Thứ năm
15/03/2012
Bình Thuận
4380
Tây Ninh
6149
An Giang
1201
Thứ tư
14/03/2012
Sóc Trăng
5204
Cần Thơ
5847
Đồng Nai
7926
Thứ ba
13/03/2012
Bạc Liêu
5916
Bến Tre
9210
Vũng Tàu
7440
Thứ hai
12/03/2012
Đồng Tháp
0918
Cà Mau
3290
TP Hồ Chí Minh
9168
Chủ nhật
11/03/2012
Đà Lạt
9948
Tiền Giang
9806
Kiên Giang
6486
Thứ bảy
10/03/2012
TP Hồ Chí Minh
4529
Bình Phước
8883
Hậu Giang
9496
Long An
7800
Thứ sáu
09/03/2012
Trà Vinh
5662
Bình Dương
3756
Vĩnh Long
4289
Thứ năm
08/03/2012
Tây Ninh
7150
Bình Thuận
2668
An Giang
5548
Thứ tư
07/03/2012
Sóc Trăng
9025
Cần Thơ
7853
Đồng Nai
2980
Thứ ba
06/03/2012
Bạc Liêu
2945
Bến Tre
5236
Vũng Tàu
0406
Thứ hai
05/03/2012
TP Hồ Chí Minh
8102
Đồng Tháp
6028
Cà Mau
0329
Chủ nhật
04/03/2012
Đà Lạt
1932
Tiền Giang
2648
Kiên Giang
3674
Thứ bảy
03/03/2012
TP Hồ Chí Minh
9096
Bình Phước
1369
Hậu Giang
5062
Long An
8463
Thứ sáu
02/03/2012
Bình Dương
4815
Trà Vinh
2030
Vĩnh Long
8027
Thứ năm
01/03/2012
Tây Ninh
5074
Bình Thuận
5605
An Giang
8781
Thứ tư
29/02/2012
Sóc Trăng
9487
Cần Thơ
6714
Đồng Nai
1372
Thứ ba
28/02/2012
Bạc Liêu
7296
Bến Tre
0603
Vũng Tàu
6670
Thứ hai
27/02/2012
TP Hồ Chí Minh
0168
Đồng Tháp
5190
Cà Mau
0746
Chủ nhật
26/02/2012
Đà Lạt
7006
Tiền Giang
3645
Kiên Giang
6025
Thứ bảy
25/02/2012
TP Hồ Chí Minh
7917
Bình Phước
5258
Hậu Giang
0500
Long An
4124
Thứ sáu
24/02/2012
Bình Dương
2094
Trà Vinh
5563
Vĩnh Long
4060
Thứ năm
23/02/2012
Tây Ninh
4161
Bình Thuận
0996
An Giang
3577
Thứ tư
22/02/2012
Sóc Trăng
9187
Cần Thơ
0411
Đồng Nai
1806
Thứ ba
21/02/2012
Bạc Liêu
6452
Bến Tre
0692
Vũng Tàu
4096
Thứ hai
20/02/2012
Cà Mau
3868
Đồng Tháp
5548
TP Hồ Chí Minh
8559
Chủ nhật
19/02/2012
Đà Lạt
9139
Tiền Giang
1953
Kiên Giang
6311

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
19/03/2012
TP Hồ Chí Minh
0105
Đồng Tháp
4449
Cà Mau
9447
Chủ nhật
18/03/2012
Đà Lạt
7793
Tiền Giang
5307
Kiên Giang
9375
Thứ bảy
17/03/2012
Bình Phước
5263
TP Hồ Chí Minh
9234
Hậu Giang
2124
Long An
2830
Thứ sáu
16/03/2012
Bình Dương
5776
Trà Vinh
1978
Vĩnh Long
7634
Thứ năm
15/03/2012
Bình Thuận
4380
Tây Ninh
6149
An Giang
1201
Thứ tư
14/03/2012
Sóc Trăng
5204
Cần Thơ
5847
Đồng Nai
7926
Thứ ba
13/03/2012
Bạc Liêu
5916
Bến Tre
9210
Vũng Tàu
7440
Thứ hai
12/03/2012
Đồng Tháp
0918
Cà Mau
3290
TP Hồ Chí Minh
9168
Chủ nhật
11/03/2012
Đà Lạt
9948
Tiền Giang
9806
Kiên Giang
6486
Thứ bảy
10/03/2012
TP Hồ Chí Minh
4529
Bình Phước
8883
Hậu Giang
9496
Long An
7800
Thứ sáu
09/03/2012
Trà Vinh
5662
Bình Dương
3756
Vĩnh Long
4289
Thứ năm
08/03/2012
Tây Ninh
7150
Bình Thuận
2668
An Giang
5548
Thứ tư
07/03/2012
Sóc Trăng
9025
Cần Thơ
7853
Đồng Nai
2980
Thứ ba
06/03/2012
Bạc Liêu
2945
Bến Tre
5236
Vũng Tàu
0406
Thứ hai
05/03/2012
TP Hồ Chí Minh
8102
Đồng Tháp
6028
Cà Mau
0329
Chủ nhật
04/03/2012
Đà Lạt
1932
Tiền Giang
2648
Kiên Giang
3674
Thứ bảy
03/03/2012
TP Hồ Chí Minh
9096
Bình Phước
1369
Hậu Giang
5062
Long An
8463
Thứ sáu
02/03/2012
Bình Dương
4815
Trà Vinh
2030
Vĩnh Long
8027
Thứ năm
01/03/2012
Tây Ninh
5074
Bình Thuận
5605
An Giang
8781
Thứ tư
29/02/2012
Sóc Trăng
9487
Cần Thơ
6714
Đồng Nai
1372
Thứ ba
28/02/2012
Bạc Liêu
7296
Bến Tre
0603
Vũng Tàu
6670
Thứ hai
27/02/2012
TP Hồ Chí Minh
0168
Đồng Tháp
5190
Cà Mau
0746
Chủ nhật
26/02/2012
Đà Lạt
7006
Tiền Giang
3645
Kiên Giang
6025
Thứ bảy
25/02/2012
TP Hồ Chí Minh
7917
Bình Phước
5258
Hậu Giang
0500
Long An
4124
Thứ sáu
24/02/2012
Bình Dương
2094
Trà Vinh
5563
Vĩnh Long
4060
Thứ năm
23/02/2012
Tây Ninh
4161
Bình Thuận
0996
An Giang
3577
Thứ tư
22/02/2012
Sóc Trăng
9187
Cần Thơ
0411
Đồng Nai
1806
Thứ ba
21/02/2012
Bạc Liêu
6452
Bến Tre
0692
Vũng Tàu
4096
Thứ hai
20/02/2012
Cà Mau
3868
Đồng Tháp
5548
TP Hồ Chí Minh
8559
Chủ nhật
19/02/2012
Đà Lạt
9139
Tiền Giang
1953
Kiên Giang
6311
X