Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
14/06/2020
Tiền Giang
1377
Kiên Giang
2726
Đà Lạt
8254
Thứ bảy
13/06/2020
Long An
2709
TP Hồ Chí Minh
4907
Hậu Giang
7147
Bình Phước
7337
Thứ sáu
12/06/2020
Vĩnh Long
2471
Trà Vinh
9617
Bình Dương
2236
Thứ năm
11/06/2020
Tây Ninh
0688
Bình Thuận
6805
An Giang
6988
Thứ tư
10/06/2020
Sóc Trăng
7130
Đồng Nai
6428
Cần Thơ
8579
Thứ ba
09/06/2020
Vũng Tàu
3410
Bến Tre
0200
Bạc Liêu
9209
Thứ hai
08/06/2020
TP Hồ Chí Minh
6764
Đồng Tháp
0348
Cà Mau
9759
Chủ nhật
07/06/2020
Tiền Giang
2071
Kiên Giang
1316
Đà Lạt
6594
Thứ bảy
06/06/2020
Long An
7568
TP Hồ Chí Minh
1835
Hậu Giang
3855
Bình Phước
2744
Thứ sáu
05/06/2020
Vĩnh Long
5238
Trà Vinh
3365
Bình Dương
7431
Thứ năm
04/06/2020
Tây Ninh
9289
Bình Thuận
7334
An Giang
7572
Thứ tư
03/06/2020
Sóc Trăng
1938
Đồng Nai
0655
Cần Thơ
5632
Thứ ba
02/06/2020
Vũng Tàu
0062
Bến Tre
5057
Bạc Liêu
2362
Thứ hai
01/06/2020
TP Hồ Chí Minh
9972
Đồng Tháp
8175
Cà Mau
3833
Chủ nhật
31/05/2020
Tiền Giang
1798
Kiên Giang
2756
Đà Lạt
1139
Thứ bảy
30/05/2020
Long An
8063
TP Hồ Chí Minh
7177
Hậu Giang
1745
Bình Phước
2305
Thứ sáu
29/05/2020
Vĩnh Long
4965
Trà Vinh
3416
Bình Dương
5929
Thứ năm
28/05/2020
Tây Ninh
1625
Bình Thuận
1084
An Giang
9901
Thứ tư
27/05/2020
Sóc Trăng
1119
Đồng Nai
5247
Cần Thơ
2866
Thứ ba
26/05/2020
Vũng Tàu
3934
Bến Tre
0789
Bạc Liêu
4643
Thứ hai
25/05/2020
TP Hồ Chí Minh
9249
Đồng Tháp
8785
Cà Mau
2638
Chủ nhật
24/05/2020
Tiền Giang
8471
Kiên Giang
9586
Đà Lạt
8390
Thứ bảy
23/05/2020
Long An
3292
TP Hồ Chí Minh
9580
Hậu Giang
7437
Bình Phước
7912
Thứ sáu
22/05/2020
Vĩnh Long
6823
Trà Vinh
1699
Bình Dương
9320
Thứ năm
21/05/2020
Tây Ninh
3636
Bình Thuận
6037
An Giang
4621
Thứ tư
20/05/2020
Sóc Trăng
9245
Đồng Nai
2966
Cần Thơ
2352
Thứ ba
19/05/2020
Vũng Tàu
6034
Bến Tre
1402
Bạc Liêu
8123
Thứ hai
18/05/2020
TP Hồ Chí Minh
0072
Đồng Tháp
7225
Cà Mau
8298
Chủ nhật
17/05/2020
Tiền Giang
3889
Kiên Giang
6954
Đà Lạt
3036
Thứ bảy
16/05/2020
Long An
2529
TP Hồ Chí Minh
2411
Hậu Giang
8468
Bình Phước
5980

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
14/06/2020
Tiền Giang
1377
Kiên Giang
2726
Đà Lạt
8254
Thứ bảy
13/06/2020
Long An
2709
TP Hồ Chí Minh
4907
Hậu Giang
7147
Bình Phước
7337
Thứ sáu
12/06/2020
Vĩnh Long
2471
Trà Vinh
9617
Bình Dương
2236
Thứ năm
11/06/2020
Tây Ninh
0688
Bình Thuận
6805
An Giang
6988
Thứ tư
10/06/2020
Sóc Trăng
7130
Đồng Nai
6428
Cần Thơ
8579
Thứ ba
09/06/2020
Vũng Tàu
3410
Bến Tre
0200
Bạc Liêu
9209
Thứ hai
08/06/2020
TP Hồ Chí Minh
6764
Đồng Tháp
0348
Cà Mau
9759
Chủ nhật
07/06/2020
Tiền Giang
2071
Kiên Giang
1316
Đà Lạt
6594
Thứ bảy
06/06/2020
Long An
7568
TP Hồ Chí Minh
1835
Hậu Giang
3855
Bình Phước
2744
Thứ sáu
05/06/2020
Vĩnh Long
5238
Trà Vinh
3365
Bình Dương
7431
Thứ năm
04/06/2020
Tây Ninh
9289
Bình Thuận
7334
An Giang
7572
Thứ tư
03/06/2020
Sóc Trăng
1938
Đồng Nai
0655
Cần Thơ
5632
Thứ ba
02/06/2020
Vũng Tàu
0062
Bến Tre
5057
Bạc Liêu
2362
Thứ hai
01/06/2020
TP Hồ Chí Minh
9972
Đồng Tháp
8175
Cà Mau
3833
Chủ nhật
31/05/2020
Tiền Giang
1798
Kiên Giang
2756
Đà Lạt
1139
Thứ bảy
30/05/2020
Long An
8063
TP Hồ Chí Minh
7177
Hậu Giang
1745
Bình Phước
2305
Thứ sáu
29/05/2020
Vĩnh Long
4965
Trà Vinh
3416
Bình Dương
5929
Thứ năm
28/05/2020
Tây Ninh
1625
Bình Thuận
1084
An Giang
9901
Thứ tư
27/05/2020
Sóc Trăng
1119
Đồng Nai
5247
Cần Thơ
2866
Thứ ba
26/05/2020
Vũng Tàu
3934
Bến Tre
0789
Bạc Liêu
4643
Thứ hai
25/05/2020
TP Hồ Chí Minh
9249
Đồng Tháp
8785
Cà Mau
2638
Chủ nhật
24/05/2020
Tiền Giang
8471
Kiên Giang
9586
Đà Lạt
8390
Thứ bảy
23/05/2020
Long An
3292
TP Hồ Chí Minh
9580
Hậu Giang
7437
Bình Phước
7912
Thứ sáu
22/05/2020
Vĩnh Long
6823
Trà Vinh
1699
Bình Dương
9320
Thứ năm
21/05/2020
Tây Ninh
3636
Bình Thuận
6037
An Giang
4621
Thứ tư
20/05/2020
Sóc Trăng
9245
Đồng Nai
2966
Cần Thơ
2352
Thứ ba
19/05/2020
Vũng Tàu
6034
Bến Tre
1402
Bạc Liêu
8123
Thứ hai
18/05/2020
TP Hồ Chí Minh
0072
Đồng Tháp
7225
Cà Mau
8298
Chủ nhật
17/05/2020
Tiền Giang
3889
Kiên Giang
6954
Đà Lạt
3036
Thứ bảy
16/05/2020
Long An
2529
TP Hồ Chí Minh
2411
Hậu Giang
8468
Bình Phước
5980