Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
14/04/2011
Bình Thuận
0708
An Giang
1710
Tây Ninh
7298
Thứ tư
13/04/2011
Đồng Nai
2278
Cần Thơ
1082
Sóc Trăng
0164
Thứ ba
12/04/2011
Bạc Liêu
7174
Bến Tre
6969
Vũng Tàu
2384
Thứ hai
11/04/2011
Đồng Tháp
5996
TP Hồ Chí Minh
5672
Cà Mau
5423
Chủ nhật
10/04/2011
Tiền Giang
4858
Kiên Giang
0327
Đà Lạt
2716
Thứ bảy
09/04/2011
Long An
7485
TP Hồ Chí Minh
5753
Hậu Giang
2609
Bình Phước
7688
Thứ sáu
08/04/2011
Trà Vinh
8100
Bình Dương
8238
Vĩnh Long
7375
Thứ năm
07/04/2011
Bình Thuận
6348
An Giang
2948
Tây Ninh
2233
Thứ tư
06/04/2011
Cần Thơ
8789
Sóc Trăng
8041
Đồng Nai
9946
Thứ ba
05/04/2011
Vũng Tàu
7467
Bến Tre
8229
Bạc Liêu
9869
Thứ hai
04/04/2011
TP Hồ Chí Minh
2299
Cà Mau
4030
Đồng Tháp
3132
Chủ nhật
03/04/2011
Tiền Giang
7049
Đà Lạt
5929
Kiên Giang
3104
Thứ bảy
02/04/2011
Long An
1203
TP Hồ Chí Minh
1486
Hậu Giang
8447
Bình Phước
2074
Thứ sáu
01/04/2011
Bình Dương
4534
Trà Vinh
9226
Vĩnh Long
4567
Thứ năm
31/03/2011
Bình Thuận
3013
Tây Ninh
1595
An Giang
4890
Thứ tư
30/03/2011
Đồng Nai
8761
Sóc Trăng
2214
Cần Thơ
5058
Thứ ba
29/03/2011
Bến Tre
2413
Vũng Tàu
7267
Bạc Liêu
9665
Thứ hai
28/03/2011
Cà Mau
3773
TP Hồ Chí Minh
7681
Đồng Tháp
9124
Chủ nhật
27/03/2011
Kiên Giang
1693
Tiền Giang
7186
Đà Lạt
3157
Thứ bảy
26/03/2011
Bình Phước
4348
TP Hồ Chí Minh
0567
Long An
2221
Hậu Giang
9916
Thứ sáu
25/03/2011
Trà Vinh
2806
Bình Dương
0562
Vĩnh Long
7142
Thứ năm
24/03/2011
An Giang
1229
Tây Ninh
0018
Bình Thuận
6155
Thứ tư
23/03/2011
Sóc Trăng
2963
Đồng Nai
1644
Cần Thơ
6312
Thứ ba
22/03/2011
Bạc Liêu
8854
Bến Tre
5009
Vũng Tàu
5562
Thứ hai
21/03/2011
Cà Mau
5563
TP Hồ Chí Minh
7105
Đồng Tháp
8504
Chủ nhật
20/03/2011
Đà Lạt
0204
Kiên Giang
1160
Tiền Giang
0247
Thứ bảy
19/03/2011
Hậu Giang
2898
Long An
8999
TP Hồ Chí Minh
6315
Bình Phước
6660
Thứ sáu
18/03/2011
Trà Vinh
0976
Vĩnh Long
7817
Bình Dương
9542
Thứ năm
17/03/2011
Bình Thuận
8961
Tây Ninh
6731
An Giang
1607
Thứ tư
16/03/2011
Cần Thơ
3070
Đồng Nai
8425
Sóc Trăng
8999

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
14/04/2011
Bình Thuận
0708
An Giang
1710
Tây Ninh
7298
Thứ tư
13/04/2011
Đồng Nai
2278
Cần Thơ
1082
Sóc Trăng
0164
Thứ ba
12/04/2011
Bạc Liêu
7174
Bến Tre
6969
Vũng Tàu
2384
Thứ hai
11/04/2011
Đồng Tháp
5996
TP Hồ Chí Minh
5672
Cà Mau
5423
Chủ nhật
10/04/2011
Tiền Giang
4858
Kiên Giang
0327
Đà Lạt
2716
Thứ bảy
09/04/2011
Long An
7485
TP Hồ Chí Minh
5753
Hậu Giang
2609
Bình Phước
7688
Thứ sáu
08/04/2011
Trà Vinh
8100
Bình Dương
8238
Vĩnh Long
7375
Thứ năm
07/04/2011
Bình Thuận
6348
An Giang
2948
Tây Ninh
2233
Thứ tư
06/04/2011
Cần Thơ
8789
Sóc Trăng
8041
Đồng Nai
9946
Thứ ba
05/04/2011
Vũng Tàu
7467
Bến Tre
8229
Bạc Liêu
9869
Thứ hai
04/04/2011
TP Hồ Chí Minh
2299
Cà Mau
4030
Đồng Tháp
3132
Chủ nhật
03/04/2011
Tiền Giang
7049
Đà Lạt
5929
Kiên Giang
3104
Thứ bảy
02/04/2011
Long An
1203
TP Hồ Chí Minh
1486
Hậu Giang
8447
Bình Phước
2074
Thứ sáu
01/04/2011
Bình Dương
4534
Trà Vinh
9226
Vĩnh Long
4567
Thứ năm
31/03/2011
Bình Thuận
3013
Tây Ninh
1595
An Giang
4890
Thứ tư
30/03/2011
Đồng Nai
8761
Sóc Trăng
2214
Cần Thơ
5058
Thứ ba
29/03/2011
Bến Tre
2413
Vũng Tàu
7267
Bạc Liêu
9665
Thứ hai
28/03/2011
Cà Mau
3773
TP Hồ Chí Minh
7681
Đồng Tháp
9124
Chủ nhật
27/03/2011
Kiên Giang
1693
Tiền Giang
7186
Đà Lạt
3157
Thứ bảy
26/03/2011
Bình Phước
4348
TP Hồ Chí Minh
0567
Long An
2221
Hậu Giang
9916
Thứ sáu
25/03/2011
Trà Vinh
2806
Bình Dương
0562
Vĩnh Long
7142
Thứ năm
24/03/2011
An Giang
1229
Tây Ninh
0018
Bình Thuận
6155
Thứ tư
23/03/2011
Sóc Trăng
2963
Đồng Nai
1644
Cần Thơ
6312
Thứ ba
22/03/2011
Bạc Liêu
8854
Bến Tre
5009
Vũng Tàu
5562
Thứ hai
21/03/2011
Cà Mau
5563
TP Hồ Chí Minh
7105
Đồng Tháp
8504
Chủ nhật
20/03/2011
Đà Lạt
0204
Kiên Giang
1160
Tiền Giang
0247
Thứ bảy
19/03/2011
Hậu Giang
2898
Long An
8999
TP Hồ Chí Minh
6315
Bình Phước
6660
Thứ sáu
18/03/2011
Trà Vinh
0976
Vĩnh Long
7817
Bình Dương
9542
Thứ năm
17/03/2011
Bình Thuận
8961
Tây Ninh
6731
An Giang
1607
Thứ tư
16/03/2011
Cần Thơ
3070
Đồng Nai
8425
Sóc Trăng
8999
X