Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
23/06/2020
Vũng Tàu
5034
Bến Tre
4288
Bạc Liêu
0777
Thứ hai
22/06/2020
TP Hồ Chí Minh
7325
Đồng Tháp
6367
Cà Mau
8498
Chủ nhật
21/06/2020
Tiền Giang
8512
Kiên Giang
6287
Đà Lạt
8563
Thứ bảy
20/06/2020
Long An
0748
TP Hồ Chí Minh
1167
Hậu Giang
1404
Bình Phước
4094
Thứ sáu
19/06/2020
Vĩnh Long
9425
Trà Vinh
9479
Bình Dương
4025
Thứ năm
18/06/2020
Tây Ninh
2640
Bình Thuận
2365
An Giang
7060
Thứ tư
17/06/2020
Sóc Trăng
9194
Đồng Nai
5804
Cần Thơ
2197
Thứ ba
16/06/2020
Vũng Tàu
1556
Bến Tre
4052
Bạc Liêu
7591
Thứ hai
15/06/2020
TP Hồ Chí Minh
1426
Đồng Tháp
2184
Cà Mau
7434
Chủ nhật
14/06/2020
Tiền Giang
1377
Kiên Giang
2726
Đà Lạt
8254
Thứ bảy
13/06/2020
Long An
2709
TP Hồ Chí Minh
4907
Hậu Giang
7147
Bình Phước
7337
Thứ sáu
12/06/2020
Vĩnh Long
2471
Trà Vinh
9617
Bình Dương
2236
Thứ năm
11/06/2020
Tây Ninh
0688
Bình Thuận
6805
An Giang
6988
Thứ tư
10/06/2020
Sóc Trăng
7130
Đồng Nai
6428
Cần Thơ
8579
Thứ ba
09/06/2020
Vũng Tàu
3410
Bến Tre
0200
Bạc Liêu
9209
Thứ hai
08/06/2020
TP Hồ Chí Minh
6764
Đồng Tháp
0348
Cà Mau
9759
Chủ nhật
07/06/2020
Tiền Giang
2071
Kiên Giang
1316
Đà Lạt
6594
Thứ bảy
06/06/2020
Long An
7568
TP Hồ Chí Minh
1835
Hậu Giang
3855
Bình Phước
2744
Thứ sáu
05/06/2020
Vĩnh Long
5238
Trà Vinh
3365
Bình Dương
7431
Thứ năm
04/06/2020
Tây Ninh
9289
Bình Thuận
7334
An Giang
7572
Thứ tư
03/06/2020
Sóc Trăng
1938
Đồng Nai
0655
Cần Thơ
5632
Thứ ba
02/06/2020
Vũng Tàu
0062
Bến Tre
5057
Bạc Liêu
2362
Thứ hai
01/06/2020
TP Hồ Chí Minh
9972
Đồng Tháp
8175
Cà Mau
3833
Chủ nhật
31/05/2020
Tiền Giang
1798
Kiên Giang
2756
Đà Lạt
1139
Thứ bảy
30/05/2020
Long An
8063
TP Hồ Chí Minh
7177
Hậu Giang
1745
Bình Phước
2305
Thứ sáu
29/05/2020
Vĩnh Long
4965
Trà Vinh
3416
Bình Dương
5929
Thứ năm
28/05/2020
Tây Ninh
1625
Bình Thuận
1084
An Giang
9901
Thứ tư
27/05/2020
Sóc Trăng
1119
Đồng Nai
5247
Cần Thơ
2866
Thứ ba
26/05/2020
Vũng Tàu
3934
Bến Tre
0789
Bạc Liêu
4643
Thứ hai
25/05/2020
TP Hồ Chí Minh
9249
Đồng Tháp
8785
Cà Mau
2638

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
23/06/2020
Vũng Tàu
5034
Bến Tre
4288
Bạc Liêu
0777
Thứ hai
22/06/2020
TP Hồ Chí Minh
7325
Đồng Tháp
6367
Cà Mau
8498
Chủ nhật
21/06/2020
Tiền Giang
8512
Kiên Giang
6287
Đà Lạt
8563
Thứ bảy
20/06/2020
Long An
0748
TP Hồ Chí Minh
1167
Hậu Giang
1404
Bình Phước
4094
Thứ sáu
19/06/2020
Vĩnh Long
9425
Trà Vinh
9479
Bình Dương
4025
Thứ năm
18/06/2020
Tây Ninh
2640
Bình Thuận
2365
An Giang
7060
Thứ tư
17/06/2020
Sóc Trăng
9194
Đồng Nai
5804
Cần Thơ
2197
Thứ ba
16/06/2020
Vũng Tàu
1556
Bến Tre
4052
Bạc Liêu
7591
Thứ hai
15/06/2020
TP Hồ Chí Minh
1426
Đồng Tháp
2184
Cà Mau
7434
Chủ nhật
14/06/2020
Tiền Giang
1377
Kiên Giang
2726
Đà Lạt
8254
Thứ bảy
13/06/2020
Long An
2709
TP Hồ Chí Minh
4907
Hậu Giang
7147
Bình Phước
7337
Thứ sáu
12/06/2020
Vĩnh Long
2471
Trà Vinh
9617
Bình Dương
2236
Thứ năm
11/06/2020
Tây Ninh
0688
Bình Thuận
6805
An Giang
6988
Thứ tư
10/06/2020
Sóc Trăng
7130
Đồng Nai
6428
Cần Thơ
8579
Thứ ba
09/06/2020
Vũng Tàu
3410
Bến Tre
0200
Bạc Liêu
9209
Thứ hai
08/06/2020
TP Hồ Chí Minh
6764
Đồng Tháp
0348
Cà Mau
9759
Chủ nhật
07/06/2020
Tiền Giang
2071
Kiên Giang
1316
Đà Lạt
6594
Thứ bảy
06/06/2020
Long An
7568
TP Hồ Chí Minh
1835
Hậu Giang
3855
Bình Phước
2744
Thứ sáu
05/06/2020
Vĩnh Long
5238
Trà Vinh
3365
Bình Dương
7431
Thứ năm
04/06/2020
Tây Ninh
9289
Bình Thuận
7334
An Giang
7572
Thứ tư
03/06/2020
Sóc Trăng
1938
Đồng Nai
0655
Cần Thơ
5632
Thứ ba
02/06/2020
Vũng Tàu
0062
Bến Tre
5057
Bạc Liêu
2362
Thứ hai
01/06/2020
TP Hồ Chí Minh
9972
Đồng Tháp
8175
Cà Mau
3833
Chủ nhật
31/05/2020
Tiền Giang
1798
Kiên Giang
2756
Đà Lạt
1139
Thứ bảy
30/05/2020
Long An
8063
TP Hồ Chí Minh
7177
Hậu Giang
1745
Bình Phước
2305
Thứ sáu
29/05/2020
Vĩnh Long
4965
Trà Vinh
3416
Bình Dương
5929
Thứ năm
28/05/2020
Tây Ninh
1625
Bình Thuận
1084
An Giang
9901
Thứ tư
27/05/2020
Sóc Trăng
1119
Đồng Nai
5247
Cần Thơ
2866
Thứ ba
26/05/2020
Vũng Tàu
3934
Bến Tre
0789
Bạc Liêu
4643
Thứ hai
25/05/2020
TP Hồ Chí Minh
9249
Đồng Tháp
8785
Cà Mau
2638
X