Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
13/08/2020
Tây Ninh
0834
Bình Thuận
9816
An Giang
8926
Thứ tư
12/08/2020
Sóc Trăng
2121
Đồng Nai
4701
Cần Thơ
7540
Thứ ba
11/08/2020
Vũng Tàu
1104
Bến Tre
9944
Bạc Liêu
0333
Thứ hai
10/08/2020
TP Hồ Chí Minh
8080
Đồng Tháp
3083
Cà Mau
6802
Chủ nhật
09/08/2020
Tiền Giang
7919
Kiên Giang
9389
Đà Lạt
8253
Thứ bảy
08/08/2020
Long An
2115
TP Hồ Chí Minh
1606
Hậu Giang
6952
Bình Phước
1979
Thứ sáu
07/08/2020
Vĩnh Long
7527
Trà Vinh
5411
Bình Dương
7683
Thứ năm
06/08/2020
Tây Ninh
9437
Bình Thuận
8508
An Giang
2426
Thứ tư
05/08/2020
Sóc Trăng
1518
Đồng Nai
0133
Cần Thơ
1242
Thứ ba
04/08/2020
Vũng Tàu
2784
Bến Tre
4463
Bạc Liêu
5650
Thứ hai
03/08/2020
TP Hồ Chí Minh
0597
Đồng Tháp
9947
Cà Mau
5367
Chủ nhật
02/08/2020
Tiền Giang
6265
Kiên Giang
4127
Đà Lạt
5856
Thứ bảy
01/08/2020
Long An
7409
TP Hồ Chí Minh
9757
Hậu Giang
6722
Bình Phước
9091
Thứ sáu
31/07/2020
Vĩnh Long
7449
Trà Vinh
0717
Bình Dương
4108
Thứ năm
30/07/2020
Tây Ninh
3067
Bình Thuận
8785
An Giang
7276
Thứ tư
29/07/2020
Sóc Trăng
6042
Đồng Nai
0821
Cần Thơ
5474
Thứ ba
28/07/2020
Vũng Tàu
8401
Bến Tre
1001
Bạc Liêu
2196
Thứ hai
27/07/2020
TP Hồ Chí Minh
2461
Đồng Tháp
1622
Cà Mau
2641
Chủ nhật
26/07/2020
Tiền Giang
2166
Kiên Giang
6926
Đà Lạt
1704
Thứ bảy
25/07/2020
Long An
5944
TP Hồ Chí Minh
4728
Hậu Giang
1236
Bình Phước
3407
Thứ sáu
24/07/2020
Vĩnh Long
5791
Trà Vinh
3413
Bình Dương
4639
Thứ năm
23/07/2020
Tây Ninh
2935
Bình Thuận
3548
An Giang
1065
Thứ tư
22/07/2020
Sóc Trăng
0135
Đồng Nai
2533
Cần Thơ
7427
Thứ ba
21/07/2020
Vũng Tàu
8617
Bến Tre
4648
Bạc Liêu
9377
Thứ hai
20/07/2020
TP Hồ Chí Minh
6973
Đồng Tháp
1146
Cà Mau
3164
Chủ nhật
19/07/2020
Tiền Giang
5460
Kiên Giang
4542
Đà Lạt
4094
Thứ bảy
18/07/2020
Long An
3591
TP Hồ Chí Minh
4250
Hậu Giang
3446
Bình Phước
8928
Thứ sáu
17/07/2020
Vĩnh Long
6506
Trà Vinh
0463
Bình Dương
3273
Thứ năm
16/07/2020
Tây Ninh
6455
Bình Thuận
1757
An Giang
1014
Thứ tư
15/07/2020
Sóc Trăng
5632
Đồng Nai
1269
Cần Thơ
6152

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
13/08/2020
Tây Ninh
0834
Bình Thuận
9816
An Giang
8926
Thứ tư
12/08/2020
Sóc Trăng
2121
Đồng Nai
4701
Cần Thơ
7540
Thứ ba
11/08/2020
Vũng Tàu
1104
Bến Tre
9944
Bạc Liêu
0333
Thứ hai
10/08/2020
TP Hồ Chí Minh
8080
Đồng Tháp
3083
Cà Mau
6802
Chủ nhật
09/08/2020
Tiền Giang
7919
Kiên Giang
9389
Đà Lạt
8253
Thứ bảy
08/08/2020
Long An
2115
TP Hồ Chí Minh
1606
Hậu Giang
6952
Bình Phước
1979
Thứ sáu
07/08/2020
Vĩnh Long
7527
Trà Vinh
5411
Bình Dương
7683
Thứ năm
06/08/2020
Tây Ninh
9437
Bình Thuận
8508
An Giang
2426
Thứ tư
05/08/2020
Sóc Trăng
1518
Đồng Nai
0133
Cần Thơ
1242
Thứ ba
04/08/2020
Vũng Tàu
2784
Bến Tre
4463
Bạc Liêu
5650
Thứ hai
03/08/2020
TP Hồ Chí Minh
0597
Đồng Tháp
9947
Cà Mau
5367
Chủ nhật
02/08/2020
Tiền Giang
6265
Kiên Giang
4127
Đà Lạt
5856
Thứ bảy
01/08/2020
Long An
7409
TP Hồ Chí Minh
9757
Hậu Giang
6722
Bình Phước
9091
Thứ sáu
31/07/2020
Vĩnh Long
7449
Trà Vinh
0717
Bình Dương
4108
Thứ năm
30/07/2020
Tây Ninh
3067
Bình Thuận
8785
An Giang
7276
Thứ tư
29/07/2020
Sóc Trăng
6042
Đồng Nai
0821
Cần Thơ
5474
Thứ ba
28/07/2020
Vũng Tàu
8401
Bến Tre
1001
Bạc Liêu
2196
Thứ hai
27/07/2020
TP Hồ Chí Minh
2461
Đồng Tháp
1622
Cà Mau
2641
Chủ nhật
26/07/2020
Tiền Giang
2166
Kiên Giang
6926
Đà Lạt
1704
Thứ bảy
25/07/2020
Long An
5944
TP Hồ Chí Minh
4728
Hậu Giang
1236
Bình Phước
3407
Thứ sáu
24/07/2020
Vĩnh Long
5791
Trà Vinh
3413
Bình Dương
4639
Thứ năm
23/07/2020
Tây Ninh
2935
Bình Thuận
3548
An Giang
1065
Thứ tư
22/07/2020
Sóc Trăng
0135
Đồng Nai
2533
Cần Thơ
7427
Thứ ba
21/07/2020
Vũng Tàu
8617
Bến Tre
4648
Bạc Liêu
9377
Thứ hai
20/07/2020
TP Hồ Chí Minh
6973
Đồng Tháp
1146
Cà Mau
3164
Chủ nhật
19/07/2020
Tiền Giang
5460
Kiên Giang
4542
Đà Lạt
4094
Thứ bảy
18/07/2020
Long An
3591
TP Hồ Chí Minh
4250
Hậu Giang
3446
Bình Phước
8928
Thứ sáu
17/07/2020
Vĩnh Long
6506
Trà Vinh
0463
Bình Dương
3273
Thứ năm
16/07/2020
Tây Ninh
6455
Bình Thuận
1757
An Giang
1014
Thứ tư
15/07/2020
Sóc Trăng
5632
Đồng Nai
1269
Cần Thơ
6152