Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
11/08/2011
Tây Ninh
5073
Bình Thuận
0693
An Giang
1571
Thứ tư
10/08/2011
Sóc Trăng
9727
Cần Thơ
8786
Đồng Nai
8213
Thứ ba
09/08/2011
Bến Tre
4900
Bạc Liêu
1364
Vũng Tàu
6431
Thứ hai
08/08/2011
Đồng Tháp
3700
TP Hồ Chí Minh
3233
Cà Mau
0022
Chủ nhật
07/08/2011
Đà Lạt
8273
Tiền Giang
2779
Kiên Giang
9508
Thứ bảy
06/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0434
Bình Phước
0076
Hậu Giang
7649
Long An
8308
Thứ sáu
05/08/2011
Bình Dương
9667
Trà Vinh
0278
Vĩnh Long
0699
Thứ năm
04/08/2011
Tây Ninh
4073
Bình Thuận
1661
An Giang
9050
Thứ tư
03/08/2011
Cần Thơ
4099
Sóc Trăng
5394
Đồng Nai
8977
Thứ ba
02/08/2011
Bến Tre
2190
Bạc Liêu
1496
Vũng Tàu
0250
Thứ hai
01/08/2011
TP Hồ Chí Minh
6226
Cà Mau
3747
Đồng Tháp
9195
Chủ nhật
31/07/2011
Đà Lạt
6505
Tiền Giang
3727
Kiên Giang
0553
Thứ bảy
30/07/2011
TP Hồ Chí Minh
0944
Bình Phước
7098
Hậu Giang
2300
Long An
3305
Thứ sáu
29/07/2011
Trà Vinh
2753
Bình Dương
8940
Vĩnh Long
1889
Thứ năm
28/07/2011
Tây Ninh
0646
Bình Thuận
4140
An Giang
9166
Thứ tư
27/07/2011
Sóc Trăng
0645
Cần Thơ
3511
Đồng Nai
6198
Thứ ba
26/07/2011
Bến Tre
1462
Bạc Liêu
0426
Vũng Tàu
2454
Thứ hai
25/07/2011
Cà Mau
5557
Đồng Tháp
6412
TP Hồ Chí Minh
8124
Chủ nhật
24/07/2011
Đà Lạt
9041
Tiền Giang
2963
Kiên Giang
4372
Thứ bảy
23/07/2011
Bình Phước
7058
TP Hồ Chí Minh
2245
Hậu Giang
3601
Long An
4363
Thứ sáu
22/07/2011
Trà Vinh
3220
Vĩnh Long
5677
Bình Dương
9108
Thứ năm
21/07/2011
Tây Ninh
9576
Bình Thuận
8684
An Giang
9668
Thứ tư
20/07/2011
Cần Thơ
7535
Sóc Trăng
5655
Đồng Nai
9192
Thứ ba
19/07/2011
Bạc Liêu
4181
Bến Tre
9373
Vũng Tàu
1910
Thứ hai
18/07/2011
Đồng Tháp
8907
Cà Mau
5898
TP Hồ Chí Minh
4945
Chủ nhật
17/07/2011
Đà Lạt
5375
Kiên Giang
7071
Tiền Giang
8566
Thứ bảy
16/07/2011
Bình Phước
2439
TP Hồ Chí Minh
3137
Hậu Giang
3586
Long An
0524
Thứ sáu
15/07/2011
Vĩnh Long
9103
Trà Vinh
9221
Bình Dương
4538
Thứ năm
14/07/2011
Tây Ninh
3114
Bình Thuận
9356
An Giang
8095
Thứ tư
13/07/2011
Đồng Nai
3101
Sóc Trăng
0257
Cần Thơ
3693

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
11/08/2011
Tây Ninh
5073
Bình Thuận
0693
An Giang
1571
Thứ tư
10/08/2011
Sóc Trăng
9727
Cần Thơ
8786
Đồng Nai
8213
Thứ ba
09/08/2011
Bến Tre
4900
Bạc Liêu
1364
Vũng Tàu
6431
Thứ hai
08/08/2011
Đồng Tháp
3700
TP Hồ Chí Minh
3233
Cà Mau
0022
Chủ nhật
07/08/2011
Đà Lạt
8273
Tiền Giang
2779
Kiên Giang
9508
Thứ bảy
06/08/2011
TP Hồ Chí Minh
0434
Bình Phước
0076
Hậu Giang
7649
Long An
8308
Thứ sáu
05/08/2011
Bình Dương
9667
Trà Vinh
0278
Vĩnh Long
0699
Thứ năm
04/08/2011
Tây Ninh
4073
Bình Thuận
1661
An Giang
9050
Thứ tư
03/08/2011
Cần Thơ
4099
Sóc Trăng
5394
Đồng Nai
8977
Thứ ba
02/08/2011
Bến Tre
2190
Bạc Liêu
1496
Vũng Tàu
0250
Thứ hai
01/08/2011
TP Hồ Chí Minh
6226
Cà Mau
3747
Đồng Tháp
9195
Chủ nhật
31/07/2011
Đà Lạt
6505
Tiền Giang
3727
Kiên Giang
0553
Thứ bảy
30/07/2011
TP Hồ Chí Minh
0944
Bình Phước
7098
Hậu Giang
2300
Long An
3305
Thứ sáu
29/07/2011
Trà Vinh
2753
Bình Dương
8940
Vĩnh Long
1889
Thứ năm
28/07/2011
Tây Ninh
0646
Bình Thuận
4140
An Giang
9166
Thứ tư
27/07/2011
Sóc Trăng
0645
Cần Thơ
3511
Đồng Nai
6198
Thứ ba
26/07/2011
Bến Tre
1462
Bạc Liêu
0426
Vũng Tàu
2454
Thứ hai
25/07/2011
Cà Mau
5557
Đồng Tháp
6412
TP Hồ Chí Minh
8124
Chủ nhật
24/07/2011
Đà Lạt
9041
Tiền Giang
2963
Kiên Giang
4372
Thứ bảy
23/07/2011
Bình Phước
7058
TP Hồ Chí Minh
2245
Hậu Giang
3601
Long An
4363
Thứ sáu
22/07/2011
Trà Vinh
3220
Vĩnh Long
5677
Bình Dương
9108
Thứ năm
21/07/2011
Tây Ninh
9576
Bình Thuận
8684
An Giang
9668
Thứ tư
20/07/2011
Cần Thơ
7535
Sóc Trăng
5655
Đồng Nai
9192
Thứ ba
19/07/2011
Bạc Liêu
4181
Bến Tre
9373
Vũng Tàu
1910
Thứ hai
18/07/2011
Đồng Tháp
8907
Cà Mau
5898
TP Hồ Chí Minh
4945
Chủ nhật
17/07/2011
Đà Lạt
5375
Kiên Giang
7071
Tiền Giang
8566
Thứ bảy
16/07/2011
Bình Phước
2439
TP Hồ Chí Minh
3137
Hậu Giang
3586
Long An
0524
Thứ sáu
15/07/2011
Vĩnh Long
9103
Trà Vinh
9221
Bình Dương
4538
Thứ năm
14/07/2011
Tây Ninh
3114
Bình Thuận
9356
An Giang
8095
Thứ tư
13/07/2011
Đồng Nai
3101
Sóc Trăng
0257
Cần Thơ
3693