Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
18/01/2020
Long An
1996
TP Hồ Chí Minh
5953
Hậu Giang
1162
Bình Phước
4104
Thứ sáu
17/01/2020
Vĩnh Long
2464
Trà Vinh
6065
Bình Dương
9561
Thứ năm
16/01/2020
Tây Ninh
1581
Bình Thuận
5198
An Giang
0187
Thứ tư
15/01/2020
Sóc Trăng
6512
Đồng Nai
9304
Cần Thơ
0619
Thứ ba
14/01/2020
Vũng Tàu
5686
Bến Tre
3110
Bạc Liêu
7211
Thứ hai
13/01/2020
TP Hồ Chí Minh
8862
Đồng Tháp
9984
Cà Mau
2269
Chủ nhật
12/01/2020
Tiền Giang
3928
Kiên Giang
8352
Đà Lạt
9798
Thứ bảy
11/01/2020
Long An
3229
TP Hồ Chí Minh
8405
Hậu Giang
7722
Bình Phước
1735
Thứ sáu
10/01/2020
Vĩnh Long
8556
Trà Vinh
4730
Bình Dương
8306
Thứ năm
09/01/2020
Tây Ninh
3806
Bình Thuận
8922
An Giang
5691
Thứ tư
08/01/2020
Sóc Trăng
8292
Đồng Nai
6525
Cần Thơ
7270
Thứ ba
07/01/2020
Vũng Tàu
0355
Bến Tre
8708
Bạc Liêu
5701
Thứ hai
06/01/2020
TP Hồ Chí Minh
1470
Đồng Tháp
5176
Cà Mau
9011
Chủ nhật
05/01/2020
Tiền Giang
1454
Kiên Giang
6777
Đà Lạt
2036
Thứ bảy
04/01/2020
Long An
0863
TP Hồ Chí Minh
1031
Hậu Giang
8472
Bình Phước
0375
Thứ sáu
03/01/2020
Vĩnh Long
0372
Trà Vinh
6867
Bình Dương
9175
Thứ năm
02/01/2020
Tây Ninh
7058
Bình Thuận
6900
An Giang
9109
Thứ tư
01/01/2020
Sóc Trăng
8558
Đồng Nai
0749
Cần Thơ
6746
Thứ ba
31/12/2019
Vũng Tàu
9546
Bến Tre
0292
Bạc Liêu
9381
Thứ hai
30/12/2019
TP Hồ Chí Minh
2192
Đồng Tháp
3199
Cà Mau
9308
Chủ nhật
29/12/2019
Tiền Giang
6201
Kiên Giang
5048
Đà Lạt
4334
Thứ bảy
28/12/2019
Long An
3794
TP Hồ Chí Minh
2169
Hậu Giang
2045
Bình Phước
7796
Thứ sáu
27/12/2019
Vĩnh Long
7877
Trà Vinh
1483
Bình Dương
7206
Thứ năm
26/12/2019
Tây Ninh
7027
Bình Thuận
0133
An Giang
8816
Thứ tư
25/12/2019
Sóc Trăng
7451
Đồng Nai
7978
Cần Thơ
7716
Thứ ba
24/12/2019
Vũng Tàu
8168
Bến Tre
7493
Bạc Liêu
3294
Thứ hai
23/12/2019
TP Hồ Chí Minh
5479
Đồng Tháp
0200
Cà Mau
3220
Chủ nhật
22/12/2019
Tiền Giang
8746
Kiên Giang
1474
Đà Lạt
1928
Thứ bảy
21/12/2019
Long An
6753
TP Hồ Chí Minh
4595
Hậu Giang
4065
Bình Phước
8015
Thứ sáu
20/12/2019
Vĩnh Long
0330
Trà Vinh
4610
Bình Dương
7917

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
18/01/2020
Long An
1996
TP Hồ Chí Minh
5953
Hậu Giang
1162
Bình Phước
4104
Thứ sáu
17/01/2020
Vĩnh Long
2464
Trà Vinh
6065
Bình Dương
9561
Thứ năm
16/01/2020
Tây Ninh
1581
Bình Thuận
5198
An Giang
0187
Thứ tư
15/01/2020
Sóc Trăng
6512
Đồng Nai
9304
Cần Thơ
0619
Thứ ba
14/01/2020
Vũng Tàu
5686
Bến Tre
3110
Bạc Liêu
7211
Thứ hai
13/01/2020
TP Hồ Chí Minh
8862
Đồng Tháp
9984
Cà Mau
2269
Chủ nhật
12/01/2020
Tiền Giang
3928
Kiên Giang
8352
Đà Lạt
9798
Thứ bảy
11/01/2020
Long An
3229
TP Hồ Chí Minh
8405
Hậu Giang
7722
Bình Phước
1735
Thứ sáu
10/01/2020
Vĩnh Long
8556
Trà Vinh
4730
Bình Dương
8306
Thứ năm
09/01/2020
Tây Ninh
3806
Bình Thuận
8922
An Giang
5691
Thứ tư
08/01/2020
Sóc Trăng
8292
Đồng Nai
6525
Cần Thơ
7270
Thứ ba
07/01/2020
Vũng Tàu
0355
Bến Tre
8708
Bạc Liêu
5701
Thứ hai
06/01/2020
TP Hồ Chí Minh
1470
Đồng Tháp
5176
Cà Mau
9011
Chủ nhật
05/01/2020
Tiền Giang
1454
Kiên Giang
6777
Đà Lạt
2036
Thứ bảy
04/01/2020
Long An
0863
TP Hồ Chí Minh
1031
Hậu Giang
8472
Bình Phước
0375
Thứ sáu
03/01/2020
Vĩnh Long
0372
Trà Vinh
6867
Bình Dương
9175
Thứ năm
02/01/2020
Tây Ninh
7058
Bình Thuận
6900
An Giang
9109
Thứ tư
01/01/2020
Sóc Trăng
8558
Đồng Nai
0749
Cần Thơ
6746
Thứ ba
31/12/2019
Vũng Tàu
9546
Bến Tre
0292
Bạc Liêu
9381
Thứ hai
30/12/2019
TP Hồ Chí Minh
2192
Đồng Tháp
3199
Cà Mau
9308
Chủ nhật
29/12/2019
Tiền Giang
6201
Kiên Giang
5048
Đà Lạt
4334
Thứ bảy
28/12/2019
Long An
3794
TP Hồ Chí Minh
2169
Hậu Giang
2045
Bình Phước
7796
Thứ sáu
27/12/2019
Vĩnh Long
7877
Trà Vinh
1483
Bình Dương
7206
Thứ năm
26/12/2019
Tây Ninh
7027
Bình Thuận
0133
An Giang
8816
Thứ tư
25/12/2019
Sóc Trăng
7451
Đồng Nai
7978
Cần Thơ
7716
Thứ ba
24/12/2019
Vũng Tàu
8168
Bến Tre
7493
Bạc Liêu
3294
Thứ hai
23/12/2019
TP Hồ Chí Minh
5479
Đồng Tháp
0200
Cà Mau
3220
Chủ nhật
22/12/2019
Tiền Giang
8746
Kiên Giang
1474
Đà Lạt
1928
Thứ bảy
21/12/2019
Long An
6753
TP Hồ Chí Minh
4595
Hậu Giang
4065
Bình Phước
8015
Thứ sáu
20/12/2019
Vĩnh Long
0330
Trà Vinh
4610
Bình Dương
7917