Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
19/12/2011
Đồng Tháp
2891
TP Hồ Chí Minh
9172
Cà Mau
9339
Chủ nhật
18/12/2011
Đà Lạt
4188
Tiền Giang
0032
Kiên Giang
9320
Thứ bảy
17/12/2011
TP Hồ Chí Minh
3119
Bình Phước
4716
Hậu Giang
4283
Long An
9771
Thứ sáu
16/12/2011
Trà Vinh
3976
Bình Dương
5582
Vĩnh Long
6789
Thứ năm
15/12/2011
Tây Ninh
8758
Bình Thuận
4429
An Giang
5373
Thứ tư
14/12/2011
Cần Thơ
0834
Sóc Trăng
5204
Đồng Nai
7238
Thứ ba
13/12/2011
Bạc Liêu
5229
Bến Tre
8680
Vũng Tàu
0524
Thứ hai
12/12/2011
TP Hồ Chí Minh
5700
Đồng Tháp
0757
Cà Mau
2861
Chủ nhật
11/12/2011
Đà Lạt
7846
Tiền Giang
8904
Kiên Giang
6388
Thứ bảy
10/12/2011
TP Hồ Chí Minh
5740
Bình Phước
0792
Hậu Giang
9687
Long An
7458
Thứ sáu
09/12/2011
Bình Dương
6889
Trà Vinh
0189
Vĩnh Long
1027
Thứ năm
08/12/2011
Tây Ninh
6562
Bình Thuận
0721
An Giang
3451
Thứ tư
07/12/2011
Cần Thơ
3119
Sóc Trăng
2264
Đồng Nai
3107
Thứ ba
06/12/2011
Bạc Liêu
9079
Bến Tre
3494
Vũng Tàu
8756
Thứ hai
05/12/2011
TP Hồ Chí Minh
1721
Đồng Tháp
5626
Cà Mau
0031
Chủ nhật
04/12/2011
Đà Lạt
1507
Tiền Giang
2368
Kiên Giang
2516
Thứ bảy
03/12/2011
TP Hồ Chí Minh
2097
Bình Phước
6181
Hậu Giang
4211
Long An
2232
Thứ sáu
02/12/2011
Bình Dương
3207
Trà Vinh
2652
Vĩnh Long
6348
Thứ năm
01/12/2011
Tây Ninh
1685
Bình Thuận
7964
An Giang
7742
Thứ tư
30/11/2011
Cần Thơ
6744
Sóc Trăng
3713
Đồng Nai
8360
Thứ ba
29/11/2011
Bạc Liêu
2124
Bến Tre
9894
Vũng Tàu
1298
Thứ hai
28/11/2011
Cà Mau
1798
Đồng Tháp
3715
TP Hồ Chí Minh
2552
Chủ nhật
27/11/2011
Đà Lạt
5273
Tiền Giang
1541
Kiên Giang
2516
Thứ bảy
26/11/2011
TP Hồ Chí Minh
1729
Bình Phước
3154
Hậu Giang
0774
Long An
9074
Thứ sáu
25/11/2011
Trà Vinh
1876
Bình Dương
5100
Vĩnh Long
7372
Thứ năm
24/11/2011
Tây Ninh
5477
Bình Thuận
0556
An Giang
1465
Thứ tư
23/11/2011
Sóc Trăng
2431
Cần Thơ
8749
Đồng Nai
2007
Thứ ba
22/11/2011
Bạc Liêu
9974
Bến Tre
9427
Vũng Tàu
3331
Thứ hai
21/11/2011
TP Hồ Chí Minh
0045
Đồng Tháp
8089
Cà Mau
9897
Chủ nhật
20/11/2011
Đà Lạt
7703
Tiền Giang
4237
Kiên Giang
5961

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
19/12/2011
Đồng Tháp
2891
TP Hồ Chí Minh
9172
Cà Mau
9339
Chủ nhật
18/12/2011
Đà Lạt
4188
Tiền Giang
0032
Kiên Giang
9320
Thứ bảy
17/12/2011
TP Hồ Chí Minh
3119
Bình Phước
4716
Hậu Giang
4283
Long An
9771
Thứ sáu
16/12/2011
Trà Vinh
3976
Bình Dương
5582
Vĩnh Long
6789
Thứ năm
15/12/2011
Tây Ninh
8758
Bình Thuận
4429
An Giang
5373
Thứ tư
14/12/2011
Cần Thơ
0834
Sóc Trăng
5204
Đồng Nai
7238
Thứ ba
13/12/2011
Bạc Liêu
5229
Bến Tre
8680
Vũng Tàu
0524
Thứ hai
12/12/2011
TP Hồ Chí Minh
5700
Đồng Tháp
0757
Cà Mau
2861
Chủ nhật
11/12/2011
Đà Lạt
7846
Tiền Giang
8904
Kiên Giang
6388
Thứ bảy
10/12/2011
TP Hồ Chí Minh
5740
Bình Phước
0792
Hậu Giang
9687
Long An
7458
Thứ sáu
09/12/2011
Bình Dương
6889
Trà Vinh
0189
Vĩnh Long
1027
Thứ năm
08/12/2011
Tây Ninh
6562
Bình Thuận
0721
An Giang
3451
Thứ tư
07/12/2011
Cần Thơ
3119
Sóc Trăng
2264
Đồng Nai
3107
Thứ ba
06/12/2011
Bạc Liêu
9079
Bến Tre
3494
Vũng Tàu
8756
Thứ hai
05/12/2011
TP Hồ Chí Minh
1721
Đồng Tháp
5626
Cà Mau
0031
Chủ nhật
04/12/2011
Đà Lạt
1507
Tiền Giang
2368
Kiên Giang
2516
Thứ bảy
03/12/2011
TP Hồ Chí Minh
2097
Bình Phước
6181
Hậu Giang
4211
Long An
2232
Thứ sáu
02/12/2011
Bình Dương
3207
Trà Vinh
2652
Vĩnh Long
6348
Thứ năm
01/12/2011
Tây Ninh
1685
Bình Thuận
7964
An Giang
7742
Thứ tư
30/11/2011
Cần Thơ
6744
Sóc Trăng
3713
Đồng Nai
8360
Thứ ba
29/11/2011
Bạc Liêu
2124
Bến Tre
9894
Vũng Tàu
1298
Thứ hai
28/11/2011
Cà Mau
1798
Đồng Tháp
3715
TP Hồ Chí Minh
2552
Chủ nhật
27/11/2011
Đà Lạt
5273
Tiền Giang
1541
Kiên Giang
2516
Thứ bảy
26/11/2011
TP Hồ Chí Minh
1729
Bình Phước
3154
Hậu Giang
0774
Long An
9074
Thứ sáu
25/11/2011
Trà Vinh
1876
Bình Dương
5100
Vĩnh Long
7372
Thứ năm
24/11/2011
Tây Ninh
5477
Bình Thuận
0556
An Giang
1465
Thứ tư
23/11/2011
Sóc Trăng
2431
Cần Thơ
8749
Đồng Nai
2007
Thứ ba
22/11/2011
Bạc Liêu
9974
Bến Tre
9427
Vũng Tàu
3331
Thứ hai
21/11/2011
TP Hồ Chí Minh
0045
Đồng Tháp
8089
Cà Mau
9897
Chủ nhật
20/11/2011
Đà Lạt
7703
Tiền Giang
4237
Kiên Giang
5961
X