Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
26/03/2010
Vĩnh Long
3875
Trà Vinh
8325
Bình Dương
1590
Thứ năm
25/03/2010
Bình Thuận
2695
An Giang
1130
Tây Ninh
0016
Thứ tư
24/03/2010
Sóc Trăng
6366
Cần Thơ
9196
Đồng Nai
1168
Thứ ba
23/03/2010
Vũng Tàu
6052
Bạc Liêu
4803
Bến Tre
2953
Thứ hai
22/03/2010
Cà Mau
1416
Đồng Tháp
8948
TP Hồ Chí Minh
1981
Chủ nhật
21/03/2010
Đà Lạt
8110
Kiên Giang
2377
Tiền Giang
2573
Thứ bảy
20/03/2010
Hậu Giang
1255
TP Hồ Chí Minh
3446
Long An
1250
Bình Phước
7308
Thứ sáu
19/03/2010
Bình Dương
2232
Vĩnh Long
3719
Trà Vinh
8080
Thứ năm
18/03/2010
Bình Thuận
8553
An Giang
1321
Tây Ninh
3726
Thứ tư
17/03/2010
Sóc Trăng
1705
Cần Thơ
3272
Đồng Nai
1995
Thứ ba
16/03/2010
Bạc Liêu
4638
Bến Tre
4333
Vũng Tàu
8246
Thứ hai
15/03/2010
Cà Mau
7686
Đồng Tháp
9020
TP Hồ Chí Minh
9013
Chủ nhật
14/03/2010
Đà Lạt
4676
Kiên Giang
3857
Tiền Giang
2190
Thứ bảy
13/03/2010
Bình Phước
5812
TP Hồ Chí Minh
0257
Hậu Giang
0217
Long An
1149
Thứ sáu
12/03/2010
Trà Vinh
7215
Bình Dương
0503
Vĩnh Long
7001
Thứ năm
11/03/2010
Tây Ninh
2699
Bình Thuận
0859
An Giang
3663
Thứ tư
10/03/2010
Cần Thơ
7544
Sóc Trăng
6429
Đồng Nai
0908
Thứ ba
09/03/2010
Bến Tre
1151
Bạc Liêu
0883
Vũng Tàu
7332
Thứ hai
08/03/2010
Đồng Tháp
6437
Cà Mau
3149
TP Hồ Chí Minh
1194
Chủ nhật
07/03/2010
Đà Lạt
1871
Tiền Giang
8227
Kiên Giang
3847
Thứ bảy
06/03/2010
Bình Phước
5453
Long An
9532
TP Hồ Chí Minh
8698
Hậu Giang
4531
Thứ sáu
05/03/2010
Bình Dương
4470
Trà Vinh
5242
Vĩnh Long
1008
Thứ năm
04/03/2010
Tây Ninh
3873
An Giang
4335
Bình Thuận
1942
Thứ tư
03/03/2010
Đồng Nai
9216
Sóc Trăng
5456
Cần Thơ
7204
Thứ ba
02/03/2010
Bến Tre
9415
Bạc Liêu
9512
Vũng Tàu
9602
Thứ hai
01/03/2010
Đồng Tháp
3076
Cà Mau
6963
TP Hồ Chí Minh
4629
Chủ nhật
28/02/2010
Tiền Giang
4041
Đà Lạt
3903
Kiên Giang
6948
Thứ bảy
27/02/2010
Hậu Giang
7857
TP Hồ Chí Minh
2920
Long An
4080
Bình Phước
3246
Thứ sáu
26/02/2010
Bình Dương
5385
Vĩnh Long
8596
Trà Vinh
3463
Thứ năm
25/02/2010
Tây Ninh
5338
An Giang
9645
Bình Thuận
1849

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
26/03/2010
Vĩnh Long
3875
Trà Vinh
8325
Bình Dương
1590
Thứ năm
25/03/2010
Bình Thuận
2695
An Giang
1130
Tây Ninh
0016
Thứ tư
24/03/2010
Sóc Trăng
6366
Cần Thơ
9196
Đồng Nai
1168
Thứ ba
23/03/2010
Vũng Tàu
6052
Bạc Liêu
4803
Bến Tre
2953
Thứ hai
22/03/2010
Cà Mau
1416
Đồng Tháp
8948
TP Hồ Chí Minh
1981
Chủ nhật
21/03/2010
Đà Lạt
8110
Kiên Giang
2377
Tiền Giang
2573
Thứ bảy
20/03/2010
Hậu Giang
1255
TP Hồ Chí Minh
3446
Long An
1250
Bình Phước
7308
Thứ sáu
19/03/2010
Bình Dương
2232
Vĩnh Long
3719
Trà Vinh
8080
Thứ năm
18/03/2010
Bình Thuận
8553
An Giang
1321
Tây Ninh
3726
Thứ tư
17/03/2010
Sóc Trăng
1705
Cần Thơ
3272
Đồng Nai
1995
Thứ ba
16/03/2010
Bạc Liêu
4638
Bến Tre
4333
Vũng Tàu
8246
Thứ hai
15/03/2010
Cà Mau
7686
Đồng Tháp
9020
TP Hồ Chí Minh
9013
Chủ nhật
14/03/2010
Đà Lạt
4676
Kiên Giang
3857
Tiền Giang
2190
Thứ bảy
13/03/2010
Bình Phước
5812
TP Hồ Chí Minh
0257
Hậu Giang
0217
Long An
1149
Thứ sáu
12/03/2010
Trà Vinh
7215
Bình Dương
0503
Vĩnh Long
7001
Thứ năm
11/03/2010
Tây Ninh
2699
Bình Thuận
0859
An Giang
3663
Thứ tư
10/03/2010
Cần Thơ
7544
Sóc Trăng
6429
Đồng Nai
0908
Thứ ba
09/03/2010
Bến Tre
1151
Bạc Liêu
0883
Vũng Tàu
7332
Thứ hai
08/03/2010
Đồng Tháp
6437
Cà Mau
3149
TP Hồ Chí Minh
1194
Chủ nhật
07/03/2010
Đà Lạt
1871
Tiền Giang
8227
Kiên Giang
3847
Thứ bảy
06/03/2010
Bình Phước
5453
Long An
9532
TP Hồ Chí Minh
8698
Hậu Giang
4531
Thứ sáu
05/03/2010
Bình Dương
4470
Trà Vinh
5242
Vĩnh Long
1008
Thứ năm
04/03/2010
Tây Ninh
3873
An Giang
4335
Bình Thuận
1942
Thứ tư
03/03/2010
Đồng Nai
9216
Sóc Trăng
5456
Cần Thơ
7204
Thứ ba
02/03/2010
Bến Tre
9415
Bạc Liêu
9512
Vũng Tàu
9602
Thứ hai
01/03/2010
Đồng Tháp
3076
Cà Mau
6963
TP Hồ Chí Minh
4629
Chủ nhật
28/02/2010
Tiền Giang
4041
Đà Lạt
3903
Kiên Giang
6948
Thứ bảy
27/02/2010
Hậu Giang
7857
TP Hồ Chí Minh
2920
Long An
4080
Bình Phước
3246
Thứ sáu
26/02/2010
Bình Dương
5385
Vĩnh Long
8596
Trà Vinh
3463
Thứ năm
25/02/2010
Tây Ninh
5338
An Giang
9645
Bình Thuận
1849
X