Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/01/2011
Cần Thơ
2744
Đồng Nai
0814
Sóc Trăng
7311
Thứ ba
04/01/2011
Vũng Tàu
6770
Bạc Liêu
7189
Bến Tre
9733
Thứ hai
03/01/2011
Cà Mau
8130
Đồng Tháp
2380
Chủ nhật
02/01/2011
Đà Lạt
6928
Tiền Giang
5590
Kiên Giang
9113
Thứ bảy
01/01/2011
Hậu Giang
7085
Long An
3942
Bình Phước
1219
Thứ sáu
31/12/2010
Vĩnh Long
4104
Trà Vinh
7972
Bình Dương
7575
Thứ năm
30/12/2010
Tây Ninh
4296
An Giang
9911
Bình Thuận
9316
Thứ tư
29/12/2010
Sóc Trăng
5954
Đồng Nai
1130
Cần Thơ
9597
Thứ ba
28/12/2010
Bến Tre
8888
Vũng Tàu
9972
Bạc Liêu
0298
Thứ hai
27/12/2010
Đồng Tháp
9948
Cà Mau
7461
Chủ nhật
26/12/2010
Kiên Giang
1010
Đà Lạt
1469
Tiền Giang
6363
Thứ bảy
25/12/2010
Bình Phước
1337
Long An
4507
Hậu Giang
0109
Thứ sáu
24/12/2010
Bình Dương
4849
Trà Vinh
2831
Vĩnh Long
2065
Thứ năm
23/12/2010
Tây Ninh
2888
Bình Thuận
1624
An Giang
0372
Thứ tư
22/12/2010
Cần Thơ
8257
Sóc Trăng
8909
Đồng Nai
2945
Thứ ba
21/12/2010
Vũng Tàu
8162
Bạc Liêu
4279
Bến Tre
8315
Thứ hai
20/12/2010
Cà Mau
0845
TP Hồ Chí Minh
3945
Đồng Tháp
9481
Chủ nhật
19/12/2010
Tiền Giang
3286
Đà Lạt
1844
Kiên Giang
1338
Thứ bảy
18/12/2010
Bình Phước
4799
TP Hồ Chí Minh
1895
Long An
0413
Hậu Giang
4890
Thứ sáu
17/12/2010
Bình Dương
6369
Trà Vinh
5637
Vĩnh Long
6881
Thứ năm
16/12/2010
An Giang
9477
Bình Thuận
9798
Tây Ninh
6286
Thứ tư
15/12/2010
Sóc Trăng
2549
Đồng Nai
4163
Cần Thơ
5541
Thứ ba
14/12/2010
Bến Tre
9912
Vũng Tàu
9397
Bạc Liêu
3143
Thứ hai
13/12/2010
Cà Mau
3160
Đồng Tháp
1628
TP Hồ Chí Minh
5460
Chủ nhật
12/12/2010
Tiền Giang
7747
Kiên Giang
4271
Đà Lạt
5717
Thứ bảy
11/12/2010
Long An
9563
TP Hồ Chí Minh
7338
Hậu Giang
8012
Bình Phước
5405
Thứ sáu
10/12/2010
Vĩnh Long
4070
Trà Vinh
6297
Bình Dương
4735
Thứ năm
09/12/2010
An Giang
0060
Tây Ninh
6732
Bình Thuận
9502
Thứ tư
08/12/2010
Đồng Nai
4415
Cần Thơ
6220
Sóc Trăng
0237
Thứ ba
07/12/2010
Vũng Tàu
9970
Bạc Liêu
1506
Bến Tre
6197

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/01/2011
Cần Thơ
2744
Đồng Nai
0814
Sóc Trăng
7311
Thứ ba
04/01/2011
Vũng Tàu
6770
Bạc Liêu
7189
Bến Tre
9733
Thứ hai
03/01/2011
Cà Mau
8130
Đồng Tháp
2380
Chủ nhật
02/01/2011
Đà Lạt
6928
Tiền Giang
5590
Kiên Giang
9113
Thứ bảy
01/01/2011
Hậu Giang
7085
Long An
3942
Bình Phước
1219
Thứ sáu
31/12/2010
Vĩnh Long
4104
Trà Vinh
7972
Bình Dương
7575
Thứ năm
30/12/2010
Tây Ninh
4296
An Giang
9911
Bình Thuận
9316
Thứ tư
29/12/2010
Sóc Trăng
5954
Đồng Nai
1130
Cần Thơ
9597
Thứ ba
28/12/2010
Bến Tre
8888
Vũng Tàu
9972
Bạc Liêu
0298
Thứ hai
27/12/2010
Đồng Tháp
9948
Cà Mau
7461
Chủ nhật
26/12/2010
Kiên Giang
1010
Đà Lạt
1469
Tiền Giang
6363
Thứ bảy
25/12/2010
Bình Phước
1337
Long An
4507
Hậu Giang
0109
Thứ sáu
24/12/2010
Bình Dương
4849
Trà Vinh
2831
Vĩnh Long
2065
Thứ năm
23/12/2010
Tây Ninh
2888
Bình Thuận
1624
An Giang
0372
Thứ tư
22/12/2010
Cần Thơ
8257
Sóc Trăng
8909
Đồng Nai
2945
Thứ ba
21/12/2010
Vũng Tàu
8162
Bạc Liêu
4279
Bến Tre
8315
Thứ hai
20/12/2010
Cà Mau
0845
TP Hồ Chí Minh
3945
Đồng Tháp
9481
Chủ nhật
19/12/2010
Tiền Giang
3286
Đà Lạt
1844
Kiên Giang
1338
Thứ bảy
18/12/2010
Bình Phước
4799
TP Hồ Chí Minh
1895
Long An
0413
Hậu Giang
4890
Thứ sáu
17/12/2010
Bình Dương
6369
Trà Vinh
5637
Vĩnh Long
6881
Thứ năm
16/12/2010
An Giang
9477
Bình Thuận
9798
Tây Ninh
6286
Thứ tư
15/12/2010
Sóc Trăng
2549
Đồng Nai
4163
Cần Thơ
5541
Thứ ba
14/12/2010
Bến Tre
9912
Vũng Tàu
9397
Bạc Liêu
3143
Thứ hai
13/12/2010
Cà Mau
3160
Đồng Tháp
1628
TP Hồ Chí Minh
5460
Chủ nhật
12/12/2010
Tiền Giang
7747
Kiên Giang
4271
Đà Lạt
5717
Thứ bảy
11/12/2010
Long An
9563
TP Hồ Chí Minh
7338
Hậu Giang
8012
Bình Phước
5405
Thứ sáu
10/12/2010
Vĩnh Long
4070
Trà Vinh
6297
Bình Dương
4735
Thứ năm
09/12/2010
An Giang
0060
Tây Ninh
6732
Bình Thuận
9502
Thứ tư
08/12/2010
Đồng Nai
4415
Cần Thơ
6220
Sóc Trăng
0237
Thứ ba
07/12/2010
Vũng Tàu
9970
Bạc Liêu
1506
Bến Tre
6197