Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
19/01/2012
Tây Ninh
4707
Bình Thuận
7085
An Giang
3083
Thứ tư
18/01/2012
Sóc Trăng
2497
Đồng Nai
8811
Cần Thơ
7044
Thứ ba
17/01/2012
Bạc Liêu
1984
Bến Tre
2446
Vũng Tàu
9478
Thứ hai
16/01/2012
Đồng Tháp
7990
TP Hồ Chí Minh
1390
Cà Mau
6576
Chủ nhật
15/01/2012
Đà Lạt
8834
Tiền Giang
8986
Kiên Giang
9728
Thứ bảy
14/01/2012
Bình Phước
0730
Hậu Giang
2606
TP Hồ Chí Minh
9185
Long An
6438
Thứ sáu
13/01/2012
Bình Dương
2587
Trà Vinh
6822
Vĩnh Long
6389
Thứ năm
12/01/2012
Tây Ninh
1342
Bình Thuận
6035
An Giang
0994
Thứ tư
11/01/2012
Cần Thơ
2320
Sóc Trăng
3660
Đồng Nai
2785
Thứ ba
10/01/2012
Bạc Liêu
8236
Bến Tre
3421
Vũng Tàu
9559
Thứ hai
09/01/2012
Đồng Tháp
0915
Cà Mau
5700
TP Hồ Chí Minh
2902
Chủ nhật
08/01/2012
Đà Lạt
9081
Tiền Giang
5817
Kiên Giang
5157
Thứ bảy
07/01/2012
TP Hồ Chí Minh
5419
Bình Phước
2766
Hậu Giang
0860
Long An
9179
Thứ sáu
06/01/2012
Trà Vinh
7338
Bình Dương
8783
Vĩnh Long
7608
Thứ năm
05/01/2012
Tây Ninh
9488
Bình Thuận
8336
An Giang
0844
Thứ tư
04/01/2012
Sóc Trăng
3496
Cần Thơ
1383
Đồng Nai
2748
Thứ ba
03/01/2012
Bạc Liêu
7694
Bến Tre
2430
Vũng Tàu
2146
Thứ hai
02/01/2012
TP Hồ Chí Minh
9801
Đồng Tháp
2106
Cà Mau
2953
Chủ nhật
01/01/2012
Đà Lạt
9552
Tiền Giang
9548
Kiên Giang
3759
Thứ bảy
31/12/2011
TP Hồ Chí Minh
7894
Bình Phước
9962
Hậu Giang
4068
Long An
4193
Thứ sáu
30/12/2011
Bình Dương
0815
Trà Vinh
6128
Vĩnh Long
7469
Thứ năm
29/12/2011
Tây Ninh
3623
Bình Thuận
2314
An Giang
4518
Thứ tư
28/12/2011
Cần Thơ
9327
Sóc Trăng
1637
Đồng Nai
1889
Thứ ba
27/12/2011
Bạc Liêu
5275
Bến Tre
7982
Vũng Tàu
1686
Thứ hai
26/12/2011
TP Hồ Chí Minh
3871
Đồng Tháp
4776
Cà Mau
9709
Chủ nhật
25/12/2011
Đà Lạt
7198
Tiền Giang
4336
Kiên Giang
0936
Thứ bảy
24/12/2011
Bình Phước
9077
TP Hồ Chí Minh
1890
Hậu Giang
4334
Long An
1139
Thứ sáu
23/12/2011
Bình Dương
5977
Trà Vinh
4081
Vĩnh Long
8780
Thứ năm
22/12/2011
Tây Ninh
4862
Bình Thuận
8733
An Giang
6356
Thứ tư
21/12/2011
Sóc Trăng
6625
Cần Thơ
6636
Đồng Nai
9483

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
19/01/2012
Tây Ninh
4707
Bình Thuận
7085
An Giang
3083
Thứ tư
18/01/2012
Sóc Trăng
2497
Đồng Nai
8811
Cần Thơ
7044
Thứ ba
17/01/2012
Bạc Liêu
1984
Bến Tre
2446
Vũng Tàu
9478
Thứ hai
16/01/2012
Đồng Tháp
7990
TP Hồ Chí Minh
1390
Cà Mau
6576
Chủ nhật
15/01/2012
Đà Lạt
8834
Tiền Giang
8986
Kiên Giang
9728
Thứ bảy
14/01/2012
Bình Phước
0730
Hậu Giang
2606
TP Hồ Chí Minh
9185
Long An
6438
Thứ sáu
13/01/2012
Bình Dương
2587
Trà Vinh
6822
Vĩnh Long
6389
Thứ năm
12/01/2012
Tây Ninh
1342
Bình Thuận
6035
An Giang
0994
Thứ tư
11/01/2012
Cần Thơ
2320
Sóc Trăng
3660
Đồng Nai
2785
Thứ ba
10/01/2012
Bạc Liêu
8236
Bến Tre
3421
Vũng Tàu
9559
Thứ hai
09/01/2012
Đồng Tháp
0915
Cà Mau
5700
TP Hồ Chí Minh
2902
Chủ nhật
08/01/2012
Đà Lạt
9081
Tiền Giang
5817
Kiên Giang
5157
Thứ bảy
07/01/2012
TP Hồ Chí Minh
5419
Bình Phước
2766
Hậu Giang
0860
Long An
9179
Thứ sáu
06/01/2012
Trà Vinh
7338
Bình Dương
8783
Vĩnh Long
7608
Thứ năm
05/01/2012
Tây Ninh
9488
Bình Thuận
8336
An Giang
0844
Thứ tư
04/01/2012
Sóc Trăng
3496
Cần Thơ
1383
Đồng Nai
2748
Thứ ba
03/01/2012
Bạc Liêu
7694
Bến Tre
2430
Vũng Tàu
2146
Thứ hai
02/01/2012
TP Hồ Chí Minh
9801
Đồng Tháp
2106
Cà Mau
2953
Chủ nhật
01/01/2012
Đà Lạt
9552
Tiền Giang
9548
Kiên Giang
3759
Thứ bảy
31/12/2011
TP Hồ Chí Minh
7894
Bình Phước
9962
Hậu Giang
4068
Long An
4193
Thứ sáu
30/12/2011
Bình Dương
0815
Trà Vinh
6128
Vĩnh Long
7469
Thứ năm
29/12/2011
Tây Ninh
3623
Bình Thuận
2314
An Giang
4518
Thứ tư
28/12/2011
Cần Thơ
9327
Sóc Trăng
1637
Đồng Nai
1889
Thứ ba
27/12/2011
Bạc Liêu
5275
Bến Tre
7982
Vũng Tàu
1686
Thứ hai
26/12/2011
TP Hồ Chí Minh
3871
Đồng Tháp
4776
Cà Mau
9709
Chủ nhật
25/12/2011
Đà Lạt
7198
Tiền Giang
4336
Kiên Giang
0936
Thứ bảy
24/12/2011
Bình Phước
9077
TP Hồ Chí Minh
1890
Hậu Giang
4334
Long An
1139
Thứ sáu
23/12/2011
Bình Dương
5977
Trà Vinh
4081
Vĩnh Long
8780
Thứ năm
22/12/2011
Tây Ninh
4862
Bình Thuận
8733
An Giang
6356
Thứ tư
21/12/2011
Sóc Trăng
6625
Cần Thơ
6636
Đồng Nai
9483
X