Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
02/11/2010
Bạc Liêu
3339
Vũng Tàu
1190
Bến Tre
9600
Thứ hai
01/11/2010
Cà Mau
7294
Đồng Tháp
5881
TP Hồ Chí Minh
1730
Chủ nhật
31/10/2010
Tiền Giang
2315
Đà Lạt
6248
Kiên Giang
5895
Thứ bảy
30/10/2010
TP Hồ Chí Minh
5777
Hậu Giang
3238
Bình Phước
0729
Long An
9447
Thứ sáu
29/10/2010
Bình Dương
6521
Trà Vinh
9999
Vĩnh Long
6530
Thứ năm
28/10/2010
Tây Ninh
4348
Bình Thuận
2134
An Giang
1295
Thứ tư
27/10/2010
Sóc Trăng
2021
Cần Thơ
2659
Đồng Nai
3109
Thứ ba
26/10/2010
Vũng Tàu
1285
Bạc Liêu
0553
Bến Tre
2399
Thứ hai
25/10/2010
Đồng Tháp
0661
TP Hồ Chí Minh
3777
Cà Mau
6892
Chủ nhật
24/10/2010
Kiên Giang
5204
Tiền Giang
6047
Đà Lạt
6559
Thứ bảy
23/10/2010
Hậu Giang
0287
TP Hồ Chí Minh
7754
Bình Phước
0742
Long An
4840
Thứ sáu
22/10/2010
Trà Vinh
8596
Vĩnh Long
4945
Bình Dương
7228
Thứ năm
21/10/2010
An Giang
5220
Tây Ninh
4146
Bình Thuận
8110
Thứ tư
20/10/2010
Đồng Nai
1477
Cần Thơ
1949
Sóc Trăng
0148
Thứ ba
19/10/2010
Vũng Tàu
1124
Bạc Liêu
1079
Bến Tre
1263
Thứ hai
18/10/2010
TP Hồ Chí Minh
9339
Cà Mau
5666
Đồng Tháp
1367
Chủ nhật
17/10/2010
Kiên Giang
3311
Đà Lạt
3692
Tiền Giang
4371
Thứ bảy
16/10/2010
Long An
8053
Bình Phước
9908
TP Hồ Chí Minh
0029
Hậu Giang
7939
Thứ sáu
15/10/2010
Trà Vinh
4519
Vĩnh Long
5195
Bình Dương
8432
Thứ năm
14/10/2010
Bình Thuận
0748
Tây Ninh
8715
An Giang
8351
Thứ tư
13/10/2010
Cần Thơ
2289
Sóc Trăng
8645
Đồng Nai
0031
Thứ ba
12/10/2010
Vũng Tàu
1181
Bạc Liêu
5822
Bến Tre
7374
Thứ hai
11/10/2010
Đồng Tháp
5659
Cà Mau
9439
TP Hồ Chí Minh
4334
Chủ nhật
10/10/2010
Kiên Giang
2766
Đà Lạt
2906
Tiền Giang
6601
Thứ bảy
09/10/2010
Bình Phước
5208
Long An
9616
TP Hồ Chí Minh
8796
Hậu Giang
8735
Thứ sáu
08/10/2010
Trà Vinh
5856
Bình Dương
7907
Vĩnh Long
5875
Thứ năm
07/10/2010
Bình Thuận
9647
An Giang
8827
Tây Ninh
5788
Thứ tư
06/10/2010
Sóc Trăng
9283
Cần Thơ
0692
Đồng Nai
0355
Thứ ba
05/10/2010
Vũng Tàu
9021
Bạc Liêu
6277
Bến Tre
2479
Thứ hai
04/10/2010
Cà Mau
5393
TP Hồ Chí Minh
6471
Đồng Tháp
6988

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
02/11/2010
Bạc Liêu
3339
Vũng Tàu
1190
Bến Tre
9600
Thứ hai
01/11/2010
Cà Mau
7294
Đồng Tháp
5881
TP Hồ Chí Minh
1730
Chủ nhật
31/10/2010
Tiền Giang
2315
Đà Lạt
6248
Kiên Giang
5895
Thứ bảy
30/10/2010
TP Hồ Chí Minh
5777
Hậu Giang
3238
Bình Phước
0729
Long An
9447
Thứ sáu
29/10/2010
Bình Dương
6521
Trà Vinh
9999
Vĩnh Long
6530
Thứ năm
28/10/2010
Tây Ninh
4348
Bình Thuận
2134
An Giang
1295
Thứ tư
27/10/2010
Sóc Trăng
2021
Cần Thơ
2659
Đồng Nai
3109
Thứ ba
26/10/2010
Vũng Tàu
1285
Bạc Liêu
0553
Bến Tre
2399
Thứ hai
25/10/2010
Đồng Tháp
0661
TP Hồ Chí Minh
3777
Cà Mau
6892
Chủ nhật
24/10/2010
Kiên Giang
5204
Tiền Giang
6047
Đà Lạt
6559
Thứ bảy
23/10/2010
Hậu Giang
0287
TP Hồ Chí Minh
7754
Bình Phước
0742
Long An
4840
Thứ sáu
22/10/2010
Trà Vinh
8596
Vĩnh Long
4945
Bình Dương
7228
Thứ năm
21/10/2010
An Giang
5220
Tây Ninh
4146
Bình Thuận
8110
Thứ tư
20/10/2010
Đồng Nai
1477
Cần Thơ
1949
Sóc Trăng
0148
Thứ ba
19/10/2010
Vũng Tàu
1124
Bạc Liêu
1079
Bến Tre
1263
Thứ hai
18/10/2010
TP Hồ Chí Minh
9339
Cà Mau
5666
Đồng Tháp
1367
Chủ nhật
17/10/2010
Kiên Giang
3311
Đà Lạt
3692
Tiền Giang
4371
Thứ bảy
16/10/2010
Long An
8053
Bình Phước
9908
TP Hồ Chí Minh
0029
Hậu Giang
7939
Thứ sáu
15/10/2010
Trà Vinh
4519
Vĩnh Long
5195
Bình Dương
8432
Thứ năm
14/10/2010
Bình Thuận
0748
Tây Ninh
8715
An Giang
8351
Thứ tư
13/10/2010
Cần Thơ
2289
Sóc Trăng
8645
Đồng Nai
0031
Thứ ba
12/10/2010
Vũng Tàu
1181
Bạc Liêu
5822
Bến Tre
7374
Thứ hai
11/10/2010
Đồng Tháp
5659
Cà Mau
9439
TP Hồ Chí Minh
4334
Chủ nhật
10/10/2010
Kiên Giang
2766
Đà Lạt
2906
Tiền Giang
6601
Thứ bảy
09/10/2010
Bình Phước
5208
Long An
9616
TP Hồ Chí Minh
8796
Hậu Giang
8735
Thứ sáu
08/10/2010
Trà Vinh
5856
Bình Dương
7907
Vĩnh Long
5875
Thứ năm
07/10/2010
Bình Thuận
9647
An Giang
8827
Tây Ninh
5788
Thứ tư
06/10/2010
Sóc Trăng
9283
Cần Thơ
0692
Đồng Nai
0355
Thứ ba
05/10/2010
Vũng Tàu
9021
Bạc Liêu
6277
Bến Tre
2479
Thứ hai
04/10/2010
Cà Mau
5393
TP Hồ Chí Minh
6471
Đồng Tháp
6988
X