Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
09/07/2010
Trà Vinh
1006
Bình Dương
0095
Vĩnh Long
1020
Thứ năm
08/07/2010
An Giang
8137
Bình Thuận
2442
Tây Ninh
6944
Thứ tư
07/07/2010
Sóc Trăng
2040
Cần Thơ
8987
Đồng Nai
6267
Thứ ba
06/07/2010
Bến Tre
8646
Vũng Tàu
1877
Bạc Liêu
3123
Thứ hai
05/07/2010
Đồng Tháp
8490
Cà Mau
1431
TP Hồ Chí Minh
0878
Chủ nhật
04/07/2010
Tiền Giang
9646
Kiên Giang
5381
Đà Lạt
6644
Thứ bảy
03/07/2010
Hậu Giang
6970
Bình Phước
8973
TP Hồ Chí Minh
9359
Long An
5919
Thứ sáu
02/07/2010
Bình Dương
3461
Trà Vinh
6056
Vĩnh Long
2235
Thứ năm
01/07/2010
Bình Thuận
7330
Tây Ninh
7151
An Giang
7396
Thứ tư
30/06/2010
Sóc Trăng
0267
Cần Thơ
2673
Đồng Nai
5988
Thứ ba
29/06/2010
Bạc Liêu
9095
Vũng Tàu
6124
Bến Tre
6015
Thứ hai
28/06/2010
Đồng Tháp
1895
TP Hồ Chí Minh
0453
Cà Mau
4084
Chủ nhật
27/06/2010
Tiền Giang
3694
Đà Lạt
5747
Kiên Giang
0826
Thứ bảy
26/06/2010
Bình Phước
3039
Hậu Giang
5402
Long An
4672
TP Hồ Chí Minh
1343
Thứ sáu
25/06/2010
Bình Dương
5325
Vĩnh Long
3903
Trà Vinh
5739
Thứ năm
24/06/2010
Tây Ninh
5468
An Giang
1243
Bình Thuận
4906
Thứ tư
23/06/2010
Cần Thơ
3126
Đồng Nai
8262
Sóc Trăng
7046
Thứ ba
22/06/2010
Bến Tre
3877
Bạc Liêu
9853
Vũng Tàu
7634
Thứ hai
21/06/2010
Đồng Tháp
4790
Cà Mau
2489
TP Hồ Chí Minh
1269
Chủ nhật
20/06/2010
Đà Lạt
8630
Kiên Giang
3174
Tiền Giang
3756
Thứ bảy
19/06/2010
Bình Phước
2169
TP Hồ Chí Minh
1061
Hậu Giang
1050
Long An
9134
Thứ sáu
18/06/2010
Bình Dương
7541
Trà Vinh
4440
Vĩnh Long
7791
Thứ năm
17/06/2010
Bình Thuận
4028
An Giang
6699
Tây Ninh
9358
Thứ tư
16/06/2010
Cần Thơ
7514
Đồng Nai
8388
Sóc Trăng
0663
Thứ ba
15/06/2010
Vũng Tàu
7247
Bến Tre
4435
Bạc Liêu
5989
Thứ hai
14/06/2010
Cà Mau
6968
TP Hồ Chí Minh
0721
Đồng Tháp
3622
Chủ nhật
13/06/2010
Đà Lạt
4844
Kiên Giang
9801
Tiền Giang
7199
Thứ bảy
12/06/2010
TP Hồ Chí Minh
3186
Bình Phước
4756
Long An
8089
Hậu Giang
6865
Thứ sáu
11/06/2010
Trà Vinh
5508
Bình Dương
8507
Vĩnh Long
4971
Thứ năm
10/06/2010
Tây Ninh
5738
An Giang
9834
Bình Thuận
2780

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
09/07/2010
Trà Vinh
1006
Bình Dương
0095
Vĩnh Long
1020
Thứ năm
08/07/2010
An Giang
8137
Bình Thuận
2442
Tây Ninh
6944
Thứ tư
07/07/2010
Sóc Trăng
2040
Cần Thơ
8987
Đồng Nai
6267
Thứ ba
06/07/2010
Bến Tre
8646
Vũng Tàu
1877
Bạc Liêu
3123
Thứ hai
05/07/2010
Đồng Tháp
8490
Cà Mau
1431
TP Hồ Chí Minh
0878
Chủ nhật
04/07/2010
Tiền Giang
9646
Kiên Giang
5381
Đà Lạt
6644
Thứ bảy
03/07/2010
Hậu Giang
6970
Bình Phước
8973
TP Hồ Chí Minh
9359
Long An
5919
Thứ sáu
02/07/2010
Bình Dương
3461
Trà Vinh
6056
Vĩnh Long
2235
Thứ năm
01/07/2010
Bình Thuận
7330
Tây Ninh
7151
An Giang
7396
Thứ tư
30/06/2010
Sóc Trăng
0267
Cần Thơ
2673
Đồng Nai
5988
Thứ ba
29/06/2010
Bạc Liêu
9095
Vũng Tàu
6124
Bến Tre
6015
Thứ hai
28/06/2010
Đồng Tháp
1895
TP Hồ Chí Minh
0453
Cà Mau
4084
Chủ nhật
27/06/2010
Tiền Giang
3694
Đà Lạt
5747
Kiên Giang
0826
Thứ bảy
26/06/2010
Bình Phước
3039
Hậu Giang
5402
Long An
4672
TP Hồ Chí Minh
1343
Thứ sáu
25/06/2010
Bình Dương
5325
Vĩnh Long
3903
Trà Vinh
5739
Thứ năm
24/06/2010
Tây Ninh
5468
An Giang
1243
Bình Thuận
4906
Thứ tư
23/06/2010
Cần Thơ
3126
Đồng Nai
8262
Sóc Trăng
7046
Thứ ba
22/06/2010
Bến Tre
3877
Bạc Liêu
9853
Vũng Tàu
7634
Thứ hai
21/06/2010
Đồng Tháp
4790
Cà Mau
2489
TP Hồ Chí Minh
1269
Chủ nhật
20/06/2010
Đà Lạt
8630
Kiên Giang
3174
Tiền Giang
3756
Thứ bảy
19/06/2010
Bình Phước
2169
TP Hồ Chí Minh
1061
Hậu Giang
1050
Long An
9134
Thứ sáu
18/06/2010
Bình Dương
7541
Trà Vinh
4440
Vĩnh Long
7791
Thứ năm
17/06/2010
Bình Thuận
4028
An Giang
6699
Tây Ninh
9358
Thứ tư
16/06/2010
Cần Thơ
7514
Đồng Nai
8388
Sóc Trăng
0663
Thứ ba
15/06/2010
Vũng Tàu
7247
Bến Tre
4435
Bạc Liêu
5989
Thứ hai
14/06/2010
Cà Mau
6968
TP Hồ Chí Minh
0721
Đồng Tháp
3622
Chủ nhật
13/06/2010
Đà Lạt
4844
Kiên Giang
9801
Tiền Giang
7199
Thứ bảy
12/06/2010
TP Hồ Chí Minh
3186
Bình Phước
4756
Long An
8089
Hậu Giang
6865
Thứ sáu
11/06/2010
Trà Vinh
5508
Bình Dương
8507
Vĩnh Long
4971
Thứ năm
10/06/2010
Tây Ninh
5738
An Giang
9834
Bình Thuận
2780