Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
21/09/2020
TP Hồ Chí Minh
8796
Đồng Tháp
6579
Cà Mau
9138
Chủ nhật
20/09/2020
Tiền Giang
0293
Kiên Giang
9762
Đà Lạt
2029
Thứ bảy
19/09/2020
Long An
4645
TP Hồ Chí Minh
0624
Hậu Giang
4338
Bình Phước
2338
Thứ sáu
18/09/2020
Vĩnh Long
4363
Trà Vinh
0286
Bình Dương
0974
Thứ năm
17/09/2020
Tây Ninh
1833
Bình Thuận
0436
An Giang
1879
Thứ tư
16/09/2020
Sóc Trăng
5379
Đồng Nai
4126
Cần Thơ
6030
Thứ ba
15/09/2020
Vũng Tàu
4825
Bến Tre
0427
Bạc Liêu
4581
Thứ hai
14/09/2020
TP Hồ Chí Minh
8986
Đồng Tháp
4721
Cà Mau
8187
Chủ nhật
13/09/2020
Tiền Giang
2031
Kiên Giang
3368
Đà Lạt
8081
Thứ bảy
12/09/2020
Long An
7651
TP Hồ Chí Minh
6129
Hậu Giang
9941
Bình Phước
2213
Thứ sáu
11/09/2020
Vĩnh Long
3599
Trà Vinh
1103
Bình Dương
0398
Thứ năm
10/09/2020
Tây Ninh
0828
Bình Thuận
8923
An Giang
6904
Thứ tư
09/09/2020
Sóc Trăng
8583
Đồng Nai
9426
Cần Thơ
0286
Thứ ba
08/09/2020
Vũng Tàu
9486
Bến Tre
8407
Bạc Liêu
6353
Thứ hai
07/09/2020
TP Hồ Chí Minh
7098
Đồng Tháp
2086
Cà Mau
9835
Chủ nhật
06/09/2020
Tiền Giang
5070
Kiên Giang
6359
Đà Lạt
8768
Thứ bảy
05/09/2020
Long An
0190
TP Hồ Chí Minh
4898
Hậu Giang
6177
Bình Phước
0114
Thứ sáu
04/09/2020
Vĩnh Long
6866
Trà Vinh
2867
Bình Dương
5970
Thứ năm
03/09/2020
Tây Ninh
6554
Bình Thuận
9408
An Giang
3593
Thứ tư
02/09/2020
Sóc Trăng
7379
Đồng Nai
5546
Cần Thơ
5143
Thứ ba
01/09/2020
Vũng Tàu
4056
Bến Tre
1252
Bạc Liêu
2474
Thứ hai
31/08/2020
TP Hồ Chí Minh
4041
Đồng Tháp
6910
Cà Mau
6363
Chủ nhật
30/08/2020
Tiền Giang
7508
Kiên Giang
1052
Đà Lạt
9566
Thứ bảy
29/08/2020
Long An
5418
TP Hồ Chí Minh
9090
Hậu Giang
5811
Bình Phước
2917
Thứ sáu
28/08/2020
Vĩnh Long
4089
Trà Vinh
6235
Bình Dương
5551
Thứ năm
27/08/2020
Tây Ninh
0943
Bình Thuận
7748
An Giang
7148
Thứ tư
26/08/2020
Sóc Trăng
4323
Đồng Nai
0977
Cần Thơ
6189
Thứ ba
25/08/2020
Vũng Tàu
5150
Bến Tre
2853
Bạc Liêu
3124
Thứ hai
24/08/2020
TP Hồ Chí Minh
1844
Đồng Tháp
7251
Cà Mau
5539
Chủ nhật
23/08/2020
Tiền Giang
0714
Kiên Giang
3945
Đà Lạt
5280

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
21/09/2020
TP Hồ Chí Minh
8796
Đồng Tháp
6579
Cà Mau
9138
Chủ nhật
20/09/2020
Tiền Giang
0293
Kiên Giang
9762
Đà Lạt
2029
Thứ bảy
19/09/2020
Long An
4645
TP Hồ Chí Minh
0624
Hậu Giang
4338
Bình Phước
2338
Thứ sáu
18/09/2020
Vĩnh Long
4363
Trà Vinh
0286
Bình Dương
0974
Thứ năm
17/09/2020
Tây Ninh
1833
Bình Thuận
0436
An Giang
1879
Thứ tư
16/09/2020
Sóc Trăng
5379
Đồng Nai
4126
Cần Thơ
6030
Thứ ba
15/09/2020
Vũng Tàu
4825
Bến Tre
0427
Bạc Liêu
4581
Thứ hai
14/09/2020
TP Hồ Chí Minh
8986
Đồng Tháp
4721
Cà Mau
8187
Chủ nhật
13/09/2020
Tiền Giang
2031
Kiên Giang
3368
Đà Lạt
8081
Thứ bảy
12/09/2020
Long An
7651
TP Hồ Chí Minh
6129
Hậu Giang
9941
Bình Phước
2213
Thứ sáu
11/09/2020
Vĩnh Long
3599
Trà Vinh
1103
Bình Dương
0398
Thứ năm
10/09/2020
Tây Ninh
0828
Bình Thuận
8923
An Giang
6904
Thứ tư
09/09/2020
Sóc Trăng
8583
Đồng Nai
9426
Cần Thơ
0286
Thứ ba
08/09/2020
Vũng Tàu
9486
Bến Tre
8407
Bạc Liêu
6353
Thứ hai
07/09/2020
TP Hồ Chí Minh
7098
Đồng Tháp
2086
Cà Mau
9835
Chủ nhật
06/09/2020
Tiền Giang
5070
Kiên Giang
6359
Đà Lạt
8768
Thứ bảy
05/09/2020
Long An
0190
TP Hồ Chí Minh
4898
Hậu Giang
6177
Bình Phước
0114
Thứ sáu
04/09/2020
Vĩnh Long
6866
Trà Vinh
2867
Bình Dương
5970
Thứ năm
03/09/2020
Tây Ninh
6554
Bình Thuận
9408
An Giang
3593
Thứ tư
02/09/2020
Sóc Trăng
7379
Đồng Nai
5546
Cần Thơ
5143
Thứ ba
01/09/2020
Vũng Tàu
4056
Bến Tre
1252
Bạc Liêu
2474
Thứ hai
31/08/2020
TP Hồ Chí Minh
4041
Đồng Tháp
6910
Cà Mau
6363
Chủ nhật
30/08/2020
Tiền Giang
7508
Kiên Giang
1052
Đà Lạt
9566
Thứ bảy
29/08/2020
Long An
5418
TP Hồ Chí Minh
9090
Hậu Giang
5811
Bình Phước
2917
Thứ sáu
28/08/2020
Vĩnh Long
4089
Trà Vinh
6235
Bình Dương
5551
Thứ năm
27/08/2020
Tây Ninh
0943
Bình Thuận
7748
An Giang
7148
Thứ tư
26/08/2020
Sóc Trăng
4323
Đồng Nai
0977
Cần Thơ
6189
Thứ ba
25/08/2020
Vũng Tàu
5150
Bến Tre
2853
Bạc Liêu
3124
Thứ hai
24/08/2020
TP Hồ Chí Minh
1844
Đồng Tháp
7251
Cà Mau
5539
Chủ nhật
23/08/2020
Tiền Giang
0714
Kiên Giang
3945
Đà Lạt
5280
X