Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
18/02/2021
Tây Ninh
8811
Bình Thuận
6352
An Giang
9925
Thứ tư
17/02/2021
Sóc Trăng
9911
Đồng Nai
2327
Cần Thơ
7295
Thứ ba
16/02/2021
Vũng Tàu
7609
Bến Tre
5075
Bạc Liêu
8801
Thứ hai
15/02/2021
TP Hồ Chí Minh
5256
Đồng Tháp
7299
Cà Mau
5547
Chủ nhật
14/02/2021
Tiền Giang
9435
Kiên Giang
2824
Đà Lạt
5209
Thứ bảy
13/02/2021
Long An
4665
TP Hồ Chí Minh
3315
Hậu Giang
7568
Bình Phước
9134
Thứ sáu
12/02/2021
Vĩnh Long
6786
Trà Vinh
1714
Bình Dương
2724
Thứ năm
11/02/2021
Tây Ninh
3834
Bình Thuận
3632
An Giang
1102
Thứ tư
10/02/2021
Sóc Trăng
0659
Đồng Nai
5877
Cần Thơ
7801
Thứ ba
09/02/2021
Vũng Tàu
1275
Bến Tre
8193
Bạc Liêu
0033
Thứ hai
08/02/2021
TP Hồ Chí Minh
7317
Đồng Tháp
5863
Cà Mau
2407
Chủ nhật
07/02/2021
Tiền Giang
7600
Kiên Giang
1372
Đà Lạt
6892
Thứ bảy
06/02/2021
Long An
9543
TP Hồ Chí Minh
1464
Hậu Giang
9094
Bình Phước
0493
Thứ sáu
05/02/2021
Vĩnh Long
3856
Trà Vinh
2939
Bình Dương
0535
Thứ năm
04/02/2021
Tây Ninh
8708
Bình Thuận
9848
An Giang
0725
Thứ tư
03/02/2021
Sóc Trăng
3128
Đồng Nai
4734
Cần Thơ
5062
Thứ ba
02/02/2021
Vũng Tàu
3210
Bến Tre
8151
Bạc Liêu
3858
Thứ hai
01/02/2021
TP Hồ Chí Minh
8074
Đồng Tháp
0010
Cà Mau
3656
Chủ nhật
31/01/2021
Tiền Giang
7044
Kiên Giang
5294
Đà Lạt
4423
Thứ bảy
30/01/2021
Long An
4728
TP Hồ Chí Minh
5031
Hậu Giang
4872
Bình Phước
1241
Thứ sáu
29/01/2021
Vĩnh Long
0055
Trà Vinh
4904
Bình Dương
9861
Thứ năm
28/01/2021
Tây Ninh
6009
Bình Thuận
7366
An Giang
9936
Thứ tư
27/01/2021
Sóc Trăng
0466
Đồng Nai
5823
Cần Thơ
8287
Thứ ba
26/01/2021
Vũng Tàu
4764
Bến Tre
4039
Bạc Liêu
8507
Thứ hai
25/01/2021
TP Hồ Chí Minh
2483
Đồng Tháp
5526
Cà Mau
5205
Chủ nhật
24/01/2021
Tiền Giang
4815
Kiên Giang
5813
Đà Lạt
4631
Thứ bảy
23/01/2021
Long An
0667
TP Hồ Chí Minh
1983
Hậu Giang
4042
Bình Phước
2578
Thứ sáu
22/01/2021
Vĩnh Long
5449
Trà Vinh
2387
Bình Dương
4760
Thứ năm
21/01/2021
Tây Ninh
3715
Bình Thuận
9224
An Giang
2418
Thứ tư
20/01/2021
Sóc Trăng
4426
Đồng Nai
6742
Cần Thơ
6495

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
18/02/2021
Tây Ninh
8811
Bình Thuận
6352
An Giang
9925
Thứ tư
17/02/2021
Sóc Trăng
9911
Đồng Nai
2327
Cần Thơ
7295
Thứ ba
16/02/2021
Vũng Tàu
7609
Bến Tre
5075
Bạc Liêu
8801
Thứ hai
15/02/2021
TP Hồ Chí Minh
5256
Đồng Tháp
7299
Cà Mau
5547
Chủ nhật
14/02/2021
Tiền Giang
9435
Kiên Giang
2824
Đà Lạt
5209
Thứ bảy
13/02/2021
Long An
4665
TP Hồ Chí Minh
3315
Hậu Giang
7568
Bình Phước
9134
Thứ sáu
12/02/2021
Vĩnh Long
6786
Trà Vinh
1714
Bình Dương
2724
Thứ năm
11/02/2021
Tây Ninh
3834
Bình Thuận
3632
An Giang
1102
Thứ tư
10/02/2021
Sóc Trăng
0659
Đồng Nai
5877
Cần Thơ
7801
Thứ ba
09/02/2021
Vũng Tàu
1275
Bến Tre
8193
Bạc Liêu
0033
Thứ hai
08/02/2021
TP Hồ Chí Minh
7317
Đồng Tháp
5863
Cà Mau
2407
Chủ nhật
07/02/2021
Tiền Giang
7600
Kiên Giang
1372
Đà Lạt
6892
Thứ bảy
06/02/2021
Long An
9543
TP Hồ Chí Minh
1464
Hậu Giang
9094
Bình Phước
0493
Thứ sáu
05/02/2021
Vĩnh Long
3856
Trà Vinh
2939
Bình Dương
0535
Thứ năm
04/02/2021
Tây Ninh
8708
Bình Thuận
9848
An Giang
0725
Thứ tư
03/02/2021
Sóc Trăng
3128
Đồng Nai
4734
Cần Thơ
5062
Thứ ba
02/02/2021
Vũng Tàu
3210
Bến Tre
8151
Bạc Liêu
3858
Thứ hai
01/02/2021
TP Hồ Chí Minh
8074
Đồng Tháp
0010
Cà Mau
3656
Chủ nhật
31/01/2021
Tiền Giang
7044
Kiên Giang
5294
Đà Lạt
4423
Thứ bảy
30/01/2021
Long An
4728
TP Hồ Chí Minh
5031
Hậu Giang
4872
Bình Phước
1241
Thứ sáu
29/01/2021
Vĩnh Long
0055
Trà Vinh
4904
Bình Dương
9861
Thứ năm
28/01/2021
Tây Ninh
6009
Bình Thuận
7366
An Giang
9936
Thứ tư
27/01/2021
Sóc Trăng
0466
Đồng Nai
5823
Cần Thơ
8287
Thứ ba
26/01/2021
Vũng Tàu
4764
Bến Tre
4039
Bạc Liêu
8507
Thứ hai
25/01/2021
TP Hồ Chí Minh
2483
Đồng Tháp
5526
Cà Mau
5205
Chủ nhật
24/01/2021
Tiền Giang
4815
Kiên Giang
5813
Đà Lạt
4631
Thứ bảy
23/01/2021
Long An
0667
TP Hồ Chí Minh
1983
Hậu Giang
4042
Bình Phước
2578
Thứ sáu
22/01/2021
Vĩnh Long
5449
Trà Vinh
2387
Bình Dương
4760
Thứ năm
21/01/2021
Tây Ninh
3715
Bình Thuận
9224
An Giang
2418
Thứ tư
20/01/2021
Sóc Trăng
4426
Đồng Nai
6742
Cần Thơ
6495
X