Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
06/12/2010
TP Hồ Chí Minh
9581
Đồng Tháp
1468
Cà Mau
1785
Chủ nhật
05/12/2010
Đà Lạt
8085
Tiền Giang
4510
Kiên Giang
5916
Thứ bảy
04/12/2010
Bình Phước
1986
Long An
7460
Hậu Giang
4808
TP Hồ Chí Minh
2839
Thứ sáu
03/12/2010
Bình Dương
2153
Trà Vinh
9626
Vĩnh Long
0939
Thứ năm
02/12/2010
Bình Thuận
3440
An Giang
1803
Tây Ninh
6530
Thứ tư
01/12/2010
Đồng Nai
9621
Sóc Trăng
7402
Cần Thơ
1963
Thứ ba
30/11/2010
Vũng Tàu
1177
Bến Tre
7151
Bạc Liêu
1697
Thứ hai
29/11/2010
Cà Mau
0691
Đồng Tháp
7931
TP Hồ Chí Minh
5585
Chủ nhật
28/11/2010
Đà Lạt
4063
Kiên Giang
6781
Tiền Giang
8849
Thứ bảy
27/11/2010
TP Hồ Chí Minh
5684
Bình Phước
4542
Long An
4852
Hậu Giang
3194
Thứ sáu
26/11/2010
Vĩnh Long
6817
Bình Dương
9781
Trà Vinh
1526
Thứ năm
25/11/2010
Tây Ninh
7251
Bình Thuận
3292
An Giang
8481
Thứ tư
24/11/2010
Đồng Nai
2201
Sóc Trăng
6476
Cần Thơ
1297
Thứ ba
23/11/2010
Bến Tre
1516
Vũng Tàu
7352
Bạc Liêu
1198
Thứ hai
22/11/2010
Cà Mau
3603
Đồng Tháp
0267
TP Hồ Chí Minh
2989
Chủ nhật
21/11/2010
Đà Lạt
0569
Kiên Giang
0390
Tiền Giang
1878
Thứ bảy
20/11/2010
Long An
3712
TP Hồ Chí Minh
0356
Bình Phước
6145
Hậu Giang
4908
Thứ sáu
19/11/2010
Trà Vinh
7969
Vĩnh Long
3605
Bình Dương
2345
Thứ năm
18/11/2010
An Giang
3530
Tây Ninh
1174
Bình Thuận
5138
Thứ tư
17/11/2010
Sóc Trăng
1327
Đồng Nai
1394
Cần Thơ
8589
Thứ ba
16/11/2010
Bến Tre
3769
Bạc Liêu
4208
Vũng Tàu
7911
Thứ hai
15/11/2010
TP Hồ Chí Minh
9828
Đồng Tháp
4900
Cà Mau
2184
Chủ nhật
14/11/2010
Kiên Giang
4522
Đà Lạt
6014
Tiền Giang
3018
Thứ bảy
13/11/2010
Bình Phước
9146
Hậu Giang
4712
TP Hồ Chí Minh
9736
Long An
6939
Thứ sáu
12/11/2010
Vĩnh Long
4929
Bình Dương
7154
Trà Vinh
9016
Thứ năm
11/11/2010
An Giang
4603
Bình Thuận
4693
Tây Ninh
3641
Thứ tư
10/11/2010
Cần Thơ
5385
Đồng Nai
6876
Sóc Trăng
4446
Thứ ba
09/11/2010
Vũng Tàu
9557
Bạc Liêu
8049
Bến Tre
2627
Thứ hai
08/11/2010
TP Hồ Chí Minh
5338
Đồng Tháp
9304
Cà Mau
8482
Chủ nhật
07/11/2010
Đà Lạt
8384
Kiên Giang
5738
Tiền Giang
5873

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
06/12/2010
TP Hồ Chí Minh
9581
Đồng Tháp
1468
Cà Mau
1785
Chủ nhật
05/12/2010
Đà Lạt
8085
Tiền Giang
4510
Kiên Giang
5916
Thứ bảy
04/12/2010
Bình Phước
1986
Long An
7460
Hậu Giang
4808
TP Hồ Chí Minh
2839
Thứ sáu
03/12/2010
Bình Dương
2153
Trà Vinh
9626
Vĩnh Long
0939
Thứ năm
02/12/2010
Bình Thuận
3440
An Giang
1803
Tây Ninh
6530
Thứ tư
01/12/2010
Đồng Nai
9621
Sóc Trăng
7402
Cần Thơ
1963
Thứ ba
30/11/2010
Vũng Tàu
1177
Bến Tre
7151
Bạc Liêu
1697
Thứ hai
29/11/2010
Cà Mau
0691
Đồng Tháp
7931
TP Hồ Chí Minh
5585
Chủ nhật
28/11/2010
Đà Lạt
4063
Kiên Giang
6781
Tiền Giang
8849
Thứ bảy
27/11/2010
TP Hồ Chí Minh
5684
Bình Phước
4542
Long An
4852
Hậu Giang
3194
Thứ sáu
26/11/2010
Vĩnh Long
6817
Bình Dương
9781
Trà Vinh
1526
Thứ năm
25/11/2010
Tây Ninh
7251
Bình Thuận
3292
An Giang
8481
Thứ tư
24/11/2010
Đồng Nai
2201
Sóc Trăng
6476
Cần Thơ
1297
Thứ ba
23/11/2010
Bến Tre
1516
Vũng Tàu
7352
Bạc Liêu
1198
Thứ hai
22/11/2010
Cà Mau
3603
Đồng Tháp
0267
TP Hồ Chí Minh
2989
Chủ nhật
21/11/2010
Đà Lạt
0569
Kiên Giang
0390
Tiền Giang
1878
Thứ bảy
20/11/2010
Long An
3712
TP Hồ Chí Minh
0356
Bình Phước
6145
Hậu Giang
4908
Thứ sáu
19/11/2010
Trà Vinh
7969
Vĩnh Long
3605
Bình Dương
2345
Thứ năm
18/11/2010
An Giang
3530
Tây Ninh
1174
Bình Thuận
5138
Thứ tư
17/11/2010
Sóc Trăng
1327
Đồng Nai
1394
Cần Thơ
8589
Thứ ba
16/11/2010
Bến Tre
3769
Bạc Liêu
4208
Vũng Tàu
7911
Thứ hai
15/11/2010
TP Hồ Chí Minh
9828
Đồng Tháp
4900
Cà Mau
2184
Chủ nhật
14/11/2010
Kiên Giang
4522
Đà Lạt
6014
Tiền Giang
3018
Thứ bảy
13/11/2010
Bình Phước
9146
Hậu Giang
4712
TP Hồ Chí Minh
9736
Long An
6939
Thứ sáu
12/11/2010
Vĩnh Long
4929
Bình Dương
7154
Trà Vinh
9016
Thứ năm
11/11/2010
An Giang
4603
Bình Thuận
4693
Tây Ninh
3641
Thứ tư
10/11/2010
Cần Thơ
5385
Đồng Nai
6876
Sóc Trăng
4446
Thứ ba
09/11/2010
Vũng Tàu
9557
Bạc Liêu
8049
Bến Tre
2627
Thứ hai
08/11/2010
TP Hồ Chí Minh
5338
Đồng Tháp
9304
Cà Mau
8482
Chủ nhật
07/11/2010
Đà Lạt
8384
Kiên Giang
5738
Tiền Giang
5873