Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
18/03/2020
Sóc Trăng
6786
Đồng Nai
9328
Cần Thơ
6539
Thứ ba
17/03/2020
Vũng Tàu
3256
Bến Tre
6342
Bạc Liêu
0825
Thứ hai
16/03/2020
TP Hồ Chí Minh
1611
Đồng Tháp
8551
Cà Mau
8140
Chủ nhật
15/03/2020
Tiền Giang
5656
Kiên Giang
6909
Đà Lạt
8502
Thứ bảy
14/03/2020
Long An
5539
TP Hồ Chí Minh
6719
Hậu Giang
9095
Bình Phước
6770
Thứ sáu
13/03/2020
Vĩnh Long
0151
Trà Vinh
8848
Bình Dương
3782
Thứ năm
12/03/2020
Tây Ninh
9253
Bình Thuận
0911
An Giang
6404
Thứ tư
11/03/2020
Sóc Trăng
4417
Đồng Nai
1076
Cần Thơ
4950
Thứ ba
10/03/2020
Vũng Tàu
1754
Bến Tre
6134
Bạc Liêu
4106
Thứ hai
09/03/2020
TP Hồ Chí Minh
4362
Đồng Tháp
0882
Cà Mau
1302
Chủ nhật
08/03/2020
Tiền Giang
0864
Kiên Giang
3264
Đà Lạt
8576
Thứ bảy
07/03/2020
Long An
1574
TP Hồ Chí Minh
5106
Hậu Giang
3029
Bình Phước
0741
Thứ sáu
06/03/2020
Vĩnh Long
1665
Trà Vinh
4968
Bình Dương
8386
Thứ năm
05/03/2020
Tây Ninh
5346
Bình Thuận
3043
An Giang
5672
Thứ tư
04/03/2020
Sóc Trăng
7045
Đồng Nai
3631
Cần Thơ
1549
Thứ ba
03/03/2020
Vũng Tàu
6181
Bến Tre
8806
Bạc Liêu
9606
Thứ hai
02/03/2020
TP Hồ Chí Minh
2429
Đồng Tháp
3512
Cà Mau
3377
Chủ nhật
01/03/2020
Tiền Giang
4639
Kiên Giang
7277
Đà Lạt
3390
Thứ bảy
29/02/2020
Long An
5474
TP Hồ Chí Minh
1984
Hậu Giang
7098
Bình Phước
8224
Thứ sáu
28/02/2020
Vĩnh Long
6314
Trà Vinh
1890
Bình Dương
4520
Thứ năm
27/02/2020
Tây Ninh
1306
Bình Thuận
3249
An Giang
6623
Thứ tư
26/02/2020
Sóc Trăng
3238
Đồng Nai
6642
Cần Thơ
8178
Thứ ba
25/02/2020
Vũng Tàu
9070
Bến Tre
6576
Bạc Liêu
5981
Thứ hai
24/02/2020
TP Hồ Chí Minh
8092
Đồng Tháp
3957
Cà Mau
8797
Chủ nhật
23/02/2020
Tiền Giang
9734
Kiên Giang
6674
Đà Lạt
8072
Thứ bảy
22/02/2020
Long An
2082
TP Hồ Chí Minh
6601
Hậu Giang
0104
Bình Phước
7503
Thứ sáu
21/02/2020
Vĩnh Long
7638
Trà Vinh
7473
Bình Dương
9150
Thứ năm
20/02/2020
Tây Ninh
8458
Bình Thuận
0953
An Giang
9007
Thứ tư
19/02/2020
Sóc Trăng
9261
Đồng Nai
1207
Cần Thơ
7110
Thứ ba
18/02/2020
Vũng Tàu
3754
Bến Tre
3960
Bạc Liêu
5610

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
18/03/2020
Sóc Trăng
6786
Đồng Nai
9328
Cần Thơ
6539
Thứ ba
17/03/2020
Vũng Tàu
3256
Bến Tre
6342
Bạc Liêu
0825
Thứ hai
16/03/2020
TP Hồ Chí Minh
1611
Đồng Tháp
8551
Cà Mau
8140
Chủ nhật
15/03/2020
Tiền Giang
5656
Kiên Giang
6909
Đà Lạt
8502
Thứ bảy
14/03/2020
Long An
5539
TP Hồ Chí Minh
6719
Hậu Giang
9095
Bình Phước
6770
Thứ sáu
13/03/2020
Vĩnh Long
0151
Trà Vinh
8848
Bình Dương
3782
Thứ năm
12/03/2020
Tây Ninh
9253
Bình Thuận
0911
An Giang
6404
Thứ tư
11/03/2020
Sóc Trăng
4417
Đồng Nai
1076
Cần Thơ
4950
Thứ ba
10/03/2020
Vũng Tàu
1754
Bến Tre
6134
Bạc Liêu
4106
Thứ hai
09/03/2020
TP Hồ Chí Minh
4362
Đồng Tháp
0882
Cà Mau
1302
Chủ nhật
08/03/2020
Tiền Giang
0864
Kiên Giang
3264
Đà Lạt
8576
Thứ bảy
07/03/2020
Long An
1574
TP Hồ Chí Minh
5106
Hậu Giang
3029
Bình Phước
0741
Thứ sáu
06/03/2020
Vĩnh Long
1665
Trà Vinh
4968
Bình Dương
8386
Thứ năm
05/03/2020
Tây Ninh
5346
Bình Thuận
3043
An Giang
5672
Thứ tư
04/03/2020
Sóc Trăng
7045
Đồng Nai
3631
Cần Thơ
1549
Thứ ba
03/03/2020
Vũng Tàu
6181
Bến Tre
8806
Bạc Liêu
9606
Thứ hai
02/03/2020
TP Hồ Chí Minh
2429
Đồng Tháp
3512
Cà Mau
3377
Chủ nhật
01/03/2020
Tiền Giang
4639
Kiên Giang
7277
Đà Lạt
3390
Thứ bảy
29/02/2020
Long An
5474
TP Hồ Chí Minh
1984
Hậu Giang
7098
Bình Phước
8224
Thứ sáu
28/02/2020
Vĩnh Long
6314
Trà Vinh
1890
Bình Dương
4520
Thứ năm
27/02/2020
Tây Ninh
1306
Bình Thuận
3249
An Giang
6623
Thứ tư
26/02/2020
Sóc Trăng
3238
Đồng Nai
6642
Cần Thơ
8178
Thứ ba
25/02/2020
Vũng Tàu
9070
Bến Tre
6576
Bạc Liêu
5981
Thứ hai
24/02/2020
TP Hồ Chí Minh
8092
Đồng Tháp
3957
Cà Mau
8797
Chủ nhật
23/02/2020
Tiền Giang
9734
Kiên Giang
6674
Đà Lạt
8072
Thứ bảy
22/02/2020
Long An
2082
TP Hồ Chí Minh
6601
Hậu Giang
0104
Bình Phước
7503
Thứ sáu
21/02/2020
Vĩnh Long
7638
Trà Vinh
7473
Bình Dương
9150
Thứ năm
20/02/2020
Tây Ninh
8458
Bình Thuận
0953
An Giang
9007
Thứ tư
19/02/2020
Sóc Trăng
9261
Đồng Nai
1207
Cần Thơ
7110
Thứ ba
18/02/2020
Vũng Tàu
3754
Bến Tre
3960
Bạc Liêu
5610