Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
07/10/2010
Bình Thuận
9647
An Giang
8827
Tây Ninh
5788
Thứ tư
06/10/2010
Sóc Trăng
9283
Cần Thơ
0692
Đồng Nai
0355
Thứ ba
05/10/2010
Vũng Tàu
9021
Bạc Liêu
6277
Bến Tre
2479
Thứ hai
04/10/2010
Cà Mau
5393
TP Hồ Chí Minh
6471
Đồng Tháp
6988
Chủ nhật
03/10/2010
Kiên Giang
0959
Tiền Giang
8347
Đà Lạt
8588
Thứ bảy
02/10/2010
TP Hồ Chí Minh
4557
Long An
3803
Hậu Giang
8820
Bình Phước
4022
Thứ sáu
01/10/2010
Bình Dương
5148
Trà Vinh
0092
Vĩnh Long
1572
Thứ năm
30/09/2010
An Giang
7604
Tây Ninh
1558
Bình Thuận
3594
Thứ tư
29/09/2010
Đồng Nai
0589
Sóc Trăng
1419
Cần Thơ
9163
Thứ ba
28/09/2010
Vũng Tàu
7217
Bạc Liêu
6676
Bến Tre
5703
Thứ hai
27/09/2010
TP Hồ Chí Minh
2395
Cà Mau
0090
Đồng Tháp
2583
Chủ nhật
26/09/2010
Tiền Giang
3259
Đà Lạt
5390
Kiên Giang
3350
Thứ bảy
25/09/2010
TP Hồ Chí Minh
4379
Hậu Giang
4263
Long An
2950
Bình Phước
1749
Thứ sáu
24/09/2010
Bình Dương
6360
Trà Vinh
4388
Vĩnh Long
9395
Thứ năm
23/09/2010
An Giang
7016
Bình Thuận
3191
Tây Ninh
2646
Thứ tư
22/09/2010
Sóc Trăng
8388
Cần Thơ
0673
Đồng Nai
6875
Thứ ba
21/09/2010
Bến Tre
3151
Vũng Tàu
1143
Bạc Liêu
2366
Thứ hai
20/09/2010
TP Hồ Chí Minh
5436
Đồng Tháp
4062
Cà Mau
3558
Chủ nhật
19/09/2010
Tiền Giang
8925
Đà Lạt
6649
Kiên Giang
4721
Thứ bảy
18/09/2010
Bình Phước
8189
Long An
4393
TP Hồ Chí Minh
7762
Hậu Giang
5894
Thứ sáu
17/09/2010
Vĩnh Long
7730
Bình Dương
1180
Trà Vinh
8604
Thứ năm
16/09/2010
Tây Ninh
7998
An Giang
7394
Bình Thuận
3639
Thứ tư
15/09/2010
Sóc Trăng
5200
Đồng Nai
7743
Cần Thơ
6349
Thứ ba
14/09/2010
Bến Tre
1905
Bạc Liêu
6582
Vũng Tàu
0721
Thứ hai
13/09/2010
Cà Mau
7106
Đồng Tháp
1079
TP Hồ Chí Minh
4849
Chủ nhật
12/09/2010
Đà Lạt
9654
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Thứ bảy
11/09/2010
TP Hồ Chí Minh
0959
Long An
1337
Bình Phước
1884
Hậu Giang
4313
Thứ sáu
10/09/2010
Vĩnh Long
0418
Trà Vinh
9041
Bình Dương
4805
Thứ năm
09/09/2010
Tây Ninh
0554
Bình Thuận
2603
An Giang
4877
Thứ tư
08/09/2010
Sóc Trăng
6115
Cần Thơ
9647
Đồng Nai
7522

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
07/10/2010
Bình Thuận
9647
An Giang
8827
Tây Ninh
5788
Thứ tư
06/10/2010
Sóc Trăng
9283
Cần Thơ
0692
Đồng Nai
0355
Thứ ba
05/10/2010
Vũng Tàu
9021
Bạc Liêu
6277
Bến Tre
2479
Thứ hai
04/10/2010
Cà Mau
5393
TP Hồ Chí Minh
6471
Đồng Tháp
6988
Chủ nhật
03/10/2010
Kiên Giang
0959
Tiền Giang
8347
Đà Lạt
8588
Thứ bảy
02/10/2010
TP Hồ Chí Minh
4557
Long An
3803
Hậu Giang
8820
Bình Phước
4022
Thứ sáu
01/10/2010
Bình Dương
5148
Trà Vinh
0092
Vĩnh Long
1572
Thứ năm
30/09/2010
An Giang
7604
Tây Ninh
1558
Bình Thuận
3594
Thứ tư
29/09/2010
Đồng Nai
0589
Sóc Trăng
1419
Cần Thơ
9163
Thứ ba
28/09/2010
Vũng Tàu
7217
Bạc Liêu
6676
Bến Tre
5703
Thứ hai
27/09/2010
TP Hồ Chí Minh
2395
Cà Mau
0090
Đồng Tháp
2583
Chủ nhật
26/09/2010
Tiền Giang
3259
Đà Lạt
5390
Kiên Giang
3350
Thứ bảy
25/09/2010
TP Hồ Chí Minh
4379
Hậu Giang
4263
Long An
2950
Bình Phước
1749
Thứ sáu
24/09/2010
Bình Dương
6360
Trà Vinh
4388
Vĩnh Long
9395
Thứ năm
23/09/2010
An Giang
7016
Bình Thuận
3191
Tây Ninh
2646
Thứ tư
22/09/2010
Sóc Trăng
8388
Cần Thơ
0673
Đồng Nai
6875
Thứ ba
21/09/2010
Bến Tre
3151
Vũng Tàu
1143
Bạc Liêu
2366
Thứ hai
20/09/2010
TP Hồ Chí Minh
5436
Đồng Tháp
4062
Cà Mau
3558
Chủ nhật
19/09/2010
Tiền Giang
8925
Đà Lạt
6649
Kiên Giang
4721
Thứ bảy
18/09/2010
Bình Phước
8189
Long An
4393
TP Hồ Chí Minh
7762
Hậu Giang
5894
Thứ sáu
17/09/2010
Vĩnh Long
7730
Bình Dương
1180
Trà Vinh
8604
Thứ năm
16/09/2010
Tây Ninh
7998
An Giang
7394
Bình Thuận
3639
Thứ tư
15/09/2010
Sóc Trăng
5200
Đồng Nai
7743
Cần Thơ
6349
Thứ ba
14/09/2010
Bến Tre
1905
Bạc Liêu
6582
Vũng Tàu
0721
Thứ hai
13/09/2010
Cà Mau
7106
Đồng Tháp
1079
TP Hồ Chí Minh
4849
Chủ nhật
12/09/2010
Đà Lạt
9654
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Thứ bảy
11/09/2010
TP Hồ Chí Minh
0959
Long An
1337
Bình Phước
1884
Hậu Giang
4313
Thứ sáu
10/09/2010
Vĩnh Long
0418
Trà Vinh
9041
Bình Dương
4805
Thứ năm
09/09/2010
Tây Ninh
0554
Bình Thuận
2603
An Giang
4877
Thứ tư
08/09/2010
Sóc Trăng
6115
Cần Thơ
9647
Đồng Nai
7522