Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
29/04/2010
An Giang
2786
Tây Ninh
5438
Bình Thuận
6965
Thứ tư
28/04/2010
Sóc Trăng
0150
Đồng Nai
9161
Cần Thơ
6816
Thứ ba
27/04/2010
Bạc Liêu
5466
Bến Tre
9458
Vũng Tàu
3797
Thứ hai
26/04/2010
Đồng Tháp
6873
TP Hồ Chí Minh
2643
Cà Mau
3885
Chủ nhật
25/04/2010
Kiên Giang
2589
Đà Lạt
4233
Tiền Giang
3711
Thứ bảy
24/04/2010
Long An
4994
Bình Phước
6114
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
2072
Thứ sáu
23/04/2010
Vĩnh Long
7922
Trà Vinh
2547
Bình Dương
1732
Thứ năm
22/04/2010
An Giang
0878
Bình Thuận
8803
Tây Ninh
0453
Thứ tư
21/04/2010
Đồng Nai
5569
Sóc Trăng
1702
Cần Thơ
2695
Thứ ba
20/04/2010
Bạc Liêu
7015
Bến Tre
2045
Vũng Tàu
0696
Thứ hai
19/04/2010
Đồng Tháp
2859
Cà Mau
3658
TP Hồ Chí Minh
6840
Chủ nhật
18/04/2010
Tiền Giang
5375
Đà Lạt
0547
Kiên Giang
6278
Thứ bảy
17/04/2010
TP Hồ Chí Minh
7315
Bình Phước
5448
Long An
3776
Hậu Giang
1046
Thứ sáu
16/04/2010
Bình Dương
8538
Vĩnh Long
5818
Trà Vinh
4359
Thứ năm
15/04/2010
Tây Ninh
6518
Bình Thuận
5047
An Giang
2024
Thứ tư
14/04/2010
Sóc Trăng
2798
Cần Thơ
6854
Đồng Nai
6264
Thứ ba
13/04/2010
Bến Tre
6059
Vũng Tàu
8466
Bạc Liêu
4637
Thứ hai
12/04/2010
Đồng Tháp
3977
Cà Mau
9957
TP Hồ Chí Minh
4140
Chủ nhật
11/04/2010
Kiên Giang
6665
Đà Lạt
6280
Tiền Giang
4901
Thứ bảy
10/04/2010
Hậu Giang
6163
Long An
6960
Bình Phước
6905
TP Hồ Chí Minh
5442
Thứ sáu
09/04/2010
Trà Vinh
0928
Bình Dương
0862
Vĩnh Long
0078
Thứ năm
08/04/2010
Bình Thuận
0200
An Giang
0641
Tây Ninh
3165
Thứ tư
07/04/2010
Đồng Nai
5468
Sóc Trăng
6991
Cần Thơ
0692
Thứ ba
06/04/2010
Bạc Liêu
9490
Vũng Tàu
1639
Bến Tre
8421
Thứ hai
05/04/2010
Đồng Tháp
5711
TP Hồ Chí Minh
0130
Cà Mau
7698
Chủ nhật
04/04/2010
Đà Lạt
2517
Kiên Giang
4869
Tiền Giang
3175
Thứ bảy
03/04/2010
TP Hồ Chí Minh
5493
Hậu Giang
0158
Long An
4090
Bình Phước
3147
Thứ sáu
02/04/2010
Trà Vinh
5740
Bình Dương
0362
Vĩnh Long
4010
Thứ năm
01/04/2010
Bình Thuận
8150
Tây Ninh
7882
An Giang
5574
Thứ tư
31/03/2010
Đồng Nai
3298
Sóc Trăng
1237
Cần Thơ
1283

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
29/04/2010
An Giang
2786
Tây Ninh
5438
Bình Thuận
6965
Thứ tư
28/04/2010
Sóc Trăng
0150
Đồng Nai
9161
Cần Thơ
6816
Thứ ba
27/04/2010
Bạc Liêu
5466
Bến Tre
9458
Vũng Tàu
3797
Thứ hai
26/04/2010
Đồng Tháp
6873
TP Hồ Chí Minh
2643
Cà Mau
3885
Chủ nhật
25/04/2010
Kiên Giang
2589
Đà Lạt
4233
Tiền Giang
3711
Thứ bảy
24/04/2010
Long An
4994
Bình Phước
6114
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
2072
Thứ sáu
23/04/2010
Vĩnh Long
7922
Trà Vinh
2547
Bình Dương
1732
Thứ năm
22/04/2010
An Giang
0878
Bình Thuận
8803
Tây Ninh
0453
Thứ tư
21/04/2010
Đồng Nai
5569
Sóc Trăng
1702
Cần Thơ
2695
Thứ ba
20/04/2010
Bạc Liêu
7015
Bến Tre
2045
Vũng Tàu
0696
Thứ hai
19/04/2010
Đồng Tháp
2859
Cà Mau
3658
TP Hồ Chí Minh
6840
Chủ nhật
18/04/2010
Tiền Giang
5375
Đà Lạt
0547
Kiên Giang
6278
Thứ bảy
17/04/2010
TP Hồ Chí Minh
7315
Bình Phước
5448
Long An
3776
Hậu Giang
1046
Thứ sáu
16/04/2010
Bình Dương
8538
Vĩnh Long
5818
Trà Vinh
4359
Thứ năm
15/04/2010
Tây Ninh
6518
Bình Thuận
5047
An Giang
2024
Thứ tư
14/04/2010
Sóc Trăng
2798
Cần Thơ
6854
Đồng Nai
6264
Thứ ba
13/04/2010
Bến Tre
6059
Vũng Tàu
8466
Bạc Liêu
4637
Thứ hai
12/04/2010
Đồng Tháp
3977
Cà Mau
9957
TP Hồ Chí Minh
4140
Chủ nhật
11/04/2010
Kiên Giang
6665
Đà Lạt
6280
Tiền Giang
4901
Thứ bảy
10/04/2010
Hậu Giang
6163
Long An
6960
Bình Phước
6905
TP Hồ Chí Minh
5442
Thứ sáu
09/04/2010
Trà Vinh
0928
Bình Dương
0862
Vĩnh Long
0078
Thứ năm
08/04/2010
Bình Thuận
0200
An Giang
0641
Tây Ninh
3165
Thứ tư
07/04/2010
Đồng Nai
5468
Sóc Trăng
6991
Cần Thơ
0692
Thứ ba
06/04/2010
Bạc Liêu
9490
Vũng Tàu
1639
Bến Tre
8421
Thứ hai
05/04/2010
Đồng Tháp
5711
TP Hồ Chí Minh
0130
Cà Mau
7698
Chủ nhật
04/04/2010
Đà Lạt
2517
Kiên Giang
4869
Tiền Giang
3175
Thứ bảy
03/04/2010
TP Hồ Chí Minh
5493
Hậu Giang
0158
Long An
4090
Bình Phước
3147
Thứ sáu
02/04/2010
Trà Vinh
5740
Bình Dương
0362
Vĩnh Long
4010
Thứ năm
01/04/2010
Bình Thuận
8150
Tây Ninh
7882
An Giang
5574
Thứ tư
31/03/2010
Đồng Nai
3298
Sóc Trăng
1237
Cần Thơ
1283
X