Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
20/12/2020
Tiền Giang
5102
Kiên Giang
9925
Đà Lạt
0370
Thứ bảy
19/12/2020
Long An
6650
TP Hồ Chí Minh
4500
Hậu Giang
5926
Bình Phước
3216
Thứ sáu
18/12/2020
Vĩnh Long
3560
Trà Vinh
5805
Bình Dương
4299
Thứ năm
17/12/2020
Tây Ninh
4887
Bình Thuận
8711
An Giang
0877
Thứ tư
16/12/2020
Sóc Trăng
2236
Đồng Nai
5501
Cần Thơ
9151
Thứ ba
15/12/2020
Vũng Tàu
9572
Bến Tre
1482
Bạc Liêu
9910
Thứ hai
14/12/2020
TP Hồ Chí Minh
7113
Đồng Tháp
7879
Cà Mau
0877
Chủ nhật
13/12/2020
Tiền Giang
9529
Kiên Giang
5804
Đà Lạt
1147
Thứ bảy
12/12/2020
Long An
5108
TP Hồ Chí Minh
0501
Hậu Giang
4749
Bình Phước
2648
Thứ sáu
11/12/2020
Vĩnh Long
6515
Trà Vinh
9703
Bình Dương
3707
Thứ năm
10/12/2020
Tây Ninh
7035
Bình Thuận
1611
An Giang
8705
Thứ tư
09/12/2020
Sóc Trăng
8421
Đồng Nai
2093
Cần Thơ
4666
Thứ ba
08/12/2020
Vũng Tàu
1709
Bến Tre
2067
Bạc Liêu
6429
Thứ hai
07/12/2020
TP Hồ Chí Minh
3053
Đồng Tháp
2384
Cà Mau
9392
Chủ nhật
06/12/2020
Tiền Giang
8590
Kiên Giang
4564
Đà Lạt
7030
Thứ bảy
05/12/2020
Long An
8187
TP Hồ Chí Minh
5485
Hậu Giang
5363
Bình Phước
2535
Thứ sáu
04/12/2020
Vĩnh Long
1542
Trà Vinh
3161
Bình Dương
0667
Thứ năm
03/12/2020
Tây Ninh
9122
Bình Thuận
7104
An Giang
4976
Thứ tư
02/12/2020
Sóc Trăng
7153
Đồng Nai
9863
Cần Thơ
5306
Thứ ba
01/12/2020
Vũng Tàu
3278
Bến Tre
0164
Bạc Liêu
1245
Thứ hai
30/11/2020
TP Hồ Chí Minh
1940
Đồng Tháp
0835
Cà Mau
6206
Chủ nhật
29/11/2020
Tiền Giang
7118
Kiên Giang
9323
Đà Lạt
7470
Thứ bảy
28/11/2020
Long An
5462
TP Hồ Chí Minh
0808
Hậu Giang
7268
Bình Phước
7839
Thứ sáu
27/11/2020
Vĩnh Long
6589
Trà Vinh
4531
Bình Dương
2882
Thứ năm
26/11/2020
Tây Ninh
0855
Bình Thuận
6544
An Giang
2952
Thứ tư
25/11/2020
Sóc Trăng
6817
Đồng Nai
0757
Cần Thơ
4547
Thứ ba
24/11/2020
Vũng Tàu
1046
Bến Tre
3363
Bạc Liêu
3198
Thứ hai
23/11/2020
TP Hồ Chí Minh
7675
Đồng Tháp
7435
Cà Mau
0080
Chủ nhật
22/11/2020
Tiền Giang
0072
Kiên Giang
1216
Đà Lạt
6846
Thứ bảy
21/11/2020
Long An
0940
TP Hồ Chí Minh
7750
Hậu Giang
5477
Bình Phước
8810

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
20/12/2020
Tiền Giang
5102
Kiên Giang
9925
Đà Lạt
0370
Thứ bảy
19/12/2020
Long An
6650
TP Hồ Chí Minh
4500
Hậu Giang
5926
Bình Phước
3216
Thứ sáu
18/12/2020
Vĩnh Long
3560
Trà Vinh
5805
Bình Dương
4299
Thứ năm
17/12/2020
Tây Ninh
4887
Bình Thuận
8711
An Giang
0877
Thứ tư
16/12/2020
Sóc Trăng
2236
Đồng Nai
5501
Cần Thơ
9151
Thứ ba
15/12/2020
Vũng Tàu
9572
Bến Tre
1482
Bạc Liêu
9910
Thứ hai
14/12/2020
TP Hồ Chí Minh
7113
Đồng Tháp
7879
Cà Mau
0877
Chủ nhật
13/12/2020
Tiền Giang
9529
Kiên Giang
5804
Đà Lạt
1147
Thứ bảy
12/12/2020
Long An
5108
TP Hồ Chí Minh
0501
Hậu Giang
4749
Bình Phước
2648
Thứ sáu
11/12/2020
Vĩnh Long
6515
Trà Vinh
9703
Bình Dương
3707
Thứ năm
10/12/2020
Tây Ninh
7035
Bình Thuận
1611
An Giang
8705
Thứ tư
09/12/2020
Sóc Trăng
8421
Đồng Nai
2093
Cần Thơ
4666
Thứ ba
08/12/2020
Vũng Tàu
1709
Bến Tre
2067
Bạc Liêu
6429
Thứ hai
07/12/2020
TP Hồ Chí Minh
3053
Đồng Tháp
2384
Cà Mau
9392
Chủ nhật
06/12/2020
Tiền Giang
8590
Kiên Giang
4564
Đà Lạt
7030
Thứ bảy
05/12/2020
Long An
8187
TP Hồ Chí Minh
5485
Hậu Giang
5363
Bình Phước
2535
Thứ sáu
04/12/2020
Vĩnh Long
1542
Trà Vinh
3161
Bình Dương
0667
Thứ năm
03/12/2020
Tây Ninh
9122
Bình Thuận
7104
An Giang
4976
Thứ tư
02/12/2020
Sóc Trăng
7153
Đồng Nai
9863
Cần Thơ
5306
Thứ ba
01/12/2020
Vũng Tàu
3278
Bến Tre
0164
Bạc Liêu
1245
Thứ hai
30/11/2020
TP Hồ Chí Minh
1940
Đồng Tháp
0835
Cà Mau
6206
Chủ nhật
29/11/2020
Tiền Giang
7118
Kiên Giang
9323
Đà Lạt
7470
Thứ bảy
28/11/2020
Long An
5462
TP Hồ Chí Minh
0808
Hậu Giang
7268
Bình Phước
7839
Thứ sáu
27/11/2020
Vĩnh Long
6589
Trà Vinh
4531
Bình Dương
2882
Thứ năm
26/11/2020
Tây Ninh
0855
Bình Thuận
6544
An Giang
2952
Thứ tư
25/11/2020
Sóc Trăng
6817
Đồng Nai
0757
Cần Thơ
4547
Thứ ba
24/11/2020
Vũng Tàu
1046
Bến Tre
3363
Bạc Liêu
3198
Thứ hai
23/11/2020
TP Hồ Chí Minh
7675
Đồng Tháp
7435
Cà Mau
0080
Chủ nhật
22/11/2020
Tiền Giang
0072
Kiên Giang
1216
Đà Lạt
6846
Thứ bảy
21/11/2020
Long An
0940
TP Hồ Chí Minh
7750
Hậu Giang
5477
Bình Phước
8810
X