Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
04/04/2021
Tiền Giang
2642
Kiên Giang
8875
Đà Lạt
2121
Thứ bảy
03/04/2021
Long An
8301
TP Hồ Chí Minh
8545
Hậu Giang
5367
Bình Phước
6244
Thứ sáu
02/04/2021
Vĩnh Long
2879
Trà Vinh
7293
Bình Dương
2731
Thứ năm
01/04/2021
Tây Ninh
9949
Bình Thuận
5698
An Giang
8671
Thứ tư
31/03/2021
Sóc Trăng
4160
Đồng Nai
7023
Cần Thơ
4712
Thứ ba
30/03/2021
Vũng Tàu
0462
Bến Tre
5974
Bạc Liêu
2666
Thứ hai
29/03/2021
TP Hồ Chí Minh
5063
Đồng Tháp
2804
Cà Mau
3901
Chủ nhật
28/03/2021
Tiền Giang
7797
Kiên Giang
5100
Đà Lạt
4802
Thứ bảy
27/03/2021
Long An
7064
TP Hồ Chí Minh
6162
Hậu Giang
6867
Bình Phước
3310
Thứ sáu
26/03/2021
Vĩnh Long
7037
Trà Vinh
8620
Bình Dương
4052
Thứ năm
25/03/2021
Tây Ninh
6329
Bình Thuận
0917
An Giang
9342
Thứ tư
24/03/2021
Sóc Trăng
2989
Đồng Nai
7371
Cần Thơ
3902
Thứ ba
23/03/2021
Vũng Tàu
7871
Bến Tre
3014
Bạc Liêu
5303
Thứ hai
22/03/2021
TP Hồ Chí Minh
9690
Đồng Tháp
3403
Cà Mau
3645
Chủ nhật
21/03/2021
Tiền Giang
9158
Kiên Giang
1739
Đà Lạt
1616
Thứ bảy
20/03/2021
Long An
9969
TP Hồ Chí Minh
7232
Hậu Giang
4066
Bình Phước
5496
Thứ sáu
19/03/2021
Vĩnh Long
1189
Trà Vinh
1339
Bình Dương
4710
Thứ năm
18/03/2021
Tây Ninh
2982
Bình Thuận
7373
An Giang
6518
Thứ tư
17/03/2021
Sóc Trăng
2433
Đồng Nai
8005
Cần Thơ
1619
Thứ ba
16/03/2021
Vũng Tàu
4331
Bến Tre
4299
Bạc Liêu
6044
Thứ hai
15/03/2021
TP Hồ Chí Minh
6303
Đồng Tháp
7982
Cà Mau
0035
Chủ nhật
14/03/2021
Tiền Giang
1587
Kiên Giang
7938
Đà Lạt
4494
Thứ bảy
13/03/2021
Long An
4877
TP Hồ Chí Minh
6541
Hậu Giang
1857
Bình Phước
4709
Thứ sáu
12/03/2021
Vĩnh Long
4990
Trà Vinh
3104
Bình Dương
0124
Thứ năm
11/03/2021
Tây Ninh
6876
Bình Thuận
5619
An Giang
0471
Thứ tư
10/03/2021
Sóc Trăng
1283
Đồng Nai
3927
Cần Thơ
8180
Thứ ba
09/03/2021
Vũng Tàu
7434
Bến Tre
6691
Bạc Liêu
3326
Thứ hai
08/03/2021
TP Hồ Chí Minh
6456
Đồng Tháp
7858
Cà Mau
1800
Chủ nhật
07/03/2021
Tiền Giang
3991
Kiên Giang
4346
Đà Lạt
1036
Thứ bảy
06/03/2021
Long An
4809
TP Hồ Chí Minh
5550
Hậu Giang
9392
Bình Phước
2701

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
04/04/2021
Tiền Giang
2642
Kiên Giang
8875
Đà Lạt
2121
Thứ bảy
03/04/2021
Long An
8301
TP Hồ Chí Minh
8545
Hậu Giang
5367
Bình Phước
6244
Thứ sáu
02/04/2021
Vĩnh Long
2879
Trà Vinh
7293
Bình Dương
2731
Thứ năm
01/04/2021
Tây Ninh
9949
Bình Thuận
5698
An Giang
8671
Thứ tư
31/03/2021
Sóc Trăng
4160
Đồng Nai
7023
Cần Thơ
4712
Thứ ba
30/03/2021
Vũng Tàu
0462
Bến Tre
5974
Bạc Liêu
2666
Thứ hai
29/03/2021
TP Hồ Chí Minh
5063
Đồng Tháp
2804
Cà Mau
3901
Chủ nhật
28/03/2021
Tiền Giang
7797
Kiên Giang
5100
Đà Lạt
4802
Thứ bảy
27/03/2021
Long An
7064
TP Hồ Chí Minh
6162
Hậu Giang
6867
Bình Phước
3310
Thứ sáu
26/03/2021
Vĩnh Long
7037
Trà Vinh
8620
Bình Dương
4052
Thứ năm
25/03/2021
Tây Ninh
6329
Bình Thuận
0917
An Giang
9342
Thứ tư
24/03/2021
Sóc Trăng
2989
Đồng Nai
7371
Cần Thơ
3902
Thứ ba
23/03/2021
Vũng Tàu
7871
Bến Tre
3014
Bạc Liêu
5303
Thứ hai
22/03/2021
TP Hồ Chí Minh
9690
Đồng Tháp
3403
Cà Mau
3645
Chủ nhật
21/03/2021
Tiền Giang
9158
Kiên Giang
1739
Đà Lạt
1616
Thứ bảy
20/03/2021
Long An
9969
TP Hồ Chí Minh
7232
Hậu Giang
4066
Bình Phước
5496
Thứ sáu
19/03/2021
Vĩnh Long
1189
Trà Vinh
1339
Bình Dương
4710
Thứ năm
18/03/2021
Tây Ninh
2982
Bình Thuận
7373
An Giang
6518
Thứ tư
17/03/2021
Sóc Trăng
2433
Đồng Nai
8005
Cần Thơ
1619
Thứ ba
16/03/2021
Vũng Tàu
4331
Bến Tre
4299
Bạc Liêu
6044
Thứ hai
15/03/2021
TP Hồ Chí Minh
6303
Đồng Tháp
7982
Cà Mau
0035
Chủ nhật
14/03/2021
Tiền Giang
1587
Kiên Giang
7938
Đà Lạt
4494
Thứ bảy
13/03/2021
Long An
4877
TP Hồ Chí Minh
6541
Hậu Giang
1857
Bình Phước
4709
Thứ sáu
12/03/2021
Vĩnh Long
4990
Trà Vinh
3104
Bình Dương
0124
Thứ năm
11/03/2021
Tây Ninh
6876
Bình Thuận
5619
An Giang
0471
Thứ tư
10/03/2021
Sóc Trăng
1283
Đồng Nai
3927
Cần Thơ
8180
Thứ ba
09/03/2021
Vũng Tàu
7434
Bến Tre
6691
Bạc Liêu
3326
Thứ hai
08/03/2021
TP Hồ Chí Minh
6456
Đồng Tháp
7858
Cà Mau
1800
Chủ nhật
07/03/2021
Tiền Giang
3991
Kiên Giang
4346
Đà Lạt
1036
Thứ bảy
06/03/2021
Long An
4809
TP Hồ Chí Minh
5550
Hậu Giang
9392
Bình Phước
2701
X