Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
20/11/2011
Đà Lạt
7703
Tiền Giang
4237
Kiên Giang
5961
Thứ bảy
19/11/2011
TP Hồ Chí Minh
9787
Bình Phước
3181
Hậu Giang
6571
Long An
2955
Thứ sáu
18/11/2011
Trà Vinh
0018
Bình Dương
3214
Vĩnh Long
1200
Thứ năm
17/11/2011
Tây Ninh
8014
Bình Thuận
7401
An Giang
1916
Thứ tư
16/11/2011
Sóc Trăng
2776
Cần Thơ
4807
Đồng Nai
5914
Thứ ba
15/11/2011
Bạc Liêu
9834
Bến Tre
1307
Vũng Tàu
6319
Thứ hai
14/11/2011
TP Hồ Chí Minh
7347
Cà Mau
2779
Đồng Tháp
7512
Chủ nhật
13/11/2011
Đà Lạt
5579
Tiền Giang
1284
Kiên Giang
6527
Thứ bảy
12/11/2011
TP Hồ Chí Minh
1296
Bình Phước
0446
Hậu Giang
6441
Long An
8820
Thứ sáu
11/11/2011
Trà Vinh
9897
Bình Dương
7108
Vĩnh Long
6512
Thứ năm
10/11/2011
Tây Ninh
8329
Bình Thuận
3861
An Giang
9431
Thứ tư
09/11/2011
Sóc Trăng
8502
Cần Thơ
7103
Đồng Nai
0216
Thứ ba
08/11/2011
Bạc Liêu
3708
Bến Tre
8293
Vũng Tàu
3634
Thứ hai
07/11/2011
TP Hồ Chí Minh
6332
Đồng Tháp
6484
Cà Mau
6283
Chủ nhật
06/11/2011
Đà Lạt
4793
Tiền Giang
6239
Kiên Giang
6599
Thứ bảy
05/11/2011
TP Hồ Chí Minh
5600
Bình Phước
8899
Hậu Giang
7729
Long An
5001
Thứ sáu
04/11/2011
Bình Dương
6534
Trà Vinh
3001
Vĩnh Long
0340
Thứ năm
03/11/2011
Tây Ninh
6370
Bình Thuận
2432
An Giang
6074
Thứ tư
02/11/2011
Sóc Trăng
8520
Cần Thơ
9971
Đồng Nai
6694
Thứ ba
01/11/2011
Bạc Liêu
2419
Bến Tre
0523
Vũng Tàu
4415
Thứ hai
31/10/2011
Đồng Tháp
6493
TP Hồ Chí Minh
5448
Cà Mau
5927
Chủ nhật
30/10/2011
Đà Lạt
5848
Tiền Giang
8604
Kiên Giang
9263
Thứ bảy
29/10/2011
TP Hồ Chí Minh
7722
Bình Phước
3309
Hậu Giang
6879
Long An
4783
Thứ sáu
28/10/2011
Bình Dương
4073
Trà Vinh
6176
Vĩnh Long
3747
Thứ năm
27/10/2011
Tây Ninh
3511
Bình Thuận
0828
An Giang
1350
Thứ tư
26/10/2011
Sóc Trăng
6402
Cần Thơ
6273
Đồng Nai
1581
Thứ ba
25/10/2011
Bạc Liêu
2999
Bến Tre
0326
Vũng Tàu
7775
Thứ hai
24/10/2011
TP Hồ Chí Minh
8691
Đồng Tháp
9012
Cà Mau
3523
Chủ nhật
23/10/2011
Đà Lạt
2890
Tiền Giang
2149
Kiên Giang
3037
Thứ bảy
22/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1262
Bình Phước
9619
Hậu Giang
3651
Long An
7880

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
20/11/2011
Đà Lạt
7703
Tiền Giang
4237
Kiên Giang
5961
Thứ bảy
19/11/2011
TP Hồ Chí Minh
9787
Bình Phước
3181
Hậu Giang
6571
Long An
2955
Thứ sáu
18/11/2011
Trà Vinh
0018
Bình Dương
3214
Vĩnh Long
1200
Thứ năm
17/11/2011
Tây Ninh
8014
Bình Thuận
7401
An Giang
1916
Thứ tư
16/11/2011
Sóc Trăng
2776
Cần Thơ
4807
Đồng Nai
5914
Thứ ba
15/11/2011
Bạc Liêu
9834
Bến Tre
1307
Vũng Tàu
6319
Thứ hai
14/11/2011
TP Hồ Chí Minh
7347
Cà Mau
2779
Đồng Tháp
7512
Chủ nhật
13/11/2011
Đà Lạt
5579
Tiền Giang
1284
Kiên Giang
6527
Thứ bảy
12/11/2011
TP Hồ Chí Minh
1296
Bình Phước
0446
Hậu Giang
6441
Long An
8820
Thứ sáu
11/11/2011
Trà Vinh
9897
Bình Dương
7108
Vĩnh Long
6512
Thứ năm
10/11/2011
Tây Ninh
8329
Bình Thuận
3861
An Giang
9431
Thứ tư
09/11/2011
Sóc Trăng
8502
Cần Thơ
7103
Đồng Nai
0216
Thứ ba
08/11/2011
Bạc Liêu
3708
Bến Tre
8293
Vũng Tàu
3634
Thứ hai
07/11/2011
TP Hồ Chí Minh
6332
Đồng Tháp
6484
Cà Mau
6283
Chủ nhật
06/11/2011
Đà Lạt
4793
Tiền Giang
6239
Kiên Giang
6599
Thứ bảy
05/11/2011
TP Hồ Chí Minh
5600
Bình Phước
8899
Hậu Giang
7729
Long An
5001
Thứ sáu
04/11/2011
Bình Dương
6534
Trà Vinh
3001
Vĩnh Long
0340
Thứ năm
03/11/2011
Tây Ninh
6370
Bình Thuận
2432
An Giang
6074
Thứ tư
02/11/2011
Sóc Trăng
8520
Cần Thơ
9971
Đồng Nai
6694
Thứ ba
01/11/2011
Bạc Liêu
2419
Bến Tre
0523
Vũng Tàu
4415
Thứ hai
31/10/2011
Đồng Tháp
6493
TP Hồ Chí Minh
5448
Cà Mau
5927
Chủ nhật
30/10/2011
Đà Lạt
5848
Tiền Giang
8604
Kiên Giang
9263
Thứ bảy
29/10/2011
TP Hồ Chí Minh
7722
Bình Phước
3309
Hậu Giang
6879
Long An
4783
Thứ sáu
28/10/2011
Bình Dương
4073
Trà Vinh
6176
Vĩnh Long
3747
Thứ năm
27/10/2011
Tây Ninh
3511
Bình Thuận
0828
An Giang
1350
Thứ tư
26/10/2011
Sóc Trăng
6402
Cần Thơ
6273
Đồng Nai
1581
Thứ ba
25/10/2011
Bạc Liêu
2999
Bến Tre
0326
Vũng Tàu
7775
Thứ hai
24/10/2011
TP Hồ Chí Minh
8691
Đồng Tháp
9012
Cà Mau
3523
Chủ nhật
23/10/2011
Đà Lạt
2890
Tiền Giang
2149
Kiên Giang
3037
Thứ bảy
22/10/2011
TP Hồ Chí Minh
1262
Bình Phước
9619
Hậu Giang
3651
Long An
7880
X