Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
04/09/2011
Đà Lạt
8605
Tiền Giang
0152
Kiên Giang
0744
Thứ bảy
03/09/2011
Bình Phước
9376
TP Hồ Chí Minh
2359
Hậu Giang
3503
Long An
4295
Thứ sáu
02/09/2011
Trà Vinh
3754
Bình Dương
2549
Vĩnh Long
8958
Thứ năm
01/09/2011
Tây Ninh
4955
Bình Thuận
7286
An Giang
3799
Thứ tư
31/08/2011
Sóc Trăng
8795
Cần Thơ
0800
Đồng Nai
0979
Thứ ba
30/08/2011
Bến Tre
1995
Bạc Liêu
7245
Vũng Tàu
7745
Thứ hai
29/08/2011
Đồng Tháp
5299
Cà Mau
2504
TP Hồ Chí Minh
5721
Chủ nhật
28/08/2011
Đà Lạt
9838
Tiền Giang
1620
Kiên Giang
6625
Thứ bảy
27/08/2011
TP Hồ Chí Minh
3097
Bình Phước
1307
Hậu Giang
7691
Long An
5502
Thứ sáu
26/08/2011
Trà Vinh
7009
Bình Dương
8391
Vĩnh Long
5163
Thứ năm
25/08/2011
Bình Thuận
0812
Tây Ninh
2566
An Giang
0220
Thứ tư
24/08/2011
Sóc Trăng
7708
Cần Thơ
9798
Đồng Nai
0616
Thứ ba
23/08/2011
Bạc Liêu
2935
Bến Tre
3465
Vũng Tàu
2423
Thứ hai
22/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0067
Đồng Tháp
8176
Cà Mau
0710
Chủ nhật
21/08/2011
Đà Lạt
5103
Tiền Giang
9216
Kiên Giang
3030
Thứ bảy
20/08/2011
TP Hồ Chí Minh
9454
Bình Phước
3517
Hậu Giang
2245
Long An
0445
Thứ sáu
19/08/2011
Trà Vinh
1610
Bình Dương
9808
Vĩnh Long
2676
Thứ năm
18/08/2011
Tây Ninh
8761
Bình Thuận
8527
An Giang
5730
Thứ tư
17/08/2011
Sóc Trăng
4946
Cần Thơ
4429
Đồng Nai
6875
Thứ ba
16/08/2011
Bạc Liêu
4964
Bến Tre
3340
Vũng Tàu
4616
Thứ hai
15/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0507
Đồng Tháp
2500
Cà Mau
7672
Chủ nhật
14/08/2011
Đà Lạt
9596
Tiền Giang
9006
Kiên Giang
5644
Thứ bảy
13/08/2011
TP Hồ Chí Minh
7482
Bình Phước
2657
Hậu Giang
0302
Long An
9964
Thứ sáu
12/08/2011
Trà Vinh
0385
Bình Dương
0698
Vĩnh Long
3781
Thứ năm
11/08/2011
Tây Ninh
5073
Bình Thuận
0693
An Giang
1571
Thứ tư
10/08/2011
Sóc Trăng
9727
Cần Thơ
8786
Đồng Nai
8213
Thứ ba
09/08/2011
Bến Tre
4900
Bạc Liêu
1364
Vũng Tàu
6431
Thứ hai
08/08/2011
Đồng Tháp
3700
TP Hồ Chí Minh
3233
Cà Mau
0022
Chủ nhật
07/08/2011
Đà Lạt
8273
Tiền Giang
2779
Kiên Giang
9508
Thứ bảy
06/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0434
Bình Phước
0076
Hậu Giang
7649
Long An
8308

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
04/09/2011
Đà Lạt
8605
Tiền Giang
0152
Kiên Giang
0744
Thứ bảy
03/09/2011
Bình Phước
9376
TP Hồ Chí Minh
2359
Hậu Giang
3503
Long An
4295
Thứ sáu
02/09/2011
Trà Vinh
3754
Bình Dương
2549
Vĩnh Long
8958
Thứ năm
01/09/2011
Tây Ninh
4955
Bình Thuận
7286
An Giang
3799
Thứ tư
31/08/2011
Sóc Trăng
8795
Cần Thơ
0800
Đồng Nai
0979
Thứ ba
30/08/2011
Bến Tre
1995
Bạc Liêu
7245
Vũng Tàu
7745
Thứ hai
29/08/2011
Đồng Tháp
5299
Cà Mau
2504
TP Hồ Chí Minh
5721
Chủ nhật
28/08/2011
Đà Lạt
9838
Tiền Giang
1620
Kiên Giang
6625
Thứ bảy
27/08/2011
TP Hồ Chí Minh
3097
Bình Phước
1307
Hậu Giang
7691
Long An
5502
Thứ sáu
26/08/2011
Trà Vinh
7009
Bình Dương
8391
Vĩnh Long
5163
Thứ năm
25/08/2011
Bình Thuận
0812
Tây Ninh
2566
An Giang
0220
Thứ tư
24/08/2011
Sóc Trăng
7708
Cần Thơ
9798
Đồng Nai
0616
Thứ ba
23/08/2011
Bạc Liêu
2935
Bến Tre
3465
Vũng Tàu
2423
Thứ hai
22/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0067
Đồng Tháp
8176
Cà Mau
0710
Chủ nhật
21/08/2011
Đà Lạt
5103
Tiền Giang
9216
Kiên Giang
3030
Thứ bảy
20/08/2011
TP Hồ Chí Minh
9454
Bình Phước
3517
Hậu Giang
2245
Long An
0445
Thứ sáu
19/08/2011
Trà Vinh
1610
Bình Dương
9808
Vĩnh Long
2676
Thứ năm
18/08/2011
Tây Ninh
8761
Bình Thuận
8527
An Giang
5730
Thứ tư
17/08/2011
Sóc Trăng
4946
Cần Thơ
4429
Đồng Nai
6875
Thứ ba
16/08/2011
Bạc Liêu
4964
Bến Tre
3340
Vũng Tàu
4616
Thứ hai
15/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0507
Đồng Tháp
2500
Cà Mau
7672
Chủ nhật
14/08/2011
Đà Lạt
9596
Tiền Giang
9006
Kiên Giang
5644
Thứ bảy
13/08/2011
TP Hồ Chí Minh
7482
Bình Phước
2657
Hậu Giang
0302
Long An
9964
Thứ sáu
12/08/2011
Trà Vinh
0385
Bình Dương
0698
Vĩnh Long
3781
Thứ năm
11/08/2011
Tây Ninh
5073
Bình Thuận
0693
An Giang
1571
Thứ tư
10/08/2011
Sóc Trăng
9727
Cần Thơ
8786
Đồng Nai
8213
Thứ ba
09/08/2011
Bến Tre
4900
Bạc Liêu
1364
Vũng Tàu
6431
Thứ hai
08/08/2011
Đồng Tháp
3700
TP Hồ Chí Minh
3233
Cà Mau
0022
Chủ nhật
07/08/2011
Đà Lạt
8273
Tiền Giang
2779
Kiên Giang
9508
Thứ bảy
06/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0434
Bình Phước
0076
Hậu Giang
7649
Long An
8308