Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
16/09/2010
Tây Ninh
7998
An Giang
7394
Bình Thuận
3639
Thứ tư
15/09/2010
Sóc Trăng
5200
Đồng Nai
7743
Cần Thơ
6349
Thứ ba
14/09/2010
Bến Tre
1905
Bạc Liêu
6582
Vũng Tàu
0721
Thứ hai
13/09/2010
Cà Mau
7106
Đồng Tháp
1079
TP Hồ Chí Minh
4849
Chủ nhật
12/09/2010
Đà Lạt
9654
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Thứ bảy
11/09/2010
TP Hồ Chí Minh
0959
Long An
1337
Bình Phước
1884
Hậu Giang
4313
Thứ sáu
10/09/2010
Vĩnh Long
0418
Trà Vinh
9041
Bình Dương
4805
Thứ năm
09/09/2010
Tây Ninh
0554
Bình Thuận
2603
An Giang
4877
Thứ tư
08/09/2010
Sóc Trăng
6115
Cần Thơ
9647
Đồng Nai
7522
Thứ ba
07/09/2010
Bạc Liêu
1721
Vũng Tàu
3306
Bến Tre
8267
Thứ hai
06/09/2010
Đồng Tháp
8144
Cà Mau
8366
TP Hồ Chí Minh
8081
Chủ nhật
05/09/2010
Kiên Giang
3154
Tiền Giang
1390
Đà Lạt
6263
Thứ bảy
04/09/2010
Hậu Giang
8810
Bình Phước
7518
TP Hồ Chí Minh
5199
Long An
2656
Thứ sáu
03/09/2010
Vĩnh Long
5886
Bình Dương
3301
Trà Vinh
7408
Thứ năm
02/09/2010
An Giang
2058
Bình Thuận
3200
Tây Ninh
4131
Thứ tư
01/09/2010
Cần Thơ
5646
Đồng Nai
6669
Sóc Trăng
8001
Thứ ba
31/08/2010
Vũng Tàu
1382
Bến Tre
1462
Bạc Liêu
4880
Thứ hai
30/08/2010
Cà Mau
2052
TP Hồ Chí Minh
7280
Đồng Tháp
3633
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Thứ bảy
28/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2530
Long An
3028
Bình Phước
3240
Hậu Giang
8422
Thứ sáu
27/08/2010
Vĩnh Long
7205
Bình Dương
7329
Trà Vinh
1037
Thứ năm
26/08/2010
An Giang
1388
Bình Thuận
4460
Tây Ninh
7199
Thứ tư
25/08/2010
Cần Thơ
1800
Đồng Nai
3452
Sóc Trăng
5673
Thứ ba
24/08/2010
Bạc Liêu
5403
Vũng Tàu
0912
Bến Tre
4811
Thứ hai
23/08/2010
Cà Mau
6664
Đồng Tháp
5103
TP Hồ Chí Minh
0593
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Đà Lạt
3550
Kiên Giang
8089
Thứ bảy
21/08/2010
Long An
4956
Hậu Giang
5593
TP Hồ Chí Minh
3522
Bình Phước
3066
Thứ sáu
20/08/2010
Bình Dương
9264
Vĩnh Long
2559
Trà Vinh
5769
Thứ năm
19/08/2010
Tây Ninh
3304
An Giang
8521
Bình Thuận
2765
Thứ tư
18/08/2010
Cần Thơ
3614
Sóc Trăng
8644
Đồng Nai
6639

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
16/09/2010
Tây Ninh
7998
An Giang
7394
Bình Thuận
3639
Thứ tư
15/09/2010
Sóc Trăng
5200
Đồng Nai
7743
Cần Thơ
6349
Thứ ba
14/09/2010
Bến Tre
1905
Bạc Liêu
6582
Vũng Tàu
0721
Thứ hai
13/09/2010
Cà Mau
7106
Đồng Tháp
1079
TP Hồ Chí Minh
4849
Chủ nhật
12/09/2010
Đà Lạt
9654
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Thứ bảy
11/09/2010
TP Hồ Chí Minh
0959
Long An
1337
Bình Phước
1884
Hậu Giang
4313
Thứ sáu
10/09/2010
Vĩnh Long
0418
Trà Vinh
9041
Bình Dương
4805
Thứ năm
09/09/2010
Tây Ninh
0554
Bình Thuận
2603
An Giang
4877
Thứ tư
08/09/2010
Sóc Trăng
6115
Cần Thơ
9647
Đồng Nai
7522
Thứ ba
07/09/2010
Bạc Liêu
1721
Vũng Tàu
3306
Bến Tre
8267
Thứ hai
06/09/2010
Đồng Tháp
8144
Cà Mau
8366
TP Hồ Chí Minh
8081
Chủ nhật
05/09/2010
Kiên Giang
3154
Tiền Giang
1390
Đà Lạt
6263
Thứ bảy
04/09/2010
Hậu Giang
8810
Bình Phước
7518
TP Hồ Chí Minh
5199
Long An
2656
Thứ sáu
03/09/2010
Vĩnh Long
5886
Bình Dương
3301
Trà Vinh
7408
Thứ năm
02/09/2010
An Giang
2058
Bình Thuận
3200
Tây Ninh
4131
Thứ tư
01/09/2010
Cần Thơ
5646
Đồng Nai
6669
Sóc Trăng
8001
Thứ ba
31/08/2010
Vũng Tàu
1382
Bến Tre
1462
Bạc Liêu
4880
Thứ hai
30/08/2010
Cà Mau
2052
TP Hồ Chí Minh
7280
Đồng Tháp
3633
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Thứ bảy
28/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2530
Long An
3028
Bình Phước
3240
Hậu Giang
8422
Thứ sáu
27/08/2010
Vĩnh Long
7205
Bình Dương
7329
Trà Vinh
1037
Thứ năm
26/08/2010
An Giang
1388
Bình Thuận
4460
Tây Ninh
7199
Thứ tư
25/08/2010
Cần Thơ
1800
Đồng Nai
3452
Sóc Trăng
5673
Thứ ba
24/08/2010
Bạc Liêu
5403
Vũng Tàu
0912
Bến Tre
4811
Thứ hai
23/08/2010
Cà Mau
6664
Đồng Tháp
5103
TP Hồ Chí Minh
0593
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Đà Lạt
3550
Kiên Giang
8089
Thứ bảy
21/08/2010
Long An
4956
Hậu Giang
5593
TP Hồ Chí Minh
3522
Bình Phước
3066
Thứ sáu
20/08/2010
Bình Dương
9264
Vĩnh Long
2559
Trà Vinh
5769
Thứ năm
19/08/2010
Tây Ninh
3304
An Giang
8521
Bình Thuận
2765
Thứ tư
18/08/2010
Cần Thơ
3614
Sóc Trăng
8644
Đồng Nai
6639
X