Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
15/03/2011
Bến Tre
4651
Vũng Tàu
1090
Bạc Liêu
8263
Thứ hai
14/03/2011
TP Hồ Chí Minh
8901
Đồng Tháp
1441
Cà Mau
3847
Chủ nhật
13/03/2011
Kiên Giang
4643
Tiền Giang
6255
Đà Lạt
2871
Thứ bảy
12/03/2011
Hậu Giang
1056
Long An
5000
Bình Phước
1869
TP Hồ Chí Minh
8708
Thứ sáu
11/03/2011
Trà Vinh
3545
Vĩnh Long
4262
Bình Dương
2297
Thứ năm
10/03/2011
Tây Ninh
4760
An Giang
7843
Bình Thuận
1786
Thứ tư
09/03/2011
Đồng Nai
9265
Sóc Trăng
1996
Cần Thơ
6593
Thứ ba
08/03/2011
Bạc Liêu
1065
Bến Tre
0431
Vũng Tàu
1863
Thứ hai
07/03/2011
TP Hồ Chí Minh
5985
Đồng Tháp
9904
Cà Mau
5420
Chủ nhật
06/03/2011
Kiên Giang
0085
Tiền Giang
6875
Đà Lạt
0242
Thứ bảy
05/03/2011
Bình Phước
4765
TP Hồ Chí Minh
0327
Long An
8132
Hậu Giang
5548
Thứ sáu
04/03/2011
Trà Vinh
1853
Vĩnh Long
7034
Bình Dương
7093
Thứ năm
03/03/2011
Tây Ninh
1513
Bình Thuận
5573
An Giang
6847
Thứ tư
02/03/2011
Cần Thơ
8183
Sóc Trăng
3389
Đồng Nai
6734
Thứ ba
01/03/2011
Vũng Tàu
3497
Bạc Liêu
9961
Bến Tre
5833
Thứ hai
28/02/2011
Cà Mau
1125
Đồng Tháp
1376
TP Hồ Chí Minh
4212
Chủ nhật
27/02/2011
Đà Lạt
5082
Tiền Giang
4524
Kiên Giang
2736
Thứ bảy
26/02/2011
Long An
9284
TP Hồ Chí Minh
5626
Bình Phước
8520
Hậu Giang
9575
Thứ sáu
25/02/2011
Bình Dương
0116
Vĩnh Long
5198
Trà Vinh
3913
Thứ năm
24/02/2011
Bình Thuận
8444
An Giang
8861
Tây Ninh
9343
Thứ tư
23/02/2011
Sóc Trăng
2369
Cần Thơ
0831
Đồng Nai
6028
Thứ ba
22/02/2011
Vũng Tàu
8507
Bến Tre
3815
Bạc Liêu
7113
Thứ hai
21/02/2011
Đồng Tháp
9883
Cà Mau
9792
TP Hồ Chí Minh
1943
Chủ nhật
20/02/2011
Đà Lạt
1960
Kiên Giang
5440
Tiền Giang
1461
Thứ bảy
19/02/2011
TP Hồ Chí Minh
3156
Bình Phước
8667
Long An
3024
Hậu Giang
7595
Thứ sáu
18/02/2011
Bình Dương
6913
Trà Vinh
4072
Vĩnh Long
5902
Thứ năm
17/02/2011
An Giang
8155
Bình Thuận
3349
Tây Ninh
0089
Thứ tư
16/02/2011
Sóc Trăng
2863
Đồng Nai
1623
Cần Thơ
7938
Thứ ba
15/02/2011
Bạc Liêu
3421
Bến Tre
5763
Vũng Tàu
6873
Thứ hai
14/02/2011
Đồng Tháp
1384
Cà Mau
5458

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
15/03/2011
Bến Tre
4651
Vũng Tàu
1090
Bạc Liêu
8263
Thứ hai
14/03/2011
TP Hồ Chí Minh
8901
Đồng Tháp
1441
Cà Mau
3847
Chủ nhật
13/03/2011
Kiên Giang
4643
Tiền Giang
6255
Đà Lạt
2871
Thứ bảy
12/03/2011
Hậu Giang
1056
Long An
5000
Bình Phước
1869
TP Hồ Chí Minh
8708
Thứ sáu
11/03/2011
Trà Vinh
3545
Vĩnh Long
4262
Bình Dương
2297
Thứ năm
10/03/2011
Tây Ninh
4760
An Giang
7843
Bình Thuận
1786
Thứ tư
09/03/2011
Đồng Nai
9265
Sóc Trăng
1996
Cần Thơ
6593
Thứ ba
08/03/2011
Bạc Liêu
1065
Bến Tre
0431
Vũng Tàu
1863
Thứ hai
07/03/2011
TP Hồ Chí Minh
5985
Đồng Tháp
9904
Cà Mau
5420
Chủ nhật
06/03/2011
Kiên Giang
0085
Tiền Giang
6875
Đà Lạt
0242
Thứ bảy
05/03/2011
Bình Phước
4765
TP Hồ Chí Minh
0327
Long An
8132
Hậu Giang
5548
Thứ sáu
04/03/2011
Trà Vinh
1853
Vĩnh Long
7034
Bình Dương
7093
Thứ năm
03/03/2011
Tây Ninh
1513
Bình Thuận
5573
An Giang
6847
Thứ tư
02/03/2011
Cần Thơ
8183
Sóc Trăng
3389
Đồng Nai
6734
Thứ ba
01/03/2011
Vũng Tàu
3497
Bạc Liêu
9961
Bến Tre
5833
Thứ hai
28/02/2011
Cà Mau
1125
Đồng Tháp
1376
TP Hồ Chí Minh
4212
Chủ nhật
27/02/2011
Đà Lạt
5082
Tiền Giang
4524
Kiên Giang
2736
Thứ bảy
26/02/2011
Long An
9284
TP Hồ Chí Minh
5626
Bình Phước
8520
Hậu Giang
9575
Thứ sáu
25/02/2011
Bình Dương
0116
Vĩnh Long
5198
Trà Vinh
3913
Thứ năm
24/02/2011
Bình Thuận
8444
An Giang
8861
Tây Ninh
9343
Thứ tư
23/02/2011
Sóc Trăng
2369
Cần Thơ
0831
Đồng Nai
6028
Thứ ba
22/02/2011
Vũng Tàu
8507
Bến Tre
3815
Bạc Liêu
7113
Thứ hai
21/02/2011
Đồng Tháp
9883
Cà Mau
9792
TP Hồ Chí Minh
1943
Chủ nhật
20/02/2011
Đà Lạt
1960
Kiên Giang
5440
Tiền Giang
1461
Thứ bảy
19/02/2011
TP Hồ Chí Minh
3156
Bình Phước
8667
Long An
3024
Hậu Giang
7595
Thứ sáu
18/02/2011
Bình Dương
6913
Trà Vinh
4072
Vĩnh Long
5902
Thứ năm
17/02/2011
An Giang
8155
Bình Thuận
3349
Tây Ninh
0089
Thứ tư
16/02/2011
Sóc Trăng
2863
Đồng Nai
1623
Cần Thơ
7938
Thứ ba
15/02/2011
Bạc Liêu
3421
Bến Tre
5763
Vũng Tàu
6873
Thứ hai
14/02/2011
Đồng Tháp
1384
Cà Mau
5458
X