Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
20/11/2020
Bình Dương
1647
Trà Vinh
4836
Vĩnh Long
2153
Thứ năm
19/11/2020
An Giang
1200
Bình Thuận
0931
Tây Ninh
3936
Thứ tư
18/11/2020
Đồng Nai
6203
Cần Thơ
3236
Sóc Trăng
5111
Thứ ba
17/11/2020
Bến Tre
0427
Vũng Tàu
6610
Bạc Liêu
8062
Thứ hai
16/11/2020
TP Hồ Chí Minh
1413
Đồng Tháp
3358
Cà Mau
7813
Chủ nhật
15/11/2020
Tiền Giang
1181
Kiên Giang
3576
Đà Lạt
6292
Thứ bảy
14/11/2020
TP Hồ Chí Minh
7849
Long An
2180
Bình Phước
7257
Hậu Giang
3892
Thứ sáu
13/11/2020
Vĩnh Long
8040
Bình Dương
7177
Trà Vinh
9115
Thứ năm
12/11/2020
An Giang
8074
Bình Thuận
2443
Tây Ninh
9317
Thứ tư
11/11/2020
Cần Thơ
0762
Đồng Nai
7897
Sóc Trăng
7161
Thứ ba
10/11/2020
Bạc Liêu
8793
Bến Tre
3073
Vũng Tàu
1351
Thứ hai
09/11/2020
Cà Mau
5110
Đồng Tháp
5114
TP Hồ Chí Minh
2694
Chủ nhật
08/11/2020
Đà Lạt
1567
Kiên Giang
1647
Tiền Giang
9662
Thứ bảy
07/11/2020
Bình Phước
3667
Hậu Giang
8056
TP Hồ Chí Minh
4480
Long An
7135
Thứ sáu
06/11/2020
Bình Dương
2011
Trà Vinh
9763
Vĩnh Long
7430
Thứ năm
05/11/2020
An Giang
3174
Bình Thuận
8348
Tây Ninh
5821
Thứ tư
04/11/2020
Cần Thơ
9040
Đồng Nai
1276
Sóc Trăng
8857
Thứ ba
03/11/2020
Bạc Liêu
8414
Bến Tre
7477
Vũng Tàu
4078
Thứ hai
02/11/2020
Cà Mau
8796
Đồng Tháp
0240
TP Hồ Chí Minh
4827
Chủ nhật
01/11/2020
Đà Lạt
9063
Kiên Giang
5473
Tiền Giang
2950
Thứ bảy
31/10/2020
Bình Phước
0472
Hậu Giang
1983
TP Hồ Chí Minh
8064
Long An
0710
Thứ sáu
30/10/2020
Bình Dương
1363
Trà Vinh
5743
Vĩnh Long
7939
Thứ năm
29/10/2020
An Giang
0407
Bình Thuận
8413
Tây Ninh
0159
Thứ tư
28/10/2020
Cần Thơ
1127
Đồng Nai
0768
Sóc Trăng
0737
Thứ ba
27/10/2020
Bạc Liêu
4537
Bến Tre
6640
Vũng Tàu
0153
Thứ hai
26/10/2020
Cà Mau
5834
Đồng Tháp
6068
TP Hồ Chí Minh
4114
Chủ nhật
25/10/2020
Đà Lạt
1279
Kiên Giang
6541
Tiền Giang
3653
Thứ bảy
24/10/2020
Bình Phước
6598
Hậu Giang
0500
TP Hồ Chí Minh
0973
Long An
3634
Thứ sáu
23/10/2020
Bình Dương
4180
Trà Vinh
1246
Vĩnh Long
7395
Thứ năm
22/10/2020
An Giang
9643
Bình Thuận
9351
Tây Ninh
7392

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
20/11/2020
Bình Dương
1647
Trà Vinh
4836
Vĩnh Long
2153
Thứ năm
19/11/2020
An Giang
1200
Bình Thuận
0931
Tây Ninh
3936
Thứ tư
18/11/2020
Đồng Nai
6203
Cần Thơ
3236
Sóc Trăng
5111
Thứ ba
17/11/2020
Bến Tre
0427
Vũng Tàu
6610
Bạc Liêu
8062
Thứ hai
16/11/2020
TP Hồ Chí Minh
1413
Đồng Tháp
3358
Cà Mau
7813
Chủ nhật
15/11/2020
Tiền Giang
1181
Kiên Giang
3576
Đà Lạt
6292
Thứ bảy
14/11/2020
TP Hồ Chí Minh
7849
Long An
2180
Bình Phước
7257
Hậu Giang
3892
Thứ sáu
13/11/2020
Vĩnh Long
8040
Bình Dương
7177
Trà Vinh
9115
Thứ năm
12/11/2020
An Giang
8074
Bình Thuận
2443
Tây Ninh
9317
Thứ tư
11/11/2020
Cần Thơ
0762
Đồng Nai
7897
Sóc Trăng
7161
Thứ ba
10/11/2020
Bạc Liêu
8793
Bến Tre
3073
Vũng Tàu
1351
Thứ hai
09/11/2020
Cà Mau
5110
Đồng Tháp
5114
TP Hồ Chí Minh
2694
Chủ nhật
08/11/2020
Đà Lạt
1567
Kiên Giang
1647
Tiền Giang
9662
Thứ bảy
07/11/2020
Bình Phước
3667
Hậu Giang
8056
TP Hồ Chí Minh
4480
Long An
7135
Thứ sáu
06/11/2020
Bình Dương
2011
Trà Vinh
9763
Vĩnh Long
7430
Thứ năm
05/11/2020
An Giang
3174
Bình Thuận
8348
Tây Ninh
5821
Thứ tư
04/11/2020
Cần Thơ
9040
Đồng Nai
1276
Sóc Trăng
8857
Thứ ba
03/11/2020
Bạc Liêu
8414
Bến Tre
7477
Vũng Tàu
4078
Thứ hai
02/11/2020
Cà Mau
8796
Đồng Tháp
0240
TP Hồ Chí Minh
4827
Chủ nhật
01/11/2020
Đà Lạt
9063
Kiên Giang
5473
Tiền Giang
2950
Thứ bảy
31/10/2020
Bình Phước
0472
Hậu Giang
1983
TP Hồ Chí Minh
8064
Long An
0710
Thứ sáu
30/10/2020
Bình Dương
1363
Trà Vinh
5743
Vĩnh Long
7939
Thứ năm
29/10/2020
An Giang
0407
Bình Thuận
8413
Tây Ninh
0159
Thứ tư
28/10/2020
Cần Thơ
1127
Đồng Nai
0768
Sóc Trăng
0737
Thứ ba
27/10/2020
Bạc Liêu
4537
Bến Tre
6640
Vũng Tàu
0153
Thứ hai
26/10/2020
Cà Mau
5834
Đồng Tháp
6068
TP Hồ Chí Minh
4114
Chủ nhật
25/10/2020
Đà Lạt
1279
Kiên Giang
6541
Tiền Giang
3653
Thứ bảy
24/10/2020
Bình Phước
6598
Hậu Giang
0500
TP Hồ Chí Minh
0973
Long An
3634
Thứ sáu
23/10/2020
Bình Dương
4180
Trà Vinh
1246
Vĩnh Long
7395
Thứ năm
22/10/2020
An Giang
9643
Bình Thuận
9351
Tây Ninh
7392
X