Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
20/11/2009
Trà Vinh
3550
Bình Dương
5144
Vĩnh Long
5908
Thứ năm
19/11/2009
Tây Ninh
2724
Bình Thuận
8682
An Giang
6394
Thứ tư
18/11/2009
Cần Thơ
7799
Đồng Nai
7492
Sóc Trăng
0374
Thứ ba
17/11/2009
Bạc Liêu
4881
Vũng Tàu
4888
Bến Tre
8060
Thứ hai
16/11/2009
Đồng Tháp
4056
Cà Mau
8740
TP Hồ Chí Minh
9569
Chủ nhật
15/11/2009
Kiên Giang
3018
Đà Lạt
3883
Tiền Giang
2143
Thứ bảy
14/11/2009
TP Hồ Chí Minh
4666
Bình Phước
9351
Hậu Giang
5864
Long An
6768
Thứ sáu
13/11/2009
Vĩnh Long
3481
Bình Dương
0486
Trà Vinh
9158
Thứ năm
12/11/2009
Tây Ninh
0067
Bình Thuận
5278
An Giang
3344
Thứ tư
11/11/2009
Đồng Nai
9337
Cần Thơ
2146
Sóc Trăng
4329
Thứ ba
10/11/2009
Bạc Liêu
3347
Vũng Tàu
0912
Bến Tre
6123
Thứ hai
09/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9480
Đồng Tháp
0487
Cà Mau
9574
Chủ nhật
08/11/2009
Kiên Giang
6510
Đà Lạt
9455
Tiền Giang
4204
Thứ bảy
07/11/2009
Hậu Giang
2902
Bình Phước
5462
TP Hồ Chí Minh
4561
Long An
6290
Thứ sáu
06/11/2009
Vĩnh Long
0369
Bình Dương
7097
Trà Vinh
7006
Thứ năm
05/11/2009
Bình Thuận
5434
An Giang
7022
Tây Ninh
5685
Thứ tư
04/11/2009
Sóc Trăng
6461
Đồng Nai
5421
Cần Thơ
8829
Thứ ba
03/11/2009
Bạc Liêu
5675
Vũng Tàu
4174
Bến Tre
2438
Thứ hai
02/11/2009
Đồng Tháp
6166
Cà Mau
7995
TP Hồ Chí Minh
7146
Chủ nhật
01/11/2009
Đà Lạt
2067
Tiền Giang
2191
Kiên Giang
3573
Thứ bảy
31/10/2009
Long An
1194
Hậu Giang
3773
TP Hồ Chí Minh
5187
Bình Phước
2477
Thứ sáu
30/10/2009
Vĩnh Long
0836
Trà Vinh
1725
Bình Dương
8902
Thứ năm
29/10/2009
An Giang
8440
Tây Ninh
0325
Bình Thuận
9079
Thứ tư
28/10/2009
Đồng Nai
7566
Cần Thơ
4768
Sóc Trăng
3498
Thứ ba
27/10/2009
Bến Tre
3979
Vũng Tàu
6972
Bạc Liêu
6990
Thứ hai
26/10/2009
Cà Mau
6701
Đồng Tháp
3829
TP Hồ Chí Minh
7814
Chủ nhật
25/10/2009
Tiền Giang
7414
Đà Lạt
4616
Kiên Giang
7662
Thứ bảy
24/10/2009
TP Hồ Chí Minh
8519
Hậu Giang
4670
Long An
1900
Bình Phước
7415
Thứ sáu
23/10/2009
Trà Vinh
1940
Vĩnh Long
3423
Bình Dương
8866
Thứ năm
22/10/2009
Tây Ninh
0899
Bình Thuận
9142
An Giang
1558

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
20/11/2009
Trà Vinh
3550
Bình Dương
5144
Vĩnh Long
5908
Thứ năm
19/11/2009
Tây Ninh
2724
Bình Thuận
8682
An Giang
6394
Thứ tư
18/11/2009
Cần Thơ
7799
Đồng Nai
7492
Sóc Trăng
0374
Thứ ba
17/11/2009
Bạc Liêu
4881
Vũng Tàu
4888
Bến Tre
8060
Thứ hai
16/11/2009
Đồng Tháp
4056
Cà Mau
8740
TP Hồ Chí Minh
9569
Chủ nhật
15/11/2009
Kiên Giang
3018
Đà Lạt
3883
Tiền Giang
2143
Thứ bảy
14/11/2009
TP Hồ Chí Minh
4666
Bình Phước
9351
Hậu Giang
5864
Long An
6768
Thứ sáu
13/11/2009
Vĩnh Long
3481
Bình Dương
0486
Trà Vinh
9158
Thứ năm
12/11/2009
Tây Ninh
0067
Bình Thuận
5278
An Giang
3344
Thứ tư
11/11/2009
Đồng Nai
9337
Cần Thơ
2146
Sóc Trăng
4329
Thứ ba
10/11/2009
Bạc Liêu
3347
Vũng Tàu
0912
Bến Tre
6123
Thứ hai
09/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9480
Đồng Tháp
0487
Cà Mau
9574
Chủ nhật
08/11/2009
Kiên Giang
6510
Đà Lạt
9455
Tiền Giang
4204
Thứ bảy
07/11/2009
Hậu Giang
2902
Bình Phước
5462
TP Hồ Chí Minh
4561
Long An
6290
Thứ sáu
06/11/2009
Vĩnh Long
0369
Bình Dương
7097
Trà Vinh
7006
Thứ năm
05/11/2009
Bình Thuận
5434
An Giang
7022
Tây Ninh
5685
Thứ tư
04/11/2009
Sóc Trăng
6461
Đồng Nai
5421
Cần Thơ
8829
Thứ ba
03/11/2009
Bạc Liêu
5675
Vũng Tàu
4174
Bến Tre
2438
Thứ hai
02/11/2009
Đồng Tháp
6166
Cà Mau
7995
TP Hồ Chí Minh
7146
Chủ nhật
01/11/2009
Đà Lạt
2067
Tiền Giang
2191
Kiên Giang
3573
Thứ bảy
31/10/2009
Long An
1194
Hậu Giang
3773
TP Hồ Chí Minh
5187
Bình Phước
2477
Thứ sáu
30/10/2009
Vĩnh Long
0836
Trà Vinh
1725
Bình Dương
8902
Thứ năm
29/10/2009
An Giang
8440
Tây Ninh
0325
Bình Thuận
9079
Thứ tư
28/10/2009
Đồng Nai
7566
Cần Thơ
4768
Sóc Trăng
3498
Thứ ba
27/10/2009
Bến Tre
3979
Vũng Tàu
6972
Bạc Liêu
6990
Thứ hai
26/10/2009
Cà Mau
6701
Đồng Tháp
3829
TP Hồ Chí Minh
7814
Chủ nhật
25/10/2009
Tiền Giang
7414
Đà Lạt
4616
Kiên Giang
7662
Thứ bảy
24/10/2009
TP Hồ Chí Minh
8519
Hậu Giang
4670
Long An
1900
Bình Phước
7415
Thứ sáu
23/10/2009
Trà Vinh
1940
Vĩnh Long
3423
Bình Dương
8866
Thứ năm
22/10/2009
Tây Ninh
0899
Bình Thuận
9142
An Giang
1558
X