Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
13/02/2011
Đà Lạt
7158
Tiền Giang
3245
Kiên Giang
1680
Thứ bảy
12/02/2011
Long An
6903
Bình Phước
7772
Hậu Giang
3242
Thứ sáu
11/02/2011
Trà Vinh
7762
Bình Dương
4100
Vĩnh Long
2292
Thứ năm
10/02/2011
An Giang
7161
Tây Ninh
8624
Bình Thuận
2253
Thứ tư
09/02/2011
Đồng Nai
8382
Sóc Trăng
2213
Cần Thơ
9336
Thứ ba
08/02/2011
Bến Tre
1387
Bạc Liêu
2773
Vũng Tàu
0209
Thứ hai
07/02/2011
Đồng Tháp
6372
Cà Mau
4218
Chủ nhật
06/02/2011
Tiền Giang
3997
Đà Lạt
0495
Kiên Giang
6112
Thứ bảy
05/02/2011
Bình Phước
3406
Hậu Giang
5469
Long An
6969
Thứ sáu
04/02/2011
Vĩnh Long
8327
Bình Dương
4568
Trà Vinh
9251
Thứ năm
03/02/2011
Tây Ninh
7235
An Giang
2935
Bình Thuận
9368
Thứ tư
02/02/2011
Sóc Trăng
2265
Cần Thơ
4944
Đồng Nai
2226
Thứ ba
01/02/2011
Bạc Liêu
7598
Vũng Tàu
5354
Bến Tre
8778
Thứ hai
31/01/2011
Cà Mau
9554
Đồng Tháp
9336
Chủ nhật
30/01/2011
Kiên Giang
8371
Đà Lạt
3114
Tiền Giang
7751
Thứ bảy
29/01/2011
Bình Phước
8724
Hậu Giang
7842
Long An
3474
Thứ sáu
28/01/2011
Bình Dương
7675
Trà Vinh
5258
Vĩnh Long
6555
Thứ năm
27/01/2011
Bình Thuận
7611
An Giang
9430
Tây Ninh
2672
Thứ tư
26/01/2011
Cần Thơ
0800
Đồng Nai
3867
Sóc Trăng
6602
Thứ ba
25/01/2011
Vũng Tàu
8083
Bến Tre
7494
Bạc Liêu
4402
Thứ hai
24/01/2011
Đồng Tháp
0737
Cà Mau
2347
Chủ nhật
23/01/2011
Đà Lạt
5310
Tiền Giang
3716
Kiên Giang
5218
Thứ bảy
22/01/2011
Hậu Giang
8132
Bình Phước
5022
Long An
5204
Thứ sáu
21/01/2011
Trà Vinh
6505
Bình Dương
6892
Vĩnh Long
7055
Thứ năm
20/01/2011
Tây Ninh
8884
An Giang
9171
Bình Thuận
5177
Thứ tư
19/01/2011
Cần Thơ
7787
Đồng Nai
4378
Sóc Trăng
2589
Thứ ba
18/01/2011
Vũng Tàu
3279
Bạc Liêu
4103
Bến Tre
5400
Thứ hai
17/01/2011
Đồng Tháp
8194
Cà Mau
1625
Chủ nhật
16/01/2011
Kiên Giang
1285
Tiền Giang
1968
Đà Lạt
3031
Thứ bảy
15/01/2011
Bình Phước
2908
Hậu Giang
3705
Long An
3733

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
13/02/2011
Đà Lạt
7158
Tiền Giang
3245
Kiên Giang
1680
Thứ bảy
12/02/2011
Long An
6903
Bình Phước
7772
Hậu Giang
3242
Thứ sáu
11/02/2011
Trà Vinh
7762
Bình Dương
4100
Vĩnh Long
2292
Thứ năm
10/02/2011
An Giang
7161
Tây Ninh
8624
Bình Thuận
2253
Thứ tư
09/02/2011
Đồng Nai
8382
Sóc Trăng
2213
Cần Thơ
9336
Thứ ba
08/02/2011
Bến Tre
1387
Bạc Liêu
2773
Vũng Tàu
0209
Thứ hai
07/02/2011
Đồng Tháp
6372
Cà Mau
4218
Chủ nhật
06/02/2011
Tiền Giang
3997
Đà Lạt
0495
Kiên Giang
6112
Thứ bảy
05/02/2011
Bình Phước
3406
Hậu Giang
5469
Long An
6969
Thứ sáu
04/02/2011
Vĩnh Long
8327
Bình Dương
4568
Trà Vinh
9251
Thứ năm
03/02/2011
Tây Ninh
7235
An Giang
2935
Bình Thuận
9368
Thứ tư
02/02/2011
Sóc Trăng
2265
Cần Thơ
4944
Đồng Nai
2226
Thứ ba
01/02/2011
Bạc Liêu
7598
Vũng Tàu
5354
Bến Tre
8778
Thứ hai
31/01/2011
Cà Mau
9554
Đồng Tháp
9336
Chủ nhật
30/01/2011
Kiên Giang
8371
Đà Lạt
3114
Tiền Giang
7751
Thứ bảy
29/01/2011
Bình Phước
8724
Hậu Giang
7842
Long An
3474
Thứ sáu
28/01/2011
Bình Dương
7675
Trà Vinh
5258
Vĩnh Long
6555
Thứ năm
27/01/2011
Bình Thuận
7611
An Giang
9430
Tây Ninh
2672
Thứ tư
26/01/2011
Cần Thơ
0800
Đồng Nai
3867
Sóc Trăng
6602
Thứ ba
25/01/2011
Vũng Tàu
8083
Bến Tre
7494
Bạc Liêu
4402
Thứ hai
24/01/2011
Đồng Tháp
0737
Cà Mau
2347
Chủ nhật
23/01/2011
Đà Lạt
5310
Tiền Giang
3716
Kiên Giang
5218
Thứ bảy
22/01/2011
Hậu Giang
8132
Bình Phước
5022
Long An
5204
Thứ sáu
21/01/2011
Trà Vinh
6505
Bình Dương
6892
Vĩnh Long
7055
Thứ năm
20/01/2011
Tây Ninh
8884
An Giang
9171
Bình Thuận
5177
Thứ tư
19/01/2011
Cần Thơ
7787
Đồng Nai
4378
Sóc Trăng
2589
Thứ ba
18/01/2011
Vũng Tàu
3279
Bạc Liêu
4103
Bến Tre
5400
Thứ hai
17/01/2011
Đồng Tháp
8194
Cà Mau
1625
Chủ nhật
16/01/2011
Kiên Giang
1285
Tiền Giang
1968
Đà Lạt
3031
Thứ bảy
15/01/2011
Bình Phước
2908
Hậu Giang
3705
Long An
3733
X