Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
11/03/2010
Tây Ninh
2699
Bình Thuận
0859
An Giang
3663
Thứ tư
10/03/2010
Cần Thơ
7544
Sóc Trăng
6429
Đồng Nai
0908
Thứ ba
09/03/2010
Bến Tre
1151
Bạc Liêu
0883
Vũng Tàu
7332
Thứ hai
08/03/2010
Đồng Tháp
6437
Cà Mau
3149
TP Hồ Chí Minh
1194
Chủ nhật
07/03/2010
Đà Lạt
1871
Tiền Giang
8227
Kiên Giang
3847
Thứ bảy
06/03/2010
Bình Phước
5453
Long An
9532
TP Hồ Chí Minh
8698
Hậu Giang
4531
Thứ sáu
05/03/2010
Bình Dương
4470
Trà Vinh
5242
Vĩnh Long
1008
Thứ năm
04/03/2010
Tây Ninh
3873
An Giang
4335
Bình Thuận
1942
Thứ tư
03/03/2010
Đồng Nai
9216
Sóc Trăng
5456
Cần Thơ
7204
Thứ ba
02/03/2010
Bến Tre
9415
Bạc Liêu
9512
Vũng Tàu
9602
Thứ hai
01/03/2010
Đồng Tháp
3076
Cà Mau
6963
TP Hồ Chí Minh
4629
Chủ nhật
28/02/2010
Tiền Giang
4041
Đà Lạt
3903
Kiên Giang
6948
Thứ bảy
27/02/2010
Hậu Giang
7857
TP Hồ Chí Minh
2920
Long An
4080
Bình Phước
3246
Thứ sáu
26/02/2010
Bình Dương
5385
Vĩnh Long
8596
Trà Vinh
3463
Thứ năm
25/02/2010
Tây Ninh
5338
An Giang
9645
Bình Thuận
1849
Thứ tư
24/02/2010
Đồng Nai
4706
Sóc Trăng
7800
Cần Thơ
8032
Thứ ba
23/02/2010
Vũng Tàu
9999
Bạc Liêu
8932
Bến Tre
8676
Thứ hai
22/02/2010
Đồng Tháp
4838
TP Hồ Chí Minh
6822
Cà Mau
0426
Chủ nhật
21/02/2010
Đà Lạt
5263
Tiền Giang
6288
Kiên Giang
8022
Thứ bảy
20/02/2010
TP Hồ Chí Minh
4997
Hậu Giang
6837
Bình Phước
0025
Long An
7437
Thứ sáu
19/02/2010
Vĩnh Long
2546
Bình Dương
9596
Trà Vinh
1781
Thứ năm
18/02/2010
Tây Ninh
1349
An Giang
0899
Bình Thuận
5890
Thứ tư
17/02/2010
Đồng Nai
8422
Sóc Trăng
0408
Cần Thơ
0584
Thứ ba
16/02/2010
Bến Tre
4716
Bạc Liêu
9422
Vũng Tàu
9619
Thứ hai
15/02/2010
Đồng Tháp
1342
TP Hồ Chí Minh
5021
Cà Mau
4298
Chủ nhật
14/02/2010
Đà Lạt
2255
Kiên Giang
5405
Tiền Giang
2523
Thứ bảy
13/02/2010
TP Hồ Chí Minh
6900
Bình Phước
7538
Long An
7551
Hậu Giang
8780
Thứ sáu
12/02/2010
Vĩnh Long
2976
Trà Vinh
3018
Bình Dương
0633
Thứ năm
11/02/2010
An Giang
4228
Tây Ninh
5750
Bình Thuận
1611
Thứ tư
10/02/2010
Đồng Nai
3846
Cần Thơ
5688
Sóc Trăng
3069

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
11/03/2010
Tây Ninh
2699
Bình Thuận
0859
An Giang
3663
Thứ tư
10/03/2010
Cần Thơ
7544
Sóc Trăng
6429
Đồng Nai
0908
Thứ ba
09/03/2010
Bến Tre
1151
Bạc Liêu
0883
Vũng Tàu
7332
Thứ hai
08/03/2010
Đồng Tháp
6437
Cà Mau
3149
TP Hồ Chí Minh
1194
Chủ nhật
07/03/2010
Đà Lạt
1871
Tiền Giang
8227
Kiên Giang
3847
Thứ bảy
06/03/2010
Bình Phước
5453
Long An
9532
TP Hồ Chí Minh
8698
Hậu Giang
4531
Thứ sáu
05/03/2010
Bình Dương
4470
Trà Vinh
5242
Vĩnh Long
1008
Thứ năm
04/03/2010
Tây Ninh
3873
An Giang
4335
Bình Thuận
1942
Thứ tư
03/03/2010
Đồng Nai
9216
Sóc Trăng
5456
Cần Thơ
7204
Thứ ba
02/03/2010
Bến Tre
9415
Bạc Liêu
9512
Vũng Tàu
9602
Thứ hai
01/03/2010
Đồng Tháp
3076
Cà Mau
6963
TP Hồ Chí Minh
4629
Chủ nhật
28/02/2010
Tiền Giang
4041
Đà Lạt
3903
Kiên Giang
6948
Thứ bảy
27/02/2010
Hậu Giang
7857
TP Hồ Chí Minh
2920
Long An
4080
Bình Phước
3246
Thứ sáu
26/02/2010
Bình Dương
5385
Vĩnh Long
8596
Trà Vinh
3463
Thứ năm
25/02/2010
Tây Ninh
5338
An Giang
9645
Bình Thuận
1849
Thứ tư
24/02/2010
Đồng Nai
4706
Sóc Trăng
7800
Cần Thơ
8032
Thứ ba
23/02/2010
Vũng Tàu
9999
Bạc Liêu
8932
Bến Tre
8676
Thứ hai
22/02/2010
Đồng Tháp
4838
TP Hồ Chí Minh
6822
Cà Mau
0426
Chủ nhật
21/02/2010
Đà Lạt
5263
Tiền Giang
6288
Kiên Giang
8022
Thứ bảy
20/02/2010
TP Hồ Chí Minh
4997
Hậu Giang
6837
Bình Phước
0025
Long An
7437
Thứ sáu
19/02/2010
Vĩnh Long
2546
Bình Dương
9596
Trà Vinh
1781
Thứ năm
18/02/2010
Tây Ninh
1349
An Giang
0899
Bình Thuận
5890
Thứ tư
17/02/2010
Đồng Nai
8422
Sóc Trăng
0408
Cần Thơ
0584
Thứ ba
16/02/2010
Bến Tre
4716
Bạc Liêu
9422
Vũng Tàu
9619
Thứ hai
15/02/2010
Đồng Tháp
1342
TP Hồ Chí Minh
5021
Cà Mau
4298
Chủ nhật
14/02/2010
Đà Lạt
2255
Kiên Giang
5405
Tiền Giang
2523
Thứ bảy
13/02/2010
TP Hồ Chí Minh
6900
Bình Phước
7538
Long An
7551
Hậu Giang
8780
Thứ sáu
12/02/2010
Vĩnh Long
2976
Trà Vinh
3018
Bình Dương
0633
Thứ năm
11/02/2010
An Giang
4228
Tây Ninh
5750
Bình Thuận
1611
Thứ tư
10/02/2010
Đồng Nai
3846
Cần Thơ
5688
Sóc Trăng
3069