Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
12/09/2020
Long An
7651
TP Hồ Chí Minh
6129
Hậu Giang
9941
Bình Phước
2213
Thứ sáu
11/09/2020
Vĩnh Long
3599
Trà Vinh
1103
Bình Dương
0398
Thứ năm
10/09/2020
Tây Ninh
0828
Bình Thuận
8923
An Giang
6904
Thứ tư
09/09/2020
Sóc Trăng
8583
Đồng Nai
9426
Cần Thơ
0286
Thứ ba
08/09/2020
Vũng Tàu
9486
Bến Tre
8407
Bạc Liêu
6353
Thứ hai
07/09/2020
TP Hồ Chí Minh
7098
Đồng Tháp
2086
Cà Mau
9835
Chủ nhật
06/09/2020
Tiền Giang
5070
Kiên Giang
6359
Đà Lạt
8768
Thứ bảy
05/09/2020
Long An
0190
TP Hồ Chí Minh
4898
Hậu Giang
6177
Bình Phước
0114
Thứ sáu
04/09/2020
Vĩnh Long
6866
Trà Vinh
2867
Bình Dương
5970
Thứ năm
03/09/2020
Tây Ninh
6554
Bình Thuận
9408
An Giang
3593
Thứ tư
02/09/2020
Sóc Trăng
7379
Đồng Nai
5546
Cần Thơ
5143
Thứ ba
01/09/2020
Vũng Tàu
4056
Bến Tre
1252
Bạc Liêu
2474
Thứ hai
31/08/2020
TP Hồ Chí Minh
4041
Đồng Tháp
6910
Cà Mau
6363
Chủ nhật
30/08/2020
Tiền Giang
7508
Kiên Giang
1052
Đà Lạt
9566
Thứ bảy
29/08/2020
Long An
5418
TP Hồ Chí Minh
9090
Hậu Giang
5811
Bình Phước
2917
Thứ sáu
28/08/2020
Vĩnh Long
4089
Trà Vinh
6235
Bình Dương
5551
Thứ năm
27/08/2020
Tây Ninh
0943
Bình Thuận
7748
An Giang
7148
Thứ tư
26/08/2020
Sóc Trăng
4323
Đồng Nai
0977
Cần Thơ
6189
Thứ ba
25/08/2020
Vũng Tàu
5150
Bến Tre
2853
Bạc Liêu
3124
Thứ hai
24/08/2020
TP Hồ Chí Minh
1844
Đồng Tháp
7251
Cà Mau
5539
Chủ nhật
23/08/2020
Tiền Giang
0714
Kiên Giang
3945
Đà Lạt
5280
Thứ bảy
22/08/2020
Long An
9389
TP Hồ Chí Minh
3027
Hậu Giang
5707
Bình Phước
2971
Thứ sáu
21/08/2020
Vĩnh Long
1354
Trà Vinh
7490
Bình Dương
6562
Thứ năm
20/08/2020
Tây Ninh
0461
Bình Thuận
7082
An Giang
2218
Thứ tư
19/08/2020
Sóc Trăng
3938
Đồng Nai
8064
Cần Thơ
7555
Thứ ba
18/08/2020
Vũng Tàu
1289
Bến Tre
5095
Bạc Liêu
0000
Thứ hai
17/08/2020
TP Hồ Chí Minh
4251
Đồng Tháp
4683
Cà Mau
8703
Chủ nhật
16/08/2020
Tiền Giang
0513
Kiên Giang
4494
Đà Lạt
1292
Thứ bảy
15/08/2020
Long An
3290
TP Hồ Chí Minh
6465
Hậu Giang
5452
Bình Phước
8741
Thứ sáu
14/08/2020
Vĩnh Long
1621
Trà Vinh
8797
Bình Dương
7460

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
12/09/2020
Long An
7651
TP Hồ Chí Minh
6129
Hậu Giang
9941
Bình Phước
2213
Thứ sáu
11/09/2020
Vĩnh Long
3599
Trà Vinh
1103
Bình Dương
0398
Thứ năm
10/09/2020
Tây Ninh
0828
Bình Thuận
8923
An Giang
6904
Thứ tư
09/09/2020
Sóc Trăng
8583
Đồng Nai
9426
Cần Thơ
0286
Thứ ba
08/09/2020
Vũng Tàu
9486
Bến Tre
8407
Bạc Liêu
6353
Thứ hai
07/09/2020
TP Hồ Chí Minh
7098
Đồng Tháp
2086
Cà Mau
9835
Chủ nhật
06/09/2020
Tiền Giang
5070
Kiên Giang
6359
Đà Lạt
8768
Thứ bảy
05/09/2020
Long An
0190
TP Hồ Chí Minh
4898
Hậu Giang
6177
Bình Phước
0114
Thứ sáu
04/09/2020
Vĩnh Long
6866
Trà Vinh
2867
Bình Dương
5970
Thứ năm
03/09/2020
Tây Ninh
6554
Bình Thuận
9408
An Giang
3593
Thứ tư
02/09/2020
Sóc Trăng
7379
Đồng Nai
5546
Cần Thơ
5143
Thứ ba
01/09/2020
Vũng Tàu
4056
Bến Tre
1252
Bạc Liêu
2474
Thứ hai
31/08/2020
TP Hồ Chí Minh
4041
Đồng Tháp
6910
Cà Mau
6363
Chủ nhật
30/08/2020
Tiền Giang
7508
Kiên Giang
1052
Đà Lạt
9566
Thứ bảy
29/08/2020
Long An
5418
TP Hồ Chí Minh
9090
Hậu Giang
5811
Bình Phước
2917
Thứ sáu
28/08/2020
Vĩnh Long
4089
Trà Vinh
6235
Bình Dương
5551
Thứ năm
27/08/2020
Tây Ninh
0943
Bình Thuận
7748
An Giang
7148
Thứ tư
26/08/2020
Sóc Trăng
4323
Đồng Nai
0977
Cần Thơ
6189
Thứ ba
25/08/2020
Vũng Tàu
5150
Bến Tre
2853
Bạc Liêu
3124
Thứ hai
24/08/2020
TP Hồ Chí Minh
1844
Đồng Tháp
7251
Cà Mau
5539
Chủ nhật
23/08/2020
Tiền Giang
0714
Kiên Giang
3945
Đà Lạt
5280
Thứ bảy
22/08/2020
Long An
9389
TP Hồ Chí Minh
3027
Hậu Giang
5707
Bình Phước
2971
Thứ sáu
21/08/2020
Vĩnh Long
1354
Trà Vinh
7490
Bình Dương
6562
Thứ năm
20/08/2020
Tây Ninh
0461
Bình Thuận
7082
An Giang
2218
Thứ tư
19/08/2020
Sóc Trăng
3938
Đồng Nai
8064
Cần Thơ
7555
Thứ ba
18/08/2020
Vũng Tàu
1289
Bến Tre
5095
Bạc Liêu
0000
Thứ hai
17/08/2020
TP Hồ Chí Minh
4251
Đồng Tháp
4683
Cà Mau
8703
Chủ nhật
16/08/2020
Tiền Giang
0513
Kiên Giang
4494
Đà Lạt
1292
Thứ bảy
15/08/2020
Long An
3290
TP Hồ Chí Minh
6465
Hậu Giang
5452
Bình Phước
8741
Thứ sáu
14/08/2020
Vĩnh Long
1621
Trà Vinh
8797
Bình Dương
7460