Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
30/06/2011
Tây Ninh
4375
Bình Thuận
8760
An Giang
8599
Thứ tư
29/06/2011
Sóc Trăng
7624
Đồng Nai
9145
Cần Thơ
8811
Thứ ba
28/06/2011
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
0910
Vũng Tàu
5382
Thứ hai
27/06/2011
Cà Mau
6099
Đồng Tháp
5289
TP Hồ Chí Minh
0570
Chủ nhật
26/06/2011
Đà Lạt
5832
Tiền Giang
2828
Kiên Giang
5506
Thứ bảy
25/06/2011
Bình Phước
2030
Hậu Giang
3360
TP Hồ Chí Minh
6002
Long An
4170
Thứ sáu
24/06/2011
Vĩnh Long
1425
Trà Vinh
9468
Bình Dương
6175
Thứ năm
23/06/2011
Tây Ninh
4610
Bình Thuận
7316
An Giang
1481
Thứ tư
22/06/2011
Đồng Nai
0535
Sóc Trăng
5675
Cần Thơ
4321
Thứ ba
21/06/2011
Bạc Liêu
8341
Bến Tre
8404
Vũng Tàu
9128
Thứ hai
20/06/2011
Đồng Tháp
3737
Cà Mau
5681
TP Hồ Chí Minh
6402
Chủ nhật
19/06/2011
Đà Lạt
0683
Tiền Giang
8609
Kiên Giang
6494
Thứ bảy
18/06/2011
Bình Phước
1642
Hậu Giang
2260
TP Hồ Chí Minh
4770
Long An
3075
Thứ sáu
17/06/2011
Vĩnh Long
4854
Trà Vinh
2929
Bình Dương
1975
Thứ năm
16/06/2011
Tây Ninh
7686
Bình Thuận
9590
An Giang
8285
Thứ tư
15/06/2011
Sóc Trăng
6589
Đồng Nai
3719
Cần Thơ
8506
Thứ ba
14/06/2011
Bạc Liêu
7001
Bến Tre
1874
Vũng Tàu
5118
Thứ hai
13/06/2011
Cà Mau
7517
Đồng Tháp
1855
TP Hồ Chí Minh
0087
Chủ nhật
12/06/2011
Đà Lạt
2949
Tiền Giang
9306
Kiên Giang
4684
Thứ bảy
11/06/2011
Bình Phước
3235
Hậu Giang
0857
TP Hồ Chí Minh
6122
Long An
6202
Thứ sáu
10/06/2011
Vĩnh Long
4565
Trà Vinh
5301
Bình Dương
2165
Thứ năm
09/06/2011
Tây Ninh
6676
Bình Thuận
0845
An Giang
2279
Thứ tư
08/06/2011
Sóc Trăng
8501
Đồng Nai
2577
Cần Thơ
0092
Thứ ba
07/06/2011
Bạc Liêu
9880
Bến Tre
7368
Vũng Tàu
9628
Thứ hai
06/06/2011
Cà Mau
0531
Đồng Tháp
8312
TP Hồ Chí Minh
9569
Chủ nhật
05/06/2011
Tiền Giang
6888
Đà Lạt
9728
Kiên Giang
0937
Thứ bảy
04/06/2011
TP Hồ Chí Minh
4659
Bình Phước
6863
Hậu Giang
4836
Long An
0241
Thứ sáu
03/06/2011
Trà Vinh
0689
Vĩnh Long
1055
Bình Dương
2943
Thứ năm
02/06/2011
An Giang
6623
Bình Thuận
8535
Tây Ninh
2956
Thứ tư
01/06/2011
Sóc Trăng
8494
Cần Thơ
7110
Đồng Nai
3337

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
30/06/2011
Tây Ninh
4375
Bình Thuận
8760
An Giang
8599
Thứ tư
29/06/2011
Sóc Trăng
7624
Đồng Nai
9145
Cần Thơ
8811
Thứ ba
28/06/2011
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
0910
Vũng Tàu
5382
Thứ hai
27/06/2011
Cà Mau
6099
Đồng Tháp
5289
TP Hồ Chí Minh
0570
Chủ nhật
26/06/2011
Đà Lạt
5832
Tiền Giang
2828
Kiên Giang
5506
Thứ bảy
25/06/2011
Bình Phước
2030
Hậu Giang
3360
TP Hồ Chí Minh
6002
Long An
4170
Thứ sáu
24/06/2011
Vĩnh Long
1425
Trà Vinh
9468
Bình Dương
6175
Thứ năm
23/06/2011
Tây Ninh
4610
Bình Thuận
7316
An Giang
1481
Thứ tư
22/06/2011
Đồng Nai
0535
Sóc Trăng
5675
Cần Thơ
4321
Thứ ba
21/06/2011
Bạc Liêu
8341
Bến Tre
8404
Vũng Tàu
9128
Thứ hai
20/06/2011
Đồng Tháp
3737
Cà Mau
5681
TP Hồ Chí Minh
6402
Chủ nhật
19/06/2011
Đà Lạt
0683
Tiền Giang
8609
Kiên Giang
6494
Thứ bảy
18/06/2011
Bình Phước
1642
Hậu Giang
2260
TP Hồ Chí Minh
4770
Long An
3075
Thứ sáu
17/06/2011
Vĩnh Long
4854
Trà Vinh
2929
Bình Dương
1975
Thứ năm
16/06/2011
Tây Ninh
7686
Bình Thuận
9590
An Giang
8285
Thứ tư
15/06/2011
Sóc Trăng
6589
Đồng Nai
3719
Cần Thơ
8506
Thứ ba
14/06/2011
Bạc Liêu
7001
Bến Tre
1874
Vũng Tàu
5118
Thứ hai
13/06/2011
Cà Mau
7517
Đồng Tháp
1855
TP Hồ Chí Minh
0087
Chủ nhật
12/06/2011
Đà Lạt
2949
Tiền Giang
9306
Kiên Giang
4684
Thứ bảy
11/06/2011
Bình Phước
3235
Hậu Giang
0857
TP Hồ Chí Minh
6122
Long An
6202
Thứ sáu
10/06/2011
Vĩnh Long
4565
Trà Vinh
5301
Bình Dương
2165
Thứ năm
09/06/2011
Tây Ninh
6676
Bình Thuận
0845
An Giang
2279
Thứ tư
08/06/2011
Sóc Trăng
8501
Đồng Nai
2577
Cần Thơ
0092
Thứ ba
07/06/2011
Bạc Liêu
9880
Bến Tre
7368
Vũng Tàu
9628
Thứ hai
06/06/2011
Cà Mau
0531
Đồng Tháp
8312
TP Hồ Chí Minh
9569
Chủ nhật
05/06/2011
Tiền Giang
6888
Đà Lạt
9728
Kiên Giang
0937
Thứ bảy
04/06/2011
TP Hồ Chí Minh
4659
Bình Phước
6863
Hậu Giang
4836
Long An
0241
Thứ sáu
03/06/2011
Trà Vinh
0689
Vĩnh Long
1055
Bình Dương
2943
Thứ năm
02/06/2011
An Giang
6623
Bình Thuận
8535
Tây Ninh
2956
Thứ tư
01/06/2011
Sóc Trăng
8494
Cần Thơ
7110
Đồng Nai
3337
X