Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
03/09/2010
Vĩnh Long
5886
Bình Dương
3301
Trà Vinh
7408
Thứ năm
02/09/2010
An Giang
2058
Bình Thuận
3200
Tây Ninh
4131
Thứ tư
01/09/2010
Cần Thơ
5646
Đồng Nai
6669
Sóc Trăng
8001
Thứ ba
31/08/2010
Vũng Tàu
1382
Bến Tre
1462
Bạc Liêu
4880
Thứ hai
30/08/2010
Cà Mau
2052
TP Hồ Chí Minh
7280
Đồng Tháp
3633
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Thứ bảy
28/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2530
Long An
3028
Bình Phước
3240
Hậu Giang
8422
Thứ sáu
27/08/2010
Vĩnh Long
7205
Bình Dương
7329
Trà Vinh
1037
Thứ năm
26/08/2010
An Giang
1388
Bình Thuận
4460
Tây Ninh
7199
Thứ tư
25/08/2010
Cần Thơ
1800
Đồng Nai
3452
Sóc Trăng
5673
Thứ ba
24/08/2010
Bạc Liêu
5403
Vũng Tàu
0912
Bến Tre
4811
Thứ hai
23/08/2010
Cà Mau
6664
Đồng Tháp
5103
TP Hồ Chí Minh
0593
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Đà Lạt
3550
Kiên Giang
8089
Thứ bảy
21/08/2010
Long An
4956
Hậu Giang
5593
TP Hồ Chí Minh
3522
Bình Phước
3066
Thứ sáu
20/08/2010
Bình Dương
9264
Vĩnh Long
2559
Trà Vinh
5769
Thứ năm
19/08/2010
Tây Ninh
3304
An Giang
8521
Bình Thuận
2765
Thứ tư
18/08/2010
Cần Thơ
3614
Sóc Trăng
8644
Đồng Nai
6639
Thứ ba
17/08/2010
Bến Tre
0432
Bạc Liêu
7634
Vũng Tàu
1434
Thứ hai
16/08/2010
Đồng Tháp
8503
Cà Mau
2015
TP Hồ Chí Minh
1146
Chủ nhật
15/08/2010
Kiên Giang
6267
Đà Lạt
9338
Tiền Giang
6836
Thứ bảy
14/08/2010
Bình Phước
0233
TP Hồ Chí Minh
0088
Long An
4405
Hậu Giang
3672
Thứ sáu
13/08/2010
Bình Dương
8113
Trà Vinh
4778
Vĩnh Long
1548
Thứ năm
12/08/2010
An Giang
3446
Bình Thuận
0464
Tây Ninh
0534
Thứ tư
11/08/2010
Đồng Nai
2169
Cần Thơ
2324
Sóc Trăng
1944
Thứ ba
10/08/2010
Bến Tre
9733
Bạc Liêu
4293
Vũng Tàu
6904
Thứ hai
09/08/2010
Đồng Tháp
3360
Cà Mau
3379
TP Hồ Chí Minh
6501
Chủ nhật
08/08/2010
Đà Lạt
9150
Kiên Giang
9286
Tiền Giang
9898
Thứ bảy
07/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2799
Long An
1974
Bình Phước
4548
Hậu Giang
3932
Thứ sáu
06/08/2010
Vĩnh Long
9763
Bình Dương
4638
Trà Vinh
4833
Thứ năm
05/08/2010
Tây Ninh
7947
Bình Thuận
1243
An Giang
5016

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
03/09/2010
Vĩnh Long
5886
Bình Dương
3301
Trà Vinh
7408
Thứ năm
02/09/2010
An Giang
2058
Bình Thuận
3200
Tây Ninh
4131
Thứ tư
01/09/2010
Cần Thơ
5646
Đồng Nai
6669
Sóc Trăng
8001
Thứ ba
31/08/2010
Vũng Tàu
1382
Bến Tre
1462
Bạc Liêu
4880
Thứ hai
30/08/2010
Cà Mau
2052
TP Hồ Chí Minh
7280
Đồng Tháp
3633
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Thứ bảy
28/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2530
Long An
3028
Bình Phước
3240
Hậu Giang
8422
Thứ sáu
27/08/2010
Vĩnh Long
7205
Bình Dương
7329
Trà Vinh
1037
Thứ năm
26/08/2010
An Giang
1388
Bình Thuận
4460
Tây Ninh
7199
Thứ tư
25/08/2010
Cần Thơ
1800
Đồng Nai
3452
Sóc Trăng
5673
Thứ ba
24/08/2010
Bạc Liêu
5403
Vũng Tàu
0912
Bến Tre
4811
Thứ hai
23/08/2010
Cà Mau
6664
Đồng Tháp
5103
TP Hồ Chí Minh
0593
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Đà Lạt
3550
Kiên Giang
8089
Thứ bảy
21/08/2010
Long An
4956
Hậu Giang
5593
TP Hồ Chí Minh
3522
Bình Phước
3066
Thứ sáu
20/08/2010
Bình Dương
9264
Vĩnh Long
2559
Trà Vinh
5769
Thứ năm
19/08/2010
Tây Ninh
3304
An Giang
8521
Bình Thuận
2765
Thứ tư
18/08/2010
Cần Thơ
3614
Sóc Trăng
8644
Đồng Nai
6639
Thứ ba
17/08/2010
Bến Tre
0432
Bạc Liêu
7634
Vũng Tàu
1434
Thứ hai
16/08/2010
Đồng Tháp
8503
Cà Mau
2015
TP Hồ Chí Minh
1146
Chủ nhật
15/08/2010
Kiên Giang
6267
Đà Lạt
9338
Tiền Giang
6836
Thứ bảy
14/08/2010
Bình Phước
0233
TP Hồ Chí Minh
0088
Long An
4405
Hậu Giang
3672
Thứ sáu
13/08/2010
Bình Dương
8113
Trà Vinh
4778
Vĩnh Long
1548
Thứ năm
12/08/2010
An Giang
3446
Bình Thuận
0464
Tây Ninh
0534
Thứ tư
11/08/2010
Đồng Nai
2169
Cần Thơ
2324
Sóc Trăng
1944
Thứ ba
10/08/2010
Bến Tre
9733
Bạc Liêu
4293
Vũng Tàu
6904
Thứ hai
09/08/2010
Đồng Tháp
3360
Cà Mau
3379
TP Hồ Chí Minh
6501
Chủ nhật
08/08/2010
Đà Lạt
9150
Kiên Giang
9286
Tiền Giang
9898
Thứ bảy
07/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2799
Long An
1974
Bình Phước
4548
Hậu Giang
3932
Thứ sáu
06/08/2010
Vĩnh Long
9763
Bình Dương
4638
Trà Vinh
4833
Thứ năm
05/08/2010
Tây Ninh
7947
Bình Thuận
1243
An Giang
5016
X