Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
10/10/2011
Đồng Tháp
2857
TP Hồ Chí Minh
3152
Cà Mau
7900
Chủ nhật
09/10/2011
Đà Lạt
2310
Tiền Giang
3691
Kiên Giang
8361
Thứ bảy
08/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1258
Bình Phước
2047
Hậu Giang
0187
Long An
0549
Thứ sáu
07/10/2011
Bình Dương
9566
Trà Vinh
2379
Vĩnh Long
6380
Thứ năm
06/10/2011
Tây Ninh
6336
Bình Thuận
2445
An Giang
1741
Thứ tư
05/10/2011
Sóc Trăng
5303
Cần Thơ
9126
Đồng Nai
3302
Thứ ba
04/10/2011
Bạc Liêu
0782
Bến Tre
0440
Vũng Tàu
7700
Thứ hai
03/10/2011
TP Hồ Chí Minh
6557
Đồng Tháp
4211
Cà Mau
9813
Chủ nhật
02/10/2011
Đà Lạt
4531
Tiền Giang
8240
Kiên Giang
2731
Thứ bảy
01/10/2011
TP Hồ Chí Minh
3707
Hậu Giang
8008
Bình Phước
7224
Long An
7693
Thứ sáu
30/09/2011
Trà Vinh
1146
Bình Dương
6111
Vĩnh Long
4019
Thứ năm
29/09/2011
Tây Ninh
4154
Bình Thuận
4812
An Giang
7099
Thứ tư
28/09/2011
Sóc Trăng
0817
Đồng Nai
5206
Cần Thơ
3452
Thứ ba
27/09/2011
Bến Tre
0370
Bạc Liêu
7870
Vũng Tàu
6652
Thứ hai
26/09/2011
Đồng Tháp
7910
Cà Mau
3883
TP Hồ Chí Minh
9126
Chủ nhật
25/09/2011
Đà Lạt
9983
Tiền Giang
4332
Kiên Giang
6363
Thứ bảy
24/09/2011
TP Hồ Chí Minh
2885
Bình Phước
3567
Hậu Giang
5949
Long An
2797
Thứ sáu
23/09/2011
Bình Dương
5205
Trà Vinh
4536
Vĩnh Long
8982
Thứ năm
22/09/2011
Tây Ninh
1263
Bình Thuận
2479
An Giang
2292
Thứ tư
21/09/2011
Sóc Trăng
3978
Cần Thơ
8880
Đồng Nai
6203
Thứ ba
20/09/2011
Bến Tre
8336
Bạc Liêu
7815
Vũng Tàu
7767
Thứ hai
19/09/2011
Đồng Tháp
6897
Cà Mau
6756
TP Hồ Chí Minh
5797
Chủ nhật
18/09/2011
Đà Lạt
3529
Tiền Giang
3795
Kiên Giang
8499
Thứ bảy
17/09/2011
Bình Phước
7167
TP Hồ Chí Minh
7607
Hậu Giang
6996
Long An
4584
Thứ sáu
16/09/2011
Trà Vinh
2217
Bình Dương
6080
Vĩnh Long
9865
Thứ năm
15/09/2011
Tây Ninh
6883
Bình Thuận
7335
An Giang
0713
Thứ tư
14/09/2011
Sóc Trăng
4451
Cần Thơ
8320
Đồng Nai
0848
Thứ ba
13/09/2011
Bến Tre
1936
Bạc Liêu
7147
Vũng Tàu
8251
Thứ hai
12/09/2011
TP Hồ Chí Minh
4763
Đồng Tháp
9532
Cà Mau
0431
Chủ nhật
11/09/2011
Đà Lạt
5708
Tiền Giang
0700
Kiên Giang
8132

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
10/10/2011
Đồng Tháp
2857
TP Hồ Chí Minh
3152
Cà Mau
7900
Chủ nhật
09/10/2011
Đà Lạt
2310
Tiền Giang
3691
Kiên Giang
8361
Thứ bảy
08/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1258
Bình Phước
2047
Hậu Giang
0187
Long An
0549
Thứ sáu
07/10/2011
Bình Dương
9566
Trà Vinh
2379
Vĩnh Long
6380
Thứ năm
06/10/2011
Tây Ninh
6336
Bình Thuận
2445
An Giang
1741
Thứ tư
05/10/2011
Sóc Trăng
5303
Cần Thơ
9126
Đồng Nai
3302
Thứ ba
04/10/2011
Bạc Liêu
0782
Bến Tre
0440
Vũng Tàu
7700
Thứ hai
03/10/2011
TP Hồ Chí Minh
6557
Đồng Tháp
4211
Cà Mau
9813
Chủ nhật
02/10/2011
Đà Lạt
4531
Tiền Giang
8240
Kiên Giang
2731
Thứ bảy
01/10/2011
TP Hồ Chí Minh
3707
Hậu Giang
8008
Bình Phước
7224
Long An
7693
Thứ sáu
30/09/2011
Trà Vinh
1146
Bình Dương
6111
Vĩnh Long
4019
Thứ năm
29/09/2011
Tây Ninh
4154
Bình Thuận
4812
An Giang
7099
Thứ tư
28/09/2011
Sóc Trăng
0817
Đồng Nai
5206
Cần Thơ
3452
Thứ ba
27/09/2011
Bến Tre
0370
Bạc Liêu
7870
Vũng Tàu
6652
Thứ hai
26/09/2011
Đồng Tháp
7910
Cà Mau
3883
TP Hồ Chí Minh
9126
Chủ nhật
25/09/2011
Đà Lạt
9983
Tiền Giang
4332
Kiên Giang
6363
Thứ bảy
24/09/2011
TP Hồ Chí Minh
2885
Bình Phước
3567
Hậu Giang
5949
Long An
2797
Thứ sáu
23/09/2011
Bình Dương
5205
Trà Vinh
4536
Vĩnh Long
8982
Thứ năm
22/09/2011
Tây Ninh
1263
Bình Thuận
2479
An Giang
2292
Thứ tư
21/09/2011
Sóc Trăng
3978
Cần Thơ
8880
Đồng Nai
6203
Thứ ba
20/09/2011
Bến Tre
8336
Bạc Liêu
7815
Vũng Tàu
7767
Thứ hai
19/09/2011
Đồng Tháp
6897
Cà Mau
6756
TP Hồ Chí Minh
5797
Chủ nhật
18/09/2011
Đà Lạt
3529
Tiền Giang
3795
Kiên Giang
8499
Thứ bảy
17/09/2011
Bình Phước
7167
TP Hồ Chí Minh
7607
Hậu Giang
6996
Long An
4584
Thứ sáu
16/09/2011
Trà Vinh
2217
Bình Dương
6080
Vĩnh Long
9865
Thứ năm
15/09/2011
Tây Ninh
6883
Bình Thuận
7335
An Giang
0713
Thứ tư
14/09/2011
Sóc Trăng
4451
Cần Thơ
8320
Đồng Nai
0848
Thứ ba
13/09/2011
Bến Tre
1936
Bạc Liêu
7147
Vũng Tàu
8251
Thứ hai
12/09/2011
TP Hồ Chí Minh
4763
Đồng Tháp
9532
Cà Mau
0431
Chủ nhật
11/09/2011
Đà Lạt
5708
Tiền Giang
0700
Kiên Giang
8132