Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
19/11/2019
Vũng Tàu
8382
Bến Tre
2926
Bạc Liêu
8024
Thứ hai
18/11/2019
TP Hồ Chí Minh
3885
Đồng Tháp
2293
Cà Mau
6321
Chủ nhật
17/11/2019
Tiền Giang
5869
Kiên Giang
4988
Đà Lạt
9940
Thứ bảy
16/11/2019
Long An
3826
TP Hồ Chí Minh
9243
Hậu Giang
1687
Bình Phước
8163
Thứ sáu
15/11/2019
Vĩnh Long
9538
Trà Vinh
7280
Bình Dương
0078
Thứ năm
14/11/2019
Tây Ninh
4119
Bình Thuận
1256
An Giang
0771
Thứ tư
13/11/2019
Sóc Trăng
5594
Đồng Nai
2496
Cần Thơ
3667
Thứ ba
12/11/2019
Vũng Tàu
0025
Bến Tre
8956
Bạc Liêu
2688
Thứ hai
11/11/2019
TP Hồ Chí Minh
7200
Đồng Tháp
9901
Cà Mau
7178
Chủ nhật
10/11/2019
Tiền Giang
1646
Kiên Giang
6716
Đà Lạt
1874
Thứ bảy
09/11/2019
Long An
6308
TP Hồ Chí Minh
0078
Hậu Giang
9303
Bình Phước
4544
Thứ sáu
08/11/2019
Vĩnh Long
9602
Trà Vinh
5630
Bình Dương
8260
Thứ năm
07/11/2019
Tây Ninh
6218
Bình Thuận
2533
An Giang
3218
Thứ tư
06/11/2019
Sóc Trăng
6088
Đồng Nai
1229
Cần Thơ
3599
Thứ ba
05/11/2019
Vũng Tàu
6324
Bến Tre
2411
Bạc Liêu
8049
Thứ hai
04/11/2019
TP Hồ Chí Minh
5689
Đồng Tháp
4771
Cà Mau
5626
Chủ nhật
03/11/2019
Tiền Giang
9688
Kiên Giang
0536
Đà Lạt
7814
Thứ bảy
02/11/2019
Long An
0742
TP Hồ Chí Minh
6636
Hậu Giang
2008
Bình Phước
5698
Thứ sáu
01/11/2019
Vĩnh Long
3980
Trà Vinh
7801
Bình Dương
1532
Thứ năm
31/10/2019
Tây Ninh
8074
Bình Thuận
3174
An Giang
4944
Thứ tư
30/10/2019
Sóc Trăng
5554
Đồng Nai
0725
Cần Thơ
6173
Thứ ba
29/10/2019
Vũng Tàu
7398
Bến Tre
5044
Bạc Liêu
8553
Thứ hai
28/10/2019
TP Hồ Chí Minh
5575
Đồng Tháp
3945
Cà Mau
0966
Chủ nhật
27/10/2019
Tiền Giang
8739
Kiên Giang
3748
Đà Lạt
7724
Thứ bảy
26/10/2019
Long An
3424
TP Hồ Chí Minh
3729
Hậu Giang
2598
Bình Phước
0781
Thứ sáu
25/10/2019
Vĩnh Long
1598
Trà Vinh
4974
Bình Dương
0758
Thứ năm
24/10/2019
Tây Ninh
9282
Bình Thuận
4359
An Giang
8499
Thứ tư
23/10/2019
Sóc Trăng
2396
Đồng Nai
5642
Cần Thơ
6910
Thứ ba
22/10/2019
Vũng Tàu
6503
Bến Tre
4995
Bạc Liêu
6205
Thứ hai
21/10/2019
TP Hồ Chí Minh
3574
Đồng Tháp
0496
Cà Mau
9010

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
19/11/2019
Vũng Tàu
8382
Bến Tre
2926
Bạc Liêu
8024
Thứ hai
18/11/2019
TP Hồ Chí Minh
3885
Đồng Tháp
2293
Cà Mau
6321
Chủ nhật
17/11/2019
Tiền Giang
5869
Kiên Giang
4988
Đà Lạt
9940
Thứ bảy
16/11/2019
Long An
3826
TP Hồ Chí Minh
9243
Hậu Giang
1687
Bình Phước
8163
Thứ sáu
15/11/2019
Vĩnh Long
9538
Trà Vinh
7280
Bình Dương
0078
Thứ năm
14/11/2019
Tây Ninh
4119
Bình Thuận
1256
An Giang
0771
Thứ tư
13/11/2019
Sóc Trăng
5594
Đồng Nai
2496
Cần Thơ
3667
Thứ ba
12/11/2019
Vũng Tàu
0025
Bến Tre
8956
Bạc Liêu
2688
Thứ hai
11/11/2019
TP Hồ Chí Minh
7200
Đồng Tháp
9901
Cà Mau
7178
Chủ nhật
10/11/2019
Tiền Giang
1646
Kiên Giang
6716
Đà Lạt
1874
Thứ bảy
09/11/2019
Long An
6308
TP Hồ Chí Minh
0078
Hậu Giang
9303
Bình Phước
4544
Thứ sáu
08/11/2019
Vĩnh Long
9602
Trà Vinh
5630
Bình Dương
8260
Thứ năm
07/11/2019
Tây Ninh
6218
Bình Thuận
2533
An Giang
3218
Thứ tư
06/11/2019
Sóc Trăng
6088
Đồng Nai
1229
Cần Thơ
3599
Thứ ba
05/11/2019
Vũng Tàu
6324
Bến Tre
2411
Bạc Liêu
8049
Thứ hai
04/11/2019
TP Hồ Chí Minh
5689
Đồng Tháp
4771
Cà Mau
5626
Chủ nhật
03/11/2019
Tiền Giang
9688
Kiên Giang
0536
Đà Lạt
7814
Thứ bảy
02/11/2019
Long An
0742
TP Hồ Chí Minh
6636
Hậu Giang
2008
Bình Phước
5698
Thứ sáu
01/11/2019
Vĩnh Long
3980
Trà Vinh
7801
Bình Dương
1532
Thứ năm
31/10/2019
Tây Ninh
8074
Bình Thuận
3174
An Giang
4944
Thứ tư
30/10/2019
Sóc Trăng
5554
Đồng Nai
0725
Cần Thơ
6173
Thứ ba
29/10/2019
Vũng Tàu
7398
Bến Tre
5044
Bạc Liêu
8553
Thứ hai
28/10/2019
TP Hồ Chí Minh
5575
Đồng Tháp
3945
Cà Mau
0966
Chủ nhật
27/10/2019
Tiền Giang
8739
Kiên Giang
3748
Đà Lạt
7724
Thứ bảy
26/10/2019
Long An
3424
TP Hồ Chí Minh
3729
Hậu Giang
2598
Bình Phước
0781
Thứ sáu
25/10/2019
Vĩnh Long
1598
Trà Vinh
4974
Bình Dương
0758
Thứ năm
24/10/2019
Tây Ninh
9282
Bình Thuận
4359
An Giang
8499
Thứ tư
23/10/2019
Sóc Trăng
2396
Đồng Nai
5642
Cần Thơ
6910
Thứ ba
22/10/2019
Vũng Tàu
6503
Bến Tre
4995
Bạc Liêu
6205
Thứ hai
21/10/2019
TP Hồ Chí Minh
3574
Đồng Tháp
0496
Cà Mau
9010