Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
13/07/2011
Đồng Nai
3101
Sóc Trăng
0257
Cần Thơ
3693
Thứ ba
12/07/2011
Bạc Liêu
0164
Bến Tre
8399
Vũng Tàu
2888
Thứ hai
11/07/2011
Đồng Tháp
3043
Cà Mau
0414
TP Hồ Chí Minh
4765
Chủ nhật
10/07/2011
Đà Lạt
8182
Kiên Giang
5935
Tiền Giang
0639
Thứ bảy
09/07/2011
Bình Phước
5907
Hậu Giang
6395
TP Hồ Chí Minh
3264
Long An
7627
Thứ sáu
08/07/2011
Trà Vinh
8139
Vĩnh Long
9820
Bình Dương
3790
Thứ năm
07/07/2011
Tây Ninh
2311
Bình Thuận
9849
An Giang
9764
Thứ tư
06/07/2011
Sóc Trăng
3486
Đồng Nai
4066
Cần Thơ
4201
Thứ ba
05/07/2011
Bạc Liêu
2681
Bến Tre
0393
Vũng Tàu
5080
Thứ hai
04/07/2011
Cà Mau
7930
Đồng Tháp
4968
TP Hồ Chí Minh
6499
Chủ nhật
03/07/2011
Đà Lạt
2172
Kiên Giang
8415
Tiền Giang
0543
Thứ bảy
02/07/2011
Bình Phước
9287
Hậu Giang
5877
TP Hồ Chí Minh
8541
Long An
2040
Thứ sáu
01/07/2011
Trà Vinh
5240
Vĩnh Long
0313
Bình Dương
1178
Thứ năm
30/06/2011
Tây Ninh
4375
Bình Thuận
8760
An Giang
8599
Thứ tư
29/06/2011
Sóc Trăng
7624
Đồng Nai
9145
Cần Thơ
8811
Thứ ba
28/06/2011
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
0910
Vũng Tàu
5382
Thứ hai
27/06/2011
Cà Mau
6099
Đồng Tháp
5289
TP Hồ Chí Minh
0570
Chủ nhật
26/06/2011
Đà Lạt
5832
Tiền Giang
2828
Kiên Giang
5506
Thứ bảy
25/06/2011
Bình Phước
2030
Hậu Giang
3360
TP Hồ Chí Minh
6002
Long An
4170
Thứ sáu
24/06/2011
Vĩnh Long
1425
Trà Vinh
9468
Bình Dương
6175
Thứ năm
23/06/2011
Tây Ninh
4610
Bình Thuận
7316
An Giang
1481
Thứ tư
22/06/2011
Đồng Nai
0535
Sóc Trăng
5675
Cần Thơ
4321
Thứ ba
21/06/2011
Bạc Liêu
8341
Bến Tre
8404
Vũng Tàu
9128
Thứ hai
20/06/2011
Đồng Tháp
3737
Cà Mau
5681
TP Hồ Chí Minh
6402
Chủ nhật
19/06/2011
Đà Lạt
0683
Tiền Giang
8609
Kiên Giang
6494
Thứ bảy
18/06/2011
Bình Phước
1642
Hậu Giang
2260
TP Hồ Chí Minh
4770
Long An
3075
Thứ sáu
17/06/2011
Vĩnh Long
4854
Trà Vinh
2929
Bình Dương
1975
Thứ năm
16/06/2011
Tây Ninh
7686
Bình Thuận
9590
An Giang
8285
Thứ tư
15/06/2011
Sóc Trăng
6589
Đồng Nai
3719
Cần Thơ
8506
Thứ ba
14/06/2011
Bạc Liêu
7001
Bến Tre
1874
Vũng Tàu
5118

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
13/07/2011
Đồng Nai
3101
Sóc Trăng
0257
Cần Thơ
3693
Thứ ba
12/07/2011
Bạc Liêu
0164
Bến Tre
8399
Vũng Tàu
2888
Thứ hai
11/07/2011
Đồng Tháp
3043
Cà Mau
0414
TP Hồ Chí Minh
4765
Chủ nhật
10/07/2011
Đà Lạt
8182
Kiên Giang
5935
Tiền Giang
0639
Thứ bảy
09/07/2011
Bình Phước
5907
Hậu Giang
6395
TP Hồ Chí Minh
3264
Long An
7627
Thứ sáu
08/07/2011
Trà Vinh
8139
Vĩnh Long
9820
Bình Dương
3790
Thứ năm
07/07/2011
Tây Ninh
2311
Bình Thuận
9849
An Giang
9764
Thứ tư
06/07/2011
Sóc Trăng
3486
Đồng Nai
4066
Cần Thơ
4201
Thứ ba
05/07/2011
Bạc Liêu
2681
Bến Tre
0393
Vũng Tàu
5080
Thứ hai
04/07/2011
Cà Mau
7930
Đồng Tháp
4968
TP Hồ Chí Minh
6499
Chủ nhật
03/07/2011
Đà Lạt
2172
Kiên Giang
8415
Tiền Giang
0543
Thứ bảy
02/07/2011
Bình Phước
9287
Hậu Giang
5877
TP Hồ Chí Minh
8541
Long An
2040
Thứ sáu
01/07/2011
Trà Vinh
5240
Vĩnh Long
0313
Bình Dương
1178
Thứ năm
30/06/2011
Tây Ninh
4375
Bình Thuận
8760
An Giang
8599
Thứ tư
29/06/2011
Sóc Trăng
7624
Đồng Nai
9145
Cần Thơ
8811
Thứ ba
28/06/2011
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
0910
Vũng Tàu
5382
Thứ hai
27/06/2011
Cà Mau
6099
Đồng Tháp
5289
TP Hồ Chí Minh
0570
Chủ nhật
26/06/2011
Đà Lạt
5832
Tiền Giang
2828
Kiên Giang
5506
Thứ bảy
25/06/2011
Bình Phước
2030
Hậu Giang
3360
TP Hồ Chí Minh
6002
Long An
4170
Thứ sáu
24/06/2011
Vĩnh Long
1425
Trà Vinh
9468
Bình Dương
6175
Thứ năm
23/06/2011
Tây Ninh
4610
Bình Thuận
7316
An Giang
1481
Thứ tư
22/06/2011
Đồng Nai
0535
Sóc Trăng
5675
Cần Thơ
4321
Thứ ba
21/06/2011
Bạc Liêu
8341
Bến Tre
8404
Vũng Tàu
9128
Thứ hai
20/06/2011
Đồng Tháp
3737
Cà Mau
5681
TP Hồ Chí Minh
6402
Chủ nhật
19/06/2011
Đà Lạt
0683
Tiền Giang
8609
Kiên Giang
6494
Thứ bảy
18/06/2011
Bình Phước
1642
Hậu Giang
2260
TP Hồ Chí Minh
4770
Long An
3075
Thứ sáu
17/06/2011
Vĩnh Long
4854
Trà Vinh
2929
Bình Dương
1975
Thứ năm
16/06/2011
Tây Ninh
7686
Bình Thuận
9590
An Giang
8285
Thứ tư
15/06/2011
Sóc Trăng
6589
Đồng Nai
3719
Cần Thơ
8506
Thứ ba
14/06/2011
Bạc Liêu
7001
Bến Tre
1874
Vũng Tàu
5118
X