Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
08/01/2010
Trà Vinh
9009
Bình Dương
6425
Vĩnh Long
0507
Thứ năm
07/01/2010
Bình Thuận
7147
Tây Ninh
6631
An Giang
7443
Thứ tư
06/01/2010
Cần Thơ
7103
Sóc Trăng
8900
Đồng Nai
9325
Thứ ba
05/01/2010
Bạc Liêu
1927
Vũng Tàu
0438
Bến Tre
0904
Thứ hai
04/01/2010
TP Hồ Chí Minh
2224
Cà Mau
9973
Đồng Tháp
3925
Chủ nhật
03/01/2010
Tiền Giang
5702
Đà Lạt
6107
Kiên Giang
5210
Thứ bảy
02/01/2010
Bình Phước
3400
Long An
9213
TP Hồ Chí Minh
6698
Hậu Giang
3570
Thứ sáu
01/01/2010
Vĩnh Long
8962
Trà Vinh
6208
Bình Dương
9298
Thứ năm
31/12/2009
An Giang
9844
Bình Thuận
7898
Tây Ninh
0811
Thứ tư
30/12/2009
Cần Thơ
6371
Đồng Nai
0740
Sóc Trăng
7575
Thứ ba
29/12/2009
Bến Tre
9149
Bạc Liêu
6478
Vũng Tàu
6436
Thứ hai
28/12/2009
Cà Mau
6870
TP Hồ Chí Minh
6090
Đồng Tháp
6492
Chủ nhật
27/12/2009
Tiền Giang
2809
Kiên Giang
5343
Đà Lạt
0865
Thứ bảy
26/12/2009
Bình Phước
4459
Hậu Giang
8761
TP Hồ Chí Minh
8782
Long An
7782
Thứ sáu
25/12/2009
Bình Dương
9010
Trà Vinh
1366
Vĩnh Long
2061
Thứ năm
24/12/2009
Bình Thuận
9633
An Giang
2345
Tây Ninh
4062
Thứ tư
23/12/2009
Cần Thơ
2753
Đồng Nai
6076
Sóc Trăng
0856
Thứ ba
22/12/2009
Vũng Tàu
0348
Bến Tre
9453
Bạc Liêu
5792
Thứ hai
21/12/2009
TP Hồ Chí Minh
1486
Cà Mau
6024
Đồng Tháp
3562
Chủ nhật
20/12/2009
Kiên Giang
8822
Tiền Giang
5064
Đà Lạt
6746
Thứ bảy
19/12/2009
TP Hồ Chí Minh
9459
Long An
0443
Hậu Giang
7645
Bình Phước
8246
Thứ sáu
18/12/2009
Vĩnh Long
2386
Trà Vinh
9194
Bình Dương
2665
Thứ năm
17/12/2009
Bình Thuận
1451
Tây Ninh
7493
An Giang
4473
Thứ tư
16/12/2009
Cần Thơ
8617
Sóc Trăng
6752
Đồng Nai
0352
Thứ ba
15/12/2009
Bến Tre
0690
Vũng Tàu
1813
Bạc Liêu
7319
Thứ hai
14/12/2009
Cà Mau
2060
TP Hồ Chí Minh
6077
Đồng Tháp
1126
Chủ nhật
13/12/2009
Đà Lạt
0084
Kiên Giang
9138
Tiền Giang
6975
Thứ bảy
12/12/2009
Long An
7226
Bình Phước
5830
TP Hồ Chí Minh
4955
Hậu Giang
6821
Thứ sáu
11/12/2009
Vĩnh Long
6395
Bình Dương
2098
Trà Vinh
5853
Thứ năm
10/12/2009
An Giang
1457
Bình Thuận
1736
Tây Ninh
1466

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
08/01/2010
Trà Vinh
9009
Bình Dương
6425
Vĩnh Long
0507
Thứ năm
07/01/2010
Bình Thuận
7147
Tây Ninh
6631
An Giang
7443
Thứ tư
06/01/2010
Cần Thơ
7103
Sóc Trăng
8900
Đồng Nai
9325
Thứ ba
05/01/2010
Bạc Liêu
1927
Vũng Tàu
0438
Bến Tre
0904
Thứ hai
04/01/2010
TP Hồ Chí Minh
2224
Cà Mau
9973
Đồng Tháp
3925
Chủ nhật
03/01/2010
Tiền Giang
5702
Đà Lạt
6107
Kiên Giang
5210
Thứ bảy
02/01/2010
Bình Phước
3400
Long An
9213
TP Hồ Chí Minh
6698
Hậu Giang
3570
Thứ sáu
01/01/2010
Vĩnh Long
8962
Trà Vinh
6208
Bình Dương
9298
Thứ năm
31/12/2009
An Giang
9844
Bình Thuận
7898
Tây Ninh
0811
Thứ tư
30/12/2009
Cần Thơ
6371
Đồng Nai
0740
Sóc Trăng
7575
Thứ ba
29/12/2009
Bến Tre
9149
Bạc Liêu
6478
Vũng Tàu
6436
Thứ hai
28/12/2009
Cà Mau
6870
TP Hồ Chí Minh
6090
Đồng Tháp
6492
Chủ nhật
27/12/2009
Tiền Giang
2809
Kiên Giang
5343
Đà Lạt
0865
Thứ bảy
26/12/2009
Bình Phước
4459
Hậu Giang
8761
TP Hồ Chí Minh
8782
Long An
7782
Thứ sáu
25/12/2009
Bình Dương
9010
Trà Vinh
1366
Vĩnh Long
2061
Thứ năm
24/12/2009
Bình Thuận
9633
An Giang
2345
Tây Ninh
4062
Thứ tư
23/12/2009
Cần Thơ
2753
Đồng Nai
6076
Sóc Trăng
0856
Thứ ba
22/12/2009
Vũng Tàu
0348
Bến Tre
9453
Bạc Liêu
5792
Thứ hai
21/12/2009
TP Hồ Chí Minh
1486
Cà Mau
6024
Đồng Tháp
3562
Chủ nhật
20/12/2009
Kiên Giang
8822
Tiền Giang
5064
Đà Lạt
6746
Thứ bảy
19/12/2009
TP Hồ Chí Minh
9459
Long An
0443
Hậu Giang
7645
Bình Phước
8246
Thứ sáu
18/12/2009
Vĩnh Long
2386
Trà Vinh
9194
Bình Dương
2665
Thứ năm
17/12/2009
Bình Thuận
1451
Tây Ninh
7493
An Giang
4473
Thứ tư
16/12/2009
Cần Thơ
8617
Sóc Trăng
6752
Đồng Nai
0352
Thứ ba
15/12/2009
Bến Tre
0690
Vũng Tàu
1813
Bạc Liêu
7319
Thứ hai
14/12/2009
Cà Mau
2060
TP Hồ Chí Minh
6077
Đồng Tháp
1126
Chủ nhật
13/12/2009
Đà Lạt
0084
Kiên Giang
9138
Tiền Giang
6975
Thứ bảy
12/12/2009
Long An
7226
Bình Phước
5830
TP Hồ Chí Minh
4955
Hậu Giang
6821
Thứ sáu
11/12/2009
Vĩnh Long
6395
Bình Dương
2098
Trà Vinh
5853
Thứ năm
10/12/2009
An Giang
1457
Bình Thuận
1736
Tây Ninh
1466
X