Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
16/12/2009
Cần Thơ
8617
Sóc Trăng
6752
Đồng Nai
0352
Thứ ba
15/12/2009
Bến Tre
0690
Vũng Tàu
1813
Bạc Liêu
7319
Thứ hai
14/12/2009
Cà Mau
2060
TP Hồ Chí Minh
6077
Đồng Tháp
1126
Chủ nhật
13/12/2009
Đà Lạt
0084
Kiên Giang
9138
Tiền Giang
6975
Thứ bảy
12/12/2009
Long An
7226
Bình Phước
5830
TP Hồ Chí Minh
4955
Hậu Giang
6821
Thứ sáu
11/12/2009
Vĩnh Long
6395
Bình Dương
2098
Trà Vinh
5853
Thứ năm
10/12/2009
An Giang
1457
Bình Thuận
1736
Tây Ninh
1466
Thứ tư
09/12/2009
Đồng Nai
7740
Sóc Trăng
0156
Cần Thơ
3553
Thứ ba
08/12/2009
Vũng Tàu
2245
Bến Tre
2638
Bạc Liêu
3047
Thứ hai
07/12/2009
Cà Mau
3010
TP Hồ Chí Minh
6403
Đồng Tháp
4851
Chủ nhật
06/12/2009
Kiên Giang
4290
Tiền Giang
6101
Đà Lạt
5530
Thứ bảy
05/12/2009
Hậu Giang
8650
TP Hồ Chí Minh
3439
Long An
1818
Bình Phước
9577
Thứ sáu
04/12/2009
Bình Dương
0377
Trà Vinh
2095
Vĩnh Long
9916
Thứ năm
03/12/2009
Tây Ninh
7651
Bình Thuận
5285
An Giang
3123
Thứ tư
02/12/2009
Đồng Nai
2409
Cần Thơ
8164
Sóc Trăng
7193
Thứ ba
01/12/2009
Bạc Liêu
9699
Bến Tre
3183
Vũng Tàu
5821
Thứ hai
30/11/2009
Đồng Tháp
1543
Cà Mau
6700
TP Hồ Chí Minh
4370
Chủ nhật
29/11/2009
Đà Lạt
2315
Kiên Giang
4560
Tiền Giang
3326
Thứ bảy
28/11/2009
Long An
3121
TP Hồ Chí Minh
8073
Hậu Giang
3801
Bình Phước
5279
Thứ sáu
27/11/2009
Trà Vinh
4054
Vĩnh Long
5673
Bình Dương
4028
Thứ năm
26/11/2009
Tây Ninh
1288
Bình Thuận
0588
An Giang
9257
Thứ tư
25/11/2009
Cần Thơ
5249
Đồng Nai
1687
Sóc Trăng
4529
Thứ ba
24/11/2009
Vũng Tàu
4937
Bến Tre
3913
Bạc Liêu
2418
Thứ hai
23/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9623
Cà Mau
0756
Đồng Tháp
1581
Chủ nhật
22/11/2009
Tiền Giang
9120
Đà Lạt
9132
Kiên Giang
0890
Thứ bảy
21/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9993
Bình Phước
2732
Hậu Giang
7937
Long An
6400
Thứ sáu
20/11/2009
Trà Vinh
3550
Bình Dương
5144
Vĩnh Long
5908
Thứ năm
19/11/2009
Tây Ninh
2724
Bình Thuận
8682
An Giang
6394
Thứ tư
18/11/2009
Cần Thơ
7799
Đồng Nai
7492
Sóc Trăng
0374
Thứ ba
17/11/2009
Bạc Liêu
4881
Vũng Tàu
4888
Bến Tre
8060

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
16/12/2009
Cần Thơ
8617
Sóc Trăng
6752
Đồng Nai
0352
Thứ ba
15/12/2009
Bến Tre
0690
Vũng Tàu
1813
Bạc Liêu
7319
Thứ hai
14/12/2009
Cà Mau
2060
TP Hồ Chí Minh
6077
Đồng Tháp
1126
Chủ nhật
13/12/2009
Đà Lạt
0084
Kiên Giang
9138
Tiền Giang
6975
Thứ bảy
12/12/2009
Long An
7226
Bình Phước
5830
TP Hồ Chí Minh
4955
Hậu Giang
6821
Thứ sáu
11/12/2009
Vĩnh Long
6395
Bình Dương
2098
Trà Vinh
5853
Thứ năm
10/12/2009
An Giang
1457
Bình Thuận
1736
Tây Ninh
1466
Thứ tư
09/12/2009
Đồng Nai
7740
Sóc Trăng
0156
Cần Thơ
3553
Thứ ba
08/12/2009
Vũng Tàu
2245
Bến Tre
2638
Bạc Liêu
3047
Thứ hai
07/12/2009
Cà Mau
3010
TP Hồ Chí Minh
6403
Đồng Tháp
4851
Chủ nhật
06/12/2009
Kiên Giang
4290
Tiền Giang
6101
Đà Lạt
5530
Thứ bảy
05/12/2009
Hậu Giang
8650
TP Hồ Chí Minh
3439
Long An
1818
Bình Phước
9577
Thứ sáu
04/12/2009
Bình Dương
0377
Trà Vinh
2095
Vĩnh Long
9916
Thứ năm
03/12/2009
Tây Ninh
7651
Bình Thuận
5285
An Giang
3123
Thứ tư
02/12/2009
Đồng Nai
2409
Cần Thơ
8164
Sóc Trăng
7193
Thứ ba
01/12/2009
Bạc Liêu
9699
Bến Tre
3183
Vũng Tàu
5821
Thứ hai
30/11/2009
Đồng Tháp
1543
Cà Mau
6700
TP Hồ Chí Minh
4370
Chủ nhật
29/11/2009
Đà Lạt
2315
Kiên Giang
4560
Tiền Giang
3326
Thứ bảy
28/11/2009
Long An
3121
TP Hồ Chí Minh
8073
Hậu Giang
3801
Bình Phước
5279
Thứ sáu
27/11/2009
Trà Vinh
4054
Vĩnh Long
5673
Bình Dương
4028
Thứ năm
26/11/2009
Tây Ninh
1288
Bình Thuận
0588
An Giang
9257
Thứ tư
25/11/2009
Cần Thơ
5249
Đồng Nai
1687
Sóc Trăng
4529
Thứ ba
24/11/2009
Vũng Tàu
4937
Bến Tre
3913
Bạc Liêu
2418
Thứ hai
23/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9623
Cà Mau
0756
Đồng Tháp
1581
Chủ nhật
22/11/2009
Tiền Giang
9120
Đà Lạt
9132
Kiên Giang
0890
Thứ bảy
21/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9993
Bình Phước
2732
Hậu Giang
7937
Long An
6400
Thứ sáu
20/11/2009
Trà Vinh
3550
Bình Dương
5144
Vĩnh Long
5908
Thứ năm
19/11/2009
Tây Ninh
2724
Bình Thuận
8682
An Giang
6394
Thứ tư
18/11/2009
Cần Thơ
7799
Đồng Nai
7492
Sóc Trăng
0374
Thứ ba
17/11/2009
Bạc Liêu
4881
Vũng Tàu
4888
Bến Tre
8060