Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
27/10/2009
Bến Tre
3979
Vũng Tàu
6972
Bạc Liêu
6990
Thứ hai
26/10/2009
Cà Mau
6701
Đồng Tháp
3829
TP Hồ Chí Minh
7814
Chủ nhật
25/10/2009
Tiền Giang
7414
Đà Lạt
4616
Kiên Giang
7662
Thứ bảy
24/10/2009
TP Hồ Chí Minh
8519
Hậu Giang
4670
Long An
1900
Bình Phước
7415
Thứ sáu
23/10/2009
Trà Vinh
1940
Vĩnh Long
3423
Bình Dương
8866
Thứ năm
22/10/2009
Tây Ninh
0899
Bình Thuận
9142
An Giang
1558
Thứ tư
21/10/2009
Cần Thơ
2915
Đồng Nai
5548
Sóc Trăng
7787
Thứ ba
20/10/2009
Bạc Liêu
8984
Bến Tre
3636
Vũng Tàu
3835
Thứ hai
19/10/2009
Cà Mau
3489
TP Hồ Chí Minh
4827
Đồng Tháp
9644
Chủ nhật
18/10/2009
Tiền Giang
2135
Kiên Giang
0822
Đà Lạt
0697
Thứ bảy
17/10/2009
Bình Phước
9169
Hậu Giang
2624
TP Hồ Chí Minh
2389
Long An
4356
Thứ sáu
16/10/2009
Bình Dương
1396
Trà Vinh
0960
Vĩnh Long
5082
Thứ năm
15/10/2009
Tây Ninh
4183
Bình Thuận
1916
An Giang
2250
Thứ tư
14/10/2009
Cần Thơ
9183
Đồng Nai
0520
Sóc Trăng
5672
Thứ ba
13/10/2009
Bến Tre
1909
Bạc Liêu
3627
Vũng Tàu
0889
Thứ hai
12/10/2009
TP Hồ Chí Minh
7266
Đồng Tháp
1103
Cà Mau
5073
Chủ nhật
11/10/2009
Kiên Giang
7353
Đà Lạt
9434
Tiền Giang
0463
Thứ bảy
10/10/2009
TP Hồ Chí Minh
1457
Hậu Giang
7803
Bình Phước
7235
Long An
0055
Thứ sáu
09/10/2009
Trà Vinh
8323
Vĩnh Long
2007
Bình Dương
8690
Thứ năm
08/10/2009
An Giang
7284
Bình Thuận
3721
Tây Ninh
3821
Thứ tư
07/10/2009
Cần Thơ
9468
Sóc Trăng
7906
Đồng Nai
4156
Thứ ba
06/10/2009
Bến Tre
2539
Bạc Liêu
1547
Vũng Tàu
5811
Thứ hai
05/10/2009
TP Hồ Chí Minh
5669
Cà Mau
2493
Đồng Tháp
3488
Chủ nhật
04/10/2009
Đà Lạt
5363
Kiên Giang
1209
Tiền Giang
7870
Thứ bảy
03/10/2009
Long An
0851
Hậu Giang
1709
TP Hồ Chí Minh
8353
Bình Phước
9413
Thứ sáu
02/10/2009
Trà Vinh
3566
Vĩnh Long
2818
Bình Dương
8978
Thứ năm
01/10/2009
Tây Ninh
5719
Bình Thuận
6534
An Giang
7469
Thứ tư
30/09/2009
Đồng Nai
0797
Cần Thơ
3467
Sóc Trăng
3623
Thứ ba
29/09/2009
Vũng Tàu
0687
Bạc Liêu
2387
Bến Tre
9846
Thứ hai
28/09/2009
Đồng Tháp
1664
Cà Mau
5875
TP Hồ Chí Minh
1480

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
27/10/2009
Bến Tre
3979
Vũng Tàu
6972
Bạc Liêu
6990
Thứ hai
26/10/2009
Cà Mau
6701
Đồng Tháp
3829
TP Hồ Chí Minh
7814
Chủ nhật
25/10/2009
Tiền Giang
7414
Đà Lạt
4616
Kiên Giang
7662
Thứ bảy
24/10/2009
TP Hồ Chí Minh
8519
Hậu Giang
4670
Long An
1900
Bình Phước
7415
Thứ sáu
23/10/2009
Trà Vinh
1940
Vĩnh Long
3423
Bình Dương
8866
Thứ năm
22/10/2009
Tây Ninh
0899
Bình Thuận
9142
An Giang
1558
Thứ tư
21/10/2009
Cần Thơ
2915
Đồng Nai
5548
Sóc Trăng
7787
Thứ ba
20/10/2009
Bạc Liêu
8984
Bến Tre
3636
Vũng Tàu
3835
Thứ hai
19/10/2009
Cà Mau
3489
TP Hồ Chí Minh
4827
Đồng Tháp
9644
Chủ nhật
18/10/2009
Tiền Giang
2135
Kiên Giang
0822
Đà Lạt
0697
Thứ bảy
17/10/2009
Bình Phước
9169
Hậu Giang
2624
TP Hồ Chí Minh
2389
Long An
4356
Thứ sáu
16/10/2009
Bình Dương
1396
Trà Vinh
0960
Vĩnh Long
5082
Thứ năm
15/10/2009
Tây Ninh
4183
Bình Thuận
1916
An Giang
2250
Thứ tư
14/10/2009
Cần Thơ
9183
Đồng Nai
0520
Sóc Trăng
5672
Thứ ba
13/10/2009
Bến Tre
1909
Bạc Liêu
3627
Vũng Tàu
0889
Thứ hai
12/10/2009
TP Hồ Chí Minh
7266
Đồng Tháp
1103
Cà Mau
5073
Chủ nhật
11/10/2009
Kiên Giang
7353
Đà Lạt
9434
Tiền Giang
0463
Thứ bảy
10/10/2009
TP Hồ Chí Minh
1457
Hậu Giang
7803
Bình Phước
7235
Long An
0055
Thứ sáu
09/10/2009
Trà Vinh
8323
Vĩnh Long
2007
Bình Dương
8690
Thứ năm
08/10/2009
An Giang
7284
Bình Thuận
3721
Tây Ninh
3821
Thứ tư
07/10/2009
Cần Thơ
9468
Sóc Trăng
7906
Đồng Nai
4156
Thứ ba
06/10/2009
Bến Tre
2539
Bạc Liêu
1547
Vũng Tàu
5811
Thứ hai
05/10/2009
TP Hồ Chí Minh
5669
Cà Mau
2493
Đồng Tháp
3488
Chủ nhật
04/10/2009
Đà Lạt
5363
Kiên Giang
1209
Tiền Giang
7870
Thứ bảy
03/10/2009
Long An
0851
Hậu Giang
1709
TP Hồ Chí Minh
8353
Bình Phước
9413
Thứ sáu
02/10/2009
Trà Vinh
3566
Vĩnh Long
2818
Bình Dương
8978
Thứ năm
01/10/2009
Tây Ninh
5719
Bình Thuận
6534
An Giang
7469
Thứ tư
30/09/2009
Đồng Nai
0797
Cần Thơ
3467
Sóc Trăng
3623
Thứ ba
29/09/2009
Vũng Tàu
0687
Bạc Liêu
2387
Bến Tre
9846
Thứ hai
28/09/2009
Đồng Tháp
1664
Cà Mau
5875
TP Hồ Chí Minh
1480
X