Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
13/05/2011
Trà Vinh
3107
Bình Dương
0924
Vĩnh Long
2598
Thứ năm
12/05/2011
Tây Ninh
2451
Bình Thuận
3576
An Giang
5790
Thứ tư
11/05/2011
Cần Thơ
4082
Sóc Trăng
7294
Đồng Nai
0032
Thứ ba
10/05/2011
Vũng Tàu
4075
Bạc Liêu
5758
Bến Tre
0969
Thứ hai
09/05/2011
TP Hồ Chí Minh
6099
Đồng Tháp
8472
Cà Mau
5040
Chủ nhật
08/05/2011
Tiền Giang
7846
Đà Lạt
0122
Kiên Giang
7645
Thứ bảy
07/05/2011
Hậu Giang
1785
TP Hồ Chí Minh
0133
Long An
7327
Bình Phước
7327
Thứ sáu
06/05/2011
Vĩnh Long
5825
Bình Dương
1470
Trà Vinh
5073
Thứ năm
05/05/2011
An Giang
7593
Tây Ninh
1174
Bình Thuận
0304
Thứ tư
04/05/2011
Cần Thơ
8763
Đồng Nai
9430
Sóc Trăng
4024
Thứ ba
03/05/2011
Vũng Tàu
0084
Bến Tre
1101
Bạc Liêu
7482
Thứ hai
02/05/2011
Cà Mau
6082
Đồng Tháp
9763
TP Hồ Chí Minh
7056
Chủ nhật
01/05/2011
Kiên Giang
3647
Đà Lạt
3199
Tiền Giang
4388
Thứ bảy
30/04/2011
Bình Phước
4183
Long An
9928
Hậu Giang
4130
TP Hồ Chí Minh
8035
Thứ sáu
29/04/2011
Bình Dương
3469
Trà Vinh
9446
Vĩnh Long
7756
Thứ năm
28/04/2011
Bình Thuận
8281
Tây Ninh
3175
An Giang
7024
Thứ tư
27/04/2011
Đồng Nai
5563
Sóc Trăng
3195
Cần Thơ
2578
Thứ ba
26/04/2011
Vũng Tàu
4691
Bến Tre
1440
Bạc Liêu
1040
Thứ hai
25/04/2011
TP Hồ Chí Minh
1466
Cà Mau
1151
Đồng Tháp
8008
Chủ nhật
24/04/2011
Đà Lạt
8130
Kiên Giang
9920
Tiền Giang
0020
Thứ bảy
23/04/2011
TP Hồ Chí Minh
3762
Bình Phước
6363
Hậu Giang
8445
Long An
3112
Thứ sáu
22/04/2011
Trà Vinh
3040
Vĩnh Long
4521
Bình Dương
3880
Thứ năm
21/04/2011
Tây Ninh
9285
Bình Thuận
5554
An Giang
0783
Thứ tư
20/04/2011
Sóc Trăng
8817
Đồng Nai
6169
Cần Thơ
0540
Thứ ba
19/04/2011
Bạc Liêu
5819
Vũng Tàu
4913
Bến Tre
1529
Thứ hai
18/04/2011
Cà Mau
8095
Đồng Tháp
0572
TP Hồ Chí Minh
0030
Chủ nhật
17/04/2011
Đà Lạt
5979
Tiền Giang
0061
Kiên Giang
4476
Thứ bảy
16/04/2011
Bình Phước
0809
Long An
3590
TP Hồ Chí Minh
1396
Hậu Giang
6781
Thứ sáu
15/04/2011
Vĩnh Long
8253
Trà Vinh
3849
Bình Dương
4681
Thứ năm
14/04/2011
Bình Thuận
0708
An Giang
1710
Tây Ninh
7298

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
13/05/2011
Trà Vinh
3107
Bình Dương
0924
Vĩnh Long
2598
Thứ năm
12/05/2011
Tây Ninh
2451
Bình Thuận
3576
An Giang
5790
Thứ tư
11/05/2011
Cần Thơ
4082
Sóc Trăng
7294
Đồng Nai
0032
Thứ ba
10/05/2011
Vũng Tàu
4075
Bạc Liêu
5758
Bến Tre
0969
Thứ hai
09/05/2011
TP Hồ Chí Minh
6099
Đồng Tháp
8472
Cà Mau
5040
Chủ nhật
08/05/2011
Tiền Giang
7846
Đà Lạt
0122
Kiên Giang
7645
Thứ bảy
07/05/2011
Hậu Giang
1785
TP Hồ Chí Minh
0133
Long An
7327
Bình Phước
7327
Thứ sáu
06/05/2011
Vĩnh Long
5825
Bình Dương
1470
Trà Vinh
5073
Thứ năm
05/05/2011
An Giang
7593
Tây Ninh
1174
Bình Thuận
0304
Thứ tư
04/05/2011
Cần Thơ
8763
Đồng Nai
9430
Sóc Trăng
4024
Thứ ba
03/05/2011
Vũng Tàu
0084
Bến Tre
1101
Bạc Liêu
7482
Thứ hai
02/05/2011
Cà Mau
6082
Đồng Tháp
9763
TP Hồ Chí Minh
7056
Chủ nhật
01/05/2011
Kiên Giang
3647
Đà Lạt
3199
Tiền Giang
4388
Thứ bảy
30/04/2011
Bình Phước
4183
Long An
9928
Hậu Giang
4130
TP Hồ Chí Minh
8035
Thứ sáu
29/04/2011
Bình Dương
3469
Trà Vinh
9446
Vĩnh Long
7756
Thứ năm
28/04/2011
Bình Thuận
8281
Tây Ninh
3175
An Giang
7024
Thứ tư
27/04/2011
Đồng Nai
5563
Sóc Trăng
3195
Cần Thơ
2578
Thứ ba
26/04/2011
Vũng Tàu
4691
Bến Tre
1440
Bạc Liêu
1040
Thứ hai
25/04/2011
TP Hồ Chí Minh
1466
Cà Mau
1151
Đồng Tháp
8008
Chủ nhật
24/04/2011
Đà Lạt
8130
Kiên Giang
9920
Tiền Giang
0020
Thứ bảy
23/04/2011
TP Hồ Chí Minh
3762
Bình Phước
6363
Hậu Giang
8445
Long An
3112
Thứ sáu
22/04/2011
Trà Vinh
3040
Vĩnh Long
4521
Bình Dương
3880
Thứ năm
21/04/2011
Tây Ninh
9285
Bình Thuận
5554
An Giang
0783
Thứ tư
20/04/2011
Sóc Trăng
8817
Đồng Nai
6169
Cần Thơ
0540
Thứ ba
19/04/2011
Bạc Liêu
5819
Vũng Tàu
4913
Bến Tre
1529
Thứ hai
18/04/2011
Cà Mau
8095
Đồng Tháp
0572
TP Hồ Chí Minh
0030
Chủ nhật
17/04/2011
Đà Lạt
5979
Tiền Giang
0061
Kiên Giang
4476
Thứ bảy
16/04/2011
Bình Phước
0809
Long An
3590
TP Hồ Chí Minh
1396
Hậu Giang
6781
Thứ sáu
15/04/2011
Vĩnh Long
8253
Trà Vinh
3849
Bình Dương
4681
Thứ năm
14/04/2011
Bình Thuận
0708
An Giang
1710
Tây Ninh
7298